Vísir - 16.10.1962, Blaðsíða 13

Vísir - 16.10.1962, Blaðsíða 13
V1SIR . Þriðjudagur 16. október 1962. 13 AÐALFUNDUR Verður haldinn í félaginu Anglía fimmtudag- inn 18. þ. m. í Glaumbæ, uppi kl. 8,30 e. h. Fundarefni: 1. Venjuleg aðalfundarstörf. 2. Önnur mál. Laugavegi 146 SlMl OKKAR ER 1-1025 Við hörum ávallt á boðstólum fjölbreytt úrval af 4ra, 5 og 6 manna bifreiðum, auk þess fjölda sendi-, station- og vörubifreiða. Við bendum yður sérstaklega á: Morris Minor 1949, kr. 25 þús. Dodge Weapon '53, 80 þús., útb. 20 þús. Ford 500 1957, einkabíll, mjög glæsilegur, skipti á 5 m. V-Evr.bíl mögul. Chevrolet-station 1955, mjög góður bíll, kr. 65 þús. staðgr. eða útb. 40 þús. og eftirstöðvar greiðist með fasteignatryggðu veðskuldabréfi. Opel Kapitan flestar árgerðir frá 1955—1962. Volkswagen, Opel, Taunus, Moskwitch og Skoda bifreiðir af öllum árg. Við leggjum áherzlu á lipra og örugga þjónustu. — Kynnið yður hvort RÖST hefir ekki rétta bílinn handa yður. ^ "<*¦ Volkswagen '55 keyrður 60 þús., svartur, kr. 55 þús. — Volkswagen '62 keyrður 18 þús„ ijósgrænn, samkomul. — Fíat 1100, station, mánaðargr. — Opel Kapitan '56, einkabíll, samkomul. — Volks- wagen '55 Ijósgrár, nýendurnýjaður mótor og kassi. 55 þús. — Ford Station '59, fallegur bíll, samkomul. Volkswagen 60, skipti á VW '63. Volkswagen '59 með öllu tilheyrandi. Útb. 90 þús. — Volkswagen '63 keyrður 3 þús. kr. 120 þús. — Ford Sodiac '55 kr. 65 þús. fallegur bíll. Opel Caravan '60, skipti æskileg á 4—5 manna bíl, helzt VW '55—'56. Opel Caravan '59 kr. 115 þús. útborgun. Opel Caravan '54 kr. 35 þús., samkomul. Þarf Iagfæringu. — Ford Cheffir '58 kr. 95 þús., samkomul. Ford Consul '57 kr. 80 þtis. samkomul. — Mercedes Benz 18—220 gerð. Verð samkomul. — Hefi kaupanda að Mercedes Benz '62—'63 220. Plymouth station '58, gott verð ef samið er strax. Consul 315 '62, samkomul., skipti koma til greina á Volkswagen '56. Gjörið svo vel, komið með bflana — og 'skoðið bílana á staðnum. BIFREIÐASALAN, Borgartúni 1 . Símar: ,18085, 19615 og 20048 BILA OG BILPARTASALAN Höfum til sölu m. a.: Dogde '55 einkabíl, skipti æskileg á góðum 4 manna bíl '58—60. Ford '55 station skipti æskileg á fólksbíl. — 20 tommu ford felgur með dekkjum, skipti- drifs hausing og góðar sturtur af 4 tonna bíl. Hellisgötu 20, Hafnarfirði, sími 50271. Benzín- og bílasalan Vitaforgi Ef þér viljið selja bíl útvegum við kaupanda. — Volkswagen, flestar árgerðir, Fíat 100 '62 sem nýr, Fíat 1800 '60 glæsilegur, Herald Trumph, Dodge '60 taxi, skipti á eldri. Ford '59 skipti.Opel record '58. Renau Dolphin '62 Scoda 440 '56, Edsel '58 skipti. MILLAN - HJÓLBARÐAVERKSTÆÐÍ Opin alla daga frá kl. 8 að morgni til kl. 11 að kvöldi. Viðgerðir á alls konar hjólbörðum. — Seljum einnig allar stærðir hjólbarða. — Vönduð vinna. — Hagstætt ve.-ð. — MILLAN, Þverholti 5. H E R RaDEILD Gagnrýni — Framhald af bls. 6. skrifi af „skilningi og góðvild og lítillæti hjartans". Það er út af fyrir sig I lagi að vera góð- hjartaður við rithöfunda og ég skal reyna að vera það við Gísla J. Ástþórsson .ef mér hlotnast aftur sá heiður að skrifa um verk eftir hann. En grundvallarsjónarmið ritdóm- arans hlýtur að vera að leggja hlutlægt mat á skáldverkin og ef sá dómur reynist ekki rétt- látur þá eru það verkin sjálf sém munu leiðrétta þann dóm með sínu eigin ágæti og það mun betur en höfundar þeirra með skapvonzku. En ef Gísli J. Ástþórsson hefur hugsað sér að halda þvl áfram að rita gagnrýni um sjálfan sig og sín verk þá hef ég heimild til þess að bjóða honum pláss í Vfsi fyrir sjálfsgagnrýni sína og geri það hér með. Njörður P. Njarðvík. Alþingi — Frh. af bls. 7. mál, en að öðru leyti hefur ekki verið stofnað til neins kostnað- ar í sambandi við álmanna- varnir". Þriðji þingmaður Reykvík- inga, Einar Olgeirsson, lét sig málið skipta og fór nokkrum orðum um almannavarnir. — Mesta athygli vekur eflaust sú yfirlýsing Einars, að hann muni vissulega styðja hverja þá viðleitni, sem gæti orðið til þess að koma í veg fyrir dauða manna í mögulegri styrjöld. Einar var þó enn í greinilegri geðshræringu þar sem Guð- mundur í. Guðmundsson hafði minnzt á alþjóðakommúnisma í orðáskiptum sinum við Einar. Þriðji þingmaður Reykvíkinga vék máli sínu að Atlantshafs- bandalaginu og vildi meina, að það hefði ekki á nokkurn hátt heftað útbreiðslu „þjóðfrelsis- hreyfinga" eða sósialisma. — Benti hann máli sfnu til stuðn- ings á Kína og Kúbu og var greinilega stoltur af. Næst var tekið fyrir í Nd frumvarp um lögreglumenn og fylgdi dómsmálaráðherra þvl frumvarpi Ur hlaði með örfáum orðum. Bæði frumvarpinu um almannavarnir svo og þessu var vísað til annarrar umræðu og nefnda. í Efri deild var aðeins eitt mál á dagskrá, frumvarp um bráðabirgðabreytingar og fram- lengingu nokkurra liða f fjár- lögum. Fjalla þeir m. a. um innheimtu viðbótasöluskatts og annarra minni háttar skatta, sem vani er að framlengja frá ári til árs. Ólafur Jóhannesson þingmað- ur Framsóknarmanna fór nokkr um orðum um frumvarpið og fullyrti að fjármálaráðherra hefði gefið þá yfirlýsingu á fyrri þingum að viðbótarsölu- skattur yrði felldur niður. Hann gerði auk þess örfáar minni háttar athugasemdir. Fjármála- ráðherra, Gunnar Thoroddsen, bar það hins vegar ómótmælt til baka og kvað fullyrðingu Ólafs út í hött. Sagði hann hins vegar, að viðbótarsöluskattur- inn yrði felldur niður jafnskjótt og nýja tollskráin lægi frammi Málinu var vísað til annarrar umræðu. Argangurinn kostar að- eins 55 krónur. Kemur út cinu sinui i mánuði. ÆSKAN er stærsta og ódýrasta barnablaðið. Flytur fjölbreytt efni við hæfi barna og unglinga, svo sem skemmtilegar fram- haldssögur, smásögur, fræðandi greinar og margs konar þætti og þrjár myndasögur sem eru: Ævintýri Litla og Stóra, Kalli og Palli og Bjössi bolla. Síðasti árgangur var 244 síður og þar birtust yfir 500 myndir. Allir þeir, '¦ sem gerast nýir kaupendur að Æskunni, og borga yfirstandandi árgang, 55 krónur, fá í kaupbæti HAPPASEÐIL ÆSKUNNAR, en vinningar hans verða 12. — Þeir eru: 1. Flugferð á leiðum Flugfélags íslands hér innanlands. 2. Tíu af útgáfubókum Æskunnar, eftir eigin 'vali. 3. Innskotsborð. 4. Tíu af útgáfubðkum Æskunnar, eftir eigin vali. 5. Pennasett, góð tegund. 6. Ævintýrið um Albert Echweit- zer. 7. Aflraunakerfi Atlas. 8. Eins árs áskrift að Æskunni. 9. Fimm af útgáfubðkum Æskunnar, eftir eigin yali. 10. Ævin- týrið um Edison. 11. Fimm af útgáfubókum Æskunnar, eftir eigin vali. 12. Eins árs áskrift að Æskunni. Ekkert barnaheimili getur verið án ÆSKUNNAR Ég undirrit................ óska að gerast áskrifandi að Æskunni', og sendi hér með áskriftargjaldið, kr. 55.00. Nafn: ... Heimili: Póststöð: FRÁ SKATTSTOFU REYKJAVÍKUR. Tilkynning urn framtalsfrest • Athygli er vakin á úkvæðum 35. gr. laga nr. 70/1962 um tekjuskatt og eignarskatt, þar sem svo er fyrir mælt, að skattframtölum skuli skila til skattstjóra eða umboðsmanns hans fyrir lok janúarmánaðar. Þeir, sem atvinnurekstur stunda, þurfa þó ekki að hafa skilað framtalsskýrslu fyrr en fyrir lok febrúar- mánaðar. Ef sérstaklega stendur á, getur skattsjóri eða um- boðsmaður hans rveitt framtalsfrést, þó eigi lengri en til 28. febrúar, nema atvinnurekendum má veita frest til 31. marz. Umfram þann frest, sem lögin ákveða, þ. e. til 28. febr., eða 31. marz fyrir atvinnurekendur, er skattstjóra ekki heimilt að veita nokkurn frest. 47. gr. laganna kveður svo á, að ef framtalsskýrsla berst eftir að framtalsfrestur er liðinn, skal miða skattmatið við raunverulegar tekjur og eign að við- bættum 25%. Er skylt að beita þessum viðurlögum, nema skattþegn sýni fram á áð óviðráðanleg atvik hafi hamlað. Auk þess glatar gjaldandi heimtingu sinni á því að honum verði tilkynnt um breytingar á framtali. Þá er enn fremur bent á að samkvæmt ákvörðun fjármálaráðuneytisins er skylt að skila til skattyfir- valda skýrslum um greidd vinnulaun í slðasta lagi 20. janúar ár hvert, ella má beita dagsektum samkv. 50. gr. laga nr. 70/1962. Framangreindar frestákvarðanir eiru óhjákvæmilegar til þess að unnt sé að ljúka gjaldheimtuskrá' á lög- boðnum tíma, þ. e. fyrir lok maímánaðar. • IfHér með er þeirri áskorun beint til allra, sem fram-" talsskyldir eru eða launaskýrslu eiga að gefa, svo og til þeirra aðila, sem á einn> eða annan hátt hafa tekið á sig ábyrgð á framtals- eða reikningsskilurh fyrir aðra, að hraða nú þegar allri undirbúningsvinnu vegna þessara skýrslugjafa, svo þeir geti komizt hjá viðurlögum og réttindamissi, sem eftir á verður þýð- ingarlaust að bera sig upp undan, eða óheimilt að víkja frá. Reykjavík, 9. október 1962. SKATTSTJÓRINN í REYKJAVÍK. msyr.'i" mAmai

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.