Þjóðviljinn - 16.06.1955, Blaðsíða 4

Þjóðviljinn - 16.06.1955, Blaðsíða 4
4) — ÞJÓÐVILJINN — Fimmtudagur 16. júní 1955 Bandarísk vetnissprengja sprengd á Kyrrahafi. Sverrir Kristjánsson: jSiaur frtðflríns J •] f f íslendingar eiga nú kost á tþví að skipa sér í hina fjöl- :nennu þjóðafylkingu, sem 'dnnur að heimsfriði. Þeim gefst kostur á að skrifa undir Ávarp gegn undirbúningi kjarnorkustyrjaldar. Það líð- -!iír nú óðum að lokum þessarar t.ndirskriftasöfnunar, svo að þaö er hver síðastur að skrifa undir ávarpið. Það er hver síð- Estur að fésta nafn sitt í letur á þetta heiðursskjal, þar sem tmeginhluti mannkynsins stað- íestir með innsigli sinu friðar- ■cg lífsvilja sinn. Ávarpið gegn /cndirbúningi kjamorkustyrj- sldar hefur farið eldi um alla jörð hinar síðustu vikur. All- ir kynþættir hnattarins hafa iþrýst innsigli sínu á þetta £kjal,hvítir menn ogþeldökkir, menn af sundurleitustu tung- ■'iim og þjóðernum. Undir skjal- ið hafa skrifað mestu vitmenn Siútímans og ribhöfundar, sem ranir eru að fara með penna <bg blek. En þar má líka sjá áangamark þeirra, sem hvorki Siunna að lesa né skrifa. Þeir geta bara krotað kross á hið •jnikla skjal eða þrýst fingri sínum á það. Fingraför þeirra íru kannski fegursta og átak- anlegasta undirskriftin í þess- &ri allsherjaratkvæðagreiðslu trnannkynsins um líf og dauða é jörð vorri. Komandi kyn- ílóðir munu varðveita þetta ekjal sem helgan dóm mann- Ikynssögunnar. Þær munu geyma það sem sögulegan 'ritnisburð um hina miklu stund, er líftegundin og vits- jnunáveran MAÐUR — Homo *apiens — reis upp til vamar tilvem sinni, einni milljón ára eftir að hann teygði úr sér, 'leit til himins og tók að ganga iippréttur. I eina milljón ára riafði maðurinn verið öðmm xnanni úlfur. En í baráttunni gegn tortímingarstyrjöld '.kjarnorkuvopnanna gegndi Ihann kalli blóðsins: að mað- mrinn er öðmm manni bróðir. m> bhifær.U’tvsf^t. Frammi fyrir voða kjam- orkustyrjaldar kenna menn- imir loks sifjabandanna, sem þeir em tengdir. Helgeislar kjamorkusprengjunnar fara ekki í manngreinarálit. Þeir fara ekki heldur eftir pólitísk- um mannvirðingum. Það er kannski vænlegt til virnm á Keflavíkurflugvelli að vera skráður meðlimur í Heimdalli. En Heimdallur verður lélegt loftvamabyrgi þegar vetnis- sprengjur fljúga um loft. I for- sal dauðans hverfa öll flokks- mörk af mönnum, fyrir sigð hins mikla sláttumanns er hvert stráið öðra líkt. En ein- mitt fyrir þá sök er þess kost- ur að sameina hina sundur- leitu hjörð mannanna í órofa fylkingu gegn þeirri hættu, sem öllum ógnar: tortimingu mannlegs lífs í kjamorku- styrjöld. Stundum er því fleygt, að friðarhreyfingin og heimsbar- áttan gegn kjarnorkustyrjöld skipti okkur Islendinga engu máli, við séum svo fáir og smáir, að ekki geri til né frá, hvora megin hryggjar við liggjum, kjarnorkuvopn og hagnýting þeirra sé einkamál stórveldanna, og loks muni kjamorkustyrjöld, ef til kæmi, tæpast koma nærri Islandi. Þessar röksemdir má heyra daglega, jafnvel af vöram þeirra manna, sem ættu að vita betur — og vita betur. Það er fljótsagt, að þessar röksemdir era hver annarri fáránlegri. Kjarnorkustyrjöld verður ekki einkamál hinna svoköll- uðu stórvelda. Hún verður málefni allra þjóða, stórra og smárra, því að hún stefnir öllu mannkyni í bráðan voða. Is- lendingar era fáir og smáir — satt er það. En þó eram við ekki færri né smærri en svo, að við gerðumst fyrstir Evrópuþjóða til þess að veita voldugu stórveldi, Bandaríkj- unum, herstöð á landi okk- ar og byggja þar flug- brautir handa risaflugvirkjum, er fljúga með kjamorkuvopn. 1 annan stað skáram við á slagæð utanrikisstefnu okkar, er við gerðum að engu hlut- leysisyfirlýsingu okkar og gengum inn í Atlanzhafs- bandalagið. Á fundi Atlanzhafs bandalagsráðsins í desember síðastl. var því yfir lýst af hershöfðingjum þess, að kjarn- orkuvopnum yrði beitt þegar í stað í styrjöld, og allur víg- búnaður bandalagsins væri markaður kjamorkutækninni. Islendingar hafa því vitandi vits gerzt aðiiar að komandi kjarnorkustyrjöld og geta ekki vænzt neinnar vægðar með tilliti til smæðar og fólks- fæðar. Við höfum gert land okkar að kjamorkuvopnastöð. Og einmitt fyrir þá sök er okkur sá voði búinn, að ís- lenzka þjóðin verði afmáð af yfirborði jarðarinnar, að hún ve'rði aðeins sögulegt hugtak, dauf endurminning í huga þeirra mannvera, sem kunna að lifa af hamfarir kjamorku- styrjaldar, ef þær þá hirða um að minnast þessarar heimsku fornþjóðar, sem gróf sjálfri sér gröfina. Þegar ísiendingur skrifar undir Avarp gegn kjamorku- styrjöld, þá gerir hann tvennt í einu: hann er að endur- heimta íslenzka þjóðarsæmd, sem við týndum, ér við seldum land okkar undir bandaríska herstöð, og hann er að leggja lið öflum heimsfriðarhreyfing- aririnar, sem hafa átt mestan þátt í að afstýra nýju verald- arbáli. Hin þrotlausa barátta Heimsfriðarráðsins siðustu sex ár hefur sannarlega ekki verið til einskis háð. Ef Islendingar þykjast ekki vita það, þá vita þeir það, pólitísku brennuvarg- arnir í hermálaráðuneytinu og utanríkisráðuneytinu í Was- hington. Þeim er ljóst, að heimsfriðarhreyfingin hefur verið hin vakandi og virka samvizka mannkynsins á síð- ustu áram. Hún hefur staðið vörð við vögguna, þegar Heró- desar 20. aldar hafa læðst að henni til þess að granda friði mannkynsins. En friðarhreyfingin liefur ekki aðeins átt sinn mikla þátt í að afstýra heimsstyrjöld. Hún hefur einnig ekki hvað sízt stuðlað að því, að vænlegri horfur eru nú á sáttum með Austri og Vestri, með heimi sósíalismans og heimi auð- valdsins, en verið hefur nú í áratug. Frá upphafi vega sinna hefur Heimsfriðarráðið flutt mannkyninu þann boðskap, að þjóðfélögum sósíalisma og auðvalds sé unnt að lifa í friði á hnettinum, að þeim sé það blátt áfram lífsnauðsyn, ef mannkynið eigi ekki að fremja á sér japanska kviðristu. Þessi boðskapur er sem óðast að verða eign allra manna og sannfæring, og fyrir þunga þessa almenningsálits um allan heim verða nú hin stoltu stór- veldi að brjóta odd af oflæti sínu og setjast að samninga- borðinu og reyna að sættast á deilur sínar. Það eitt er mik- ill sigur. Með undirskrift sinni undir Ávarp gegn kjamorku- styrjöld getur hver maður gert þennan sigur meiri. Það er þegar or$inn mikill árangur af undirskriftasöfnun þeirri, sem fram hefur farið hér á Islandi undanfarnar vik- ur. Þúsundir Islendinga um land allt hafa fengið Ávarpið í hendur og þeir hafa undirrit- að það og sent það til íslenzku friðamefndarinnar, Þingholts- stræti 27, Rvik. Við lauslega könnun má þegar sjá, að flest- ir eru óbreyttir alþýðumenn, sem ritað hafa undir ávarpið. Hins vegar saknar maður und- irskrifta margra, sem búast Framhald á 9 síðu. Ferðamenning — svar írá Vigfúsi á Hreðavatni til „góðgjarns huldumanns" VIGFOS Guðmundsson gest- gjafi á Hreðavatni hefur sent Þjóðviljanum eftirfarandi bréf: „Síðan ég fór frá Reykja- vik í vor, hefi ég ekki séð Þjóð- viljann. En áðan fékk ég í pósti frá kunningja mínum úr- klippu úr blaðinu (nokkuð gamla). Þar er minnzt veit- ingaskála míns af heldur lít- illi góðgimi. Skal lítið um þennan greinarstúf blaðsins rætt. En einhvemveginn er það þannig að þrátt fyrir verðskuldaða eða óverðskuld- aða hnífla í garð Hreðavatns- skála, þá sýna verkin merkin, að margir ferðamenn kjósa heldur, með frjálsu vali, að koma í hann heldur en mill- jónahallirnar rétt fyrir ofan og neðan, þar sem ausið er mill- jónum af almannafé til full- kominnar móttöku ferða- manna. VEGNA ókunnugra skal tekið fram að mjög örðugt er með rennandi vatn í skálanum, þó einkum haust og vor. Vatns- leiðslan liggur ofanjarðar langar leiðir ofan frá fjallsrót- um, og springa pípurnar af frostum haust og vor. En fleiri hundrað þúsunda króna mundi kosta að grafa þær nið- ur svo öruggar yrðu fyrir frosti. Síðastliðið haust höfðu pípurnar sprangið mjög mikið, og tók talsverðan tíma, eftir að hingað var komið í vor, að ná rennandi vatni heim í skál- ann. Hinn ,,góðgjami“ höfund- ur Þjóðviljans hefur sennilega komið í skálann áður en renn- andi vatnið náðist heim, ef eitt- hvert sannleikskom skyldi leynast í frásögn hans. EN ÞESSIR góðu ritfinnar blaðanna, sem sí og æ era að gera úlfalda úr mýflugunni í því sem ábótavant kann að vera í gestaheimilum ferða- manna úti á landsbyggðinni, minnast sjaldan á hvert stríð veitingahúsin eiga við að búa af hálfu sumra ferðamanna. Kannast greinarhöfundur Þjóðviljans máski ekki við menn, sem panta veitingar á vissum tíma, en koma svo til þess eins að njóta þeirra á þetta 4 til 5 klukkutíma bili frá hinum tilsetta tíma við pöntunina? Eða fólk, sem gengur mjög illa um salemi og grýtir rasli við bæjardyr og hvar sem er, svo að óþrifnaðar- flekkimir era hvarvetna eftir það ? Kannast hann ekki, þessi „huldumaður", við ferðafólk, sem klínir tyggigúmmíi og tó- baksösku á dúka og diska og nær því á hvað sem fyrir er? Kannast hann ekki við ferða- fólk, sem útatar fagrar brekk- ur og grasbala með brotnum flöskum, dósa- og bréfadrasli — og fólk, sem slítur upp blóm og trjágreinar rétt fyrir utan veggi veitingahúsanna, o.s.frv ? NEI, VINURINN „góðgjami” í Þjóðviljanum, líttu þér nær næst þegar þig langar til að hnífla veitingah., þar sem þú kemur. — Flokksbræður þínir og flokkssystur hafa mjög oft í fjölda ára komið í Hreða- vatnsskála. Það hefur langoft- ast farið vel á milli þeirra og starfsfólks skálans, hvað veit- ingar og öll viðskipti áhrærir. — Hefi ég þá trú að svo verði enn á ókomnum tímum, þrátt fyrir það þótt einn og einn hverfi úr hópnum til betri og veglegri „dýrðarheima“. Vig- fús Guðmundsson“. ÞETTA VAR bréf Vigfúsar á Hreðavatni, og sést af því að hann staðfestir, þó með riokk- urri tregðu sé, öll ummæli bréfritara Bæjarpóstsins á dögunum. Verða svo ekki höfð fleiri orð um þetta, en þess óskað að vatnið sé nú komið í skálann; og væntanlega verður þessi einkennilega vatnsleiðsla ekki fyrir áföllum fram eftir sumrinu — eða þangað til aftur fer að frysta < í haristí . , v. i .2 i .ttaóc «

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.