Lögberg - 28.06.1900, Blaðsíða 6

Lögberg - 28.06.1900, Blaðsíða 6
LÚUBERG, FIMTUDAGINN 28 JLTNI l'JOO. pakkarúvarp. Viðvíkjandi blaðadeilum peim, er att bafa sér stað fit af íslendinga- degi Álptavatnsnylendu búa fra pvi 2. agust síðastl., vildi ég segja pað so m fylgir. E>eim háttvirtu herrum, sem gáfu vottorð um framkomu míoa í bygð pwssari, er ég mjög pakklátur, en mikið pykir mér peir takast í fang pHr sem peir viðhafa orðiö „mikil meoni", og mun pað hafa slegið hart a hjartastr ngi sumra mótstöðumann i minna; en svo er aðgætandi, að peif hattvirtu herrar hafa ekki sagt, að ég væri eina „ uikilmennið" I bygðinni. Deir eru sannarlega fleiri, ef tekinD er réttur samanburður, pó peir séu ekki milli l>0 og 70! Þ6 nfi pessum opinbeui mótpört- um minum hafi legið við að skopast að aminstu vottorði, pá er peim pað fyrirgefanlegt, par eð pað *ynist vera að eins snertur af öfund yfir pvf, að peir voru ekki fyrri til að opinbera framkomu mins; j að er ekki minna rert að gæta fengios fjár en afla pjjs. t>eír hafa,kempumar;svo drengi- le^a fullnægt firskurði hinna 11 h&tt- virtu herra með pví, að berjast 5 á m!>ti 1 (ekkl 16), fyrir utan p& sem ekki hafa stuDgið höfðinu fraui í birt- uaa, en brúkað pau vopn sem engum heiðvirðum mönnum kæmi til hugar að brfika; en alt er fyrirgefanlegt p>sgar tilgaDguricn er góður. Þetia s/air ótvíiæðilega, að peir hafa bfiist við að eiga fult í fangi með karlinD, pó hann sé blatt áfram óuppl/stur bóndi a* mentun til, en peir aneð há,- Iferðan, há-æruverðugan skólakennara or mann sem hefur tekið sér dóms- vild í opinberum má'um, tveir ungir og efnilegir alp/ðuskóla-gengnir monn og einn bóndi, sem að minu á liti stendur peim ekki að baki. Fynr alla pá upphefö, sem peir síðarnefndu hafa veitt mér, er ég peim mikið pakklátur. Af pvl ég hef peim svo mikið gott upp að unna, eins og að framan er skráð, pá vil ég vara pa við pvf, þegar peir rita, að slá ekki ryki í augu lesendanna, pví pað fyk- ur fir mtð tfmanum), eins og stúd. gerir í síðari grein sinni í „Heima- krioglu", þar sem hann vísar tiJ fs- ldndingsdags-nefndarÍDDar frá 2 ág. siðastl. Hann sjalfur og við hinir, sem kunnugir erum malinu, vitum vel, að þar var engin nefnd kosin op- iiiberlegs, og var þvi engin til. Ætli maður aC pryða bóktnentir eða sjálf- an sig scm höfuLd, pa skal maður ekki visa til pess sem aldrei hefur verið til, ekki er til og aldrei getur oröið til. í athugasemd hinna 4, er birtist i „Hkr." 24. maf, þar sem E. Guð mundsson hefur a móti þvi, að hann hafi sagt, sð Þorvaldur fengist ekki til að tala nema pað væri í jlendinga- dagur, og þar skrifa þrír merin undir, en enginn af þeim var viðstaddur pegar við töluðum saman, pá pykir hugsaudi mönnum potta ekki form- legt af „friðdÓJiara". Það verður ekki vandasamt að fá fullnægjandi vitoi i málum hja honum, eftir pessu að dæma. Af pvi petta félag 5 er dú bfiið að senda mér 5 dellur, en hefur ekkert hrakið af pví sem ég hef aagt, en auðvitað sagt mikið af pví lygi, en engin rök fært fyrir neinu, pá alít <5g nrtg komið af pví. í>a,ð getur ver ið að pað veiði minst á, hvernig næstkomandi 2. ágfist er til orðinn, sem íslendingadagur fyrir bygðina. Lundar, 16. juni 1900. Halluóe Hali.dóbssoh. @0Q@OQ@ CAVEATS,TRADE MARKS, COPYRICHTS AND DESICNS. Send your business direct to WashinKton « saves time, costs less, better service* My offlee cloie to U. 8. Patent Offlce. FREE prellmln- ary examlnatlona made. Atty's fee cot dne tmtil patent 18 iecwed. PERSOKAL ATTENTION GIVEN-19 YEAE8 ACTtTAL EIPERIENCE. Book "HowtoobUln Patente," •tc., eent free. Fatenti procnred throngh E. G. Sigger* receive epecial notfce, withont charge, in the INVENTIVE ACE Ulnatrated monthly—Eleventh year—term*. $1. a year. »r n niftnrnfl uteoicj.snow&co, !E.B.SIGEERSÆNsaTTbNNowc:i M«VVVVVVVVVVVVV»%VVVVM«%%\%VVV%e< PANADIAN . . . ^ • • • • PACIFIC RM THE Jmperial LÍmítBÚ" Scrvice will be iuaugurated on MONDAY JUNE II Close connectíons will be made with Crow's Nest Brancb trains for all Koot- eney npints, also with the steamships „ALBERTA" „ATHABASKA" „MANITOBA" Sailing from Fort Wjlliam TUESDAY . . . FRIDAY and . . . SUNDAY 60 hours from Winnipeg by way of the Great Lakes. For full jiarticulars cousult nearest C. P. R. agent or to C. E. McPHERSON, G. P. A., WiNNirEG. Wm, Stitt. Asat. Gen. Pass. Agt. Dp. M. Halldopsson, Btranahan & Hamre lyf jabúö, Park iver, — H- Dak,ota. Er að hirta á hverjum miövikud, í Grafton, N. I)., frá kl.5—6 e. m. Stpanahan & Hampe, PARK RIVER, - N. DAK SELJA ALLSKONAR MEDÖL, BŒKVJF bKRlFFÆRl, SKRAUTMUNI, o. s. hi. HT Menn geta nú eins og áBnr skrifað okkur á islenzku, þegar (>eir vilja fá meðöl Munið eptir ít gtt númeríö á glasinu BO YEARS' Trade Marks Ocsigns copyriqhts *c. Anyono sendlng a sketch and descriptlon may ^ulclily ascertain onr oplnion free wnetber an lnvention is probably patentable. Communlca- tions strictly confldentlal. Handbook on Patents sent freo. Oldest agency for securinffpatents. Patents taken through Munn & Co. recelve tpecial nottee, without charge, in the Scíentifíc Httterícan. A haiiílaomely illustrated weekly. Larfteat cir- cuiation of any BCientiflc lonrnal. Terms, $3 a year: four months, $1. Sold byall newsdealero. MUNN&Co^^—'NewYork Branch Offlce, 626 V 8t., Washington, D. C. i CASlOA-MtfROVESTURLANÐID. REGLUR VID LANDTÖKU. Af Ollum sectionum með jafnri tölu, sem tilheyrasambandsstjórn- inni í Manitobaog Norðvesturlandinu, nema 8 og 26, geta f jölskyldu- feður o\r karlmenn 18 ára gamlir eða eldri, tekið sjer 160 ekrur fyrir heimilisrjettarland, J>aðer að segja, sje landið ekki áður tekið,eða sett til síðu af stjórninni til viðartekju eCa einhvers annars. INNRITUN. Menn meiga skrifa sig fyrir landinu á peirri landskrifstofu., sem næst li^gur landinu, sem tekið er. Með Ieyfi innanríkis-ráðherrans, eða innflutninga-umboðsmannsins í Winnipeg, geta menn gefið ððr- um umboð til pess að skrifa sig fyrir landi. Innritunargjaldið er $1C, og hafi landið áður veriö tekið f>arf að borga 15 eða $10 umfram fyrir sjerstakan kostnað, sem því er samfara. HEIMILISRÉTTARSKYLDUR. Samkvæmt dú gildandi lögum verða menn að uppfylla heimilis- rjettarekyldur sínar með 3 ára abúð og yrking laudsins, og m& land- neminn ekki vera lengur frá landinu en 6 mánuði á ári hverju, án sjer- staks leyfis frá innanrikis-r&öherranum, ella fyrirgerir hann rjetti sín- um til landsins. BEIÐNI UM EIGNARBRÉF ætti að vera gerð strax eptir að 3 árin eru liðin, annaðhvort hjá næsta umboðsmanni eða hjá þeim sem sendur er til pess að skoða hvað unn- ið hefur verið á landinu. Sex manuðum áður verður maður pó að hafa kunngort Dominion Lands umboðsmanninum í Ottawa pað, að hann ætli sjer að biðja um eignarrjettinn. Biðji maður umboðsmann pann, sem kemur til aö skoða landið, um eignarrjett, til pess að taka af sjer ómak, pá verður hann um leið.að afhenda slíkum umboðam. $5. LEIÐBEININGAR. N/komnir innflytjendur fá, á innflytjenda skrifstofunni 1 Winni- pcg y á öllum Dominion Lands skrifstofum innan Mauitoba og Norð- vestui.'aadsin, leiðbeiningar um pað hvar lðnd eru ótekin, og allir,sem á pessum skrifstofum vinna, veita innflytjendum, kostnaðar laust, leið- beiningar og bjálp til pess að ná, 1 lönd sem peira eru geðfeld; enn fremur allar upplýsingar viðvíkjandi timbur, kola og námalögum. All- ar slíkar reglugjörðir geta peir fengið par gefins, einnig geta menn fengið reglugjörðina um stjórnarlönd innan jarnbrautarbeltisins í British Columbia, með pvi að snúa sjer brjeflega til ritara innanrikis- deildarinDar í Ottawa, innflytjenda-umboðsmannsins í Winnipeg eða til einhverra af Dominion Lands umboðsmönnum í Manitoba eða Norð- vesturlandinu. JAMES A. SMART, Deputy Minister of the Interior. N. B.—Auk lands pess, sem menn'geta lengiö gefins, og att er við reglugjörðinni hjer að ofan, pá eru púsnndir ekra af bezta landi,sem hægt er aðjfátil leigu eða kaups hjá jarnbrautarfjelögum og ^msum öðrum félögum og einstaklingum. Ég heíj tokið að mér að selja ALEXANDRA CREAM S EPARA TOR, óska eftir að sem flestir vildu gefajmér tækifæri. Einnig sel é<4' Moncy Maker" Prjónavélar. G. Sveinsson. 1 195 Princess_St. Winnipeg Phycisian & Surgeon. UtskrifaSut frá Queens haskólanum i Kingston, og Toronto háskólanura í Canada. Skrifstofa í HOTELIGILLESPIE, €RYSTAL N, U. Dr, G. F. BUSH, L. D.S. TANNLÆ.KNIR. Tennur fylltar og dregnarút án sílrs. auka. Fyrir að draga út tönn 0,50. Fyrir aö fylla tönn $1,00. 527 Maiw St. NORTHERN PACIFIC-- RAILWAY w **• w Til S-t. Paul TVMnnea- polis lil staða Austur og Smtnr. ^ullc $)elma ^Bohane ^eHltlc Hacoma ^oitUnb QTaljfoinia Jauan (íhma ^laaka ploní>ih£ <3feat ^ritatn, ... -Jlfrita. Fargjalil með brautum í Manitoba 3 ceut á míluna. 1,000 mílmi farseðla btuk- ur fyrir 2% cent » mílana, til sölo hjá cll- um agentum. Nýjar lest'r frá hafl til hafs, „Nörth ('ost Iiimiteú", lieztn lesiir í Amerikn, hafa verið settar i gang, og ertt |>ví tvær Lestir á hverjum uegi bæði austttr <>g vestar. J, T. McKENNKY, City Passenger Agent, Winnipeg. H. SWINFORD, Qen. Agent, Winnipeg. CHA8. 8. FEE, G. F. & T. A„ 8t. Faul. * 58 birlunni á meðan hann leitaði að fangam&rkinu á föt- tinum. A meðan likið lá par k gólfinu, hefur pvi blætt og blððið safnast f poll, sem lækur síðan rann Or. Síðan hefur hann aftur lagt Jikið upp i rúmið, til pess að hann pyrfti ekki að stíga yfir pað á meðan hann var að leita í herberginu. Hvilíkur útreikoandi fantur! Hér er eitt pyðingarmikið atriði. Konan getur ekki hafa heitið Rose Mitchel, pví ef svo hefði verið, pa var engin á9tæða til að eyðileggja fanga- markið á fötunum, par eð hún hafði sagt /msum að petta væri nafn hennar". J>ar n»st söpaði Mr. Barnes öskunni úr arninum og lét hana á dagblað, sem hann faon í herberginu, og fór með hana fram að glugga í fremra berberginu. I'essi rannsókn hans sannfærði hann um tvent: Morð- inginn hafði brent Btykkin, sem hann hafði skorið ur fötunum, og einnig allmörg bréf; að morðinginn hafði verið mjög aðgætinn í öllum greinum sást á pví, að hann hafði brent alt saman til hlítar. Ekkert var óbrunnið ncma tveir hnappar, sem ofurlítil piatla hangdi við, og hornin af nokkrum umslögum. Mr. Barnes fleygði öskunni aftur á arninn, og var í all- illu skapi yfir niðurstöðunni. I>ar næst fór Mr. Barnes að rannsaka skrifpúltið, scm var opið. Hann dró íit allar skúflurnar og leit- aði í sérhverjum krók og kyma i púltinu, en leit hans var arangurslaus. Hann fann ekkért nema ðskrifað an p»ppfr og umslög, og petta hvorttveggja af al- gengri tegund. 63 geðsfaræringu. Hann spurði mcð mestu rósemi eftir Mr. Mitchel við borO hótel skrifarans, og sendi nafu- spjald sitt upp til herbergja hans alveg eins og hver annar vanalegur gestur mundi hafa gert. Að nokkr- um mfnútum liðnum kom sendisvcinninn aftur ofan af íofti með pá stuttu orðsendingu, að Mr. Barncs skyldi koma upp á loft. Mr. Barnes var fylgt upp á 1. loft og inn i hcr- bergi sem vissu fram að 23. stræti. Herbergið, sem hann kom fyrst inn í úr ganoinum, var útbúið eins og stofur ógiftra manna eru vanar að vera. í pví voru hægindastólar, tveir legubekkir, og lestrarstóll, sem leggja mátti saman; einnig var í pvi fortepiano, í mahóni kasaa, ogfallegur planó-lampi við hlið pess; ennfremur útskorið borð, úr d/rum víði, í miðju her- berginu, en á pví atóð skrautlegfur lestrar lampi, slg- ara-ílát úr bronze og ljcísmynda-bækur; á veggjunum hangdu fallegar myndir í gullnum umgjörðum, fögur ker stóða a arinhillanni og klukka í onjx-umgjörð; í herberginu var líkneski af Mára I fullri stærð, útskor- ið úr tré, sem notað var til að halda & nafnspjöldum. f stuttu máli, alt í herbarginu benti á auðlegð, mun- að og siðfágun. Gat petta verið morðingjabælii' l->að leit ekki út fyrir pað, og ómögulegt að gera scr grcin fyrir pví nema með pví móti, að hér væri að ræða um einhverja afarsterka, leynda ástæðu, gcm gæti gert pað að verkum að maður, sem auðsjáau- lega var reglulegt prfiðmenni, lyti niður að pvi að drjfgja pvílíkan glæp og pann, er Mr. Barnes gruo- 62 IV. KAPÍTULl. ÞAIi H1TTU6T STÁLIN .STINN. Þegar Mr. Barnes bafði fundið hnappinn með upphleyptu myndinni fi, fór hann tafarlaust burt úr leiguherbergja húsinu. Að Htilli stundu liðinni var hann kominn á Fifth Avenue-bótelið. Hann hitti par Wilson, sem sat í forstofu hótelsips, og sk/rði hann Barnes frá, að Mitchel hefði enn ekki komið ofan úi herbergjum sinum pennan morgun. Barnes gladdi aðstoðarmann sinn með pvi, að hæla honum fyrir hvernig hann hefði leyst verk sitt af hendi og með pví að afsaka pað, að hann hafði mist sjónar á Mitchel I nokkra klukkutlma daginn áður. l>að var ckki ertitt fyrir Mr. Barnes að vera I góðu skapi, par acm hann hafði hinn dyrmæta hnapp i vasanum. Sannleikunnn var, að hann var blæjandi með sj&lfum sér. Hugsunin, sem olli houum svo mikillar kæti, var síi, að maðurinn uppi á lofti (Mitchcl) hefði s/nt, að hann væri rétt cins mannlcgur og hver annar vanalegur glæpamaður, par eð hann hefði skilið eftir einmitt pað augljósa merki, aem ,hann hafði stært sig af að ekki skyldi finnast eftir sig pegar hann vieri buinn að dr/gja glæp sinn. En samt sáust engia utvortis merki uui, að Mr. JJariicb veii i nokkurri

x

Lögberg

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lögberg
https://timarit.is/publication/132

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.