Lögberg - 08.09.1898, Blaðsíða 8

Lögberg - 08.09.1898, Blaðsíða 8
LðOBEKO TIMMTUDAOINN 8 SEPTEMBER Í898 Til lesenda Iiögbergs. ínlonzku Good Templar stúkurn- ar í Winnipeg hafa fe.ngið leyfi til að bi'ta greinar í Lfigbergi, sem mæln með algerðu víosölubanni í Canada Sj&lfir höfutn vjer ekkert lagt til þeirra mála, hvorki mælt með algerðu vínsölubanni nje á móti því. En TJer álftum ekki rjett að neita hóg- værlega rituðum gieinum um upp tðtu í blnði voru, hvort heldur þær er.i með algerðu vfnsölubanri eða m'Ui þvl. JÞess viljum vjer þ<5 biðja lesendur Logbergs að minnast, að þa\ sem um vlnsölubannið er sagt í dilkum blaðsin?, kemur ekki fra rit- Btjóraborðinn, og berum vjer því cnga &Syrgð af skoðunutn þniin, sem þar koma fram. Ur bænum og grenndinni. LÖGBERtí cr flutt til 300% Elgin Avc, 4. dyr vestur frá Princess Strcct, að' nor'ðan verffu, á móJi Grain Exi'hanfre< Tifin befur rnátt heita fremur st'rö undaufama daga. Vestan kuld ar ineð talsveiðri (irkomu. Kev. J. Edwards beldur fyrirlest- ur f kveld (8. sept.) & Selkirk IJal'. Umtalsefnið verður víusölubannið. Byrjar kl. 8.— Inngangur frí og allir boðnir og velkomnir. J MÍSA'R VAI.A Hjm J)K. A. VV. Chasks OlNTMKKT. Dr. 0. M. Harlan skrifar í hlaðið Ameiican .lournal of Health 10. felirúar rbdi fyljjir: „J)r. Chases Ointment er eitt af l>eim einkaleytisnieouluir, sem á heiður sicilið. l">essi áhurður á sjerstaklega vel við piles og allskonar hörundsveiki, og helur lœknað ^.esskouar veiki í ýmsum tilfellum, (>ar sem lœknar vittust »kki geta ráðiö við". Mr. A F. Reykdal, bócdi i Hefd- ingly, heilsaði upp & oss í gær. Hann sagði að haglið, sem getið var um f síðesta J^ögbergi, befði eyðilígt nær þvl allan akur sinn og um 20 tons af h 'yi. Vegna sffelldra rigninga segir hinn að bæcdavinna gangi scint 1 sfuu uágrenni. , A. S. cylega I>au hjónin Mr. og Mrs, Batdal, hjer 1 bænum, hafa misst yngra barnið sitt. J>að hafði verið sent suður til Uakota, f>ví til heilsubótar, og dó þar syðra. Jarðar- fúrin fór fram frá heimili foreldranua á Wiiliam avenue bjer f bænum þann 6. þ. m.________________________ Útbjáot a BÖHM.M. Börnum og unglingum er sjerstaklega hætt við útbrotum og ýmiskonar hörunds- veiki og ef ekki er gert við því í tíma er hætt við að það verði Króniskur slúkdóm- ur. Dr. C'hase gerði sjer sjerstakt far um að stúdera þesnkonar veikl og er því óhætt að reiöa sig á að Dr. C'hase's Ointment Jækni allar tegundir af útbrotum. Undir eins og borið er á minnkar sviðiun og kláðinii og litlu veslingarnir fá frið og ró. stteð. Menn þeir, S3tn unnið hafa þar með stofnavjel í sumar, hafa stöðugt nóg að gera. Þeir vinna tveir saraan með einum hesti, og losa þeir upp allan skóg af beilli ek'ru á dag. Mr. S'gurðsson bjóst við, að þegar bænd- ur væru bfiuir að sja nytscmi vjela þessara,mundi þeim óðum fjölga f ný lendunni. Guðrnn Haíhðadóttir Jack Titch eiga brjef & Lögbergs. og Mrs. skrifstofu Fam oamla Ekglands oqDk.A.YV.C'ham:. Kostii meðala Dr. Chase's eru þektir iun allan heim. Meðöl hans eru að \>v\ leyti lík brezka fánHtium, að þau íinnast á ollum pörtum jarðarinnar. I)r. Cliases Oirtment, Kidney-Liver- l'ills, Ciitarrli ('ure, Byrup of Linseed oa Turpentine og J^iver Cure eru í uppáhaldl lijá öllum. Þau h»fa að maklegleikum áunnið sjer þessa hylli almennings. Fyrlr það liversu vtfnduð þau eru og laus við öll skaðleg efni, eru nöfn þeirra a tivers mans vtfrum allt i kring um linöttinn. Allii lyfsalar selja |>au og mæla með J>eim. Mr. Jón Kggertsson frá Narrows kom bingað tii bæjarins í síðustu viku. Ilann segir, að fjöldi mauna mundi hafa flutt burtu tit sínu byggð- arlagi, cf framræsing vatnsins hefði dregist lengur; cn níi, þegar þeir sjái að voriið eigi að vinnast, muni allir sitja kyrrir. Jafnvel þrttt jarðvogurinn í Virg ioia framleiði beztu tóbaksplUntuna sem nokkursstaðar vex í heiminum, þá er jarðvegurinn ekki allstaðar þar jafn vcl til þess fallinn. Jíað er opt töluvetður niuQur jafuvel á tveimur uærliggjandi hjeruðum. Blaðkan snin ,Myitle navy" or búin til úr or frá beztu bjeruðunutn í ríkinu, sera ymsra orsaka vegna, framlciða bctri tegund en nokkur hjeruð. I>að rýnir sig líka á þvl, að tóbaksblöðkunni frá þessum hjeruðum er allt af haldið í hærra verði on nokkrum öðrum. strfðir þar við fátækt og heilsuleysi. Öllum þeim, sem f þennan litla sjóð lögðu, er jeg innilega þakklat. Jeg auglysi ekki nöfn gefendanna, það tæki upp of inikið þlass í blaðinu, en þau st mda öll rituð bjá honura, sem sagði: „t>að, sem þjer gerðuð einun af þcssum mínum minnstu bræðrum, það hafið þjer mjer gert". Winnipeg, 8. sept. 18'JS. Makía Ólafsdóttib, Frá Selkirk. I>að hefur verið ákveðið að halda hlutaveltu (tombólu), til arðs fyrir ísl. lút. söfnuðinn í Selkirk, um manaða- mótin október og nóveinber næstk. Til þcss að blutavelta þessi vcrði oin binna beztu, sc.m haldin befur vcr- ið hjcr í Sclkirk, hefur verið ákveðið að verja vissri peningaujipbæð fyrir oigulcga muni til hennar. Allir þeir, sem st^rkja fyrirtækið —og vjor vonuin, að þcir vcrði margir —með þvf að gefa muni til hlutavclt- unnar, geri svo vel að afhenda gjaf- irnar einhverjum af ejitirfylgjandi mönnuui: Kl. Jónassyni, St. Björns- syni, St. E. Davíðssyni, G. G. Eyman. Nákvæmari auglfsing sfðar. Solkirk, 2'.). águst 1898. FOBSTÖeUNEFNDIN. Dánarl'regn. C. ofl.O.F.—Eundur verður lialdinn í stúkunni „Fjallkonan" á þriðjudags- kveldið kemur (12. sept.) á Nortbivest Hall. Allar fjelagskonur ættu að sækja þcnnan fund. Byrjar kl. 8. Kk, Thokgeiiíson, rit. Mr. Svcinn Sigurðsson, bóndi í Víðinesbyggð í Nýja ísl., heilsaði tipp á ots á þriðjudaginn. Uarm aagði ahnenna velliðan mcðal manna þar Dotðurfra. Heyskspur hefur geng- ið þar með bezta móti, einkum á flæðiengjum, og tfðin verið mjög hag Þrfr íslendingar bjeðan úr bæn- um, Jóhann Jðnsson og Armann og Sveinn Bjarnasynir, komu heim úr Yukon gull landinu 2. þ. m. Ekki vitum vjer hvað mikið gull þeir komu með úr utivistinni, en rfkir hafa þeir ekki orðið. E>eir líta allir mjög vel út, enda hafa þeir verið við góða heilsu ailan tímann og liðið yfir höfuð vel. Einn þeirra, Jóhann Jónsson, by"st við að fara vestur aptur á næsta vori. Hann segir að hjereptir þurfi menn ekki að óttast, að allar nauð- synjar verði ekki faanlegar 1 Davvson City, og þó maður eignist ekki náina- lóðir, þ& sje hægt að græða talsverða penioga þar vestra. Kaup bafi verið II & klukkutfmann, og þeir, sem hafi efni á að kaupa sjer ársforða af mat þegar hann er ód^rsstur á vorin, geti fætt sig fyrir 12 á dag. Ekki höfðu íslendingar þessir orðið varir við kaptein J. Bergman. Sölvi Sölvason setti upp þvottahús í Uawson City og hefur nóg að gera. Teitur Tbomas hefur verzlun og gcngur fremur vel. Jón Jónsson vinnur við húsabygging- ar. Jón Bildfell og Jón Valdcmars- son fóru 1 gull-leit upp með Stewart- ánni og hefur ekkert af þeim frjetzt eins og ckki er við að búast. Heyrnarleysi og [iuPa f)iir tyruin lnv.na:,! nicð |>vi aö brúka lYViJ.son'sconiinoii hcn.sc fnr drunih. Algcrlega ný uppfynding; frábrugftin ollum öSrum útliún- afti. f'clla a ti i'ina árciðan- lega hlustarpipa lem lil er. O- mogulrgt ar5 >já h:'W l«ga« buið cr að látahana aðeyrao. Hún Rapná' ^ar scm læknarnir geta fUki hjálpað. Skrifið tf'ir bícklingi viðvlkj- andi I ___ _ _«_ Karl K. Albart, F. O. box 589, 14» J'rincess Öt. WINNH'EG, MAN. fjji.-Pantanír fri bandankjunum afgreiciil- ar fliólt <ig vcl. þcgar |)ið skrihð, þá gclið um að rfu^lyi-infcin uau veiið i löfbetp. Nú er tækifæri fyrir forðafólk Northern Pacific fjelagið auglysir nið- ursett fargjald til austurs og vcsturs sem fylgir: Til Toronro, Montrcal, New Vork og annara staða þar -yiiiilli, 4 fyrsta plás3Í 128. 20 á öðru plássi 27. 20 Til Tacma, Seattlc, Victoria og Vancouver á fyrsta plássi Ý25.00 og 15 00 borgaðirtil baka þegar vost- ijj kemuj; á öðru plássi 20.00 00 110. 00 borgaðir til baka þegar ve3t ur kenmr sem gcrir farið að eius 1 raun og veru $20.00 fyrir fyrsta plíirs og ? 10.00 fyiir annaö pléss. Á vest- urleið gildir þetta frá öllutn stöðum i Latiitoba, cn & austurlcil gildir það frá Winnipcg. J>eir sern vcstar bíiaa yrðu að borga tiltölulga hærra. I>að borgar sig fyrir menn að tala við cin- hvcrn N. P. agent áður cn þeirkaupa farseðla sfna annarstaðar. I>að bcfur drcgist allt yf lcngi að rainnast & helztu ætiatriði Jóhann- esar sal. Jónssonar, som andaðist hjer f bænum 2J. 1898. Jóhannes sál. var fæddurað h'jóa- um f Laxardal I Dalasyslu, 18. janúar J8J6; hann ólst upp hjaforeldrum sín- um, Jóni Benidiktssyni og Björgu Jónsdóttir, þar til hanu var 18 ára að aldri og faðir hans andaðist. Eptir það var hann við bú. hj& móður sinni þangað til árið J877, að hann gekk að eiga Guðríinu Andrjesdóttir frá Görð- um í Staðarsvcit. Tók hann þá við bui hjá hjá móður s nni, og bjucríjru þau hjón að Fjósum þangað til árið 1883, að bann flutti til Ameríku, asamt móður sinni, konu og börnum, og tók sjer bólfestu i Nyja íslandi. t>ar dvaldi hann þar til árið J888, að hann flutti til Winnipeg, og bjó hann þar til dauðadags. Móðir Jóhanncsar sál. var ávallt hjá syni sínum. Hán andaðist fyrir ári slðan. Jóhaunes sál. átti við rajög örðug kjör að bda öll þau ár, er hann dvahli hjer vestan hafs, þar hann hafði stóra fjölskyldu fyrir að sjft, en með sjer- legri atorku og dugnaði tókst honum að sjá fjiilskyldu sinni farborða með eigin handalla, jafuvel þó hann væri orðinn fremur heilsutæpur á scinni ár- um. Hann vann þangað til hann gat ekki lengur á fótum verið. Síðustu fjóra manuðica, som hann lifði, var hann við rúmið, þungt baldinn, og bar hann sjúknað sinn tneð mestu stillingu og þolgæði. Hann andaðist að heim- ili sínu, 075 Elgin Ave. Þeim hjón- um varð 8 barna auðið; 2 dóu í æsku, en 6 lifa og eru þau hja móður sinni. Jóhannes sál. var mjög vandaður maður til orða og vorka; hann var trygglyndur og staðfastur í lund, viti- fastur og velmetinn af Ollum, scm kynntust lionum. — Vinir hans og vandamenn munu lengi sakna bans, og ávallt blossa minningu hans. Winnipcg, 5. scpt. 1808. VIXIJK IIINS I.ÁTNA. ÞaÁklœíisorð. í Buruar gekkst jog fyrir þvt að safna nokkrum dollurum ($21-00), & meðal fslendinga f Winnipeg, handa eiiistæðingnum, L>orbjörgu Gislason, ttni nú or JJutt vcatur að Lyirahali og Gamalmeiini Ofjaðrir, pciii þj&st af gigt og taugaveiklau ættu að fá sjer eitt af birurn íígætu Dií. Owkn'k Blbctbig beltum Þau cru íirciðanlega fullkomnus u raf- mrgtisbcltiu, scm lifiin cru til. I>að er hægt að tompra krapt þcirra, oj/ lciða rafurinagnsstraumiun í gcgnum lfkamann bvar setn cr. Marglr ís- lendingar hafa rcynt þau og heppnast ágætlcga. l>oir, scin pauta vilja bolti eða fá n&nari upplysingar bcltunum við- víkjandi, sndi sjer til B. T. Björnhon, Bo*585 Winnipcg, MA N TelcKraí er eitl al litlztu nánií^rcinum á St, I'aul .fiusincss'-skól^num. Kennaranin fyrii l"irri niimsKrein staii'li, < rn einhverjii Itir bcztu í lamlinu, MAGUIRE BROS. 9> East Sixth Street, St. Paul, Minn Dr, G. F. BUSH, L. D. S TANNLÆ.KNIR. Tontiur fylltar og drognarút án sárs. auka. • Fyrir að draga út tOnn 0,50. Fyrir að fylla tönn $1,00. 527 Mai« Bt. £>ar eð jeg lief tekið eptir því, að minnisvarðar þeir, er íslendingar kaupa bja enskutalandi mönnum, eru f flestum tilfellum mjög klaufalega fir garði gerðir hvað snertir stafsetningu & nöfnum, versum o. s. frv., þfi byðst jeg undirskrifaður til að útvega lönd- um mínum rainnisvarða, og fullvissa þá um, að jeg pet selt þa nieð jafn góðum kjörpm, að minnsta kosti, eins og nokkur annar maður f Manitoba. A. S. Babdal, 497 William ave. Winnipeg. BEZTI STADURINN TIL AD KAUPA LEIRTAU. GLASVÓRU, TOSTULÍN, I.AMPA, ¦ SILFURVÖRU, HNÍFAPÖR, o. a. trv cr lij.í Porter $c Co., 'ó'dO Main Strbbt. Osk að cptir verzlan Islendinga. KENNARA VANTAR VID Arnes-skóla fyrir 7 mánaða tfma; kcnnslan & að byrj» með september þ. &.—Umsækjendt tiltaki launa-uppbæð og sendi tilboð sfn til undirritaða fyrir I7.águst 1898. -Árnes P. O., Man., 23. júlí 1898, Tll. TlIllltVAI.llSSIIN, nes School District. Sec. Treas., Ar- SAFES. Nii cr tækifæri til að fá )»ott "Safc" fyrir lngt verð. Allar stærðir frá $15.00 ojí upti. Victnr Safc & Lock ('o., Cincinnati, O , hefur stærsta verkstæðiS í heimi, sem hýr lil "Safes". pnö eru öll ábyrgst að |»ola að lenda í húsbruna. Koinið vg ^jáiff |iau. KARL K. ALBERT, aða -agent lyrir Norðvesturlandið, I4H I'rJncess St., WiiiuipeK. J'NNSIGI AJOUM TJLBODUM sem eru send undirrituðum og merkt „Tender for Superstructure Edmonton Briilge", verður veitt móttaka frani að þribjudeginam 13. septembcr næst komandi. Ncfnd tilboð ciga að vcra um Dyf?gil:gu {l yfirparti & j&rnbrautar og keyrslubrú einni bjá Edmonton, N. W. T., samkvæint uppdrætti crsja má hjá F.lv.Gibson Ksq , Towd (Jlerk, Edmonton, & skrifstofu W. T. Gavin, Jícsidcnt JCnginecr, Winnipeg, áskrif- stofu C. I )esjardins, Clerk of vVorks, Post Offioe Building, Montreal, og hj» Dopartmontof I'ublic Works, Oitawa. Tilboðum verður ckki gaumur gof' inn netna því að cins að þau sjcu » eyðublöðum J>«im, fem lögð ertt til og sj'oii undirrítuð af þeim mOnnum sj&lf- 11111 er tilboðiu gcra. Tilboðunum verður að fylgja merkt bauka-ávísati, styluð til Ministor of Public Works, fyrir sjö þúsunduirt dollars (#7,000). I>essi ávfsan vorður upptæk ef ekki cr stoðið við tilboðið eða ef verkið cr ekki fullgort, sam- kvæmt aamninguiium, en cf tilboðinn verður ekki tokið, þ& vorðtir Avlsan- inni skiiað aptur. Þeildio skuldbindur sig ekki til að taka lægsta boðið njc nokkurt þeirrt*. Eptir fyrirskipan, E. F. E. KOV, Secretar^ Departmcnt of Public Works ) Ottaua,Aug. I2tb, J8Ö8. j Blöð scm taka þessa auglysingu 6ð þess að f& umboð um það fr& Deil'l- inni, f& onga borgun þar fyrir. 2t pmmmmm??!mm?f!mmmmmmmm?!!^^ Tíiompson & Wing, Búð okkar á Mountain er alltaf að vorða betri ^ með hverjum deginum sem líður. Við erum alltaf ^ að bæta við vörum og getum látið ykkur hafa hvað ^ sem þjer þarfnist með, eins vel þar, éins og í stærri ^ bæjum. £ --- £5 Við crum nýbúnir að bæta við okkur allskonar húsbúnaði og ollu tilheyr- andi jarðarförum með lægra verði en fc nokkurn tíma áðQr. 3 1 3 Hardvöru-deildin okkar er fullkomin í ollum greinum. Okkar nýja upplag af karlmannafatn- aði fyrir haustið er nú komið og sam- anstendur af alfatnaði og yíirhöfnum fytir fullorðna, unglinga og drengi. Álnavara okkar cr öll ný og vönduð. - Við scljum Prints á 4, 5, 6 og 7c. yd. Einnig höíom við allt a£ beztu teg. und. scm þreskjarar þurfa á að halda — af Cuinder-olíu, Engine-olíu, Lard-olíu, Belt Lacing o. s. fiv. Grcnnslist eptir vcrði á matvoru i g Thompson tc Wing. €ENDRQN A mmm EF þJER VILJIÐ Fi- BEZTU HJÓLIN, ÞÍ KAUPID .STíONCEST frame Qendron. 407 MAIN ST. (næstu dyr við pósthúsið). Kael K. Albje&t, Special Agent.

x

Lögberg

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lögberg
https://timarit.is/publication/132

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.