Þjóðviljinn - 14.11.1980, Blaðsíða 4

Þjóðviljinn - 14.11.1980, Blaðsíða 4
4 SÍÐA — ÞJÓÐVILJINN Föstudagur 14. nóvember 1980. mmm Málgagn sósíalisma, verkalýðs- hreyfingar og þjódfrelsis útgefandi: Útgáfufélag Þjóðviljans. Framkvæmdastjóri: Eiöur Bergmann. Ritstjórar: Arni Bergmann, Einar Karl Haraldsson, Kjartan Ö'rfsson. Auglýsingastjóri: Þorgeir ólafsson. Umsjónarmaöur sunnudagsblaðs: Guöjón Friðriksson. Afgreioslustjóri: Valþór Hlöðversson. Blaöamenn: AlfheiBur Ingadóttir, Einar örn Stefánsson, Ingi- björg Haraldsdóttir, Kristin Astgeirsdóttir, Magnús H. Gislason, Sigurdór Sigurdórsson. tþróttairéttamaOur: Ingólfur Hannesson. Otlit og hönnun: GuBjón Sveinbjörnsson, Sævar Guobjörnsson. Ljósmyndir: Einar Karlsson, Gunnar Elisson. Handrita- og prófarkalestur: Andrea Jónsdóttir, Elias Mar. Safnvöröur: Eyjölfur Arnason. Auglýsingar: Svanhildur Bjarnadóttir. Skrifstofa: GuBrún GuBvarBardóttir, Jóhannes HarBarson. Afgreiosla: Kristin Pétursdóttir, Bára Halldórsdóttir, Bára Sigurðardóttir. S'mavarsla: Olöf Halldórsdóttir, SigriBur Kristjánsdóttir. Bnstjóri: Sigrún BárBardóttir. Pökkun: Anney B. Sveinsdóttir, Halia Pálsdóttir, Karen Jónsdóttir. Ctkeyrsla, afgreiösla og auglýsingar: Sibumúla 6, Reykjavik, simi 8 13 33. Prentun: BlaBaprent hf. Undanhald verðbólgunnar • Frá því var greint hér í blaðinu í gær, að samkvæmt upplýsingum Hagstofu íslands hafi framfærslukostn- aður hækkað um 51% f rá 1. nóvember 1979 — 1. nóvem- ber 1980. Þetta er mikil verðbólga, en samt þó nokkru minni en þegar núverandi ríkisstjórn tók við. • Þegar núverandi ríkisstjórn var mynduð í byrjun febrúarmánaðar á þessu ári hafði f ramfærslukostnaður hækkað um 61,4% næstu 12 mánuðina þar á undan. • Þannig hefur á þessum 9 mánuðum tekist að færa verðbólguna niður um 10 prósentustig,úr 61% og í 51% á ári. • Auðvitað er mikill vandi f ramundan við að hindra að öllum launahækkunum frá nýgerðum kjarasamningum verði velt út í verðlagið. • Verðbólgan verður ekki lögð að velli á einni nóttu, en á miklu veltur að skörulega verði hamlað gegn verð- hækkunum og f jármunir fluttir til í þjóðfélaginu í því skyni eftir því sem nauðsyn krefur. • Þó er rétt að allir aðilar geri sér Ijóst, að kröfurnar um kjarajöfnun og um fulla atvinnu verða ekki settar aftur fyrir kröfuna um minni verðbólgu. Það kemur ekki til mála að ætla hinum lakast settu þegnum þjóðfélags- ins að taka á sig byrðar vegna glímunnar við verðbólg- una. Við hin erum nógu mörg til að standa undir þeim herkostnaði. • Sá árangur sem nú þegar hefur náðst í baráttunni við verðbólgu má ekki verða að engu á næsta ári. Takist okkur hins vegar að þoka verðbólgunni niður um 10 prósentustig á ári, það er úr 60,í 20% á einu kjörtímabili, þá er vel að verki staðið, þá hefur afrek verið unnið. Hér skal engu um það spéð, hvort þetta tekst, og reyndar f er því f jarri að stjórnvöld haf i í þeim efnum öll ráð í sinni hendi. Fjöldamargir þættir koma til, bæði innlendir og erlendir. ft Þjóðhagsstofnun telur að erlent verð á þeim vörum sem við f lytjum til landsins hækki að jafnaði um 36% á árunum 1979 og 1980 samanlagt. Ekki munar lítið um þetta til hins verra í glímunni við verðbólguna hér. A síð- ustu tveimur árunum sem ríkisstjórn Geirs Hallgríms-' sonar fór með völd var þessi innflutta verðbólga hins vegar innan við 5% á ári. Með tilliti til þessa er það satt að segja einkar athyglisvert, að hér innanlands skuli framfærslukostnaður hafa hækkað minna síðustu 12 mánuði heldur en síðustu 12 mánuðina á valdaferli Geirs Hallgrímssonar. Þaðer þó staðreynd, þótt munur- inn sé litill. 0 Talsmenn stjórnarandstöðu Sjálfstæðisf lokksins tala oft og skrif a", eins og sjálf ir séu þeir hvítþvegnir af synd- um verðbólgunnar. Staðreyndirnar segfa þó allt aðra sögu. • Þegar ríkisstjórn Geirs Hallgrímssonar settist að völd- um í ágústmánuði 1974 hafði framfærslukostnaður hækkað um 41,2% næstu 12 mánuði á undan samkvæmt upplýsingum Hagstof unnar, enda hækkaði erlent verð á innfluttum vörum um 34% á árinu 1974. • Þegar ríkisstjórn Geirs Hallgrímssonar fór f rá völd- um fjórum árum síðar í lok ágúst 1978, þá hafði fram- færslukostnaður hér innanlands hækkað um 51,7% næstu 12 mánuði á undan. Þá hafði verðbólgan hér innanlands sem sagt vaxið um 10 prósentustig, og það þótt erlent verðlag á innf luttum vörum hefði aðeins hækkað um tæp 5% á ári tvö síðustu ríkisstjórnarár Geirs i stað 34% erlendra verðhækkana árið 1974. • Fyrir sína f rammistöðu í verðbólgumálum ættu for- maður Sjálf stæðisf lokksins og félagar hans satt að segja ekki annað skilið en örgustu skammarverðlaun. • Hér erum við nú með sama verðbólgustig og við stjórnarskiptin haustið 1978. Þrátt fyrir meiraenþre- földun innf luttrar verðbólgu á þessum tíma hefur okkur ekki hrakað. • Á árinu 1979 og á fyrrihluta þessa árs hefur verbólg- an í helstu iðnrikjum heims yfirleitt verið um helmingi meiri en hún var á árinu 1978 samkvæmt opinberum skýrslum. island sker sig úr með sama verðbólgustig nú og fyrir tveimur árum. Þetta er árangur sem enginn skyldi vanmeta. — Og alveg sérstaklega er það árangur, þegar tekið er tillit til þess, að hér má atvinnuleysi heita ekkert, á sama tíma og neyðarástand ríkir í þeim efnum víða annars staðar. • — En betur má ef duga skal. k. klippt j Kappræða um popptexta Vísir og Mogurblaðið hafa aB undanförnu látið nokkuB svo dólgslega yfir umræðu sem fram hefur fariö hér i Þjóðvilj- anum um texta við poppmúsik. Manni skilst i fyrsta lagi, að i þeirri ritdeilu fái „alþýðusnobb- arar" Alþýðubandalagsins mjög á baukinn fyrir aö loí'a Og vissulega voru þeir textar ánægjuleg tilbreyting frá Tsji- baba tsjlbaba tsjivava, endsjal- ava kúkala gúmba og fleiru þesslegu sem við táningar gaul- uðnm I þann tima. Nýtt apamál Okkur datt svosem í hug að t.a.m. tal Morgunblaðsins um „skammdegisdellur" i Þjóövilj- anum væri sprottið af'öfund, — Moggamenn hefðu ekkert jafn- Hvernig verður ísland árið 2000? Hannesi Hólmsteini Gissurarsyni hafnað ráðttefnu i Þingva' 9.-10. októbfr il. . .liLtnd ário 2000*. urgeilunn, foratjór féligi lilandi ot ¦rfílaesim '¦•^iiin fna𠦦* Jtt vRr *"fðbundinn nýtinjr»rrttt út- "—irUekjann* i fUkimio- Ums|ón: "JM" e*« Gústaf Nielsson Atök um framkvæmdastjóra og frétt Morgunblaðsins____ Snobbaö fyrir aibýðunn) tsð rftdella hefur cr vitanlega gersamlec l«ga kennd við alþýi vegna þesshvernlg öllu —--•—*a ! að Mmao fyrir markai NBLADID. ÞHirntfmÍTSr:.. .1______Btf ^0"1 *r*»*«nl( Ævarandi e\gi\ mannkynsins Þessar óf ullkomnu líf- verur finnast hvergi ÞeaKu lifullkumnu vonda texta i von um aö innihald þeirra sé gagnlegt. t annan staö sé þessi umræöa svo ómerkileg della að engu tali taki. Hér er á ferö hinn hrapaalleg- asti misskilningur. Þær greinar serh birsta hafa i Þjóðviljanum um alþýðumUsfk, popptexta og fleira þesslegt eru að sjálfsögðu misjafnar og ólikir að þeim höf- undarnir. En þeir eru I raun að fjalla um hin merkilegustu mál. I fyrsta lagi eru þeir að fjalla um eilífðarmál sem ekki sist kirkjan þekkir mætavel : eiga menn aö fagna söngtextum og öðru þesslegu blátt áfram vegna þess að boðskapur þeirra er „réttur" — og eins þótt skáld- skapurinn sé mesta klúður? tannanstað : vilja menn láta sig það nokkru skipta hvaða textar eru hafðir meö þvi spil- verki sem ungt fólk hlustar mest á? Og ef svo er : hvaða kröfur vilja þeir gera til þeirra? Þá og nú Þessi Þjdöviljaumræða getur gert töluvert gagn með þvi að stefna saman sjónarmiðum um þessi mál. Og það er altént miklu skárra en aö hólfa heim popparanna af á sérstakar siður semliita sinum eigin lögmálum, og láta sem þessi heimur komi ekki neinu öðru við sem skrifaö er eða spilað f landinu. Það má einnig minna á það, að þessi umræða hefur áður fariö fram. Það var um 1950, þá voru margir ágætir menn orðnir þreyttir á yfirþyrmandi léir- burði dægurlagatextanna, hvort sem þeir voru nii á ensku eða þóttust vera á islensku. Eins og nú í Þjdðviljaumræðunni komu fram raddir, sem skoruðu á lið- tæk skáld að láta þetta mál til sin taka og yrkja sómasamlega texta við vinsældalög timans. Það var þá að dugandi skáld eins og Kristján frá Djúpalæk tók sig til og samdi texta sem enn eru sungnir: Það gefur á bátinn við Grænland. merkilegt um að tala. En eftir á að hyggja : þetta mun alrangt. Morgunblaðiö hefur komið sér upp deiluefni sem væntanlega mun halda lifi i lesendadálkum blaösins i allan vetur og gerir sig meira að segja likle^t til aö leysa af hólmi Magnúsinu hús- freyju i Vesturbænum, sem elskar kommúnista af mikilli heift. Þetta efni er hvorki meira né minna en sköpunarsaga fyrstu Mósebókar. Eftir langt og ábyrgöarlaust hlé finna fjöl- margir einstaklingar hjá sér hvöt til að sanna eða afsanna, að Hfheimur hafi verið skapaður á svosem vikuog haldist að mestu óbreyttur siðan. Við höfðum satt best að segja gert ráð fyrir þvi, að siðasta upphlaup út af þessum málum hefði orðið i apamálinu fræga sem upp kom I einu rfkja Bandarikjanna fyrir nokkrum áratugum. En eins og dæmin sanna, þá eigum við Islendingar okkur oft annarskonar almanak en flestir aðrir og munum lengi luma á hinum furðulegustu uppátækjum tilaö kæta heiminn með. Náungakær- leikar hjá SUS Nokkurt fjór hefur verið hjá Sambandi ungra Sjálfstæðis- manna (SUS) að undanförnu; ástæðan er sii aö Hannes Hólm- steinn Gissurarson var ekki ráðinn framkvæmdastjóri þeirra samtaka. Jón Magniís- son formaðurSUSsegirumþað mál i Morgunblaöinu: „Mér finnst ekki tækt að ráða til starfsins aöila, sem er fyrir- fram upp á kant við liöið". Hannes svara m .a. á þessa leiö: „Menn úr SUS-stjórninni hafa nvaö eftir annað ákveðið aö bera ágreiningsefnin á torg (vitnað til greinar eftir Jtín Magnússon). Einnig má nefna þegar Gústaf Nielsson, stjórnarmaður i SUS, skrifaði grein i Mbl. til að ófrægja mig eftir siðasta sambandsráðsfund SUS. Þá má nefna að menn úr SUS-stjórninni reyndu aö fella Ingu Jónu Þórðardóttur og Skafta Harðarson Ur stjórn Varðbergs á siðasta aðalfundi þess félags, þd aö vit væri fyrir þeim haft á fundinum sjálfum. Allt þetta sýnir, að takmarkið er ekki að vinna að sáttum heldur að sundra ungum sjálfstæðis- mönnum". Þetta er allt mjög fróðlegt. Og það fer llka afarvel á þvi, að SUS-arar h'ta á Varðberg (félag áhugamanna um vestræna samvinnu) sem einskonar útibU frá flokki sinum. Andstæðingur Hannesar Hólmsteins, GUstaf Nielsson, tekur undir það I Mbl i gær: „Það er rétt að nokkrir stjórnarmenn I SUS eru og hafa verið óánægðir með eitt og annað I starfi Varðbergs og töldu rétt að skipt yrði um nokkra stjórnarmenn". Það er ekki nema von þeir hugsí svo, blessaðir mennirnir. Það er ekki svo litið i hUfi. Bæði sjálft lýðræði vestrænna þjdða, sem og móralskt endurnærandi boðsferðir til Norfolk og Briissel. Þaðan skín Ijósið Gustaf Nielsson segir I sömu grein, aö Hannes Hólsteinn sé „með afbrigðum iöinn". Þetta sannast reyndar á annarri sfðu i sama blaði, þar er greint frá ráðstefnu Stjórnunarfélags ís- lands um efnið fsland árið 2000. Hannes sótti þessa ráðstefnu fyrir hönd Morgunblaösins. I frásögn þessari er farið f ljótt yfir sögu,sem vonlegt er, en þar voru flutt upp undir tuttugu er- indi. Allmörg þeirra eru rétt nefnd á nafn. Frá nokkrum segir ögn itarlegar og á- stæðan fyrir þvi er fyrst og fremst sU, að Hannes Gissurar- son tók þrisvar til máls í al- mennum umræðum á þessari ráðstefnu. Fer helmingur greinar Morgunblaðsins i að tít- skýra hvað það var sem hleypti þeim „iðna" manni af stað og svo iaðgera ítarlega greinfyrir þvi sem hann hafði að segja. Mega lesendur blaðsins ekki ganga þess duldir, að einn hafi verið sá maður sem vit hafði fyrir öllum ráðstefnugestum á Þingvöllum hér fyrir skemmstu. Hitt er kannski 6- þarfa hógværð af hinum iöna ráðstefnugesti, að hann gleymir að merkja frásögnina af af- rekum sinum i Morgunblaðinu I gær — aldrei þessu vant. En Ur þvi á þetta er minnst: Hannes reifaði hugmyndir markaðshyggjumanna á fram- tiðarráðstefnunni. Hann haföi fundiö þeirra lausn á nýtingar- vanda fiskimiöa. Það dtti að stofna almenningshlutafélag um sjóinn og selja aögang aö honum. Ellegar gefa útgeröar- mönnum fullan eignarrétt yfir þeim miðum sem hver er vanur að stunda. Ungt skáld orti fyrir alllöngu um Hlutabréf i sólarlaginu. Það hefur verið furðu spámannlega að orði komist. -^áb. 09 skorið

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.