Þjóðviljinn - 30.05.1958, Blaðsíða 12

Þjóðviljinn - 30.05.1958, Blaðsíða 12
Þannig er umhygg]a ihaldsins fyrír almenningi í verki: Hækkar utsvorm m vl Úr 181 miH}. i 205 - HeildarupphœS f]órhagsáœflunarinnar 237 millj. kr. - Felldi allar spamaSarfilIögur Alþýðuhandalagsins Sjómannadagur- igin á sunnudaginn Bæjarstjórnarfundur hófst kl. 9 í gærmorgun og var fjárhagsáætlun Reykjavíkur til síðari umræöu og af- greiðslu. Er nú liðið á sjötta mánuð frá því að áætlunin var lögð fram og rædd við fyrri umræðu. Megineinkenni þessarar íjárhagsáætlunar er hin mikla hækkun álagna á bæjarbúa og áíramhaldandi fjársóun í hið gífurlega skriístoíubákn íhaldsmeiri- hlutans. Hækkanirnar eru írá 10% til 100%. Þráít íyrir mikinn tekjuaígang Raíveitunnar á raímagnsverðið að hækka um 10% — auk þess sem verðið hækkar sjálfkrala við vissa hækkun yísitölunnar. Heim- taugagjöldin hækkar íhaldið um 100%, heita vatn- ið um 20% og strætisvagnaíargjöldin um 17%, svo nokkur dæmi séu neínd. — Að auki voru svo útsvörin hækkuð um 13%. Borgarstjóri flutti stutta íram-- söguræðu fyrir áætluninni, en síðan tók við Geir Hallgrímsson og leyndu sér ekki í ræðu hans gírugheit íhaldsins í fé reykvisks almennings. Öllum er ijóst að efnahags- xnálaráðstafanir ríkisstjórnarinn- ar hafa í för með sér nýja veÆ i hækkunarskriðu. íhaldið þykist i.flQÚ mjög bera hag almennings fyrir brjósti og var eindregið á , móti auknum álögum á hann. En auk þess sem það kemur fram í fjárhagsáætlun bæjarins opin- beraði Geir það í ræðu sinni að „hernaðaráætlun" íhaldsins er þesi: Það á að nota efnahagsráð- stafanlr ríkisstjómarinnar til að skella nýjum álögum til bæjar- ins á- Reykvíkinga, ekki aðeins f eðlilegu hlutfalli við hækkanir þær semi verða af völdum efna-- hagsráðstafananna, heldur langt umfram það. Þetta athæfi á svo að skýra og afsaka með því að bað sé allt ríkisstjórninni að kenna! Tryes:ði sér umfram- tekjur í framsöguræðu sinni kvað Guðmundur Vigfússon bæjar- stjórnina þurfa að bregðast öðru- vísi við. í stað þess að áætla ýmsa tekjuliði lægri en þeir Frumvarpið um réttindi vélstjora lögfest í gær Frumvarp Karls Guðjónsson- ar um réttindi vélstjóra á föskislánum var samþykkt sem lög frá Alþingi í gær. Eins og áður hefur verið rakið hér í blaðinu, eru með Iiögum þessum aukin iréttindi vélstjóra, sem lokið hafa prófi á mótornámskeiðum Fiskifé- lags Islands og eiga tiiskilinn starfstíma að baki. Frumvarpið var til einnar timræðu í neðri deild í gær vegna þess að nokkrar breyt- ingar höfðu verið gerðar á því Í efri deild. Ásgeir Sigurðsson fcar enn fram tvær breytingar- tillögur í neðri deiíd en þær voru foáðar felldar og frum- varpið síðan samþykkt sem lög frá Alþingi sem fyrr segir. raunverulega eru eða verða, því laugnamiði að tryggja bæjar- stjórnarmeirihlutanum umi'ram- tekjur, til ráðstöfunar eftir eíg- in geðþótta, þyrfti að áætla fyr- nefnda liði eðlilega háa —¦ og jafnframt að skerá:"niður þá lið/i sem ónauðsynlegi'r éru hjá bæii- um. Hækkaði útgjöldin um 213%! Guðmundur taldi því næst upp marga útgjaldaliði hjá skrif- stofubákni bæjarstjórnaríhalds- ins, sem ekki aðeins væri eðli- legt heldur sjálfsagt að lækka JÞannig hækkaði t.d. skrifstofu- kostnaður borgarstjóra um 83%, — en fræðslufultrúinn komst þó enn lengra í eyðslusemi, honum kostnað fræðsiuskrifstofunnar um 213.%! Níu á launum! Eitt dæmið um beina sóun í- haldsins á fé almennings í Reykjavík er t.d. vinnumiðlunar- skrifstoían. Þar eru 9 manns á launum, enda þótt allir viti að um atvinnu'eysi hefur vart verið að ræða s.l. ár. Verkefni þessara 9 starfsmanna á launum hjá reykvískum almenningi hlýtur því að vera að semja skýrslur um afi-ek skrifstofunnar á um- Uðnum árum! — það er vitan- lega hin mesta ókurteisi að ympra á að þetta fólk vinni fyr- ir Sjálfstæðisflokkinn, launað af fé . sem reykvískur almenningur borgar! Hreykni eða fávita- háttur Sósíalistar hafa lagt til und- anfarin ár, að hætt verði þeirri fjársóun sem framin er undir yf- irskyni þeirrar sýndarmennsku að þykjast halda hér uppi loft- vömum. A undanförnum árum hefur 10 millj. kr. af almanna- fé Beykvíkinga verið sóað með þeim hætti, — helming þess til að kaupa lítt seijanlegar vörur Framhald á 11. síðu Sunnudaginn 1. júní verður 21. sjómannadagurinn . haldlnn- há- tíðlegur hér í Reykjavík. Verða hátíðahöldin með svipuðu sniði og undanfarin ár. Sjómanna- dagsráð hefur gefið ,út veglegt blað í tilefni dagsins og einnig kemur út 30 ára afmælisrit Slysavarnafélags íslands. Vegna rúmleysis verður frekari frásögn af hátíðahöldunum að bíða næsta blaðs. Hdfin vesrði árið 19S9 bYdding SOOíbúðahcsncloíefncsIIflu fólki \ ¦':'¦'' \ '¦¦ ' • (¦¦¦.'¦'¦¦':'•'¦ VerSi jbœr /eigðar eða afhenfar méð mjög vœgrí eSa engri úfhorgun Húsnæðismálin verða ekki leyst fyrr en viðurkennt verður það s]'ónarmið að byggja verður leiguíbúðir, eöa íbúðir með mjög vægum útborgunarskilmálum, fyrir þá verst stæðu sem búa í bröggum, kjöllurum og hana- bjálkum. Bezta sönnunin fyrir þessu er að það sóttu ekki nema um 50 um kaup á Gnoðarvogsíbúðunum af þeim ca. 400 fjölskyldum sem búa í bröggurn- Á þessa leið fórust Guðmundi Vigfússyni orð á bæjarstjórn- arfundi í framsöguræðu sinni fyrir ályktunartillögum Alþýðu- tókst á kjörtímabilinu að hækka bandalagsins. Þar fluttu bæj- arfúlltrúar Alþýðubandalagsins eftirfarandi tillögu Í húsnæðis- málnm: . i i) l*ar sem bæjarstjórninni þykir einsýnt,' aíí ekki verði Hv ers vepi öirfir ABpyouDiaon ninginn um bndhelgismálið? Reynir eiiii aíí fela þá staðreynd að gengið hefur verið frá öllum atriðum stækkueariiinar Þegar samkomulag stjórnarflokkanna um stækkun landhelginnar í 12 mílur var undirritað sl. þriðjudag, var það eitt atriði samninganna að samkomulaglð skyldi birt pjóðinni i heíld pegar í stað og ákvarðanirnar pann- ig staðfestar opinberlega. Þjóðviljinn og Tíminn hafa nú birt samkomulagið — en Alpýðublaðið hefur ekki birt pað af einhverjum dularfullum ástœðum. Reglugerðin 1 stað þess að birta staðreynd- irnar heldur Alþýðublaðíð áfram ¦ Það var Þjóðviljinn eiun sem' birti samkomulagið þegar að lokinni hvítasunnu, s.l. miðviku- dag, ásamt korti af fiskveiði- landhelgi þeirri, sem ákveðin hafði verið, og reglugerð þá sem kemur til framkvæmda 1. sept- ember í haust. Tíminn birti sam- komulagið svo í gær — en Al- þýðublaðið hefur ekki birt það enn. Er það þeim mun kyniegra sem Alþýðublaðið talar einmitt um þetta samkomulag sem mik- inn sigur Alþýðuflokksins (og ber það væntanlega svo að skilja að flokkurinn hafi að lokum unnið sigur á sjálfum 'sér). 'Og tilraun Alþýðublaðsins til að stinga hinum undirritaða samn- ingi undir stól er brot á loforð- um Alþýðuflokksráðherranná s.l. laugardag, miklu pexi um landhelgismálin og var í óvenjulega miklu upp- ¦námi í gær. M. a. segir það að reglugerðin sé ekki ákveðin enn, og því sé of snemmt fyrir Þjóð- viljann að birta hana. í samn- ingi stjórnarflokkanna, sem ráð- herrar Alþýðuflokksins hafa undirritað, er ákveðið að í nýju reglugerðinni verði „eftirfarandi efnisbreytingar einar gerðar" frá núgildandi reglugerð: stækkun fiskveiðitakmarkanna í 12 míl- ur og ákvörðun um að íslenzk- ir togarar fái að veiða i 8 mílna belti innan fiskveiðilandhelginnar samkvæmt ákvörðun sjáyarút- vegsmálaráðherra. Með þessu er nýja reglugerðin ákveðin i öll- imi efnisatriöum, o'g liver mað- ur gétur gengift úr skngga um hvernig: húri verður með því að flétta upp þeirri régtugerð sem nú gildir. Það hefur Þjóðvilj- inn gert, og það er léleg þjón- usta við lesendur (ef ek'ki eitt- hvað mun verra) að Alþýðu- blaðið skuli ekki gera slíkt hið sama. Togararnir Þá segir Alþýðublaðið í gær að Alþýðuflokkurinn hafi bjarg- að islenzku togurunum, því Lúð- vík Jósepsson hafi ætlað „að kveða upp dauðadóm yfir ís- lenzkri togara- og togbátaútgerð" — hvorki meira né minna- Sann- leikurinu er sá að í miðlunar- Framhald á 3:' síðu leyst úr hú&næðisvandræðum þeirra, sem verst eru settir fjárhags.Iega, eða heilsnspill- andi íbúðlim almennt út- rýmt, með byggingn íbúða, sem seldar eru með veru- legri útborgun, telur b»jar- stjórnin að ekki megi lengur dragast að ráðizt verði af hálfu bæjarins í að byggja íbúðir, er leigðar séu eða af- hentar gegn mjög vægri eða engri útborgun. ' Bæjarstjórnin ákveður því að hef ja þegar á þessu ári byggingarframkvæmdir við 300 íbúðir í raðhusum og fjölbýlishúsum, er ætlaoar séu efnalitíu fólki, er býr í heilsuspillandi húsnæðl, ungu f ólld, sem er að stof na heim- 111 og öryrkjum og gamal- mennum, er vilja halda á» fram að hafa sjálfstætfc heimili í stað bess að þurfa að leggjast upD á aðra eða hafast við í óhæfum íbúð- um. Bæjarstjórnin felur bor,«:- arstjóra o'g bæiarr£ði að leita eftir erlendu eða inn- lendu láni til þessara fram- kvæmda. að svo mikhi levti sem tekjur byggingarsjóðs Framh. á 11. síðu Fram vann KR 2:1 í gærkvöldi léku Fnam og iKR til úrslita i Reykjavíkurmeist- aramótinu í knattspyrnu og fórú leikar á þann veg að Fram sigr- aði með 2:1. Stigin falla þannig: Fram 8 stig, KR 6, Valur 4 og Þróttur og Víkingur 1 stig. Um 2500 manns horfðu á leik- inn. HiðoviumN Föstudagur 30. maí 1958 — 23. árgangur 119. tölublað.

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.