Dagblaðið Vísir - DV - 10.12.2002, Blaðsíða 4

Dagblaðið Vísir - DV - 10.12.2002, Blaðsíða 4
ÞRIÐJUDAGUR 10. DESEMBER 2002 Fréttir DV Grandi kaupir í ÞF: Liður í sam- einingu fyrir- tækjanna Þormóður rammi-Sæberg á Siglu- firði og Ólafsfirði seldi síðastliðinn föstudag hlutabréf í Þorbirni-Fiska- nesi í Grindavik að nafnverði 111.276.309 á verðinu kr. 6,38 tU Granda hf, eða á um 709,9 milljónir króna. Eignarhlutur Þormóðs ramma- Sæbergs í ÞF er nú að engu orðinn en var áður 10% eða kr. 111.276.309 að nafnverði. Þorsteinn Vilhelms- son er stjórnarmaður í Granda hf. og Þormóði ramma-Sæbergi, en seg- ist ekki tengjast þessari sölu að öðru leyti en þvi aö sitja i stjórn þeirra. Hann segir þó að væntan- lega séu þessi kaup liður í því að sameina fyrirtækin Granda og Þor- björn-Fiskanes. Með þeirri sameiningu yrði til annað stærsta sjávarútvegsfyrir- tæki landsins með umtalsverðar aflaheimildir í uppsjávarfiski og bolfiski. Það hefði yfir að ráða um niu prósentum aflaheimilda við ís- land, en aðeins Samherji og fyrir- tæki tengd því félagi hafa meiri heimildir. Ráeyri, nýstofnað hlutafélag á Siglufírði, keypti nýverið hlut Afls í Þormóði ramma- Sæbergi og Þorbirn- i-Fiskanesi en selur nú 10% hlut sinn í Þorbirni-Fiskanesi auk þess sem Grandi kaupir 4% hlut Skeljungs í Þorbirni-Fiskanesi, og kaupir þvi alls 24% hlut í Þorbirni-Fiskanesi. -GG Eigendur Húsasmiðjunnar svara fyrrverandi forstjóra: Rangfærslur og misskilningur Enn er tekist á um aðferðir við kaup Húsasmiðjunnar. Um nýút- komna bók fyrrum forstjóra, Boga Þórs Siguroddssonar, segja Árni Hauksson, forstjóri Húsasmiðj- unnar, og Hall- björn Karlsson, framkvæmda- stjóri sölusviðs, að þar sé að fínna rangfærsl- ur og misskiln- ing. „Á undanfbrn- um dögum hafa undirritaðir ver- ið spurðir marg- sinnis um okkar hlið á því máli sem fyrrverandi forstjóri Húsa- smiðjunnar, Bogi Þór Sigurodds- son, gerir að um- talsefni í nýút- kominni bók sinni," segja þeir i yfirlýsingu sinni í DV. „Við höfum vikið okkur undan því að svara á opinberum vettvangi um einstök efnisatriði málsins og leiðrétta bæði rangfærsl- ur og misskilning sem víða gætir í frásögn forstjórans fyrrverandi. Sú afstaða okkar að láta kyrrt liggja helgast einkum af þeirri staðreynd, sem reyndar er rauður þráður í bókinni og sömuleiðis i fjölmiðla- spjalli höfundarins, að atburðarásin öll ræðst því miður af erfiðum fjár- hagslegum aðstæðum Boga Þórs undanfarin tvö ár. Enda þótt bókar- höfundur segi í formála að eignar- haldsbreytingar á Húsasmiðjunni hafi verið rothögg fyrir fjárhag sinn Húsasmlöjan Fyrirtækið hefur verið \ sviðsljósinu síðustu daga vegna deilna fyrrverandi og núverandi stjórnenda þess. Myndin er tekin af verslun Húsasmiðjunnar á Selfossi. Bogl Þór Siguroddsson. má glögglega sjá af lestri bókarinn- ar að fjárhagsvandi Boga Þórs er ekki afleiðing af atburðarásinni heldur orsök. Á þvi tvennu er mik- ill munur. Ásakanir Boga Þórs eru margvís- legar. Þær beinast að okkur, Búnað- arbankanum, Jóni Snorrasyni, fyrr- verandi stjórnarformanni Húsa- smiðjunnar, og nokkrum nafn- greindum einstaklingum sem öllum er það sameiginlegt að eiga að hafa snúið baki við Boga á ógurstundu. Sömuleiðis gerir höfundur þvi skóna að með viðskiptabrellum hafi undirritaðir hagnast um hundruð milljóna króna eins og hendi væri veifað og annars staðar í bókinni gefur höfundur í skyn að seljendum hafi verið mismunað, bankastarfs- maður hafi hagnast óeðlilega og áfram mætti lengi telja. Ekkert af þessu á við nokkur rök að styðjast. Þeir sem best þekkja til taka þó einnig eftir veigamiklum þáttum málsins sem ekki eru gerðir að um- talsefni í bókinni. Þau atriði, rétt eins og svo margar skýringar og svör við ásökunum höfundarins, eru tengd fjárreiðum hans. Einmitt þess vegna höfum við forðast að ræða málið í einstökum efnisatrið- um á opinberum vettvangi. Sú mýnd sem bókarhöfundur dregur upp, og þau samtöl sem hann margsinnis setur í gæsalappir og telur sig þannig muna frá orði til orðs, er að okkar mati óravegu frá þeim raunveruleika sem við blasir. í trausti þess að starfsfólk og við- skiptavinir Húsasmiðjunnar gjaldi varhug við þeim fullyrðingaflaumi sem bókin inniheldur, og með hlið- sjón af þvi hve atburðarásin er samof- in persónulegum aðstæðum bókarhöf- undar, munum við víkja okkur undan efnislegri umræðu í fjölmiðlum eftir því sem kostur er og vonumst við til þess að þeirri ákvörðun verði sýndur skilningur." -JSS Markverðar breytingar á ferðavenjum útlendinga til landsins: Um 65% sumarfarþega hafa enga umfjöllun séð um ísland Merkjanlegar breytingar eru á ferðayenjum erlendra gesta sem sóttu ísland heim eftir hryðjuverka- árásirnar á Bandarikin 11. septem- ber 2001, m.a. minnkuðu tekjur af erlendum ferðamönnum sl. vetur samanborið við veturinn 2000/2001. Könnunin er byggð á spurningum sem dreift er af handahófi. Algengt er nú að ákvörð- un um íslandsferð sé tekin 3 til 4 velli en Bláa lónið naut mestra vin- sælda sem afþreying hjá vetrargest- um en 81% aðspurðra nefndi það. Flestir sumargestanna, eða um 70%, nefndu náttúruskoðun en almennt dregur íslensk náttúra og menning- artengd ferðaþjónusta flesta ferða- menn til landsins, sem fyrr, þrátt fyrir að villt næturlif höfuðborgar- innar veki alltaf Séð umfjöliun um Island? mánuðum fyrir komu og allt nið- ur í sex vikum fyrir brottför en var áður venju- lega tekin hálfu til einu ári áður en töluverð aukning hefur orðið á ferð- um á eigin vegum til landsins. Far- ____________ þegar eru líka yngri en áður, liðlega 50% vetrar- gesta eru undir 35 ára aldri og um 40% að sumarlagi en flestir sumar- gestanna eru á aldrinum 36 til 55 ára. Markaðssetning á haustmánuð- um hefur því lítinn tilgang. Af lista yfir 18 fjölsóttustu ferðamannastað- ina komu langflestir gestanna til nokkra athygli. Mikla athygli vekur að um 47% aðspurða fengu upplýsingar um ísland gegnum netið og fjölgar þeim hratt sem slíkt gera en fá flestir upplýsing- ar gegnum ferða- skrifstofur, eða liðlega 50%. Með- alútgjöld fyrir utan ferðakostnað voru sumarið 2002 um 80.900 krónur og hafði hækkað úr 59.300 krónum árið áður. Veturinn 2001/2002 voru heildarút- gjöld um 40.400 krónur og höfðu lækkað úr 43.900 krónum veturinn áður. Langneikvæðasti þátturinn við ísland er verðlagið sem tæplega 50% DV-MYND SIG. JÖKULL Breyttar feroavenjur Áhugi á landinu og íslensk náttúra er sem fyrr algengasti hvati íslandsferða þrátt fyrir merkjanleg áhrif eftir hryðjuverkaárásirnar á Bandaríkin 11. sept- ember 2001. Fremst situr Magnús Oddsson ferðamálastjóri, þá Einar K. Guðfinnsson, alþingismaður og formaöur Ferðamálaráðs, og loks Oddný Þóra Óladóttir, verkefnisstjóri hjá Ferðamálaráði. þess að heimsækja Geysi og Þing- nefndu en landið og náttúran er já- kvæðasti þátturinn. Eðlilegt er að álykta að markaðssetning á íslandi hafi að einhverju leyti mistekist, því 65% sumarfarþega til landsins höfðu ekki séð neina umfjöllun um landið á síðustu mánuðum í fjölmiðlum; 28% höfðu séð jákvæða umfjöllun um land- ið; já, hvorki né sögðu 4%; já, bæði sögðu 2%; og 1% farþega höfðu séð neikvæða umfjöllun. Það er því enn töluvert verk að vinna við markaðs- setningu á landinu. -GG Frá stofnfundinum Gunnar Jónatansson, framkvæmda- stjóri JA, og Valgerður Sverrisdóttir iðnaðarráðherra. Námskeið í fyrirtækjarekstri Valgerður Sverrisdóttir iðnaðarráð- herra var í gær viðstödd förmlega stofhun deildar innan Junior Achi- evement sem stofhuö var nýlega hér- lendis. Junior Achievement er ein stærsta alþjóðlega stomunin á sviði fræðslu um fyrirtækjarekstur og hag- fræðilæsi. Fyrirtækjasmiðjan (company.program) er þekkasta nám- skeið JA. Það verður fyrsta námskeið- ið sem haldið verður á vegum JA á ís- landi. Það er ætlað nemendum á fram- haldsskólastigi en á komandi árum er stefht að því að bjóða upp á önnur nám- skeið fyrir ungt fólk, frá 6 ára aldri til 20ára. ísland er 112 aðildarlandið að Junior Achievemnet International en árlega taka um 5 milljónir ungmenna þátt í námskeiðum samtakanna. Stomaðilar JA á íslandi eru Sjóvá- Almennar, Verslunarmannafélag Reykjavíkur og Impra, nýsköpunar- miðstöð og Iðntæknistofhun. Iðnaðar- ráðuneytið hefur styrkt samtökin í gegnum Átak til atvinnusköpunar. Plöturnar renna út Plata hljóm- sveitarinnar íra- fárs fer væntan- lega í platinu á næstu dögum en það þýðir að 10 þúsund eintök eru seld. Plötusala al- mennt virðist ætla fram úr björtustu vonum - þrjár plötur hafa þegar fengið gull og tvær aðrar þykja líklegar til að ná því marki um helgina. Þetta kemur fram í tilkynningu frá sambandi hljóm- plötuframleiðanda. Á timabilinu 1998 til 2001 náðu fjór- ar til fimm plötur gull- eða platínusölu. Nú er því spáð pær verði allt að tíu fyr- ir þessi jólin. Réðst að leigubílstjóra Lögreglan í Reykjavík handtók um helgina rúmlega tvítugan mann sem hafði ráðist að leigubílstjóra, skemmt gleraugu hans og auk þess spegil og gjaldmæli bílsins. Maðurinn hafði tek- ið bílinn til að komast heim til sín í austurborgina. Eftir lætin i leigubíln- um kom móðir unga mannsins út til að aðstoða leigubílstjórann. Hún sat ofan á syni sínum þar til lögreglumenn komu á vettvang. Var maðurinn vistað- ur í fangageymslu sem fyrr segir. Að öðru leyti voru innbrot meðal helstu verkema lögreglunnar um helg- ina. Alls var tilkynnt um 21 innbrot sem flest voru í bifreiðar. Tilkynnt var um 11 þjófhaði og 23 skemmdarverk. Nokkrar líkamsárásir voru tilkynntar í miðborginni um helgina en ekki hlut- ust af þeim alvarleg meiðsli. Fagna sumarlokun Stjórn Félags leikskólakennara fagn- ar þeirri stefiiubreytingu hjá Reykja- víkurborg að ætla að loka leikskólum borgarinnar í sumarleyfum. Félagið hefur lengi haft á stefiiuskrá sinni að svo beri að gera og hefur hvatt öll sveit- arfélög til þess. Félagið telur mikilvægt að leikskóla- árið hafi upphaf og endi þannig að öll börn og starfsfólk fari á sama tíma í sumarleyfi og skólastarfið hefjist sam- tímis að því loknu. Það er og mat fé- lagsins að lítið samfélag eigi að hafa burði til að skipuleggja sumarleyfi á þennan hátt þannig að hagsmunir barna og foreldra fari saman. -aþ nTÍTHnillíílTTT! Iliif liiiiiii : tl J~V Þaðan er hægt aÖ fara innjá~»i*faau^l.y.s»i<ia.F.i!s~'.' ÞaT-eruJólakveðjúr 'steinHhæg'ter að senda yinum 6g ættingjum. Á Akureyri erum við að sjálisögðu með smáauglýsingaþjónustu _K^up»ViMiggslracli 1 qg símínn þár er 'tG2 5000- . .

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.