Þjóðviljinn - 23.03.1958, Blaðsíða 1

Þjóðviljinn - 23.03.1958, Blaðsíða 1
Sunnudagur 23. marz 1958 -— 23. árgangur — 70. tölublað FUNDUR verður í 4. deilíí Sósíalistafélags Reykjavíkur annað kvöld kl. 20.30 í Tjarn- argötu 20. LoScið vi i Grioðarv ð úthluta íhúðum 72 IbúSanna verBa afhenfar I aprll en 48 ekks iilbúnar fyrr en um áramóf Á fundi sínum í fyrradag lauk bæjarráð Reykjavíkur úthlutun þeirra 120 ibúða sem bærinn er að láta reisa ¦víö Gnoðarvog. Eru íbúðir þessar reistar á grundvelli laga nr. 42 frá 1957 um húsnæðismálastofnun o.fl. og njóta lána frá ríki og bæ samkvæmt ákvæðum þeirra !aga_ um sérstakar ráðstafanir til útrýmingar heislu- spillandi húsnæöis. Samtals nemur lánveiting rík- is og bæjar 100 þús. kr. á íbúð og er það lán veitt til 50 ára með 4% vöxtum. Auk þess eiga kaup- endiir íbúðanna rétt til A og B lána frá husnæðismálastjórn á -sama hátt og aðrir umsækjendur og eftir þeim reglum sem gilda um slíkar lánveitingar. Hammarskjild á eií til Moskva Dag Hammarskjöld, fram- kvæmdastjóri SÞ, lagði.af stað ¦í gærmorgun með flugvél frá New York. Hann var væntan- legur til Stokkhólms seint í gærkvöld, en heldur þaðan í dag til Moskva í boði sovét- stjórnarinnar. Hann sagði við bröttförina frá New York að hann myhdi ræða við sovézka ráðamenn um alþjóðamál, en ekki væri neitt sérstakt tilefni til fararinnar. Missti'tvo fingur er hann var með hvellhettu Selfossi. Frá fréttar. Þjóðviljans Síðastliðinn fimmtudag slasað- Jst maður, Gísli Albertsson frá Árnesi í Strandasýslu, er hann var við vinnu við Efra-fall. Var hann að eiga við hvellhettu af dýnamítsprengju og sprakk íiún í höndum hans með þeim afleiðingum, að hann missti þumalfingur og vísifingur hægri handar. Var hann flutt- tir á sjúkrahúsið á Selfossi og þar gert að sárum hans. Ligg- tir hann nú þar og er líðan hans eftir vonum. Itolið ór émm ðí f fyrrinótt var rúða brotin í sýningarglugga gleraugnaverzl- unarinnar Qptik, Hafnarstræti 18, og stolið úr honum tveim sjón- aukum og einni ljósmyndavél. Nam útsöluverð sjónaukarina og myndavélarinriar, sem ekkí voru í leðurtöskum, sattitals 9 þös.kr. 364 UMSOKNIR Umsóknir um íbúðirnar voru samtals 364 og þar af 56 frá her- skálabúum, en í herskálum búa nú um eða yfir 400 fjölskyldur. Eru hinar fáu umsóknir úr her- skálunum augljós sönnun þess, að útborgunarupphæð og láns- kjör á íbúðunum er langt frá því að vera í samræmi við fjárhags- getu þeirra sem verst eru settir. í því ástandi sem íbúðirnar verða afhentar kosta þær um 190 þús. kr. (2ja herbergja íbúð) og 230 þús kr. (þriggja herbergja íbúð). Útborgun er 60 þús. kr. af tveggja herbergja íbúð og 90 þús. kr. af þriggja herbergja íbúð. FELLT AÐ RÝMKA KJÖRIN Bæjarfulltrúar Alþýðubanda- lagsins hafa beitt sér fyrir því að útborgunarupphæðin yrði lækk- uð um þriðjung- á hvora íbúðar- stærð'Og að lánin yrðu aukin um 25 og 35 þús. kr. á íbúð og sú upphæð lánuð til 10 ára gegn 3. veðrétti í íbúðunum. Flutti Guð- mundur Vigiusspn tillögn um þetta á fundi bæjarstjórnar s.l. fimmtudag en hún var felld af fulltrúum Sjalfstæðisflokksins í bæjarsíjórn. Er hætt við að sú afgreiðsla hafi i för með sér að ýmsir sem úthlutun fengu hafi ekki f járhagslegt bolmagn til að taka við íbúðunum. Varð reynsl- an sú í raðhúsunum og voru þó kjörin þar mun hagstæðari. 72 í APRÍL — HINAR UM ÁRAMÓT íbúðirnar eru eins og kunn- ugt er í 5 sambýlishúsum og eru þrjú þeirra nær tilbúin til af- hendingar. Er gert ráð fyrir að unnt verði að afhenda þær íbúð- ir í næsta mánuði. Tvö húsin eru hinsvegar tiltölulega skammt á veg komin og ekki gert ráð fyrir að þær íbúðir verði tilbún- ar fyrr en um n k. áramót. Dreg- ið verður milli kaupenda um í- búðirnar þannig að tilviljun ræð- ur hvort kaupendur geta fengið íbúð sína afhenta í næsta mán- uði eða ekki fyrr en í árslok. MEGINSJÓNARMIÐIN ER FYLGT VAR Ráðstöfun íbúðanna var sam- þykkt í bæjarráði með 5 sam- hljóða atkvæðum. Eftirfarandi meginsjónarmiðum var fylgt við úthlutunina: „1» Ekki hafa verið teknar minni fjölskyldur en 3ja manna. 2. Ekki hafa verið ieknar til greina umsóknir, ef hvorugt hjóna var búsett í Reykjavík fyr- ir 1953. 3. Ékki hafa verið teknar til greina umsóknir manna, er standa í verulegum skuldum viS bæjarsjóð og hefur aðallega ver- ið miðað við 40—50þús. króna skuld. 4. Teknar voru til greina um- sóknir frá herskálabúum, sem fullnægðu ákvæðum 1.—3. gr. hér að framan, nema um væri að ræða fjölskyldur, þar sem margt var uppkomið vinnandi fólk. íbúar í bæjarhúsum, sem full- nægðu ákvæði l.—3. voru að Þeim löndum fjölgar stöðugt sem eignast kjarnorkuofna. jafnaði teknir. Austur-Evrópuríkin hafa með sér samvlnnu um kjarn- Eigendur íbúða voru aidrei orkumál og njóta leossagnar og aðstoðar Sovétríkjanna. teknir, nema um væri að ræða „T,T , ,. , . , , . , , ¦• , , .. lóðarréttindalausa skúra." með ^Úlega var fyrsU kjarnorkuofninn i Austur-Þyzkalandt heiisuspiUandi íbúðum. tekinn í notkun og er myndin tekin við það tœkifœri. Tekið var sérstakt tillit til Forstjóri austurpýzku kjarnorkustofnunarinnar, próf. bamafjöiskyidna, þar sem um Barwich, stendur við hljóðnemann. var að ræða óhæfar eða mjög_____________________________________________________ slæmar íbúðir skv. vottorði borg- arlæknis. Að jafnaði var ekki tekið tillit til þess, þótt menn| bæru fyrir sig uppsagnir, nema a. m. k. fylgdi með uppsagnar- bréf, sem ástæða væri til að taka til greina, eða örugg vitneskja með öðru móti og var þá að jafn- aði einnig um að ræða íbúðir, er ekki fullnægðu ákvæðum heil- brigðissamþykktar. Tekið var tii- ari umrœðu um frumvarp stjornannnar um breytingar lit til þess, ef menn höfðu verið á stjórnarskránni og var frumvarpið samþykkt með 308 í óvenjulegum hrakningum með gegn 206. fjölsfkyldur sínar, eða voru í-1 búðarlausir með öllu. I Frumvarpið fer nú til öld- Verulegt tillit var tekið til ungadeildarinnar og má búast veikinda, ef um þau fylgdu full- við að það verði einnig sam- nægjandi læknisvottorð." , þykkt þar. Hins vegar getur orðið bið á því að frumvarpið öðlist gildi Guðmundur Vigfússon, fulltrúi sem lög, því að tekjð er fram Alþýðubandalagsins í bæjar- í því að það verði ekki fyrr ráði lét bóka sérstaka greinar- en gerðar hafa verið breyting- gerð fyrir afstöðu sinni og er ar á kosningai"gunum. Frum- hún birt annarsstaðar í blaðinu v^ um þær "&$$&£, hefur 1 ag' enn ekki verið lagt fram og Þá lagði Guðmundur Vigfús- enn óvigt um hvort meirihluti son fram tillögu um utrymingu þeirra heilsuspillandi íbúða sem flutt verður úr í Gnoðarvogshús- Pær' in og er hún einnig birt á öðrum koðaði þó í fyrradag að stjorn- stað í blaðinu, en afgreiðslu i» myndi bera fram frumvarp hennar var frestað. Franska þingið samþykkir að skerða þingræði í landinu Fulltrúadeild franska þingsins lauk í gærmorgun sifS- GREINARGERD OG TILLAGA þingsins' kemur sér saman um Gaillárd forsætisráðherra unum, þegar stjórnarskrár- breytingarnar hefðu verið sam- þykktar í báðum deildum þing*> ins. Þjarmað að þingræðinu Tilgangurinn með stjórnar-. skrárbreytingunum er sagður sá að treysta framkvæmda- valdið og gera þinginu óhæg- ara um að fella ríkisstjórnir.. 1 rauninni þýða þær stórfellda skerðingu á þingræðinu. ;. Þannig er ákveðið í frum* varpinu að ríkisstjórnin ein geti borið fram frumvörp sem miða að því að auka útgjöld um breytingar á kosningalög-' ríkisins. Með þessu móti er tekið fyrir allt frumkvæði þing- manna, og þó einkum stjórn- arandstöðunnar, því fá nýmæll eru þannig vaxin að þau kref j- ist ekki útgjalda. Skylda að greiða atkvæði Auk þess er þingmönnum gert að skyldu að greiða at- kvæði um traustsyfirlýsingu á stiórnína og bannað að sitja hjá. Stjórnin hafði meira að segja gert ráð fyrir því í fram- varpi sínu að ekki værj i. hægt að bera vantraust nemá þvi aðeins að vantrausttillögunni fylgdj stefnuskrá nýrrar ríkis- stjórnar, svo og hver skyldi tilnefndur forsætisráðheirra hennar. Það ákvæði var þó fellt niður í nefnd. Við úthlutnn bæjariböðanná við Gnoðsrvog, er lok- ið var á fnndi bæjarráðs í fyrradag lét Gnðrnundur Vig- fösson bóka eftirfarandi út af þeim reglum, er fylgt var við úthlutunina: „Eg tel úthlutunina viðunandi innan þess ramma nm reglur og skilyrði, sem fylgt hefur verið að tilhlutan meirihluta bæjarráðs, en vil taka fram, !»ð éfi; er andvíg- ur þeírri reglu, að umsækjendur, er slailda bæ|arsjóðl ákveðið lágmark fjárhæðar eða hærri upnhæð, komi ekki til áiita við xithlutun íb^ðnnna, hvwmg sem hús- næðisástandi umsækjanda er varið eða heílsufári í f jöl- skyldu hans. E.g tel einnig rangt að ötiloka með ölhi þS nmsækj- endnr, sem eru með 2 í heimili, án tillíts til hnsnæðis, heilsnfars og hve lengi viðkomandi hefur búið i her- skála eða öðru óhæfu húsnæði." . Serknesltnr maður gekk í fyrrakvöld inn á lögreglustöð í Norður-Frakklandi og skaut þar til bana 2 lögreglumenn og eiginkonú þríðja lðgréglumanns- ins. Hann særðist í skotárás- '^^-^^^^,—.^^^,^^-^^^....^^^,^-.-..,,..,.,^—^^^ in«i og var ihandtekinn.

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.