Lögberg - 01.03.1923, Blaðsíða 1

Lögberg - 01.03.1923, Blaðsíða 1
Það er til myndasmiður í borginni W. W. ROBSON AthugiS nýja staSinn. KENNEDY BLDG. 317 Portage Ave. Mót Eato* oalura. SPEíRS-PARNELL BAKÍNGCO. ábyrgjast yður fulla vigt, beztu vörur fyr- ir lœgsta verÖ sem verið getur. REYNIÐ ÞAÐ! TALSlMl: N6617 . WINNIPEG 35. ARGANCUR WINNIPEG, MAN., FIMTUDAGINN 1. MARZ 1923 NÚMER 9 Liggur storS í breiSum boga, folik á hverjum tindi loga. Jöklar klæddir hvitum hjúpi hvílast inst í blámadjúpi. Hálsar bjartir höfuS rétta himni mót og blænum létta. HlíSar brosa skógi skrýddar, skína strendur rósum prýddar. Vært á klöppum selir sofa, silungar í álum vofá. Vaggar andasveit á sundi, söngur berst úr hverjum lundi. — Þá var BorgarfjörSur friSur, fangasæll og brjóstavíður. IHérna bygSi bóndinn forSum, — borgin stendur römmum skorSum reist meS hetjuhönd og anda — foann var kongur fjalls og stranda. Bóndinn heldur bragna stinna, býsna mörgu þarf aS sinna: Út frá strönd aS veiSiverkum vinna þeir meS höndum sterkum. En aS seljum hirSar hóa hjörSum upp til fjallaskóga. Þegar ár á vori vaxa, verður gott til feitra laxa. MeSan aSrir úti vinna ætli hann starfi sjálfur minna? Gullin fonígur sól í sæinn, sveinar hvílast eftir daginn. Áttæringi einn hann hrindir út á sjó og ferðum skyndir. Knerri út til eyja snýr hann, afli þungu borðin knýr hann. Sem hann væri sonur unna syndir hann í kaf til grunna. BurSasterkur bjargi sviftir botni frá og upp sér lyftir. Fátt mun kappans ferðir tefja, fjórir mundu' ei þyngra hefja. Marrar kjöll í köldum sandi, kyrSin dottar yfir landi. Beltar þoka bláa tinda, blunda raddir straums og vinda Heim aS smiSju greiSum gangi Grímur klettinn ber í fangi. A því bjargi slær hann stáliS, stökkur frá því gneistabáliS. Undir foöggva hljóminn þunga hróðug yrkir skáldsins tunga. Um hann leiftrar iSjustyrkur; æriS þótti' hann mikilvirkur. Hamrammur í hárri elli foeldur foóndinn sæmd og velli. En í tökum þvkir þéttur þeim, sem viS hann eiga glettur. Grímur á sinn engan maka, um hann gneistar hrökkva' osr braka. Lengi hann viS steininn stendur, stáliS móta garpsins hendur. —Öðinn. En nú hefir það samt orSiS úr, að annar íhaldsraaður foýSur sig fram1 og foeitir sá, John Thomas Catterall, kaupsýslumaður auðug- ur a6 fé, >er heima á í Wellington. Má þvií gera ráð fyrir, aS atflcvæSt þess flokks iskiftist til muna. Af hálfu frjálslyndaflokksins, býður sig fram Lieut. Ernest Brown, en undir merkjum verkamanna- flokksins sækir J. Chuter Ede. » » ¦* Einn af þingmönnum verka- manna flokksins í brezka þinginu, bar nýlega fram frumvarp þess efnis, að lögleiddar skyldu hlut- fallskosningar til bæja- og sveita- istjórna til aS hyrja með, og ef þær reyndust vel á því sviSi, væn æskilegt að þær yrðu lögleiddav •einnig, og sam/kvæant þeim kosið til þihgs. Stjórnin lét máliS af- skiftalalaus sjálf, en við atkvæða- greiSsluna klofnuðu allir flokkar opr var uppástungan feld meS 139 atkvæðum gegn 157. Helztu Viðburðir Síðustu Viku Canada. Hon Joseph Bernier, þimgmað- ur fyrir St. Boneface í Manitoba þinginu, og fyrverandi fylkisrit- ari Roblin stjórnarinnar, hefir nú gtengiS inn í afturfoakjsfllokjkinn að nýju. Eftir aS Rofolin hrökl- aðist frá völdum, sagði Mr. Bern- ier skilið við þann nafnfræga fé- lagsskap, og hefir taliS aig utan flokka jafnan síSan, þótt hann að víisu teldi sig vinveittan bænda- flokknum í fyrstunni. * * * Pregnir frá Ottawa, hinn 23. þ. m., telja líklegt að iHon. W. S. Fíelding, fjármálaráðgjafi Mac- kenzie King stjórnarinnar, verði fyrsti sendiherra Canadastjórnar í Waishington. Fjárveiting til •sendiherra embættisins er þegar fyrir hendi. * • • Hon. F. C. Norris, fyrrum stjórnarformaður í Manitoba og leifitogi frjálsIyndaflolkkRÍns í fylkisþinginu, hefir verið allal- varlega veikur undanfarandi, og 'e'gi getað tekið þátt í þingstörfum. * * ? iSambandsþingið í Ottawa, hef- ir samþykt nefndarskipun til þess, að rannsaka starfrækslu og eftir- wt stjórnþjónustulaganna — Civil Service Act. Allsnarpri mót- aPyrnu mætti uppástungan um skipun isl'íkrar nefndar, einkum Þó frá Rt. Hon. Arthur Meighen og flokksmönnum hans, er hélt því fram, að með þessu væri verið að stofna til fjörráða við nefnd lög. fcýndi fonmaðurinn fram á mefi Uósum rökum, að allur ótti Mr. Meighens í þá átt, væri ástaíðu- laua imeð öllu. Með nefndarskip- uninni greiddu atkvæði allflestir stjórnarflokks þingraennirnir og tou úr bændafloklknum, svo og verkaflokksiþingmennirnir báðir, þeir Irvine frá Austur Calgary og Woodsworth þingmaður fyrir Mið- w"mipeg. Anir þingmenn f naldsflokksinis greiddu atkvæöi á TOötl. * * * $4,500,000 fjórveitingu til land- bunaðarmálanna. Ekki vildi þing- ið afgreiða fjárveitinguna til launa þeirra manna, er við land- bunaðardeildina vinna, fyr «n fengnar væru gleggri uppíýsing- ar um launaflokkun ,hvers ein- staklings. peir H. H. Stevems og Sir Henry Drayton þingmað- ur þes,s sama flokks og einnig fyrrum fjármálaráðgjafi í Meigh- enstjórninni, kröfSu'st upplysing- anna í þessu sambandi og félst Hon. W. S. Fielding á kröfur þeirra. Er búist við, aS fjárveit- ingin verði saimþykt fyrirstcðu- Iaust, einhvern hinna næstu daga. * * * Hin konunglega rannsóknar- nefnd, er skipuð var af sam- bandsstjórninni til þess, að rann- saka faVmgjöld á skipum þeim, «r jfanga til vöruflutninga um vötn- in .miiklu, hefir nú lokið störfum sínum hér í Winnipeg, að minsta kosti fyrtst um sinn. Var nefnd- in skipuð .sökum þeas, aS orð lék á, að hin ýmsu eimskipafélög, hefðu fyrir nokkru stofnaS með sér nokkurskonar samábyrgð, er réði lofum og lögum, að því e- farmgjöld snertir, og slSkt kæmi einkuim hart niSur á bændum, er koma þynftu korni siínu skipaleið- ina til Fort William, og Fort Arthur. Ekki er enn gott að se^U hver árangur kann að verða af starfi nefndarinnar, því enn er ó lokið yfirheyrslu á mörgum stöð- um. pó er engan veginn talið ó- líklegt, að rannsóknin kunni a^ hafa í för með sér lækkun fai~a- gjalda svo um muni. Joseph .Martin, stjórnmálamað- urinn alkunni, liggur hættulega veikur að heimili sínu í Vancouv- er, B. C. — Mr. Martin ihefir átt sæti á brezka þinginu, sambands- þinginu í Ottawa og ennfremar á fylkisþingunum í Manitoba og British Columbia. * * * Af Ontario þinginu er það helzt að frétta, að leiðandi menn beggja andstöðuflokkanna, veittu stjórnínni harSar ákúrur fyrir eftirlitsleysi hennar með sveita- lánsfélögunum — Rural Credits. Töldu þeir fylkið mundi tapa stór- fé sökum slælegs eftirlits. pessu þverneituAu imálsvarar stjórnar- innar, einkum þó búnaðarráð- gjafinn, Manning Doherty, er taldi sveitalánslöggjöfina það langbestu lögjafar nýmæli, er nokkru sinni hefði innleitt ver- ið í sögu fylkisins. — petta verð- ur sWasta þingtímabil Drury- stjórnarinnar að sinni, því full- yrt er, að kosningar muni fara fram einhverntíma á komandi sumri. < * * * Sij; Clifford Sifton, fyrrum inn- anríkisráðgjafi í Laurier stjórn- inni, flutti nýlega ræðu í Montre- al, sem vakið hefir afarmikla eftirtekt um landið þvert og endi- Iangt. Sagði hann me«al an.iirs það, að svo fremi að canadiska þjóðin ætti eigi að sligast með öílu undan skattlögum yrði hón Áf, forða sér frá þáttt&ku í ónauð- synlegum ófriði, og mælti „i: með aö afla sér fleiri innflytjenda tafarlaust, til þess að byggja upp og rækta víöflæmi Vesturlands- ins, er biðu þesis eins, að hönd yrði lögð á plóginn. # * » í viðbót yiC þingnefnd þá, er fyrir nokkru var valin í Ottawa, til þess, að íhuga kjördæmaskift- inguna fyrirhuguðu, hefir verið bætt, samkvæmt uppástungu for- sætisráSgjafans, nítján þingmönn- um, fjórum íhaldsflokks mönnum, fimm úr bændaflokknum og tíu þingonönnum frjálslyndaflokks- ins. Er búist við áliti nefndar- innar, seinni part næstu viku. Bretland. VerkaímannafÆokkurinn i brez.ka þinginu, bar nýlega fram frum- varp þess efnis, að sérhver mann- eskja á Bretlandi, er náS hefði sjötugs aldri, skyldi verða aðnjót- andi ellistyrks, án þess að rann- saka skyldi fyrst efnahags ástæS- ur. UmræSur um málið urðu af- anbeitar. Lagðist stjórnarfor- maðurinn, Andrew Bonar Law á- samt ráðuneyti sínu, fast á móti frumvarpinu. Lá nærri að frum- varpið kostaði stjórnina Mfið, því mleð þvi voru greidd 208 atkvæSi, en aðeins 230 á méti. Sýnir þetta hve höllum fæti að íhaldastjórnin brezka stendur. * * » 'Róstusamt hefir verið á írlandi undanfarið, «inkum þó í Dublin. Hinn 21. þ. m., jsl'ó þar í bardaga á strætunum, milli lýðveldissinna og stuðningsmanna hinis írska sambandsríkis. Hlutu tíu menn í þeim hildarleik meiðsl allmikil. Tildögin til uppþots þessa eru sögS, að vera þau, að lýSveldi">- menn hafi ætlað sér að ná í sínar hendur skrám og skýrslum yfir hið nýja tekjuskattskerfi stjórn- arinnar. Uppreistarmenn reyndu hvað ofan i annað að kveikja í hinum ýmsu skrifstofu bygging- um stjórnarinnar, en hepnaðist •eigi, þvi slökkiliðið og lögreglan voru ávalt vakandi á verði. Sjö æsingamenn voru teknir fastir í sambandi við uppþot þetta. * * * Við aukakosningu i Mitcham kjördæminu, verða fjögur bing- mlannaefni í kjöri, þeir Sir Arthur Griffith-Boscawen, fyrrum landbúnaðarráðgjafi í bræðirgs- stjórn þeirri, er Lloyd George veitti forstöðu, en núverandi heil- ibrigðismálaráðgjafi í 'ráðuneyti Bonars Law. Sir Arthur beið ó- sigur í síSustu kosningum og verð- ur þvi að vinna þingsæti, svo fr»mri, að hann eigi að geta hald- ið ráðgjafatign. Hann fylgir í- haldisflokknum að máilum og hefði því mátt ætla, að ihann yrði eigi alvartega áreittur úr þeirri átt. Bandaríkin. Herskipið St. Mihiel, er ný- komið heim til Banda/íkjanna, með meginið af þeim amierisku hermBnnum, sem dvaliS höfðu í Rínarhéruðunum frá því í lok stríðsins. * * * Alilir sáttmálar, er gerSir voru á fundi þeim í Wasihington, er Harding forseti kvaddi til með fulltrúum Mið-Ameríku lýðveld- anna, Guatemala, Salvador, Hond- uras, Nicaragua og Costa Riea, hafa nú hlotið samþykki hlutað- aðeipandi stjórna. Ganga sátt- málar þessir út á það, að tryggj.i frið og samvinnu milli þessara Mið-Ameríku velda og Bandaríkja þjóðarinnar. « » • Sprenging í kolanámu einni, að Dawson, New Mexico, varð fyrir skömmu valdandi dauða hundrað og tuttugu námamanna. * » • Stjórnin hefir hætt við það á form sitt, aS láta gera skipaskurð í gegnum Nicaragua, eftir aS hún, að fengnum upþlýsingum, komst að þeirri niðuirstöðu, að kostnaSurinn við fyrirtækið naemi fullri biljón dala. » • » Senatið foefir samþykt breyt- ing þá viö stijörnans'klrá Banda- ríkjanna, fiutta af senator Norr- is frá iNebraska, er fT-am á það fer, að forseti og varaforseti skúli taflca við embættum þriðja mánu- dag ií janúar í staS iþeBs fjórða marz, en sienatorar og neðri mál- stofu þingmenn skuili taka. sæti sín ií þjóSþinginu fyrsta mánudag í næstkomandi janúarmánuði, eft- ir kosningu þeirra. Frumvarpið verður einnlg að leggjast fyrir neSri málstofuna og foljóta sam- þykki foennar. Að þvf fengnu, 'legst þaS af nýju fyrir senatiS, til fullnaðar úrslita. * * » Demokratar í Detroit, Micfo, áttu nýverðiS fundi með sér, til þess aS ræSa um undirbúning næstu fonsetakasninga í Banda- ríkjunum. Komst þar til tals, aS styðja til kosninga bifreiðakong- inn alkunna, Henry Ford. Ekki vildu fundarmenn opinlberlega heita Mr. Ford fylgi þegar í stað, en höfðu góS orS um að íhuga máliS, og ef til vill fylkja sér ut an um verksmiSjueigandann, þeg- ar kæmi að næsta útnefningar- þingi flokksins. 'Ronald F. McNeil, aðstoSarut- anríkis ráðgjafi Breta lýsti yfiT því í þinginu, aS stjórnin hefði ifalið embættismönnum sínum í Rínardalnum að rannsaka málið tafarlaust og gæta þess jafn- framt, að sæmd og öryggi brezkra þegna á stöðvum þessu, verði eigi misboSiS átölulaust. pýska stjórnin foefir enn a ny lýst yfir því, að ihún sé staðráSin í að slaka ekki til um foársbreidd og foafi enda óskiftan þjóðarvilj- ann að bakfojarli. 1 afaráhrifamikilli ræSu, er Lloyd George, fyrrum stjórnar- formaður á Englandi, flutti í brezka þinginu, fór hann að nýju afarhörðum orSum um aSfarir Frakka í Ruhr héruSunum og taldi þær vera eitt foiS mesta glapræSi, sem þekst foefði í sögu mannkyns- ins. Stjórnin á Egyptalandi er farin frá völdum, og hefir Fuad kon- ungur faliS Adlye Ghan Pastha, fyrrum stjórnarformanni, að mynda nýtt ráSuneyti. SíSustu fregnir telja vafasamt að foonum muni hepnast þaS. Tyrknesku málin virðast standi við það sama. Uppkast þaS að friSarsamningi, er Curzon lávarð- ur samdi og lagði fyrir Lausanne fundinn, hefir ekki komiS til tm- ræSu á þjóðþingi Tyrkja í Angora og enn er alt á fouldu hvaS drætt- inuim veldur. Er mælt aS flestir stjórnmálaleiðtogar hinnar tyrk- nesku þjóSar, muni ekkert vilja hafa með samningana að gera í því formi sem þeir eru nú. Frá islandi. 3"'' •;¦ Hvaðanœía. Ástandið á Ruhr héruSunum, sýnist fremur fara dagversnandi, en foitt. Frakkar eru að færast í aukana jafnt og þétt, og þykja nó í sumum tilfellum foálfu uppi- vöðslusamari en áður. Hvar sem þeir frétta af þýsku marki, er samstundis sendur þangað óvígur her og lagt á það löghald. Stóx-- blaðið London Times, flytur þær fregnir hinn 26. þ. m., að daginn áður hafi hermnn Frakka sölsað undir sig tólf miljónir marka í Cologne, er verið hafi eign Bret', Er mælt aS stjórrin brezka hafi þegar mótmælt strunglega þesisam aðförum og krafist þess að Frakk ar skiluðu fénu aftur hið bráð- asta. Undirtektir þeirra eru enh eigi kunnar. Húsaleigan í Reykjavík. Alt fellur nema foúsaleigan í Rvík. Afurðir til lands og sjávar Iæfcka, skip, veiðafæri, vinna og nær því allur útlendur varningur. En foúsaleigan í foöfuSstaðnum stendur i stað, og heldur viS dýr- tíðinni í iandinu. Húseigendur í ReykjaVík græða á ári foverju stór- fé á öðrum iandsmönnum á þenn- an foátt. íbúðir sem fyrir stríð- iS kostuSu 350 kr., kösta nú um 2000 kr. um árið. Landsmenn borga mismuninn. pessvegna þurfa embættismenn og verka- menn að hafa foærra kaup en framlieiðslan þolir. pessvegna er námsfólki illkleift að dvelja við nám í bænum. Úr þessu mætti bæta með því ao setja skyldumat á allar húseignir í Reykjavík og leggja til grundvalilar almenna vexti, sæmilega fyrningu og síð- asta fasteignamat. Blöðin. iNú eru ekki nema þrennskon- ar blöð hér á 'landi. Verkamenn eiga sum, kaupmenn önnur, bænd- ur foin þriðju, iþ. e. samvinnublöð- in Tn'mann og Dag. BlöS kaup- manna og verkamanna lifa á flokkum )>eim, sem gefa þau út, og á auglýsingum. SaonTinnu- blöðin ein lifa á andvirSi sinu, óháð öllum, nema kaupendunum. Margir standa í þeirri meiningu, að kaupfélögin stynki samvinnu- blöðin. En það er ekki rétt, nema að þvií leyti sem þau borga stund- um fyrir kostnað við greinar, sem verja samvinnufélögin móti árás- um kaupmannasinna. Er það g'rt samkvæmt tillögu sr. Arnórs Árn*\- sonar i Hvammi. \Miklu meira munar samvinnuMöðunum um hinn óbeina stuðning, að því nær öll kaupfélögin innheimta and- virði þeirra hjá félagsmönnum. Me<> þéssu etyðja félögin á merki- legan hátt að þvi að til geti verið óháð blö6, sem ]>ora að segja satt og rétt frá, hver sem í hlut ú. Nýlegt dæmi er það, að kaup- mannablöSin hylma yfir með upp- g.iöfunum í íslandsbanka. Finna ekki ástæðu til að segja almenn- ingi frá, aS búið er að gefa upp féeinum mönnum margar miljón- ir af fé, sem Mendingar hafa unnið fyrir með súrum sveita. Hvernig yrðu lífskjör almennings foér á landi, ef engin blöð væru til hér á íslandi nema þau, setn skiftavinir íslandsbanka gefa út. til að fræða fólk um gang þjóð- málanna? Bókmentafélagsbækurnar. í engu landi öðru en íslandi mun sá siður geta haldist að almenn- ingur haldi uppi félagi sem aðal- lega gefur út vísinda rit. Svo al- mennur er enn áhuginn á fslandi fyrir sögu landsins og fornbók- m'entum og hvergi annarstaðar í heiminum. petta er merkilegt menninganma'rk á íslendingum og liggur við sómi dkkar að svo verði áfram. Fjórar komu bækurnar í þetta sinn og sú fimta er i vændum: Útgáfa Fornbréfasafnsins frest- aðist í bili, en nú kom efnisyfirlit 10. bindisins. Vantar þá enn efnisyfirlit 11. og isiíSasta bindisins sem út er komið. pá er 4. heftið af bréfabók GuSbrandar biskups, sex arkir og sækist útgáfan seint. Loks er hafin útgáfa tveggja nýrra vísindarita, sem bæSi verða mjög umfangsmikil. Hið fyrra er: Annáiar frá 1400—1800. Sér Hannes porsteinsson skjalavölrð- ur um þá útgáfu. Br byrjað á Skálholtsannál hinum nýja og tek- ur hann yfir helming þessa heftis. Er annáll þesis að vásu áður gef- inn út af Gustav Storm, en nú er stórum betur vandað til útgáfunn- ar. pá hefst á eftir Skarðsár- annáli Björnis llögréttumanns Jóns- sonar á Skarðsá, enda er gamla út- gáfan þeirrar bókar löngu orðin alófáanleg. peir annálar sem sliSar verða gefnir út í riti þessu munu flestir eða allir óprentaSir áður. Mun þetta rit verSa mörg- um harla kærkomið, enda er þaS hið mesta nauSsynjaverk aS gefa þaS út. Hitt ritiS er enn ókomiS, en þaS er kvæSasafn frá 1400 og þareftir. Hefir lengi verið í ráði að hefja þá útgáfu og meS henni verður fyrst til fuils brúaS djúpiS miili fornbókmentanna og nútíSar. Á dr. Jón porkelsson ailra manna mestar þakkir skyldar fyrir starf sitt í því efni, fyrst meS doktors- ritgerS sinni um kveðskapinn á ís- landi á 15. og 16. öld. Var sá bókmentaheimur ónumið land og öllum ókunnugt áður en dr. Jón foófst handa. En nú mun það al- viðurkent að saga þeirra alda og bókmentir eru stórum merkari en haldiS var. Útgáfa þessara tveggja rita er stórmerkur viSburSur, merkasti viðburður í sögu Bókmentafélags- ins síðan Jón SigurSsson foóf að gefa út Fornbréfasafnið og á þetta kvæSasafn aS verSa hliðstætt rit hinnar miklu útgáfu dr. Finns pró fessors Jónssonar< á iskáldakvœð- unum fornu. Verður útgáfa þesisara merku rita að ganga greið- lega. Má þaf ekki kon:a fy.vr \ð styrkur til Bókmentafélagsins verði svo skorinn viS nögl aS út- gáfan tefjist. Er þess að minnast að þeir eru báðir rosknir menn dr. Jón og Hannes porsteinsson, en slík útgáfa er ekki eins vel komin í neinna annara foöndum. Land- stjórnin ætti að eiga frumkvæði að því, er foún nú ber fram fjár- lögin, að hækka styrkinn til Bók- mentafélagsins. Og þegar félagið byrjar útgáfu tveggja svo stór- merkra rita, ætti að sjá þess stað í því að félagsmönnuim fjölgaði að mun. Vill Tíminn alvarlega beina þeirri áskorun, einkum til ungra manna, að fjölmenna nú í Bók- mentafélagið til þess að fylgjast m«ð útgáfu þessara merku rita og eignast þau þegar frá byrjun. —^Tíminn. SigurtJur ráðunautur SigurSsson segir i "Frey" Cágúsí-sept) a8 í W'stur-Skaptafdlssyju sáu 15-20 sláttuvélar. En sannleikurinn er sa, aB i Hörgslandshreppi eru ]>a>r 9. í Kirkjubæjarhreppi 2.. Lei6- vallarhreppi 1, í Skaptártungu 2, i nÁlftaveri 2, í Hvammshreppi 15 nýjar og 3 gamlar og i Óyrhola- hreppi 2. Eru þ«tta samtals 36 sláttuvéjlar.—Rláðunauturinn ferö- aiMst uni sýslu |iessa í sumar. — I'á scgir ráSunauturinn a^ i V,otíx- arfjarðarsýslu sé ein sláttuvél. I\n þær eru ]x'> aS minsta kosti þrjár, ]>vi að á Hvanneyri eru þær ]>rjár. HöfSingleg gjöf hefir háskól- anum bnrist frá Guomundi Mégn- ússyni prófessor og Katrínu Skúla- dóttur frú hans. (k'fa ]>au 50,000 kr. i vcrSbrc'funi og á aB verja vöxtunum til styrktar íslenzkuin la'knancmuni til framhaldsnánis erlendis. Er þetta hin langstærsta gjöf, sem háskólamun liefir bor- is og er GuSmundur prófessor i engu nie'SalmaSur. DýrtíSaruppbót 1 embættísmanna laakkar um þaS bil um þriSjung á næsta ári og verður 60%. Kyljur heitir ljóðabók nýútkom- in eftir Jakob 'l'lhorarensen skáld. Dulmætti og dultrú heitir ný- útkomin bók eftir SigurS Þórólfs- son. Veitist höf. mjög að kenn- iugufn guSspekinga.—Tfanhtii- Eggert Stefánsson FöstudagskveldiS foinn 23. Lm. komu saman um fimtíu manns á Fort Garry hótelinu foér í borginni til þess að kveðja söngvarann góS- kunna, hr. Eggert Stefánsson, sem dvaliS hefir meSal vor um nokkurt skeið. Samsætinu stýrði hr. Árni Egg- ertsson og fór honum sá starfi vel og ílipurlega úr hendi. Að lok- inni máltiíð, voru ræSur fluttar og skemt með söng á milli. Til máls tóku í eftirfarandi röS: Einar P. Jónsison, W. H. Paulson, Jón J. Bildfell, Ragnar E. Kvaran, S. W. Melsted, og Á. Eggertsson, er afhenti heiSursgestinum gullbú- inn göngustaf áletraðan, til minja um komuna. pakkaði heiðursgesturinn meS nokkrum vel Völdum orSum sóma þann, er sér hefSi sýndur verið meS samætinu og gjöfinni. Kveðjusamkvæmi þetta var í alla staði hið ánægjulegasta oj? mun söngur Eggerts þar, þeim seint úr minni líða, er á folýddu. Eggert sýngur auðvitað altaf ve! en sjaldan eSa aldrei hefi e«r heyrt hann jafn framúrsikarancT vel upplagSan. Alils söng foann þarna eitthvaS fjórtán lög, hverr öSru fegurra. Eitt af lögunum, sem hann söng, bæn, við versið: "Nú legg og augun aftur" var eftir Björvin Guðmjundlsson, svo hátí&legt og forlífandi að mér fanst engu líkara en eg væri að hlusta á eitthvaS af meistaraverkum kirfkjusöngs snillingsins forna og fræga, Paiestrina. Hitt lagiS er einna mest hreif huga minn, var eftir bróSur heiSursgestsins, Sig- valda Kaldaións, viS kvæSi eftir SigurS Eggertz, ráðfoerra. Auk Eggerts skemtu með söng, söng- konan góðkunna, Mrs. Alex. Jofon- son og Pétur Magnús, kaup- maður frá Glenboro. Samsætinu sleit eigi fyr en eftir miðnætti. Á mánudagskveldið lagði Egg- ert af stað vestur til Markerville, Alberta, á leið vestur á Kyrra- foafsströnd og þaðan til Chicago og Nev/ Vork. 1 för roeS foonum var for. Pétur Magnús. E.PJ. Ur bænum. Mr. H. W. Paulson, er þessa dagana staddur ifoér í borginni Á fimtudagskveldið í síðust" vilu var r.áður hoekey leikur hé^ í bænum sem oftar, stóð hann á milli Fálkanna og Hookey leikara frá Ontario. Var þar sótt og varist af kappi og list, og bárn Fálkarnir frægan sigur úr býtum. En það slys viidi til að einn af íslendingunum, Edward Stephen- ;on, sonur Mr. o? Mr: FriÖriks Stephenson á Victor St, lærbrotn- aSi. Mr. Sigurjón Snædal er ný- kominn vestan frá Argyle, þar sem hann hefir dvaliS nokkra daga, til þess að foeilsa upp á gamla kunningja og ættfólk sitt. Bandalag Fyrsta lút. safnaðar, fooldur skemitifund í sunnudaga- skólasalnum, mánudagsíkveldiS þ. 5. þ. m. Skemtun þesisi verður (haldin undir umsjón foinna ungu manna Bandalagsins. VandaS verður i alla staSi til samkom- unnar og ætti foún því að verða fjölsótt. Mánudaginn þann 26. þ. m., var ht6 fjórða ársþing pjóðrækn- isféiags Islendinga í Vesturfoeimi, sett í Goodtemplarahúsinu foér í borginni kl. 2 e. h. af forsetanum séra Jónasi A. Sigurðssyni, aS íddu margmenni. Flutti for- seti áihrifamikið erindi, þrungið af mælsku og andagift það sama kveld. Allmargir erindrekar frá hinum ýmsu íslendingabygðum sóttu þingið. — Frekari fregnir af þinginu og skemtikveldi Frón- deildarinnar, verða aS bíSa næsta blaðs.

x

Lögberg

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lögberg
https://timarit.is/publication/132

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.