Dagur - 19.08.1959, Blaðsíða 4

Dagur - 19.08.1959, Blaðsíða 4
D AGUR Miðvikudaginn 19. ágúst 1959 Dagub Sfcrifsrata i H»f»i*cstwett í*0 — sími 1166 ttlTSTJÖRI; E R L í 96 G V R I> A V í 1) S « O N Att|;Íýs»ngxtst|óií: JÓ\ S,lMt':aS-í>ON Árganjrnrinn kostar kr. 75.<M) JtitaniA -kiiunii úl .i initVi ikmtögitni og laugarflSgnm, þcga'r ctrií stanða tft O jaUUlapri er 1. jiití ;J»KENTVEUK OlíDS liJÖKNSSONAR tí.K SUMARÞINGI LOKIÐ SUMARÞINGINU LAUK síðastliðinn laugar- dag, 15. þ. m. Það afgreiddi aðeins fjögur mál, sem öll snertii kjördæmabreytinguna. I fyrsta lagi kjördæmabreytinguna sjálfa, í öðru lagi 'kosn- ingalögin, í þriðja lagi lög um að fresta næsta reglulegu alþingi, þó ekki lengur en til 20. nóv. í fiaust, og svo í f jórða lagi samþykkti efri deild Í>ingsálykrun ttm að kjósa þar stjórnarskrárnefnd áður en að málið kom til deildarinnar og skyldi hún athuga kosningalagafrumvarpið með stjórn- arskrárnefnd neðri deildar. Fleiri niál voru borin fram, en fengust ekki af- greidd, þeirra á meðal frumvarp um breytingu á alþýðutryggingarlögunum, sem Skúli Guðmunds- son bar fram. Var það um afnám fcirma óvinsælu skerðingarákvæða er snerta ellilífeyri. Það frum- varp gekk í gegnum neðri deild og var vísað til mefndar í efri deild og gaf meiri hluti nefndar- innar út Álit, en málið fékkst ekki tekið fyrir í deildinni. Vitanlega koma þessi vinnubrögð alveg á bága við það, sem stjórnarflokkarnir héldu fram á kosningunum, þar sem þeir sögðu þá, að kosn- íngarnar snerust um margt fleira, og jafnvel um allt annað fremur en stjórnarskrárbreytinguna, en fengust -svo ekki til þess á þinginu að ræða önnur tnál en þau, sem snerust beint um stjórnarskrár- t>reytinguna. Það, sem einkenndi þetta sumarþing, var alger samstaða þríflokkannu, svo sem þegar kom íram á þingbyrjun. En þá skiptu þeir með sér öllum íorsetastörfum og höfðu sameiginlegan lista um kosningar í allar nefndir. Þá kusu Sjálfstæðis- menn Einar Olgeirsson sem forseta neðri deild- ar, þótt þeir hins vegar víttu það í tíð vinstri stjórnarinnar að hann gegndi þeirri trúnaðarstöðu og íóídti óhæfu. Samstarf þrífloíkkanna varð þó ekki snurðulaust í þinglokin. Þegar kjósa skyldi nokkrar nefndir, settu Sjálfstæðismenn Al þýðuflokksmenn neðsta á sína lista «g lofuðu þá Framsóknarmenn Alþýðubandalagsmönnum að setja sinn mann neðstan á sína iista, sem gaman saman -mótleik, og unnu Alþýðubandalagsmenn sjö sinnum í hlutkesti milli þeirra og Alþýðufl.- «nanna. Sjálfstæðismenn kusu Alþýðubandlags- ntenn í allar nýju kjörstjórnirnar. 1 hinum nýju kosningalögum eru auðvitað eink- um þau ákvæði, sem beint leiða af kjördæma- l)reytingunni. Þó eru sett inn í þau mjög flóknar reglur um gildi tttstfikana og tilfærslu á listum, «em miða að því að gexa útstrikanir áhrifaminni eða nær áhrifalausar. Ný stjórnmálaátök eru nú framundan. Þjóðin werður enn að ganga til kosninga. Hún er vissu- Jega reynzlunni ríkari el'tir kosningarnar í vor og eftir frammistöðu hinna pólitísku stjórnmála- flokka nú í sumar. Oll gömlu kjördæmin hafa nú verið lögð niður, en sjö stór kjördæmi mynduð í þehrra stað ©g hinar illa þokkuðu hlutíallskosningar, sem flestar þjóðir hafa varpað fyrir borð í þeirri mynd, sem hér á upp að taka, lögleiddar. Enginn efi er á því, að með þessu er áhrifavaldi byggð- anna hnekkt verulega, en vald miðstjórna hinna prJHtísku flokka aukið að sama skapi. Þríflokk- arnir, eða öðru nafni kaupstaðaflokkarnir, hafa hér að unnið í sameiningu og eiga þeir skilið við næstu kosn- ingar, að uppskera það er þeir hafa til unnið. Svar við svari. VIÐ BRÉFKORN Bolla Gúst- afssonar langar mig til.aðgera eftirfarandi athugasemdir. Bolla finnst það vera tiltókumál, að eg skuli fara að taka upp haiízkann fyrir Matthíasarfélagið. Það sé- ekki mitt að gera. Hann færir engin rök fyrir þeirri skoðun sinni, enda virðist það ekki auð- velt. Hvér sem er hlýtur að mega skrifa um félagið — starfsemi þess. Bolli segir það galla á svari mínu, hvað það komi hinu upp- runalega bréfi hans lítið við. Það er ákaflega skemmtilega að orði komist, vegna þess, að sá galli er einmitt á „bréfkorninu" gagnvart svari mínu. Eg reyni iiefnilega hvergi að afsaka þá ráðstöfun að veita Hannesi J. Magnússyni að- eins 10 mín. til erindisflutnings um séra Matthías, eða leikþáttinn - Yrnis tíðindi Framhald af 8. síðu. landað hér, þótt siglingin sé þetta frá 15—20 tímar af miðunum. — Kemur það til af þvi að verk- smiðjurnar hafa ekki undan þar eystra og hafa skipin tafizt, allt upp í 6 daga og beðið löndunar. Búið .er að salta tæpar 30 þús. tunnur. Hæsta söltunarstöðin, Hafsilfur, er með rúmar 6 þús. tunnur. Síldarstúlkurnar hafa orðið fyrir vonbrigðurh í samhandi við síldarsöltunina. Þær eru nú senn að kveðja staðinn þessa daga, fóru t. d. í tveimur eða þremur stórum bílum héðan í dag, af því að flugveður brást í gær. — En í sambandi við síldarverksmiðjuna hefur atvinna verið rrrjög mikil, bæði við framkvæmdir vegna soðkjarnavinnzlunnar og við bræðsluna sjálfa. Nýtingu telja fróðir menn nú vera fast að 100% síðan þessi endurbót var gerð og er það mikils virði í öðru eins síldarári og nú. Sauðárkróki, 17. ágúst. Héraðsmót Framsóknarmanna í sýslunni var haldið að Bifröst í gær. Það var fjólsótt og fór ágætlega fram. Gísli Magnússon, Eyhildarholti setti samkomuna, en ræður fluttu Skúli Guðmundsson og Ólafur Jóhannesson alþingismenn, og var góður rómur gerður að máli þeirra. Karlakór Mývetninga söng undir stjórn séra Arnar Friðrikssonar, og einsöngvari var' Þráinn Þóriss. Þá skemmtu þeir Gestur Þorgrímsson og Haraldur Adólfsson og um kvöldið var stiginn dans. Um fyrri helgi komu hingað: íþróttamenn frá KA á Akureyri og kepptu við heimamenn í knattspyrnu, handknatleik og sundi. Gestirnir sigruðu okkur, svo sem við mátti búast. Koma þeirra var ágæt í alla staði. — Veður var fremur óhagstætt til íþróttakeppni og því færri áhorf- endur en ella mundi. Þetta er í fyrsta sinn að aðkomumenn keppa í sundlaug staðarins. Hér er norðangarri og rigning. sem þarna var fluttur, heldur bendi eg á hvers eðlis samkoman var, og þess vegna álít eg, að leikur hljómsveitar minnar hafi ekki verið það hneyksli, sem Bolli vill vera láta. í niðurlagi bréfsins segir hann það vera skoðun sína, að sjálfsagt sé að hætta við væntanlegasafnstofnun ef eg álíti Akureyringa taka rock tónlist fram yfir uppbyggjandi skemmtiefni. Því miður virðist ástandið vera þánnig, ef dæma má eftir aðsókn þeirra tveggja samkoma, sem Matthíasarfélagið hefur haldið á árinu. Hin fyrri var haldin hér í Samkomuhúsinu. Þar lásu góðir upplesarar úr dýr- ustu perlum.ísl. bókmennta, en aðsóknin brást. Um efni og að- sókn .síðari samkomunnar er öll- um Akureyringum kunnugt. Um þá mittismenningu og með- almennskudýrkun, sem þessu veldur, mætti að sjálfsögðu mikið skrifa. En €g er hræddur um, að frekari umræður í þá átt á opin- berum vettvangi yrðu að flestra dömi héldur Ieiðinlegar. Vil eg ¦eindregið leggja það til, að ef Bolla fýsir að ræða mál þetta frekar, þá geri hann það per- sónulega, það er mikið fljótvirk- ari aðferð, heldur en að bíða í viku til þess að geta svarað, bíða svo i aðra viku eftir „svari við svari, og bíða síðan í þá þriðju til þess að geta svarað því. Læt eg þetta svo útrætt frá minni hálfu. — Ingimar Eydal. Umræðum hinna tveggja ungu manna um þetta mál, «r nú lokið í bráð hér í blaðinu. — Ritstj. Fyrirspurn til bæjarstjórans á Akureyri. Aö GEFNU MLEFNI óska nokkrir rafvirkjameistarar á Ak- ureyri eftir upplýsingum um það, hvort ætlunin sé að hafa sama fyrirkomulag við útboð raflagn- arinnar á búningsklefa íþrótta- vallarins eins og t. d. með hrað- frystihúsið á sínum tíma, en það var þannig, að verkfræðingur gerði útboðslýsingu, og síðan var beðið um tilboð, og vitanlega því lægsta tekið, en síðan var verkið unnið að mestu eftir reikningi, og þá sennilega bætt upp það sem á vantaði að tilboðið gæti staðizt fjárhagslega. En um vænt anlegt útboð er það að segja, aí5 ef á að gera tilboð í verkið, vant- ar viðbótarteikningu og útboðs- lýsingu, og ekki er heldur hægt að sjá hvort teikningin sé sam- þykkt. Af þessu má sjá, að eitt- hvað er skrýtið í pokahorninu. — Það er ekki von til þess að menn eyði tíma og fyrirhöfn í að gera samvizkusamleg tilboð þegar þeir eiga von á slíku, sem að framan getur. — Á. T Afengissalan í Noregi nam 792.7 milljónum norskra króna á sl. ári f fyrra nam áfengisreikningur Norðmanna alls 792.7 mill]ónum norskra króna, þótt Áfengis- einkasalan hefði 5.9 millj. króna minni sölu en árið áður. Það er ölsalan sem hefux aukizt svo jafnt og þétt síðan 1950, að sala áfengis hefur þrátt fyrir það farið hækkandi með ári hverju. Alls seldi Áfengis-einkasalan í fyrra fyrir 457.833.796 millj. kr.. Seldir voru 9.507.275 lítrar af brennivíni og 4.107.370 lítrar af öðrum vínum. Flóttamannavandamálið er enn | m3ög ískyggilegt Þrátt fyrir mikla og árangursríka hjálp margra ríkja er flóttamannavandamálið enn mjög ískyggi- legt. í Evrópu eru enn 17.000 flóttamenn, sem lifa við þau bágu kjör sem flóttamannabúðirnar búa þeim. I Hongkong er um ein milljón flóttamanna, og tala flóttamanna frá Alsír, sem nú eru í Túnis og Marokkó, er gringum 180.000. Fyrir botni. Mið- jarðarhafs eru um 1.070.000 flóttamenn frá Pale- stínu. Við alla þessa mörgu landflóttamenn bætast svo hrnir fjölmörgu flóttamenn frá Tíbet, sem síð- ustu mánuðina hafa streymt inn í Indland. ' Forstjóri flóttamannahjálpar Sameinuðu þjóð- anna, Svisslendingurinn Auguste B. Lindt, lagði nýlega skýrslu sína um starfsemina á liðnu ári fyr- ir Efnahags- og félagsmálaráðið, þegar það hélt fund í Genf, og kom hann þá jafnframt með áætl- anir um starfið í framtíðinni. Sameinuðu þjóðirnar vænta þess að fá til flóttamannahjálparinnar fjár- hæð, sem nemur rúmum 100 milljónum isl. króna samkvæmt skráðu gengi, á yfirstandandi ári. Þessi fjárhæð verður greidd af mörgum ríkjum. Á næsta ári er hins vegar keppt að því að afla mun meira fjár, eða upphæð, sem nemur um 270 milljónurri ísl. króna samkvæmt skráðu gengi. í ár hefur 41 ríkl lagt fram fé tíl flóttamannahjálparinnar, 5 þeirra í fyrsta sinn. Hins vegar hafa 54 ríki tjáð sig fús að taka þátt i flóttamannaárinu, sem. Sameinuðu þjóðirnar hafa stofnað til í því skyni að efla við- leitnina við að ráða fram úr vandamálum flótta- mannanna. Þessi 54 ríki hafa til þessa skuldbundið sig til að leggja fram fjárhæð, sem nemur um 50 milljónum ísl. króna í reiðu fé og jafnvirði hennar í ýmiss konar vistum. Þegar Lindt lagði fram skýrslu sína kvað hann æskilegt, að meira réttlæti ætti sér stað í skiptingu byrðanna vegna umönnunar flóttamannanna, og hann lagði áherzlu á rétt flóttamanna til að hverfa heim aftur, ef þeir kysu það. Meðal ríkja, sem nýlega hafa gerzt þátttakendur í flóttamannahjálpinni, er íran, og hefur þar í landi verið sett á fót stofnun til áð safna fé. til hjálpar- innar um gervallt landið. 1 ÁstraÍíu hefur nýlega verið rýmkað um höftin á innflútningi flóttamanna, þannig að 50 fjölskyldur, sem áttu ættmenni í landinu, fá nú að flytjast þangað, þrátt fyrir það að heilsu sumra manna í þessum fjölskyldum er ábótavant. Geislun í mjólk rannsökuð af S. Þ. Geislunin, sem á undanförnum árum hefur valdið yfirvöldum og sérfræðingum á ýmsum sviðum áhyggjum, er farin að gera sérfræðinga í mjólk- urframleiðslu órólega. Geislavirk efni, sem eitra andrúmsloftið og jarðveginn, eiga greiðan aðgang að mjólkinni. Sérstaklega er efnið Strontium 90 hættulegt, því að það helzt geislavirkt lengur en önnur svipu'ð efni og hefur mjög skaðleg áhrif á beinin, einkum hjá börnum, sem nærast mest á mjólk. Sérfræðingar á þessu sviði fylgjast náið með þró- uninni, að því er sérstök nefnd mjólkursérfræðinga segir. Hún var sett á laggirnar af Alþjóðaheilbrigð- ismálastofnuninni (WHO), Matvæla- og landbún- aðarstofnuninni (FAO) og Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna (UNICEF). Þessi nefnd hefur nýlega lokið ráðstefnu, þar sem rætt var um hinar ýmsu orsakir mjólkurskemmda — gerla og smálífverur af ýmsum tegundum, geisl- un, skordýraeitur, sem hefur áhrif á kúafóður, og ýmis lyf, sem koma í veg fyrir sjúkdóma í kúm. Var sérstaklega varað við því að nota lyf án strang- asta eftirlits. Margt fólk hefur nefnilega ofnæmi fyrir ákveSnum lyfjum, og það verður veikt þegar það drekkur mjólk úr kúm, sem fengið hafa þessi lyf. Ennfremur er nauðsynlegt að gæta fyllstu var- úðar við notkun nokkurra nýrra tegunda skordýra- eiturs, sem notað er í fjósum og mjólkurbúum. Auk þessa ræddi nefndin nýjar aðferðir við geymslu mjólkur og möguleikana á að geyma mjóllc þar sem loftslag er heitt. Var lögð sérstök áherzla á gerilsneyðingu, sem gerir mönnum kleift að flytja mjólk í heitum löndum án kælitækja.

x

Dagur

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagur
https://timarit.is/publication/256

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.