Þjóðviljinn - 15.09.1971, Blaðsíða 5

Þjóðviljinn - 15.09.1971, Blaðsíða 5
Mdðvikluldlagwr 15. septeamlbietp 1971 — ÞJÓÐVTLJINN — SlöA g OPIÐ BRÉF TIL FRÆÐSLUSTJÖRA OG SKÓLASTJÓRA ÁLFTAMÝRARSKÓLA Á að Iáta það viðgangast að barn séu meðhöndluð sem vélbrúður? - MANNÚÐÁRLÁUST SKÓLÁKERFI Ánuim saimaii befur það.-yer- ið látið viðgangast að'b'örn i Reykijiajvík sóu meðböndiuð seim nokfcurs fconar vélbrúður. Er ekfci komiinn tínii til aö staldra við og athuga hvernig að þeirn er búið írá hendi sumra skóla hér í hafiuðtoorg- inni? NiðurrðSun skólatímia á stundatötflu er framkvæmd án npkkurrar mannúðar. í fyrsta lagi eru sniéiborn rekin út fyrir fótatferðartíma flestra annarra borgara, þ.e. fyrir fcl. 8 á morgnana, út 1 fcaldan og diiruman vetur. í öðru lagi eru börnin látin masta tvisvar og jafnvel þrisvar i sfcola á diag. Þau born sem eiga 15 mín. gang í skóla eyða þannig 1% kiukkutíma í að þraifinfrfram og til bafca. f þriðja lagi er matartími hjá barnafjöiskyldum á tímafoilmu kl. lilr2, ;ýmist einhver að. koma eða að fára. Vegna 'þrísetnirig- ar í skólum virðist þetta óhjá- kvaamilegt. Við viljum nefna nokfcur dæmi úr Álftamýrarskóla: 1) — Drengur úr 11 ára deild. sem er í skóia frá kl. 1-5 alla daga, á að mæta kl. 8 á mánudagsmorgni fyrir 1 söngtíma. Sá sami drengur mætir á lauigardaigsmorgni fcl. 8 fyrir 1 leikfimitímia, annars er laugardagurinn frír. ¦2) — Drengur úr 12 ára dieiid.er ,í 'skólá frá kl., 8-12. Hann þarf að mæ.ta- alla daga vikunnar á mismíuríaridi tím- um. eftir bádegið. Það eru 10 mætingar á 5 dögum. . 3) — 7 ára dóttir okkar. sem er að hefja nám, er í skóla iflráMJ 12.10 til 2.30; á miðviku- dögum 'er leikfimi kl. 10^30— 11.10. Efcki þarf mikinn reikn- ingsheila til að sjá hvað þessi iítlá stúlka þarí að gera á' einum 'Hlukkutímia, þ.e. fára í' sturtu; kiæða sig- hlaupa heim (mikil umferðargata með. fjór-. um. abreiniutm er: á ,. leiðinni), borða,'¦' fiaup'a" í skoiariri og vera mætt þar ¦; strindvislega í tím"a"'kí. -12:10. ' '.'.,:.* ' 4) — 11 ára dóttir okkar þarf að mæta í skólann níu sinnum á 5 dögurn, þar af þrisvar sinnum einn og sama daginn. Föstudagur: 8.00— 8.40. leikfimi. 8.50— 9.25 frí 9.40—10.20 handavinna 10.30—11.10 — 11.20—12,00 frí 12.10—12.50 frí 13.00—17.50 6 tfmar í skóla. . . . /. x'. 'J I (eoa hugsunaríeysí skólayfirvalda) Það er ekki nóg að nalda mörg gagnleg kennaranámskeið þegar skólastjórnirnar sjálfar meðhöndla börnin sem nokkurs konar vél- bíúður. Slík meðferð hlýtur að skapa leiða og hvað er þá unnið og hvert stefnt, segja hjónin Lena M. Rist og Gísli B- Björnsson í eft- irfarandi opnu bréfi, þar sem þau bera fram margar spurn- ingar, sem fróðlégt verður að fá svar við. Þetta. er. 9;tíma ' kennstudagur slitinn í þrennt. — Þessi teipa kemur heim rúmlega fimm daginn áður svo tími til heima- lesturs er kvöldið, til leiks eða eigin athafna er enginn tími. Eflaust má finna fleiri því- lík dæmi og rétt er að minna á að þetta gildir ekki aðeins um þessi einstöku börn, heldur öll bekkjiarsystkini þeirra. Við efumst um að nokkur fullorðinn heilvita maður léti bjóða sér þvílíka vinnutil- högun. 1) Hver er ábyrgur fyrir svona glundroða? 2) Eru vísindaleg vinnubrögð notuð við stundatöfluigerð, t.d. tölvur? 3) Eru sérhæfðir menn að verki eða hafðir með í ráðum? 4) Er tekið tillit til fjarlægða milli heimilis og skóla? 5) Er langt þangað til að hedm- ilisfölk getur setið saman að snæðingi a venjulegum mat- málstímum? 6) Er hugsað urn eða.fyrir leik- þörf barna? . . 7) Er hugsað um hvaða tíma börnum er ætlað til heima- lesturs? 8) Hvað er leyfilegur hámarks skólavinnutími barna? 9) Hefur ekki gleymizt aö faiugsa um húsmæður, sem margar vilja eða verða að vinna ut- an heimilis, en er meinað það óbeint vegna slíkra vinnubragða? Ástæðan fyrir þessum skrif- um er m.a. sú að þessa mestu annadaga skólanna náðist ekki í neinn ábyrgan aðila til að ræða þessi mál. Fræðslustjóri, fulltrúi hans Og skóiastjóri Álftamýrarskóla vora allir veikir og engir stað- genglar!!! Við skorum á fræðslustjóra og skólayfirvöld að kanna þessi mál. Þeir skólar ' sem vegna húsnæðisskorts ekki geta fram- fylgt skyldunámsgreinum, nema að það komið svona harkalega niður á bömum og f.iölskyldum þeirra. verða einfaldlega að skera niður skólatímann. Það " ekki nóg að halda mörg fi'agnleg kennaranámskeið þeg- ar skólastiórnirniar sjálfar búa svona að börnunum. Þetta hlýtur að stoapa leiða, hvað er þá unnið og hvert er stefnt? Virðingarfyllst, Lena. Margrét Rist Gísli B. Björnsson. Fellsmúla 19. Alþjóðasamb&nd jafnaðarmanna á Islindsmála- fundi \ London „Síðastliðinn þriðjudag, ?, september, efndi Alþjóðasam- band jafnaðarmanna til hádeg- isverðarfundar í London, þar sem eingöngu var fjallað um málefni Islendinga. Á fundi bessum flutti Benedikt Gröndal, varaformaður Alþýðuflokksins, framsöguræðu, og var megin- efni hennar að skýra stefnu og viðhorf íslendinga í landhelgis- málinu. Til fiundar þessa voru boðad- ir blaðaimenn firá jafnaðar- mannabliöðum og fulltrúum frá jafnaðarmanirDaflokkum í mörg- um löndum, sem aðsetur hafa í Ixxndon. Voru þarna auk Breta m.a^ fulltrúar fré Aust- urriki, Sviss, ftalíu, Noregi, ísrael, Spáni og CJhile. Að Mkinmi framsöguiræðu Benedlikts kom fram fjöldi fyr- irspurna og urðu fjörugar um- ræður um máleflrii Isleníiinga. Kom í Ijós mikill áhugi á fs- lamdi af háilfu fundarmainna. Tímairit Alþn'láðasam.bands jafnaðanmanna, sem berst til flokka í meira en 50 lönduni, miuin í næsta hefti sóriu birta efni um Island, stjórnmél þess og hagstnunaiméll." Hljómplata með/eikritum kemur út f vetur miun koma út fajá Fálk- anum hljóiniplata með sýnishorn- um af íslenzikum leiifcrituín, er fliutt haifa verið saðustu árin. Verða á plötunni baflar úr 4—5 leifcrituim og gefst þar kostur á að heyra radidir heiztu leifcara félagsins á seinni áiruim. Þá mun koma út hjá Alimenina bókafié- laginu rífelega myndsfcreytt- e6f~- mœlisrit. Þar verður saga fé- lagsins rakin og bitrt yfirlit yfir stairfisemi félagsins, en þeir Sveinn Einairsson og Lárus Sig- urbjörnsson hafla tefcið það sam- an ásamt fileiruim. í Bogasal Þjóðminjasafinsins verður í vetur komið fyrir syningu, sem gefa á heildammynd af leifcmiyndagerð hja Iðnó, að sivo miklu leyti sem hœgt er. Verða þar sýnd líkðn og ljósmyndir af leifcmyndum hjá félaginu s.l. 75 ár en Steinþór Sigurðsson mun annast þessa sýniiigu. SMAÞJ0FNADUR ER H0LLUR VINNUANDANUM Hegðunarsálfræðingar bafa nú bent fyrirtækjum á nýja leið til sparnaðar: Upp að vissu marki skal láta þjófnað úr verzlunum og skrifstofum a£- skiptalausan. Þegar endurskoðandinn fór að huiga að bófcbaldi fiyrirtækis- ins komst hann sér til skelf- ingar að raun um, að skrif- stofustjórinn hafði, á alllöng- um tímia, dregið sér allt að tvö þúsund dollara, og stungið þeim í eigin vasa. Hann bar málið upp við for- stjóra fyrirtækisins, en sá brást hinn rólegasti við og spurði hversu mikið viðkomandi hefði í laun. Það reyndust vera 10 þúsund dollarar. Þá svaraði forstjórinn: „Við látum þetta mál niður falla. Skrifstoíu- stjórinn er okfcur minnst 15 þúsund doilara virði." Með öðrum orðum bafði þjófiurinn stolið minni upp- hæð en hann átti eiginlega skilið að íá fyrir störf sín. Með þessu dæmi heíur sál- fræðingurinn Lawrence R. Zeit- lin ritgerð sína um þjófniaði og fjárdrátt í bandarískum fyr- irtækjum. Einkunnarorð. rit- gerðarinnar erii. stutt og. lag- gott: „Smáþjófnaður er hollur vinnugleði starfsmanna". Einkaritarar og þvottakonur, burðarmenn jafnt sem deildar- stjórar og fiorstjórar hnupia og stela árlega í Bandaríkjunum fyrir upphæð sam svarar tíu miljörðum doilara. Þau stela úr vöruskemmum skrifstofum, fiataiherberigjum og salernum. „öllu sem hönd á festir", allt um,aö t£Ííkria á"), upp í útvörp frá fáeinum bréfaklemmum, og reiknivélar. frímerkjum, kúlupennum og rit- Að méðaltali stelur hver vélapappír („handa krökkun- starfsriiaður'' • éihfcafýrirtækis 300 dollara virði árlega, og heildarupphæðin er þrefiait hærri en sú, sem búðahnuplarar og innbrotsþjófar komast sam- anlagt yfir á hverju ári. Þrátt fyrir margháttaðar til- raunir fyrirtækja til að hindra þjófnaði, svo sem með sjón- varpsmyndiavélum, rafeinda- geislum og leit á fólki þá halda þjófarnir sínu striki. Þeir læsa ótrauðir klónum í állt sem á vegi þeirra verður, og kletojia út æ lúmstoari og út- smognari áætlunum til firetoari þjófnaða. Prófessor Zeit!lin hefur eytt allmörgum árum í að kynna þær ásitæður, sem liggja að baki þjófinuðunum. Niðurstaða hans er sú, að þar ráði mestu hve ánægður stanifsniaður er með vinnu sína. Þeir sem gegna leiðinlegu og tilbreyt- ingarlitlu starfi, sem gefur lítið í aðra hönd og tafamasríkaða möguleitoa til 'að vinna sig upp í. byrja ofit að stela frá vinnu- stað sínum. Ef taikast á að draga úr þjófnuðunum, þá er sú ein leið fiær, aði gera starfiið f,iölbreyttara og sjálHfstæðara, segir prófessor Zeitlin. Ef að eigendur fyrirtæfcja sjá sér þetta efcki fært, þá verða þeir, að því er Zeitlin segir, að hækka laun starfsmanna sinna og bæta aðstöðu þeirra eins og 1 firamast er unnt, þannig að þeir vilji etoki eiga á hættu að missa starf sitt vegna yfiirsrjóna. Að öðrum kosti sfculu atvinnurek- endur sætta sig við þjóimaði. f rannsófcnum sínuim hefur Zeitlin koníiat að því, að flestir þeirra starfsmanna, sem rekn- ir hafa verið úr vinnu sakir þiófinaða, hötfðu að dómi yfir- manna sinna skarað frani úr í duignaði og starfshæfhi, eða sú var að minnsta kosti raunin á, með alls 32 starfsmenn fata- verzlunar einnar, sem reknir höfðu verið vegna hnupls. Hver þeirra hafði aðeins stolið ár- lega vörum fyrir 200 dollaira, og þegar því er deilt upp í vinnudaga ársins, þá er aðeins um óverulegar aufcatekjur að ræða. Það hefði því verið mun hagkvæmara fyrir st.iórnendur verzlunarinnar að . láta þetta framtferði átölulaust. Zeitlin mælir því með þvi við eigendur fyrirtækja, að þeir íhugi vel hvers virði starfs- maður. sem uppvis verður að biófriaði er fyrirtækinu. áður en þeir segia honum upp stairfi. Sé upphæðin, sem stoiið er, minni en sem svarar því, að frádregnum launum, þá sé rétt að þegía málið í hel. Strangar og umfangsmifclar aðferðir til' að fyrirbyggia þ.iiófnaði verða ella dýrari og ðbagkvæmari, þegar öllu ©r á botainn hvolft.

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.