Lögberg - 11.01.1923, Blaðsíða 1

Lögberg - 11.01.1923, Blaðsíða 1
Það er til myndasmiðu! í borginni W. W. MÖBSON Athugið nýja staðinn. KINNEDY BLDG. 317 Portage Ave. Mót Eaton SPEIRS-PARNELL BAKINGCO. ábyrgjast yður fulla vigt, beztu vörur íyr- ir lœgsta verð sem verið getur. REYNIÐ ÞAÐ! TALSlMI: N6617 . WINNIPEG j>5 ARGANGUR WINNIPEG. MANITOBA. FIMTUDAGINN II. JANUAR 1923 NUMER 2 Hektu Viðburðir Síðustu Viku tvö börn og þrjátíu og sex barna-j nýlega í New York, og gisti börn. Canad a. forseti Sir Henry Thornton, járn.lrautarnefndarinnar í Can-j jar ada H>m til bæjarins í byrjun vik- unnal til þess að athuga þarfir manni í sambandi við 'þjóðeigna- járnbtautirnar hér vestra. Ritz-Carlton gestgjafahúsinu.: 1. DeSember 1922 Einu sinni, þegar hún kom út úr j Reykjavík. :peir ráðherrarnir canadisku,'herbergi sínu, var ihún gripin og Hon. ,W. S. Fielding og" Hon.'dregin inn í næsta herbergi, þar, Pað voru liðin fjögur ar si an Ernest Lapointe, sem verið hafa: var hún bundin og rænd $150,000 ^land var viðurkent _ fullvalda í Evrópu undanfarandi, eru bún-, virði af demöntum og öðru skraut ir að gjöra verzlunarsamninga, * # * fyrir bönd Canada, við Frakk ítalíu. Einnig hafa Innanríkisritari anna, Mr. Fall, Eldurkom upp í Provenc'her skól- ar.um ' Si. Boniface, fimtudag- inn vM' og gjörði $171,000 skaða. Pykjast menn vissir um, að í hafi verið kveikt, og hefir sérstakur maður verið settur um opinberar byggingar í þeim bæ, sökum .þess, að m<nn halda að eimhverjir ætli sér sí eyðileggja >þær sem flest- ar. Salration Army, hefir ákveðið að flitja 25.000 innflytjendur frá ¦Bretljndi til Canada á þessu ári, eru það ungir menn og meyjar einnif börn. Ungmennin sum hefir Hjálpræðisherinn nú á bú- um sínum á Bretlandi, til þess að ríki. Dagurinn var drungaJeg- ur, sást ekki til sólar og töluverð rigning. — Göturnar, eins og vant Bandaríkj- er að vera í óþurkatíð, ófærar r" *hfr f-í^ nema! rosabullum- irnar á Spáni, en samningum við, Harding forseta, að hann latiaf En >rátt fyrir 1>etta ihöfðu mörg hana er ekki lokið sökum þess, að embætti 4. marz n. k. Yms bloö hundruð ^^ safnast saman í þegar Bretar gerðu verzlunar- lata >ess getlð' að raðgjafinn se stærsta samkomusal bæjarins til samninga við þá nýlega var þar! sáróánægður með afskifti stjórn- þess að hlusta á rektor háskólans tekið fram, að Canada s,kyidi: arinnar af ýmsum þýðingarmikl njóta sömu verzlunar hlunninda um malum. _________ á Spáni, eins og Bretum er þar veitt rneð þeim sammngum. Rrpflanf! p 1 ,i . Mr. Baldwin, hinn nýi tSandariKin. málaráðgjafi Breta, ásamt Fjármálanefnd neðri málstofu stJ°ra The Bank of England, eru Bandaríkia þingsins, -hefir mælt staddir J Washington um þessar með, að til sjóflota verði veitt k mundir * >e™ tilgangi, ao reyna bessu ári $293,806,538. Með ai^ komast *ð samningum um ,þeim tilmælum til forsetaní, að K«iifislia skilmála á skuldum Breta hann fari þess á leit við Bre^a, vW Bandarikin. Frakka og Japaníta, að ek'-i ,^rði * * * krafi.<t skipa til herþjónjstu, sem séu andir 10,000 smálestum að * * * Járnbrautarslys alllmikið vildi kenna Þeim, og búa þá undir^ til nýlega nálægt Hauston Texas. landbáiaðarstarfsemi hér vestra. Fyr'sti flokkur þessa fólks, er "æntanlegur i næstkomandi marz- mánuíi- ::- * * Sigioriana Italia Garibaldi, sonar-sonardóttir frelsishetj- unnar itölsku Garibaldi, kom hingaðtil bæjarins á vikunni sem leið, er faún hér á ferð til iþess að Klaganir hafa komið fram út taila jnáli Facéstanna ítölsku.jaf kosningu Senators Lodge, Hún eins og langafi 'hennar, er| staðhæft, að kosning hans sé ó- brennandi ættjarðarvinur, og það lögleg, sökum ólöglegra athafna, Átta manns dó og um tuttugu meiddust hættuiega. * * * Sagt er, að Hardíng forseti sé að athuga á hvern hátt að Banda- rikin geti hjálpað til þess. að koma á lagi meðal Evrópu þjóð- anna. og aðra mæta menn tala, á þesis- ' um hátíðisdegi þjóðarinnar. Fyr- irfram vissu menn um ræðuefnið, sem þeir mundu velja sér, því stú- dentar háskólans íslenzka höfðu f'ár- D0^a^ til fundarins í tilefni af þvi, . að þeir höfðu gjört fullveldisdag- inn að sínum hátíðisdegi framveg- is, og byrjuðu nú á nýjum fram- kvæmdum, í því skyni að efla heill þeirra, sem dvelja að námi við há- skólann. Verkefnið var stúdenta iústaður í Reykjavík. Ræðumenn sýndu fram á nauð- syn þess að bygður yrði sem fyrst nítján félög Sinn Fein fl.okks- bústaður fyrir stúdenta og skor- ins á írlandi, áttu nýverið fund uðu á þjóðina að leggja lið sitt með sér í þeim, tilgangi, að reyna bessu Velferðarmáli hennar. að koma á í landinu, "réttlátum Afi afloknum fundi var gengið og fullsæmandi friði." : m A,lþingiSihúiSSÍns 0g af svölum * # * I þess talaði rektor háskóilans og á Meiri mannsöfnuður atvinnu- eftlr var leikið a hljóðfæri, "Ó lausra safnaðist saman á Tra- «uö vors lands>" °« onnur log sem falgar Square í Lundúnum síðast- ð erum ™n að nota v 'W68!™88! liðinn sunnudag, en dæmi eru til er einwitt sú tilfinning, sem knýr hana út í þessa ferð, til þess að afla Mussolini og Facistunum fv'ltfis út á við. Húít^ talar af tilfinningu mikilli um á- standií á ítalíu, eins og það var eftir stríðið; "Sköttum rigndi niður » fólkii-s. Skatti á skatt ofan v»r hlaðið á okkur, unz við vissum ekkert hvað við áttum að gera," sagði >hún. * * * Otta^a stjórnin og stjórnin í British Columbia, hafa komið sér saman um að kanna járnnámur fylkisins < félagi 0g ef álitlegt þjykir, >ð setJja upp stáilbræðslu verkstæM þar í fylkinu, ef eins °g lítiH vafi er á að rannsókn sú leiði í ijós nægan járnforða. Stjórnin í British Columbia, hef- ír akvefið að selja landeign mikla við Greytangnnn >ar í fylkinu, og á fe það, sem inn ketnur, að ganga til þess aí byggja (háskóla fyrir tylkið og auk þess að halda honum við. * * * Sagt er að auður sá, sern tek. inn var úr námum í Brish Col- umbia fflkinu á árinu 1922, nemi $32,167,463 og er það $4,100,882 meira, «n þaer gáfu af sér árið bar á uiuan. •;:- * * Forsætisráðherra Lenin á Rúss- landi hefir ]átið boð út ganga til Doukhobors, sem búsettir eru ná- 'ægt Yor^ton ,- Saskatohewan fylk- inu að ef þeir vilji ;hverfa heim til Rú.sslands, þáv skuli hann gefa |,ei,m ókeypis Iand >ar gem er be»t á RúSs,iandi> 0g veita >eim undanþágu frá herskyldu, 0g að Mr jnep iifa og láta eir]g Qg þeir vilja- Doukhobararnir, eru ekki frá5innaðir ,>essu boðii að sagt erj sv0 framarlega, að þeir geti g«níi« Ur skugga um, að iþað sé ekki tal. * * Nýleg» var ,skipið Lady Laurier á ferS SH nóttu tiI> frá gab]e Tg_ lands ogt' Halifax, lþegar alt f e.nu lysti > lofti, fyrst heidu gki verjar, M það mundi vera gtafn. Ijos a „jdPi, sem >ar vær. á ferð en þegaf þetta, sem reyndist að vera l0ftsteinn snerti flötinn, ^ístraðiat >að er í frammi hafi verið hafðar við kosningarnar, # # :.¦ Fjármálanefnd i'.kuryrkjumúl anna í Congressinum, hefir sam- þykt, að mæla með þvf, að stjórn- in verji $100,000,000 á þess-u ári \\\ þess, að kaupa fyrir landbún- aðar afurðir þeirra bænda, sem ekki hafa efni á, að halda þeim unz hagkvæm sala fæst, og til þe»s, að aðstoða landbúnaðinn á annan hátt. * * ¦{- Voru þar haldnar þrumandi ræð- j ur frá þrem ræðupöllum í senn og þess einróma krafist, að stjórn- in kveddi saman þingið hið allra bráðasta, með þa<S fyrir augum, afi ráða fram úr þeim hinum mikla háska, er nú vofði yfir þjóð- inni, sökum hins sivaxandi at- okkar Stúdentar höfðu fengið leyfi stjórnarráðsins og háskólans til þess að safna happadrætti, stærra en áður hefir þekst hér á landi, til ágóða fyrir stúdenta- húsið. Nú komu ótal ungmenni með happadrættismiða til þess að bjóða inn í mannþyrpingunni. Enginn skoraðist undan að vinnuskorts. Miðstjórn verka- kauPa' allir töldu sér skylt að mannaflokksins, gekst fyrir fund- styrkJa fyrirtækið arhöldu.m þessum, er fóru fram með friði og spekt. Hvaðanœfa. áttir, 0g l.vstj sjiavar- í allar pessi fjögur ár, sem ísland hef- ir verið taii.' .' ullvaida riki, hafa verið næðinga-öm bæði hSr og ann arstaðar í heiminum. Hryssings^ stormur á norðan næðir um ný- græðinginn, sem skotið hefir upp. þar sem sjkólið var mest. Margur Ástandið í Evrópu sýnist vera veikur frjóanginn hefir lagst út að verða æ ískyggilegra með af'.jumir. sta"da enn' *í*f « . . , veiklulegir. Pað er vor í þio^hfi hverjum degmum sem hður, og oMtar> >ess vegna erum við sv0 jafnvel fátt lííklegra, en til ófrið-'margráðin. En einmitt þess Maður einn í Mmnesota, hefir , . „ , , . , ., ., ^ ...... v v , - , .. ' .„ ar kunni að draga þa og þegar. vegna er svo mikil þorf a iþvi að meðgengið, að hann hafi drepið, , v ... J\,m -onu sina á eitri, til þw, að ná I Send-veit Tyrkja a Lausanne <hlua að, þar sem mestur er groður- fé það sem líf hennaTvar trygt' stefnunni rauk á brott í bræði inn- Haskohnn okkar a að vera ie pao, sem ux nennar var xrygt **.*¦„¦, gróðrarstöð fyrir dlla líslenzku fynr. siðasthðinn laugardag, hinn 6. þ. *1XlJ(. . J , . ... * „ , þjoðina, hvar sem hun hefir að- f , ... ..... , m" bæðl ut af afskíftun Banda-, getur. Frá ,honum á að fá kraft i siag sio amiiii negra og manna af armenisku málunum,Lg liós til að lýsa komandi kyn- hvitra manna í Rosewood Fla.,1 , ... , . „ ,.» „ „ ^. « ' og eins krofu þeirra ujn stofnun \ sloðum. Hann ætti ao vera iþrír negrar og tveir hvítir menn voru drepnir og fjöldi fólks sært meira og minna, og öll hús í bænum brunnin til ösku, að und- an teknum þremur. taka skyldi til meðferðar mál þeirra útlendinga þar í landi, er einhverjar sakir höfðu verið Vestur-íslendingar ættu ekki að vera í neinum vafa um, hvert þeir ættu að sækja nýja strauma til 'ieflingar sínu sanna þjóðlifi, það falað er um, að halda alheims I .J?™" *" Pe^u >vemeitaði | ætti að vera tij ,háskóia fo,and,; sýningu ií borginni Detroit, og i ;m,r tvrkneksu umboðsmenn og því þar er hægast að teiga ur upp- búast bæjarbúar við >v^í í fram-! forsprakkl ^eirra, Ismet Pasha. sprettuhndinni íslenzkra fræða, 1 lét sér iþau orð um mnnn fara, að!sem hefir reynst ,þjóð vorri holl- Ikvæmd árið 1925, eða 1926 # # Bandamenn hefðu nú í vörzlum Pearl White, hin alkunna hreifi sínmm lykilinn að friði, og að héð mynda leikkona, hefir sagt skilið an j frá( ,hvíldi astur drykkurinn, hafi hann verið óblandinn. vlð iþá iðn sina) og er farin til Swiss, >ar sem ihun ætlar að ganga í klaustur. Á leiðinni þangað átti :hun tal við sumt af samferðafólki sínu> sem iet undr- un sína í ljósi yfir >essu tiltæki hennar, og svaraði hún því á þessa leið: "Eg er da.uð iþreytt á því öllu, eg er búin að leysa það , hlutverk af hendi að mínum parti) I tlminn mundl innan skams En það þarf að hlúa betur að abyrgðin ein-, nýgræðingnu.m) ,sem vex hér upp. göngu a þeirra herðum. Curson Kjarninn er góður, konungseðlið lávarður, utannkisráðgjafí Breta, hefir «kki tap^ ,sér) kotungseðlið kvað það óumflyjanlegt með ölluj er í dauðateygjunum. að fundurinn gerði einhverjar fullnaðarráðstafanir í >á átt, hvernig skyldi um mál útlend- inga í Tyrklandi dæmt, og kvaðst enn bera til þess fult traust, og nú þrái eg hvíld." Til umræðu liggur nú í efri málstofu Bandaríkjanna, hvaða þátt Bandaríkja þjóðin eigi að eiga í skaðabótamálum Evrópu í sam Við höfum oft haldið iþví fram,; að menningin íslenzka væri okkar bezti arfur. Hvað værum viö án hennar? pað er hún, sem' hefir íátið þá útlendinga sem leit- að hafa að andlegum gullkornum, rétímæt'i" krafa' verða s'nortna af bókmentum okk- ar, svo mjög snortna, að þeir kváðust heillaðir vera. En tím- arnir breytast og mennirnir með. Víkingseðlið breytist í bardaga- þrá eftir batnandi timum. Sú þrá er að verða sterk hjá okkur íslend- ingum. f þeim bardaga viljum við skara fram úr, eins og forfeð-' þannig skap Tyrkja, að þeir ski'ldu og þeirra, er hér væri um að ræða. pá virðist heldlur ekki birta mikið til yfir dei'umálum Frakka bandi við stríðsmálin, eða hvort, og rpjóðverija út af skaðaibótum þau eigi að halda sér utan þeirra j þeim, er friðanþingið í Versölum, mála með öllu, eins 0g þau hafaj dæ,mdi hinum siðarnefndu að gert, og halda sumir, að þeim greiða. Yfirráðgjafa fundinunjur okkar sköruðu fram úr í sam-| málum sé nú svo kohiið, að þau j í París lauk þannig, að Poincare! kepni sinnar tíðar. sjá nauimast fært, að láta þau af- stjórnarformaður Frakka, ásamtj pað var á Hólum í Hjaltadal, skiftalaus mikið lengur. | stjórnarformönnum Ðdgíu ogsem Jón Ögmundsson ihafði sinn! Nokkur ljóð á ensku. eftir CHRISTOPHER JOHNSON. IiIFK'S BOOK. Life's book is filled with Joy to those who love it. Xor should there sadness be because of death; The Author lives within, about, above it. And ever holy wisdom uttereth. Oh, lend me, Lord, the eyes discerning beauty, That I may ever read that book aright And, in it, find the perfect path of duty : Th« poetry of love's eternal light! SY>IPIIOMKS . The day is lovely and the Night divine And every hour a benediction brings For all is love — within the heart of things. The mystic soul of Beauty blesses all And ever by its all-embracing art The flanie of love enkindles in the heart. The symphonies of God's eternal good Thcir oft repeated melodies rehearse Upon the heart strings of the universe. And we may hear them forming hymns of praise Upon the sounding organ of the years; Sweet strains of love—the music of the spheres. THK I.IGHTHKAKKKS Down the corridors of ages Strides the majesty of Time,— Every step brings mighty sages W'ith their messages sublime: But the world is deaf, unheeding, — Blindly thinking might is right:— Ever tortured, ever bleeding Is the heart that loves the Light. (), the sacrilege and sorrow ! O, the needless pain »nd strife ! Caused by fítfls who seek to borrow Cinders from the Flame of Life, And rgkindle them to burning Into weird, unholy creeds, — Tlien proclaim them "Truth returning'' Guiding lights in human needs. O, the sacrifice exacted From the Iovers of the Light! O, the crimes that are enacted In the name of God and right! (). the horrors perpetrated, Through the ages to the soul That, jn earnest aspirated Unto God's appointed goal! Error rules in golden glory, Grinding wisdom in the dust; While its scarlet path is gory With the victims of its lust, And, because the truth they uttered: Teaching right alone was might, — Ever tortured, ever fettered, Were the hands that held the Light. All the wisdom-working sages: licarers of the Light Divine,— Have to taste the hate that rages. Where the gifts of God repine; But the world advances slowly,— Every truth is known at last; For their wisdom, high and holy, Marches on—when they have passed. FOITNTAINS OF BKAUTY. They do not weep who know that Beauty lives; They do not groan who hear the song of peace; They are not sad who feel the soul's release From sordid bands, to joys that Nature gives. What hand can crush the chalice of their ;oy ? What power spill their wine of ecstasy? What hand their fount of happiness destroy, From whence Love's waters f low eternally ? Sweet, living dew, that droppeth down from Heaven From Him, wbo filled tbe fountains of delight; (), grateful soul, bow down before His might And drink the mystic nectar He has given! (). happy soul ! Divinely blessed. to know Thy founts of beauty never-ending flow THK WAKRIOIl DKAD. The warrior dead, wlio died so young Before the flaming sword of Mars, Are now enlightened smils that throng The shintng kingdom of the stars. They now persue a nobler course Than that which brought theni to their fate: They mobilize their mighty force To storm the citadel of Hate. The strength of lies, of greed. and pride Must crumble 'íore this Host of Right. While every noble one who died Will toil for truth. for peace, and Light. And we, who live, must aim to flee The curse of War's unholy spell. And from our heartstrings file a key To lock that brazen gate of Hell. THK KI->kSOX MID-DAY IX THE MKAHOYV. The mid-day sun has paled the azure skies, The moments flitter by on golden wings. Tlu- blackbird congregation tree-ward flies. \ cricket chirps. A love-lorn robin sings. In yondcr clump of trees the wind has swooned. Xo breeres bleas the thirsty clover field, Where, morning long, the busy bees have crooned And coaxed the flowers for their nectar yield. The blue-bells,fainting from the burning heat, . Bend low, and seek for shade amid the grass, A frightened gopher leaps with flying feet For shelter in his hurrow, as I pass. And now the blackbirds, having found their tree, \\ itli fearful clamor rend the burning air — 1 wonder what their noisy notes may be? Perhap> a song of praise, perhaps a prayer. A PRAYKK. Attune my heart, ye gods that be, Unto the harp of minstrelsy, And guide me, gentle Love, along The Iilting rivulet of Song. Uplift mv drooping vine of thought, That e'er it be with fragTanœ fraught, And give me, gods, the gift to mold My dreams to pure poetic gold! Patient, plodding, brother bird, All with love-born visions stirred, Warbling tune-lets up above. Jewels from the harp of Love. Weaving, wisely, twig and' straw Into form, without a flaw ; All securing tuck by tuck, Never wind avvay will pluck . Teaching lx»tter that the word Life's eternal lesson, this: Love-!)orn toil is perfect bliss. THK STOKM. Now the storm-god in his eyrie, In a frenzied frame of mind, Beats his thunder drums to dreary Flutings of the raging wind. Now the elements in battle Sing their awful song of pain ; Loudly thunder muskets rattle To the music of the rain. And the whirhvind leaps and lashes All the air beyond its norm., W'liile the lightning's baton flashes Tempo to tlie howling storm. Dumb I stand, and dream, and ponder On the -mighty harmony (^f the wondrous poem vonder And its awful majesty. IX A CHlRfHYARD. I see no gloom, I see no sadness round me Though sitting in a churchyard 'mong the tombs; llcre all the tenants peacefully are sleeping In mystic silence, in their cozy rooms. While over all, the clouds are softly sailing On silver-tinted, breeze enchanted wings. And yonder. on a marble cross, cavoling An oriole his silver chantlct sing^. The fleeting breezes bring the scent of flowers Like perfumed love thoughts from the souls agone. The stone and marble monuments seem consciotts Of guardianship, till Resurrection's dawn. The swaying grass with soft, rythmetic music A solemn requiem does gently croon, And over all with stately tread triumphant The honrs march on gold-embriodered shoon. What of the dead? What is their lot, I wonder? I see naught here but earth vvith all her charms: A mother, smiling, cheerfully enfolding Her own within her ample mother-arms— W'hv fear again the former state to enter? The former state of dust within her womb? At one forever with Eternal Silence At one with her — an atom in the tomb. ósamlyndi ahmikið á "PP umlhverfiís sem á degi ^n. Nýlátiín er í star City, Sask., maður aí "afni Isaac McCashen> nalega i® ara gamall. Víking ur til vi™u og hraustmenni. Hann bjó bú; sfnu ^ ^^ misti koní Slna, sem var 103 ára gömul. 1913 flutti ihann til son- ar sn'ng, 0g bjó þar síðan. Altaf hafði hanO f6tavist og reykti freklega |^»fa daginn áður en á milli lýðveldis og heimastjórn- ítalíu, vildi ekki slaka til um 5; ihársbreidd fr4 fyrirm!ælum frið- arsammnganna, en Bonar La f, ar fra í Bandaríkjunum, og svo! stjómarformaður Breta, er koma varð þessi óánægja mögnuð á milli þeirra í New York nýlega, að lögreglan var kölluð til þess að vernda skrifstofur heimastjórn- arinnar írsku þar í borginni, og kom hún þwí til leiðar, að stilt var til friðar í ibili, þó langt sé frá því, að þessir tveir séu sáttir orðnlr. flokkar Kona ein. að nafni Irene Schoelkopk, kona auðugs verzl flann dó. tiann lætur eftir sig unarmanns i Buffalb, var á fer«| því sem næst á huldu. fræga skóla. Innlend og út- lend fræði voru kend; konur og karlar hlýddu á, eldri sem yngri.! Mentastofnanir biskupssetranna gömlu eru fluttar til Ihöfuðstaðar- ins. Tímarnir breytast og menn-i irnir með, en Indverjar segja: "^ldeas reincarnate in men and women." (Hugmyndir endu •fæ'ð- ast í mönnum og konum). Ef til vill eigum við fljótlega i vír.itd- um jafnoka Jóns ögmund^¦¦>¦. u-, biskups, sem hefir svo mikil fihrif frá Poincare ti'l þess, að leg^ja é þjóð sína að hún þyrpist að æ a- af stað inn í Ruhr dalinn. Ann-I stól hans og gefur sinn aiðastl ars virðast ráðagerðir Poincares, I eyri til að geta verið í nánd við vildi miðlun á, gekk af fundi og hélt heimleiðis. Ekki vildi Poincare heyra nefndar uppá- stungur um má'lamiðlun frá stjórn Pýskalands. Mánudagsblöðin flytja þær fregnir, að alt setulið Frakka í Kínarhéruðum standi vágbúið, og ekki þurfi nema eitt skipunaryrði hann. f>á verður Reyfcj*avík háskólabæ í þess orð réttu ne-k- ingu. Við höfum góða krafta vio há- skólann okkar, eins góða og við samskonar stofnanir í öðrum íönd- um. Pó nú séu ekki fleiri fcn um eitt hundrað stúdentar við hann, þá er það mikil bót frá því þegar æðri mentun þurfti að sskja alla út úr landinu, því þó nauðs 'n- legt sé að verða fyrir áhrifurn að utan, verður skaði en ekki ábali gæti þeirra i m of. Eina og gef- ur að skiija er háskólinn ekki notaður svo sem vera bæri, og stafar það nokkuð af því, að fyri.-- komulagið er hið gamla, sem tíð'.c- ast í Evrópu. Ameríka gæti þar eins og víðar, orðið ti'l fyrirmynd- ar. Án efa myndu meiri kynni milli mentamanna austanhafs og vestan hafa þau áhrif, að h.5 bezta í háskólalhaldi vestra yrði tekið upp hér. En brýnasta þörfín er óefað sú, sem stúdentar hafa nú með mikl- um dugnaði, hafist handa til þe^s að bæta úr. "Auðurinn er afl þeirra hluta sem gjöra akal,' áeg- ir máliækið, en annað máltæki seg- ir, "enginn má við margnnm." pað er hið síðara, sem stúdentar ættu að láta uppfylla hið fyrra: að láta auðinn, sem veitir aflið, myndast af mörgu smáu, gefa allri þjóð- inni tækifæri til þess að kaupa happadrættismiða, sem, þó að eins 35 verði fyrir þeirri hepni að eign- ast mun, verður í sannleika "happ- drætti" fyrir okkur 811, aidtan hafs og vestan. Hólmfríður Árnadóttir, Amtmannsstíg 5, Reykjavi'k. 19. nóv. Stjórnarráðið. Sú breyt- ing hefir orðið á, samkvæmt kon- ungsúrskurði og eftir till. forsæt- isráðherra, um skifting mála milli deilda stjórnarráðsins, að forsæt- isráðherra undirskrifar hér eftir með konungi skipunarbréf fyrir hinum æðstu embættum, svo sem hæðstaréttardómara, biskups, landlæknis, símastjóra og undir- ritar ennfremur skipunarbréf fyr- ir bankastjórastöðunum bæði ¦ 'ð Landsbankann og fslandbi ki.

x

Lögberg

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lögberg
https://timarit.is/publication/132

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.