Þjóðviljinn - 26.09.1963, Blaðsíða 1

Þjóðviljinn - 26.09.1963, Blaðsíða 1
Fimmtudagur 25. septemtlei Í1963 — 28. árgangur — 206. tblublað.; ~ Þrjátíu metra hahargarSur í Ólafsvik hvarf i hafíi — Sjá 12. SÍðö ÁHRIF BÚVÖRUHÆKKUNARINNAR A AFKOMU VÍSITÖLUFJÖLSKmUNNA®: AUKIN ARSUTGJOLD 4.500 KR. =® Óvœnlega horf ir um sölu SuSur- landssíldkir ic Samkvæmt þvi scm Þjóðviljinn hefur fregnað mun sjaldan eða alöroi hafa horft jafn óvænlega og nú um söln Suðurlands- síldar og kemur þar margt til, tn.a. óvenjumikil síld- veiði f Norðursjó í sum- ar. •jc1 Að undanförnu hafa farið fram samningavíð- ræður um sölu á Suður- landssild en til þessa hafa þær Iítinn árangur borið. Stór hluti af Suðurlands- síldinni hefur á undanförn- um árum verið seldur tll Austur-Evrópu, en ýmsar af helztu viðskiíptaþjóðum okkar þar hafa í sumar aflað sjálfar mikið af síld i Norðursjó og gerir það að sjálfsögðu strik í reíkn- inginn. TÍr' Enn er of snemmt að segja um hvcrnig samning- um um sðlu Suðurlands sáldarinhar lyktar, en úr þvi fæst væntanlega skorið í næsta mánuði. Rætist vonandi betur úr því en ; nú horl'ir, þvi mjög mik- !ð er í húfi fyrir okkur Is- lendinga að vei takist um sölu á þessari mikilsverðu útflutningsvöru okkar. Óðaverðbólga ríkisstjórnarinnar fer nú ráns-^ höndum um hvert einasta launþegaheimili í land- inu og gengur nær mönnum en dæmi eru um áð- ur. Samkvæmt grundvelli vísitölunnar, sem lög- festur var 1959 og er síðan notaður sem opinber mælikvarði á neyzlu manna og tilkostnað, mun hækkun sú sem nú kemur til framkvæmda á landbúnaðarvörum auka útgjöld „vísitölufjöl- skyldunnar" um ca. 4.500 krónur á árL Vísitala framfærslukostnaðar mun af þeim sökum hækka um 5—6 stig, en vísitala vöru og þjónustu mun hækka miklu meira. Kvöldvaka iÆFR skálanum 1 tengslum við sambands- stjórnarfund Æ.F., sem haldinn verður um næstu helgi í Skíða- skála ÆF.R. gengst skálanefnd fyrir kvöldvöku í skáilanum. Lagt verður upp frá Tjarnargötu 20. kl. 8 e.h. og komið í bæinn um nóttina. Þátttaka tilkynnist i skrifstofu Æ.F.R., Tjarnargötu 20. Sími 17513. Hér skulu tekin dæmi um ein- staika kostnaðarliði: Samkvæmt grundvelli vísitöl- unnar er reiknað með að visi- tölufjölskyldan noti 1022 lítra af mjólk á ári. Hækkun á lítra um kr. 1.15 nemur á ári kr. 1.175,30. Samkvæmt grundvelli vísitöl- unnar notar vísitölufjölskyidan 86.79, kíló af súpukjiit i, Iærum og hrygg á ári. Þær kjötteg- undirhækka um kr. 12.05—14,40 kílóið, og nemur þá árshækk- unin á þessum Hð aiUs kr. 1118,- 05. Samkvæmt grundvelli vísitöl- unnar notar vísiitölufjöiskyldan 23,91 kíló af smjöri á ári. Hvert smjörkiió hækkar nú um kr 22.80. þannig að árshækkunin á þessum eina lið nemur kr. 545,15. Þar við bætast aðrar land- búnaðarvörur, aðrar kjöttegund- ir, unnar kjötvörur. rjómi ost- ar, kartöflur o.s.frv., þannig að heildarhæJckunin á ári verður ekki undir kr. 4. 500 samkvæmt grundveUi þeim sem stjómar- flokkarnir hafa sjálíir látið lög- festa sem óskeikulan mæli- kvarða. Á f jórðu viku 4.500 kr. útgjaldaaukning á ári jafngildir tekjum Dagsbrúnar- verkamanns fyrir 161 klukku- stund á almennum dagvinnu- taxta. Verkamaður er þannig á fjórðu viku að vinna fyrir þess,- ari hækkun einni saman. Ætílast ríkisstjórnin til þess að verka- menn bæti á sig þessum vinnu- tíma ofan á vinnuþrælkun þá sem þegar viðgengst? Eða er nú ætlunin að verkamenn fari að spara við sig og börn sín mjólk, kjöt og smjör? Smjörkíló: hálfs dags vinna! Óðaverðbóiga ríkisstjórnarinn- ar hefur nú skert raunverulegt kaup verkafólks svo mjög að það hefur aldrei verið jafn lágt og nú siðan stríðinu lauks. 1 sambandi við búvöruhækkunina má til að mynda benda á það dæmi að Dagsbrúnarverkamað- ur á almcunum taxta er sem næst fjórar klukkustundir — hálfan eðlilegan vtnnudag — að vinna fyrir einu kílói af smjöri! Slíkt hlutfalll midOi kaupgjalds og verðiags mun ekki eiga hliö- stæðu í nokkru nálægu landi. Samningar lausir Samningar verkalýðsfélaganna eru lausir um miðjan október n. k. Sá frestur sem verkaJýðsfé- lögin gáfu í vor til efnahags- rannsóknar í því skynd að greiða fyrir kaupgjaldssamningum, hef- ur af st jórnarvöldunum verið notaður til þess að magna dýr- tíðiina örar en dæmi eru til um áður, þannig að verkafólk býr nú við mun lakari kost en i vor. Er óhjákvæmilegt að líta á sJíka framkomu sem alger svik af hálfu stjórnarvaldanna. Verkalýðshreyfingin hlýtur nú að gera kröfur til að verkafólk fáí fullnægjandi bætur i'yrir óðaverðbólguna. Jafnframt hljóta alþýðusamtökin að Ieggja á það megináherzlu að lögfestar verði aftur visitölugreiðSlur á kaup, jafnframt því sem tekín verði upp stjórnarstefna sem tryggi festu og öryggi í efnahagsmálum í stað hinnar gjaldþrota við- reisnar. Togarasjómenn greiða at- kvæði um uppsögn samninga Sjómannafélögin hafa nú hafizt handa um atkvæða- greiðslu um uppsögn togara-samninganna, en þeir gilda til 1. desember ef þeim verður sagt upp fyrir 1. október, framlengjast annars í sex mánuði. Togarasamningarnir eru orðnar í miklu ósamræmi við launakjör annarra sjó- manna og ótrúlegt annað en sjómenn vilji fá leiðréttingu á þeim eins fljótt og verða má. Atkvæðagreiðsían hjá togara- sjómöhnum sem eru í Sjómanna- félagi Reykjavíkur hófst í gær og stendur í dag og á morgun. Fer hún fram á togurunum sjálf- um og í skrifstofu félagsiins í Al- þýðuhúsinu kl. 3—6. I Sjómannafélagi Hafnarfjarð- ar mun atkvæðagreiðslan um uppsögn samninga ura það bil að hefjast. Verið er að greiða at- kvæði á togara SigUirðinga, Haf- Mða, og atkvæðagreiðslan fer fram næstu daga í Sjómannafé- lagi Akureyrar og á Akureyr- artogurunum; á Akranestogaran- um Vikingi og sjómannadeild Verkalýðsfélagsins þar, og Pat- reksfjarðartogaranum Gylfa. Frá hinum íjölmcnna fundi í VR í Iðnó í fyrrakvöld. ?- Ljósin. h. K.). VR ber fram kröfur um stórfeldar kjarabætur Á mjög fjölmennum félagsfundi í Verzl- unarmannafélagi Reykjavíkur er haldinn var í Iðnó í fyrrakvöld voru samþykktar einróma tillögur til breytinga á gildandi kjarasamn- ingi VR við vinnuveitendur en sá samning- ur er laus frá 15. október n.k. Þessar nýju tillögur fela í sér gerbreytingu á launa- kerfi verzlunar- og skrif- Btofufólks og hefur við röð- un í launaflokka og við* kaupkröfurnar sjálfar verið höfð hliðsjón af samningum ríkis- og borgarstarfsmanna og niðurstöðum Kjaradóms. Fela tillögurnar í sér mjög mikla almenna kauphækkun verzlunarfólks eða allt upp í 106% hjá einstökum flokk- um miðað við gildandi samn- inga, en flest verzlunar- og skrifstofufólk er nú mjög mikið yfirborgað. Þá er í tillögunum farið fram á 44 stunda vinnuviku starfsfólks í sölubúðum . og 38 stunda vinnuviku starfs- fólks á skrifstofum. í fréttatilkynningu sem Þjóð- viljanum- barst í gær frá VR um þetta mál segir svo m.a.: „Tillögur þessar fela l sér víðtækar breytingar frá núgild- andl kjarasamningi félagsins, og em við það miðaðar að í fram- tíðinni séu kjarasamningartnir í raunverulegu samræmi við það sem almennt gerist. ' Við samning þessara tillagna var m.a. höfð hliðsjón af breyt- ingum hjá ríkis- og borgar- starfsmönnum, jafnframt því sem haft var í huga, svo sem fram kemur í forsendum fyrir niðurstöðu kjaradóms, en þar segir svo> m.a.: „Varðandi samræmingu kjara ríkisstarfsmanna og arinarra launþega hefur dómurinn einnig tekið tillit til þess, að atvinnu- öryggi ríkisstarfsmanna er meira en launiþega i einka- rekstri, og þeir njóta auk þess ýrnissa réttinda og hlunninda urnfram aðra launþega". Framhald á 2. síðu. Þrír fjallvegir ófær- ir í gærkvöld Þjóðviljinn hafði samband við Kristján Guðmundsson hjáVega- gerö ríkisins í gærkvöld og fékk upplýsingar um ófærð á fjall- vegum hér á landi og hvernig ástandið vær eftir norðanhryðj- una á dögunum. Þá um kvöldið voru þrjár leiðir ennþá ófærar, minni og stærri bílum, sem teppzt höfðu í snjó. Þeir fjallvegir. sem enn voru ófærir voru Þorskafjarðarheiði, Möðrudalsöræfi og Siglufjarðar- skarð. En víða var ennþá snjóvaðaU á vegum bæði á f jöllum og í byggð. Sumar leiðir voru þó aðeins færar stórum bílum með keðjurn eins og Öxnadalsfaeiði, Fljóts- dalsfaeiði, Lágheiði og Vaðlaheiði. Allt stendur það þó til bóta. Þessir f jallvegir hafa teppzt 6- venju snemma í ár. Á Siglufirði kyngdi hinsvegar niður snjó í allan gærdag og verður Siglufjarðarskarð senni- lega erfiðast viðfangs að venju. Dalarútan fékk hjálp yfir Vatns- fjarðarheiði um morguninn, en komst hjálparlaust yfir Dynjand- isheiði. Unnið veröur af kappi á næst- unni með enjóýtum að gera þessar leiðir greiðfærar á nýj- an leik, þar sim því verður við komið. með góðu móti.

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.