Dagur - 31.08.1944, Blaðsíða 1

Dagur - 31.08.1944, Blaðsíða 1
Snorri Sigfússon hefur sagt af s_ér skóla- stjóraembættinu Verður námsstjóri og skólaeftirlitsmaður í Norðlendingaf jórðungi Snorri Sigfússon, skólastjóri Barnaskóla Akureyrai-, hefir sagt af sér skólastjóraembættinu frá 1. október' næstk. Jafnframt mun hann, að ósk fræðslumálastjórn- arinnar hafa tekið að sér að gegna embætti námsstjóra og skóaleftirlitsmanns í Norðlend- ingaf jórðungi frá sama tíma. Nýja-Bió ! | sýnir í kvöld kl. 9: Orlof flugmannsins. !; Föstudaginn kl. 9: j! Leyndarmál Rommels. jj Laugardaginn kl. 6 og 9: Orlof flugmannsins. Sunnudaginn kl. 3: Orlof flugmannsins. Sunnudaginn kl. 5: Tarzan hinn ósigrandi. !: Sunnudaginn kl. 9: |! Leyndarmál Rommels. •^>#*^^#^#^^^s#s#s#*s^#^s^<#s#^r*s#sr#s#^s#s#s#s#' FRA SVISS Dömukragar, Smádúkar, Ifellur, Vasaklútar. Mjög vandaðar vörur. . Hannyrðaverzl. Ragnh. O. Björnsson. BANNAÐ er hér með að taka sand í landi mínu — áður tilheyr- andi Króksstöðum — sem liggur norðan þjóðvegarins, austanvert við austustu Eyjafjarðarárbrú. Arnarhóli, 29. ágúst 1944. KRISTINN SIGMUNDSSON. RITVEL til sölu og sýnis á afgr. blaðsins. M.W JBLmM XXVII. árg. Akureyri, fimmtudaginn 31. ágúst 1944 35. tbl. Islending ar elasí ekki um, aí herverndarsamningurinn verðí efndur Konur hefja nýja sókn ísjúkrahús- málum Norðlendinga Fjöldi alþingiskjósenda í 14 byggðarlögum í 4 sýslum skora á Alþingi, að reisa f jórðungssjúkrahús á Akureyri Leitað verður undirskrifta á Akureyri um helgina Kvenfélagið Framtíðin hér í bænum hefir enn haf ið sókn í sjúkrahússmálum Norðlendingafjórðungs með því, að vinna að söfnun undirskrifta á áskorun til Alþingis um að hefja þegar byggingu ríkissjúkrahúss fyrir Norðlendingafjórðung hér á Akuréyri. — Hafa konurnar þegar í höndum áskoranir, undirritaðar af nær tvö þúsund kjósendum í 14 byggðalögum í Eyja- fjarðar-, Skagaf jarðar- og Þingeyjarsýslum. Þátttakan í þessum sýslum á enn eftir að aukast. Undirskrifta til styrktar þessu nauðsynjamáli verður leitað hér í Akur- eyrarbæ nú um helgina og mun vart standa á Akureyr- ingum að fjölmenna á undirskriftalistana. Að gefnu tilefni skal á það minnt, að berja- tínsla er stranglega bönnuð f girðingum Skógræktarfél. Eyfirðinga. GÓÐ STÚLKA óskast frá 1. október næstk. ÁRNI GUÐMUNDSSON, læknir. Sími 268. Dugleg og ábyggileg STÚLKA vel fær í reikningi, get- ur fengið atvinnu nú þegar. BALDUIN RYEL H,F. f UMBURÐARBRÉFI, sem stjórn Kvenfélagsins Framtíð- in hefir sent kvenfélögum í sveitunum hér norðanlands, er bent á skipulagsleysi og órétt- læti það, sem nú ríkir í sjúkra- hússrekstri ríkisins. Lesendum Dags er kunn skipan þe.ssara mála hér um slóðir af margend- urteknum skrifum blaðsins um þau. í umburðarbréfi kvenfé- lagsins er komizt svo að orði: „Eins og ykkur er kunnugt, þá er aðeins einn ríkisspítali fyr- ir almenna sjúklinga, Landsspí- talinn í ReykjaVík. Hann er rek- inn á kostnað ríkissjóðs með mjög lágum daggjöldum, og miklum reksturshalla, sem ríkis- sjoður síðan greiðir. Hér norð- anlands er á Akureyri aðeins einn spítali, sem orðinn er allt of lítill fyrir Akureyri og nærliggj- andi sýslur. Þessi spítali er rek- inn með mjög háum daggjöld- um á kostnað sjúklinganna sjálfra. Er sá munur svo mikill, að sjúklingur, sem liggur 10 daga' vegna botnlangauppskurð- ar verður að greiða á Landsspí- talanum um kr. 200.00, en á Ak- ureyrarspítala kr. 460.00. — Reykjavík á engan spítala, þess vegna er nú svo komið, að Landsspítalinn er mest orðinn fyrir Reykjavík og umhverfi hennar. Niðurstaðan er því sú, að ríkissjóður rekur spítala fyrir Reykjavík. Nú hefir Kvenfélagið „Framtíðin" á Akureyri hafizt handa með að beita sér fyrir því, að þetta misrétti verði afnumið og ríkið látið reisa hér á Akur- eyri stóran og fullkominn spí- tala, sem fullnægi Akureyri og nærliggjandi sýslum, og tak- markið á að vera, að einn slíkur spítali verði reistur og rekinn í hverjum landsf jórðungi. Þetta er sanngjörn krafa. Send- um við ykkur því meðfylgjandi lista til undirskriftar, þar sem skorað er á ríkisvaldið að það hef jist handa.nú þegar með und- irbúning þess, að reist verði svo t'ljótt og hægt er, fullkomið fjórðungssjúkrahús á Akureyri". Eins og fyrr segir, eru undir- tektir almennings til stuðnings málinu hinar beztu, og hafa fé- 'aginu þegar borizt listar úr þessum hreppum: Eyjafjarðarsýsla: Glæsibæjarhreppur, Skriðu- Iireppur, Árskógshreppur, Öxna- dalshreppur, Arnarnesshreppur, Öngulsstaðahreppur, Hrafna- ^ilshreppur, Svarfaðardalshrepp- ur, Dalvík, Hrísey. Suður-Þin gey jarsýsla: Svalbarðsströnd, Grýtubakka- hreppur. Norður-Þingeyjarsýsla: Svalbarðsstrandarhreppur. Skagfjörður: Skefilsstaðahreppur. Verið að reyna nýju vélarnar við Laxá gYRJAÐ VAR AÐ REYNA vélarnar nýju við Laxár- virkjunina 25. þ. m. og er haldíð áfram við það þessa dagana. — Hefir allt gengið að óskum til þessa, að því er rafveitustjórinn hefir tjáð blaðinu. Búist er við, að vélarnar verði fullreyndar um aðra hélgi og hægt verði þá að tengja þær við aðallínukerfið. Ekkert hefur komið fram af opinberri hálfu, sem bendir til annars Viðræður Forseta Islands og utanríkis- ráðherra við blaðamenn í Washington Skrif Morgunbl. og Þjóðviljans um vesturför forsetans vekja furðu um land allt . gLAÐASKRIFIN I HÖFUÐSTAÐNUM um vesturför forset- ans vekja furðu um land allt. Morgunblaðið og Þjóðviljinn hafa að undanförnu dylgjað um það, á mjög óviðurkvæmilegan hátt, að för utanríkisráðherrans með forsetanum standi í sam- bandi við „pólitískar viðræður", um afstöðu Islands eftir stríðið, og hafa í þessu sambandi haldið uppi ruddalegum árásum á utan- ríkisráðherrann. Hafa þessi málgögn smjattað á hvers konar slúð- ursögum um vesturförina og dylgjað um, að ráðherrann hafi far- ið í förina óboðinn o .s. frv. Þessi skrif öll bera á sér einkenni slíks skorts á háttvísi og siðmennilegrar framkomu, að furðu gegn- ir. Bandaríkjaforseti bauð Forseta íslands í vináttuheimsókn, ásarat því föruneyti, er hann kynni að óska að hafa með sér. Það er altítt, er þjóðhöfðingi fer í slíka för, að hann kveðji til fylgis við sig ábyrgan ráðherra, og þá eðlilegast að utanríkisráðherr- ann verði fyrir valinu. Ekkert kom fram í sambandi við förina, benti til þess, að neinai i sjálfstætt ríki feli stórveldi her- vernd sína. Eg get hiklaust full- yrt að íslendingar gerðu það vegna þess, að þeir báru full- komið traust til Bandaríkjanna og mér er ánægja að segja, að í þessu efni hafa vonir okkar ekkí brugðist. Bandaríkin voru fyrsta stór- veldið, sem viðurkenndi hið endurreista lýðveldi Islands með því að senda sérstakan ambassa- dor til að vera við stofnun lýð- veldisins. Fvrir þetta er mér ánægja að bera fram innilegustu þakkir fyrir liönd íslenzku þjóð- arinnar til forseta Bandaríkj- anna, stjórnar þeirra, þings og þjóðar". Utanríkisráðherra, .Vilhjálmut Þór, átti því næst viðtal við blaðamenn og sagði m. a.í ,,í sambandi við blaðaskrif lié í Bandaríkjunum um framtíðar- bækistöðvar Bandaríkjannn á ís- landi vil eg gjarnan taka frain þetta: Vér fslendingar höfum nýlega öðlast fullt stjórnmálasjáifsta:ði með endurstofnun hins íslenzka lýðveldis. Vér höfum ríka sjálf- stæðiskennd og vér slolnuðum ekki lýðyeldi vort í beim til- gangi að verða ósjálfstæðavi en áður. Vér ætlum oss að eiga land vort allt og án erlendrar íhiut- unar. Samkvæmt samningi milii Bandaríkjanna og íslands tóku Bandaríkin að sér hervernd U- sem pólitískar viðræður mundu eiga lér stað og skrif blaðanna því í >enri hvatvísleg og ósæmileg, bæði gagnvart forseta og Banda- ríkjaþjóðinni. Jafnframt hafa þau, með þessu framferði reynt að varpa rýrð á þessa fyrstu heimsókn forsetans til erlends ríkis. Allur almenningur furðar sig á þessari framkomu og vítir harðlega. Á meðan þessu hefir farið fram hér heima, hefir forsetan- um verið vel fagnað í Banda- ríkjunum. Hefir hann, ásamt cöruneyti, setið kvöldverðarboð rloosevelts í Hvíta húsinu, en lar gisti hann fyrstu nóttina. — lann hefir heimsótt báðar ieildix Bandaríkjaþings og setið veizlu Cordell Hulls, utanríkis- áðherra Bandaríkjanna, Sjálfur hafði hann síðdegisboð fyrir sendimenn erlendra ríkja að Blair House, sem hefir verið að- setursstaður hans í borginni. Þá hefir hann komið til New York og setið boð íslenzka ræðis- mannsins þar, ásamt íslending- um í borginni, og heimsótt La Guardia borgarstjóra. — Síðastl. laugard. tók hann á móti blaða- mönnum í Washington og ræddi við þá um stund. Utanríkisráðherrann var við- staddur og ræddi hann og við blaðamennina. — Forsetinn sagði m. a.: ' „Fyrir rúmum þremur árum tóku Bandaríkin að sér hervernd ísl<inds, Það er óvenjulegt að (Fnuahald á S, »íöu).

x

Dagur

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagur
https://timarit.is/publication/256

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.