Dagur - 16.11.1944, Blaðsíða 1

Dagur - 16.11.1944, Blaðsíða 1
g . ,,M i 5..... ANNÁLL DAGS ' ¦ft---------------------------------- Frá -hinu mikla Goðafoss-slysi er grein á 3. síðu blaðsins í dag. Fánar blöktu í hál£a stöng um gjörvallan bæinn sl. laugardag og allatr opinberar skemmtanir féllu niður hér svö sem í öðrum kaupstöðum landsins. * M/b. Sæunn frá Litla-Arskógs- sandi, eigandi Jóhann Ásmunds- son, sökk á Haganesvík aðfara- nótt sl. mánudags. Var báturinn með fullfermi af kolum er áttu að faxa til Hofsós. Mannbjörg varð. '•'.-"- * Stefán Guðnason, fyrrv. hér- aðslæknir í Svarfaðardalshéraði er nýlega fluttur hingað til bæj- arins og hefir opnað lækninga- stofu hér, skv. auglýsingu í blað- inu í dag. — Daníel S. Daníels- son hel'ir verið skipaður héraðs- læknir í Svarfaðardalslæknishér- aði. - Akureyrarkaupstaður kaupir Hamra af ríkinu J^ BÆJARSTJÓRNARFUNDI fyrra þriðjudag var samþykkt álit Jarðeignanefndar, þess efn- is, að bærinn skuli sæta tilboði frá dóms- og kirkjumálaráðu- neytinu um kaup á jörðinni Hömrum við Akureyri fyrir sam- tals kr. 11.880.00. - Jörðin er seld í því ástandi sem hún er í, með mannvirkjum, en kúgildi fylgja engin. Með kaupum þess- um hefir bajrinn fengið umráð yfir landi, sem fyrir margra hluta sakir er nauðsynlegt að 'hann eigi. Tún er tæpir 6 ha., en engi og beitiland er talsvert, til fjalls. Verðið, sem bærinn hef- ir greitt fyrir jörðina, er mjög lágt, miðað við núgildandi verð- lag. Öxnadalsheiði fær bif- reiðum aftur Stórar farþegabifreiðir frá B. S. A. hér í bænum komu sl. þriðjudag frá Akranesi hingað til Akureyrar í einum áfanga. Voru bifreiðirnar komnar hing- að um kl. 11 e. h. og má af því sjá, að færið hefir verið gott. — Vaðlaheiði er einnig fær bifreið- um aftur, og greiðfært að kalla til Húsavíkur. NYJA BIO : ! ! sýnir í kvöld kl. 9: FLÓTTAFÓLK ! Föstudaginn kl. 9: IHETJUR Á HELJARSLÓÐ | j Laugardaginn kl. 6: STJÖRNUREVÝAN I Laugardaginn kl. 9: FLÓTTAFÓLK 1 Sunnudaginn kl. 3: STJÖRNUREVÝAN | Kl. 5: JHETJUR Á HELJARSLÓÐJ I Kl. 9: FLÓTTAFÓLK i' I J|HM{MIMtm*Mf||tllt|||||||H|t)......tltlHIMIItftltlMlt!tMitfl|f| DAGLR XXVII. árg. Akureyri, fimmtudaginn ' 16. nóvember 1944 42. tbl. ISnaSur, siglingar og verzlun verSa hornsteinar alvinnu DUMBARTON OAKS. A ráðstefnu stórveldanna í Dumbarton Oaks voru löé& drög að samtökum sameinuðu þjóðanna til verndar friðinum, — undirbúnings stoínunar hins nýja þjóðabandalags. Mennirnir á myndinni voru mestu ráðandi á ráðstefn- itími. Þeir eru, t. frá vinstri: Gromyko, fulltrúi Rússa, Stettinius, íulltrúi U. S. A. og SirAlexander Cadoéan, fulltrúi Breta. FRÁALWNGI Alþingi kom samantil funda á ný sl. löstudag, eftir hlé það sem gert var að ósk stjórnárinn- ar, til þess að henni gæfist tími til að undirbúa mál þau er ~af málefnasamningnum leiða og leggja þarf fyrir þingið. Fátt éitt er ennþá sjáanlegt af störfum stjórnarinnar. Helzt þetta: Frumvarp um nýsköpunarráð. Skal ráð þetta hafa með höndum undirbúning og ákvarðanir um framkvæmdir ríkisins við ný- sköpun atvinnulífs í landinu. Á það að ákveða um ráðstöfun þeirra 300 millj. króna af inn- Ítæðu bankanná erlendis, sem kveðið er að setja á sérstakan eikning. Skal ráð þetta taka til starfa nú þegar. Þá hefir stjórnin skipað þá Jón Blöndal, hagfr. og Jóhann Sæ- mundsson, lækni, til þess að vera til aðstoðar þingnefnd þeirri, sem hefir tryggingarmálin til at- hugunar. Er ráðgert að hægt verði að leggja frumvarp að nýj- um tryggingalögum fyrir Al- þingi í febrúar næstkomandi; Þá hefir stjórnin lagt fram frumvarp um þátttöku íslands í I. L. O. (Alþjóðaverkamálaskrif- stofunni) og lagt til, að Lands- smiðjunni verði heimilt að verja til vélakaupa og húsabygginga allt að 1 millj. kr. í stað 100 þús. kr., sem ráðgert er í. frumvarpi er nú liggur fyrir þinginu. Eru þá talin helztu afrek stjórnarinnar til þessa. Eysteinn Jónsson flytur tillögu til þingsályktunar um hlutleysi útvarpsins í fréttaflntningi, þar sem lagt er til að Alþingi reisi skorður við því, er útvarpið hef- ir að undanförnu birt skrum- kenndar ályktanir og auglýsing- ar um ríkisstjórnina, mengaðaF ádeilum og ásökunumígarðand- stæðinga hennar. Jafnframt neit- aði útvarpið að birta yfirlýsingu fimm-menninganna úr Sjálfstæð- isflokknum, um. að þeir væru ekki stuðningsmenn ríkisstjórn- arinnar! „Nonni" (Jón Sveinsson) dvelur nú í Þýzkalandi Utanríkisráðuneytið hefir und- anfajið gert fyrirspurnir um líð- an íslendinga í Mið-Evrópu. — Hafa þegar borizt upplýsingar f$á allmörgum þeirra. Er líðan þeirra yfirleitt góð og segjast þeir ekki þurfa á fjárhagslegri aðstoð að halda. I bréfi frá Jóni Sveinssyni rit- höfundi (Nonna) segir að hann dvelji nú á sjúkrahúsi í Esch- weil'er nálægt Aachen í Þýzka- landi, en hann er nú nærri87 ára. Skýrir hann einnig frá því að hann hafi nýlega haft sam- band við skyldfólk sitt hér með aðstoð Rauðakrossins. — Nonni er heiðursborgari Akureyrar- kaupstaðar. „Tíminn" stækkaður um helming Hinn 10. þ. m, kom ,,Tím- inn" fyrst út í hinum nýja bún- ingi, sem honum hefir verið val- inn. Er blaðið 8 bls. og kemúr út lífs Akureyrar Áframhald á aukningu orkuversins við Laxá og bygging nýrra hafnarmann- virkja á Oddeyri, nauðsynlegir áfangar Frá umræðufundi Framsóknarmanna s.l. mánu- dagskvöld. pRAMSÓKNARFÉLAG AKUREYRAR efndi til umræðu- fundar um bæjarmál í Samkomuhúsi bæjarins sl. mánudags- kvöld. Var fundurinn fjölsóttur og urðu fjörugar umræður um atvinnumál bæjarfélagsins og framtíðarhorfur. Málshefjandi var Jakob Frímannsson, framkvæmdastjóri, en auk hans tóku til máls Guðmundur Guðlaugsson, form. félagsins, Þorsteinn M. Jónsson, skólastjóri, Árni Jóhannsson, forseti bæjarstjórnar, dr. Kristinn Guðmundsson, skattstjóri, Ffaukur Snorrason, ritstj., Haraldur Þorvaldsson, verkam., Þorsteinn Stefánsson, bæjargjaldkeri og Árni Jóhannsson, skipstjóri. Hér fer á eftir útdráttur úr ræðu Jakobs Frímannssonar. AKUREYRI A „NYSKÓPUN- ARTfMIBILINU". Það er ljóst öllum þeim, sem hugsa um framtíð bæjarfélagsihs, að mikil verkefni bíða Akureyr- inga, ef þeim á að takast að tryggja framtíð bæjarins á traustum grundvelli í því tíma- bili nýrra framkvæmda og tæki- færa, sem framundan er. Akureyri yrði að byggja fram- tíðaráætlanir sínar aðallega á iðnaði, siglingum og verzlun. Bærinn ætti þegar aðstöðu til þess að gera ný átök í þessum greinum. Mætti þar til nefna legu hans, í miðju auðugasta landbúnaðarhéraði Norðurlands og ágæt hafnarskilyrði, sem hlunnindi frá náttúrunnar hendi — en raforkuverið við Laxá, sem mikla framtíð ætti fyrir sér, sem tilbúin gæði, er mikla þýðingu hefði í. þessum málum. Má því með sanni segja, að bærinn hafi nú þegar allgóð skilyrði til þessa alls, iðnaðar, verzlunar og siglinga og það sem mestu máli skipti nú, væri að notfæra sér þessi gæði og bæta við þau svo að þau gefi enn aukna möguleika til starfs og framkvæmda. Er þá að gera sér 1 jóst, hvað það er, sem við eigum að stefna að. SIGLINGAR. Ofarlega í þeim flokki mætti telja siglingar. Eins og nú standa sakir, eiga Akureyringar ekkert skip til vöruflutninga. Mætti að tvisvar í viku. Ýmsum nýjum liðum hefir verið bætt í efni blaðsins til þess að gera það fast- ára í formi og fjölbreyttara. Rit- stjóri er hinn sami og áður, Þór- arinn Þórarins^on. nokkru leyti líkja því ástandi, sem nú ríkir í verzlun manna hér um slóðir^ við þ átíma, er fslend- ingar áttu ekkert skip og urðu í öllu að sæta boði og banni út- lendinga í þeim efnum. Því að þótt íslendingar eigi nú skip, og hafi átt um áratugi, þá hefir sá galli fylgt þessari skipaeign, að hún hefir nær öll verið í hönd- um Reykvíkinga og skipunum stjórnað fyrst og fremst með hag þess bæjarfélags fyrir augum. Þetta ástand hefir valdið okkur þungum búsifjum, sérstaklega eftir að styrjöldin hófst og Eim- skipafélagið varð einrátt um all- ar siglingar og hafði einkarétt til þess að leigja skip í Ameríku- siglingum. Fyrir stríðið áttum við þess kost hér að leigja erlend skip til vöruflutriinga hingað, auk þess sem þá var hér til eitt slíkt skip og svo þyrfti það einn- ig að verða strax að stríðslokum, að Akureyri réði sjálf að meira eða minna leyti um erlendar siglingar hingað til bæjarins. HAFNARMANNVIRKIN NÝJU. Á sl. vori var hafizt handa um byggingu hafnargarðsins á Odd- eyri. Þessi hafnargerð hefir feng- ið ómilda dóma hjá ýmsum afturhaldssömum bæjarbúum. — En framtíðin mun leiða í ljós, að svo framarlega sem Akureyri er nokkur veruleg framtíð búin, þarf hún að eignast dráttarbraut- ir, skipakvíar og olíu- og köla- höfn með því sniði, sem ráðgert er með hinum fyrirhuguðu mannvirkjum á Oddeyri. Það er langt frá því, að það sé hugmyndin, að við eigum að leggja nú þiegar í stórfram- kvæmdir á Oddeyri. „Að mín- (Fnunhald é 8. tHfu).

x

Dagur

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagur
https://timarit.is/publication/256

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.