Lögberg - 20.01.1910, Blaðsíða 1

Lögberg - 20.01.1910, Blaðsíða 1
23. AR. II WINNIPEG, MAN., Fimtudagiim 20. Janúar 1910. NR.'3 Fréttir. Prófessor Thomas Jonnesco, sá er fann deyfingarlyfiö, stovaine fór til Evrópu í vikunni sem leið, eftir nokkra dvöl i Bandaríkjun- um. Hann er á lei'B til Parisar. Búist hafði hann þó viö aö hverfa aftur vestur um haf, þvt aö hon- ium haföi litist hér vel á sig. Meö an hann dvaldi hér haföi han t gert æöi marga uppskuröi og notaö deyfingarlyf sitt viö þá, og sagt aö vel hafi hepnast. Hmn er hinn vonbezti um að lyf hans útrými cloroformi og ether v.ö uppskuröi hélt eigi inundi verða nema ein þrjú ár þangað til farið \eröi að nota stovaine til deyfing- ar viö alla uppskuröi. að harm andaðist litlu siðar. Rann j hljóp úr henní og í höfuð Willie. sóknir hafa veriö haföar í þessu brunamáli en ekki fengnar áreið- anlegar sannanir um það með sverjum liætti kviknaði í eða hvernig þetta voðalega slys atvik- aðist. F. Shelford heitir enskur verk- fræðingur, er ferðast hefir allmik- >ð nm Afriku, sérstaklega um svæðið þar er fyrirhuguðu jám- brautina skal leggja millr Uganda og Magadi vatns. f>að varð merki legast í för hans, að hann fann afarmikla sódanámu I Magadi- vatni. Segist honum svo frá, að vatnið liggi milli gróðurlausra fjalla, og alt óbygt umhverfis. Vatnið sjálft hafi veriö nokkra þumlunga á dýpt, en botninn harð ur eins og marmari. Þar haföi sezt þykt lag af sóda, og nær lag það yfir tuttugu fermilur, og er hin mesta náma. Sá maður, er lengst er talinn að hafa borið traust til Cooks, er skrifari hans Walter Lonsdale. Nú hefir honum loks orðiö hug- hvarf sein öörum. ‘Þykist hann nú þess fullvis, að Dr. Cook hafi farið með blekkingar við sig sem aðra. Hann er nú staddur í Khöfn og segir aö siðasta bréfið, sem hann hafi fengiö frá Cook, hafi verið dagsett 24. Des. og hafi Ceok þá verið staddur á Spáni sunnanveröum. í því tekið fram, til hvaöa staöar Lons- dale gæti símað Cook næst, og gefið í skyn, að ítarlegar fregnir væru væntanlegar. Lonsdale sím- aði svo sem fyrir hann var lagt, hvað eftir annað, en fékk ekkert svar, og eigi hafa honiun heldur borist hinar ítarlegu fregnir, san Coók lofaði honum. Hinn drengurinn neitar því, og kveðst hafa verið úti og þar heyrt 'skotið. Willre fanst með- vitundarlaus lieima hjá sér klukk- stund eftir aö slysið vildi til og mjög af honum dregið. Hann var fluttur á sjúkrahúsið en er 'purigt lialdinn. anv Roche fyrrum þingmaður í Halifax bæ, voru skipaöir 13. þ. m. til að taka sæti í efri inálstofu' sambandsþingsins, því þar voru tvö sæti óskipuð fyrir Nova Scotia og hafa verið auð nærri því fult ár. Bandaríkjamaöurinn Noodles Fagan, sem nefndur .hefir verið “konnngur blaöadrengjanna“ var staddur hér í bænum í vikunni og talaði í Bijou leikhúsinu. Þess- ar ráð'leggingar gaf hann ungum drengjum meðal annars: Van- ræktu aldrei skólagöngu, reyktu aldrei tóbak, drektu aldrei áfengi, taktu aldrei upp í þig, hafðu hrein bréfi var ar hendur, haföu hreint mannorö. Konur i Bandaríkjunum kunna þvi afarilla hve liratt fer vaxandi verð á öllu er til heimila þarf þar í landi, bæði til fæðis og klæðis. Hafa þær við orð að mynda sam- tök til að vinna á móti auðfélaga samlögum, sem þær telja þessu I böli valdandi. Franz Jósef Austurrikiskeisari er sagöur hættulega veikur. Stórþing Norðmanna kom sam- an 11. Jan., og kom þá í ljós, að hægri menn og íhaMssamir vinstri menn höföu sftxtiu og fimrn at- kvæði, en frjálslyndari vinstri menn 47 og socialistar 11. Abri- ham Berg ihaldssamur vinstri maður var kjörinn þingforseti til bráöabirgða. Gunnar Knudsen, sem verið hefir stjómarfarmaður lætur nú af þvi embætti; en óví? enn hver tekur við af honum. Þeir hafa verið tilnefndir Berg og Konow, sem báðir teljast til í- haldssáTnra vinstri manna, og Bratlie hægri maðuir. Mikkelsen l%rrum! stjórnarformaður hefir neitað að mynda nýtt ráðaneyti. Nýtt ráðaneyti er m^rndað í j Austurriki. Það tókst á henduir {K/iuen von Hedervary greifi og j gekk fremur tregt að fá hann til þess. Franz Jósef keisari hefir samþykt ráðaneytis myndunina. Skýrslur um uppskeru í Sas- katchewan á síðastliðnu ári segja að stórum meira hafi verið yrlct af landi það ár en undanfarið. Ekru- tálið alls 7,016,272, eða rúmri miljón ekra meira en 1908. í vikunni sem leið brann hér í bænium bygging Munroe Steel and Wire Works félagsins á Graliam stræti. Skaðinn metinn um $40,- 000. Manntjón varð eigi, en kona ein var rétt köfnuð af revk Jiegar lienni varð bjargað. Það er mikið talað um það um þessar mundir hér í bænum, að nauðsyn beri til að bygt verði í Winnipeg gott og þægilegt heilsu- hæli lianda tænngarveikum mönn- um, en til þess þarf samþykki fylkisþingsins. Samkvæmt skýrslum frá Ott- awa sézt að árið sem leiö hafa v?r iö lagðar hér \ Canada 1,138 mi.- ur nýrra járnbrauta. Alls eru starfræktar hér í landi nú tuttugu °g fjögur þúsund mílur á lengd, og nú orðið ná jámbrautirnar hér yfir lengra svið en á Bretlandseyj um. Allar járnbrautir þar saman- lagðar eru 234X14 mílur aö lengd. Höfuðstólsfé járnbrautafélag 1 Canada er nú taliö $1,300,681,- 416. Árið 1909 létust hér í Can- ada 478 manns af jánibrautaslys- um, en 1,404 meiddust; miklu færri meiðst en árið áöur, en 29 fleiri látist af járnbrautaslysum.— Rafmagns sporbrautir í Canada segja skýrshrmar að nái yfir 988 rrrilur. Hon. Rudolphe Lemieux póst- málaráðgjafi hefir lýst yfir því í sambandsþinginu að liann muni bera upp fyrir stjórnarinnar hönd mikilvægt frumvarp um lækkun á verði sæsímaiskeyta-félaga þeirra, er annast skeytasendingar milli Canada og Bretlands. í frum- varpinu er ætlast til að jámbrauta málanefnd Dominion stjórnarinn- ar skuli öðlast ákvörðunarvald um verðlag á sæsímaskeytum, á líkan hátt og hún hefir þegar fengið um verðlag á talþráðaskeytum og landsímaskeytum. — Það er bú- ist við að samin verði lög í brezka þmgirui er fari i sömu átt og þetta frumvarp hér, og fari svo aö ný lög verði samþykt bæði hér og á Bretlandi er miði að þvi að lækka verð á skeytum sendum um sæsímana milli landanna, þykir sennilegt að verðið á skeytunum lækki æöi mikið. Nú er greidd 10 cent fyrir orðið i skeytum t J fréttablaða, en búist við að það gjald verði lækkað svo að eigi verði greitt meira en 6 cent fv r orðið, og 12 cent fyrir orðið i verzlunarmála og óinkaskeytum Horfur crn á haröri tollmála- baráttan miTli Bandaríkjanna og Þýzkalands út af tollmálalöggjöf- inni síöustu syðra. Þar er ekki um neitt smáræði aö tefla þvi að verzlunin milli þessara landa nem ur hálfri biljón dollara árlega. Saminga tilraunir liata að visu verið gerðar all ítarlegar, en litill árangur af orðið. Samkvæmt síð ustu tollákvæðum Bándaríkja- stjórnar, var þýzku stjórninni send tilkynning um það, að gagn- skifta verzlunarlilunnindunum, er í Dinglev tolllögunum eru ákveð- in milli Þýzkalands og Bandarikja skuli lokið 7. Febr. Afleiðingin verður þá sú, að frá þeim tima þykir líkast að Þjóðverjar leggi toll á allar vörur, sem fluttar eru inn frá Bandaríkjnm, nema nýir tollsamningar takist milli þessara tveggja þjóða. Félag auðmanna i Boston og New York liefir fastráðið að gera aflstöðvar-stíflugarð í Missjisippi- fljótinu hjá Keokuk i Iowa. Sá stíflugarður mun verða mestur þeirra, er enn liafa verið gerðir nokkurs staðar í heimi, og áætlað að hann muni kosta $15,000,000. Hermálastjórnardeildm á að hafa eftirflit á verkinu og á að byrja á því nú þegar. Garðurinn á að vera 37 feta hár, en 5,800 feta langur. Aflstöðin á að hafa 209,- 000 hesta afl. Á föstudaginn var brunnu inni í bænuni Saskatoon, Sask.. fjögur böm og húsfreyjan. Tvö bömin átti hún sjálf. Húsbóndinn Hend erson að nafni hafði kveikt upp eld snemma um morguninn, en farið siðan út með manni er Reid hét. og átti sá aökomu börnin. Uthi' síöar, er konan og börnin voru komin á fætur kviknaði svo skyndilega, líklega af gasoline, i öllu húsinu, að ekkert þeirra komst lifandi úr eldinum. Bæði Reid og Henderson höfðu þust til að reyna að bjarga þeim, en tókst ekki, og fékk Reid þá svo mikil brunasár, Ársskýrsla strætisvagnafélagsiris í Winnipeg er orðin heyrinkunn. Hún ber það með sér, aö farþegar með vögnum félagsins á liðnu ári hafa alls veriö 25,000,000. Á' tekjurnar alls hafa verið $1,0/19.- 782.86. Af ' ví nunnu í bæjar- sjóð $57,569.14, eða rúml. $9.000 meira en árið þar á undan. Þýzka þingið hefir nýskeð kom iö sajman. í hásætisræðutnni var gert ráð fyrir breytingum á kosn- ingalögunum, en það mál hefir verið rætt af allmiklu kappi í blöðum Þjóðverja. Drengur á Horne stræti hér í bæ, Willie Davndson að nafni, særöist hættulega af skammbyssu skoti á laugardagskveldið var. ! Drengur á liku reki (\o áraj og ^ liann höfðu verið einir heima aö I 279 Home stræti, og tekið hlaðna ! skammbyssu upp úr kommóðu og farið að rjála við ’nana; særði drengurinn segir að félagi • sinn 1 hafi haldið á To'sur’ii er , skotið Latirier stjórharfonnaður lýsti ítarlega yfir stefnu stjómarinnar í flotamálinu, er það var til timræðu í þinginu í vikumni sem leið. í frumvajpi stjórnari(nnar er gert ráð fyrir að til herskipagerðar veröi fyrst um sinn varið ellefu miljónum dollara til að byggja fimm varðskip og sex tundurbáta, er verði liðskostur sá er brezka stjórnin á kost á héðan, er hún æskir eítir. Hon. Edward M. Farrell í Liv- erpool, N.S., þingforseti og Willi- Bréf frá Calífomíu. Ontario, Cal., 10. Jan. 1910. Hr. J. A. Blöndal, Winnipeg, Man. Eg óska þér gleöilegs nýárs og Lögbergi og. Lögbergingum, og jafnfraint þakka eg ykkur for- stöðumönnum blaðsins, fyrir góða afgreiðslu á blaöinu til mín yfir þetta liðna ár, eins og Iíka hin að undanförnu. Síöan eg skrifaði þér seinast, hefi eg bæði heyrt og séð margt, og eg get ekki leitt hjá mér aö fara fáeinum orðum um það, sem cg hefi séö og lieyrt af þessum bæ og plássi, sem eg bý i nú með konu minni, dóttur, dótturdóttur og tengdasyni. Afstaða bæjarins er skínandi falleg, óteljandi stór og íögur tré, ávaxtatré og önnur tré, blóm og rósir af flestu eða sjálfsagt öllu því tagi, sem hér geta gróið, og naumast grær annarstaðar ef ekki hér. En þetta er ekki alt. Veðráttan tekuir því öllu fram, sem náttúr- legt er. Hún er indæl; enda verð i ur hún að vera það, til þess að 1 landið gefi af sér allar þær teg- undir ofan jarðar og undir, sem þetta viðurklenda Califomi'u-land gefur af sér. Sumrin eru þur að jafnaði og veðrið stilt og mjög svo líkt daglega, hafgolur hægar flesta seinni hluta dags; liita finst mér ekki til twn, vanalega á milli 80 og 90 gr. Það er hér alveg ó- þekt, að maður fái sólslag. Það j hefir rignt nokkrum sinmum síðan í Nóvember, en aldrei nema einn og tvo daga í viku, en ekki til muna fyr en 31. Des. og 1. Jan., svo víða skemdust járnbramtatein- ar, en jafnframt var sú rigning ó- metanlegt gagn fyrir landið.-En á eftir þessari rigningu komu frost- nætur, svo að vatn fraus til muna. Fólk, sem búið var að vera hér mörg ár, segist ekki liafa séð frjósa eins hart, enda mun það heldur liafa skemt appelsínu og lemonui gróður, en á ööru sér ekki og á garðávöxtum sér ekkert og gras er alt af að spretta síðan fðr að rigna. Bændur eru að plægj a og sá akra stna. Þegar eg er að skrifa þetta bréf þá sé eg það, sem mér hefir ekki auðnast fyr á æfi minni á þessu tímabili árs, að hænsnin mín, um hundrað að tölu, ölli hvít. breiða sig um blessað grasið grænt hér úti fyrir og í kring. Eg lofa gttð fyrir að hafa leitt mig hingað og mína, sem eg býst við að hafa hráðum fleiri en ertt. Líka býst eg við að verða hér það sem eftir er æfi minnar. Það er sannarlega vandleitað að betri stað fyrir gamla og lúna en hér er, enda er hér margt af gömkii fólki að austan. Það hefir flutt fjöldi hingað til Cal. í haust. t þessum bæ eru um 7,000 manns, 12 kirkjur, ekkert vin af neinu tagi. Gas er að mestu leyti liaft til eldsnevtis ,og er það hentugt !mjög og ekki hættu-amt. Fjöldi ' af íveruhúsum lieæir verið reistwr i hér í sumar og verður i vetur. Þjár stórbyggingar ertu i smið- um. “Pakking”-hús eru hér þrjú, sem geía vinnu um 1,000 manns; sú vinna stendur yfir að meira og minna leyti frá 6 til 8 mánuöi af árinu. Líka er í þessnon bæ Paci- fic Electric Heating Co., sem búa til ‘the Hot Point Iron; fengu gull medalíu á sýningunni í Seattle í sumar. Þar vinnur frá 125 upp í 150 manns áriö tun kring. Árið sem leið endaði með ó- vanalegum kulda og snjó víða og aut^vitað byrjaði þetta nýja ár í sömu átt. Mér finst meira til iluii kuldann og jökuiinn austur og norður frá nú, þegar eg les um það í blööunum, heldur en þegar eg var þar . Þaö má hver hafa það og þau gæði sem þeirri veðr- áttu er samfara, fyrir mér; þeir eru vel að því komnir, og sem sagt gera sér ekki grein á misnvuíiin- um. Hryggilegt þykir mér að lesa tvm kirkjuþings afleiðingárnar í suniar, og af því fljótandi safn- aða sundrung og stór leiðindi, og hver sem er aðall í þvt, hann er brjóstumkennanlegur aumitigi. Eg óska þvi að næsta kirkju- þing verði heillasamlegar úr garði greitt og beri ávöxt til blessunar. Svo e«da eg þessar línur með því að óska öllum löndum mínum gleðilegs nýárs. A’irðingarfylst, Foster Johnson, Ontario, Cal. Kosningarnar á Englandi. Ekki hefir í manna minnum verið háö jafn hörð kosningabar- átta á Englandi eins og í kosn- itm þeirn, sean nú eru að hefjast þar, og ekki verða tii lykta leiddar fyr en í lok þessa mánaðar. Kosningarnar hqfust síðastliö- inn laugardag, þá voru kosnir 74 þingmenn. Á mánudaginn voru kosnir 98 og á prtðjudag 53. Lengra er ekki komið fréttunum, þegar þetta er skrifað. Nokkur sæti hafa unnist gagnsoknarlaust, svo að alls ertt þingmenn orðnir 266. Flokkaskiftingin er nú þessi: Unionistar kosnir ........ 120 Liheralar kosnir ........... 96 Nationalistar kosnir ....... 28 Verkamenn kosnir.............20 Við kosningarnar 1906 lilaut frjáSslyndi flökkurlnn; flibjerala^J ákaflega mikinn meiri hluta, sem mjög hefir gengið saman við þess- ar kosningar, það sem af er. Mótflokkur stjórnarinnar fUni- onistarj hefir ttnnið mörg kjör- dæmi og er fjölmennasti flokkur- inn þessa stundina. En verka- menn og Nationalistar fylgja As- quith að málum, svo að líklegt þykir, að hann haldi völdum. Það er líka fullyrt, að stjórnin hafi meira fylgi út unt land og í smá- bæjunttm, heldur en í stórborgun- um, sem kosið hefir verið í. Af þjóðkunnum mönnum, sem Fyrir nokkrum mánuöum barst|náð hafa kosningu má nefna Bal Rottur. sú fregn hingað, að mesti sægtvr af rottum væri kominn til Manito- ba frá Norður Dakota, og væru óðum að þokast norður á við, svo að ekki niundi þess langt að bíða, að þær kæmu til Winnipeg. Þó hefir þeirra ekki orðið hér vart enn þá, enda er sennilegt, að þær hafi hægt um sig aö vetrinum. Blöðin segja, að rottur liafi sézt ekki alls fyrir löngu á bændabýli 100 rnílur suövestur af Winnipeg, svo að vel má vera, að þær heim- sæki Winnipeg að sumri. í sam- bandi við þessa rottufrétt láta blöðin þess getið, að frakkneskur maður hafi fundið nj4t rottueitur, sem er ólíkt öðrum eiturtegund- um, af því að það er mönmim hættulaust. Þetta rottueitur er stei nolía. Upp f undn i ngamaðu rirni reyndi þetta ráð í fyrstu á skipi, lét olíuna í sjó á skipsbotninum og brá þá svo við, að rottur httrfu þaðan og snertu ekki vií matvæl- ttm, sem voro þar i nánd. Að vísu veröur þessu bezt við komið í skipum, en þó rná reyna það, hvar sem er. Sá, sem reyndi þetta á skipinu, liélt tilrauninni áfram þegar liann kom á land. Hann lét rottu í ker, lét steinolítt gufti streyma inn t kerið í 45 mínútur. Rottunni Jvarð mjög iUa viö og drapst skömmti síðar. önnttr rotta át kjöt, sem bleytt haföi ver- ið í steinolíu, og drapst liún af því innan fárra mínútna. Menn hafa tekið eftir því, að rottur sjást sjaldan í nánd viö steinolíunámur, eða þar sem steinolía er hreinsuð, og ekki heldur á skipum, sem flytja steinolíu. Einá og kunnugt er, flytja rott- ur margskonar sjúkdóma með sér, svo að menn ættu að gera alt sem auðiö er, til að stemma stigu fyrir þeim. four, formanna minni hlutans, er kosinn var með afannikum meiri hluta í Lundúnaborg og Beresford lávarð, flokksmann hans, sem var kosinn í Portsmouth. Af stjórn- arsSnmiim má nefna Winston Churchill, John Burns, verka- mannaforingja, Rt. Hon. August- ine Birrell o. fl. Fimm Canarlamenn liafa náð kosningu enn sem komiö er. Einn þeirra er Joseph Martin, sem margir þekkja hér frá fornu fari. Nokkrar lausastökur fersktytlar. Frézt hefir frá Frankfort í Þýzkalandi, að Frederick Cook norðurfari sé þar niður kominn, og liggi þar veiknr á sjúkrahúsi, i mjög farinn að heilsu, og vilji lit-1 ið láta á sér bera. Misjöfn eru manna kjör, misjafnt varið pundi; sumir attðs og frama för fara á hundasundt. Ýmsa brestur móð og mátt móti galdri noma, oft þvi verður aflafátt illtt við að sporna. Margir í viðjum mótlætis, mæddir á róti lífsins, berast eins og fánýtt fis fyrir stormum kífsins. Muna glaðan myrðir það Mæðu vaða í ósum; sumum hlaöast óhöpp að, aðrir baða í rósum. Kemur fram í margri mynd manna ósjálfstæði, suma trúin tízku-blind teymir af vizku svæði. Tíminn brejda trúnni má til hins betra og verra; bezt mun að heita einan á algæzkttnnar herra. Aldrei skyldum óttast vér örlaga-svipur liörðu, kærleikurinn æ því er æðstur á himni og jöröui. Ómissandi oss þá trú er í hjarta geyma, því á lienni bygglst brú beggja milli heima. S. J. Jóhannesson. D. E. ADAMS COAL CO 224 HÖRÐ ÖG LIN KOL allar tegundir eldiviðar. Vér höfum geymslnoláss um allan bæ og ábyrgjumst áreiðanleg viðskiíti. bEðin, sem ALDREI BREGZTI WHITE £. MANAHAN, 500 Main StWinnips Alfatnaður, hattar og karlmanna klæðnaður við lægsta verði í bænum. Gæðin, tízkan og nytserrin fara sam- an 1 öllum hlutum, sem vér seljum. Gerið yönr aö vana aÖ fara til m. m L

x

Lögberg

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lögberg
https://timarit.is/publication/132

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.