Dagblaðið Vísir - DV - 10.12.2002, Blaðsíða 6

Dagblaðið Vísir - DV - 10.12.2002, Blaðsíða 6
ÞRIDJUDAGUR 10. DESEMBER 2002 Fréttir I>V Hækkun á rekstrarkostnaði forsetaembættisins: Akvarðanir teknar af rum en embættinu iii segir í tilkynningu frá skrifstofu forseta Islands Embætti forseta Islands hefur sent frá sér tilkynningu vegna fréttar á for- síðu DV í gær þar sem greint er frá auknum almennum rekstrarkostnaði frá árinu 1996. Bent er á að í slíkri umfjöllun verði að miða við raun- breytingar og nauðsynlegt sé að hafa í huga að meginskýringarnar á þessari 20% hækkun séu ákvarðanir sem teknar hafa verið af öðrum en forseta- embættinu sem eru eftirfarandi: „1. Alþingi breytti árið 2000 lögum um launakjör forseta og hinna þriggja handhafa forsetavalds á þann veg að afnema skattfrelsið og hafði sú ákvörðun í fór með sér umtalsverða hækkun á þessum liðum. 2. Húsnæðiskostnaður forsetaemb- ættisins hefur vaxið þar sem ríkis- stjórnin ákvað árið 1996 að færa skrif- stofu forseta úr Stjórnarráðshúsinu í Staðastað á Sóleyjargötu 1, en áður hafði rekstrarkostnaður skrifstofunn- ar verið hluti af rekstri Stjórnarráðs- hússins. Þá hafa fasteignagjöld emb- ættisins stórhækkaö i kjölfar nýbygg- inga, endurbóta og uppbyggingar á Bessastöðum sem ákveðið var löngu fyrir embættistíð núverandi forseta. 3. Laun starfsmanna embættis for- seta íslands hafa hækkað til samræm- is við almenna launaþróun i samfélag- inu og kjarasamninga opinberra starfsmanna. Starfsmenn embættisins eru þó jafnmargir nú og þeir voru fyr- ir áratug siðan. Þá er rétt að ítreka að kostnaður við embætti íslands sveiflast nokkuð frá einu ári til annars af ýmsum forseta ísland Gjöld á verðlagi hvers árs - FJárhæðlr skv. ríkisreikningi 1996-2001. — Allar fjárhæolr í þúsundum króna Árið 1996 Arið 1997 Arið 1998 Árið Árlð 1999 2000 Arið 2001 Mismunur 1996/2001 Almennur rekstur 83.858: 84.688 80.871Í 104.850 129.098: 120.964 44,2% Yfirstjórh 62.436 59.936 59.797 74.428 96.257 104.727 67,7% Fálkaorðan 1.352 1.243 1.335 1.618Í 1.218 532 Opinberar heimsóknir 20.070 23.509 19.739 28.804- 31.623í 15.705: Gjöld á föstu verðlagi 2001 mlðað viö neysluverðsvísltölu Árið i Árið Árið Árið Arið 1 1996 1997 1998 1999 2000 Árið 2001 Mlsmunur 1996/2001 Meðalvisltala hvers árs 177,li 180,3: 183,3i 189,6i 199,li 212.4Í Almennur rekstur 100.573 99.766 70.607 93.710 117.459 137.722 120:964 20,3% Yflrstjórn 74.881 69.290 83.378 102.687Í 104.727 39,8% Fálkaorðan 1.621; 1.464 1.547' 1.813 1.299 532 Opinberar heimsóknir 24.070; 27.694Í 22.873: 32.268Í 33.735; 15.705; ástæðum. Því er hæpið að leggja að- eins árið 1996 til grundvallar eins og gert var í fréttinni. Þannig var kostn- aöur embættisins til dæmis 121,5 milljónir króna árið 1994, tveimur árum áður en embættistið núverandi forseta hófst eða svipaður og árið 2001 og mætti því með sama hætti og gert er í fréttinni segja að útgjöld embætt- isins hafi ekkert hækkað frá árinu 1994." Allt samkvæmt ríkisreikningi Allar tölur í frétt DV i gær um kostnað forsetaembættisins eru fengnar úr ríkisreikningi áranna 1996-2001 og eru birtar hér að ofan. Þar er miðað við tölur um almenn- an rekstur, kostnað vegna yfir- stjórnar, kostnað vegna fálkaoröu og kostnað vegna opinberra heim- sókna. Ekki eru þar teknar tölur vegna kaupa á húsnæði undir forsetaskrifstofu og annars sem mjög er tí- undað í tilkynningu emb- ættisins, enda fellur það ekki undir almennan kostnað í ríkisreikningi sem miðað var við í fréttinni. Prósentutölur sem voru tilefni fyrirsagnar á forsíðu vísa einmitt til raunvirðis samkvæmt föstu verðlagi 2001 og er miðað við neysluverðs- vísitölu (sjá töfiu). Ann- ars vegar er um að ræða hækkun á almennum rekstri sem var 20,3% milli áranna 1996 og 2001. Vissulega er hann breytilegur milli ára eins og rækilega var greint frá i fréttinni. Hærri prósentutalan í fyrirsögnínni vísar einnig til raunhækkun- ar eins og sést í með- fylgjandi töflu og er vegna hækk- unar á yfirstjórn milli þessara tveggja ára: í fréttinni var einnig greint frá mismun á milli ára, en eins og sést á töflunni er stöðug hækkun frá árinu 1998. - Ef hins vegar er miðað við verðlag hvers árs hefði fyrirsögnin litið veru- lega á annan veg út og hefði þá væntanlega orðið: „44-68% kostnaðaraukning". -HKr. Floldl bannly>a f umferfllnnl H.mJM UHtf, Mannskætt ár að líða Fjöldi banaslysa í umferðinni á þessu ári er að nálgast það hámark siðastliðin 10 ár sem varð árið 2000. Þá létust 34 i umferðarslysum en fram til 1. desember á þessu ári hafa 29 látið lifið í umferðarslysum. Það er næsthæsta dánartala í umferð- inni frá 1991. Fæst banaslys í um- ferðinni urðu árið 1996 eða 11. Fjölda umferðarslysa á sl. 10 árum má sjá á meðfylgjandi grafi en þess- ar upplýsingar byggja á nýjum töl- um frá Slysavarnafélaginu Lands- björgu. Umferðin tekur stærstan toll þeg- ar banaslys eru annars vegar. Af öll- um banaslysum á þessu ári urðu 69 prósent í umferðarslysum, 17 pró- sent í heimaslysum og 5 prósent í sjóslysum, frítímaslysum og einnig 5 prósent vegna drukknana. Alls hafa 42 látist í 32 slysum það sem af er árinu, 23 karlar, 12 konur og 7 börn. Flest barnanna, eða 5, lét- ust í umferðarslysum. Janúar og júní eru mannskæð- ustu mánuðirnir, 8 banaslys urðu í hvorum mánuði. Apríl er einn mán- aða þar sem enginn lést af völdum slysa. Þegar umferðarslys eru tekin sérstaklega út úr lést enginn í april, september og nóvember. Þá hefur enginn látist það sem af er desem- ber. Flestir létust í júní, sjö, og ágúst, sex. -hlh Miðstjórn Sjálfstæðisflokksins fundar í dag: Hrikaleg skilaboð til kjósenda - ef prófkjörið þykir gott og gilt, segir Vilhjálmur Egilsson „Ég vænti þess að miðstjórnin úrskurði próf- kjörið ógilt. Ég hef trú á því að flokkurinn láti ekki yfir sig ganga að reglur séu brotnar með þeim hætti sem gerðist, með skipulögöum brotum þar sem farið var með at- kvæðaseðla út um hvippinn og hvappinn," segir Vilhjálmur Egils- son alþingismaður um miðstjórnar- Vilhjálmur Egflsson. fund Sjálfstæðisflokksins sem hald- inn verður i dag. Á fundinum fjallar miðstjórnin um erindi sjálfstæðis- manna í Skagafrrði og Húnavatns- sýslum annars vegar og Akranesi hins vegar í kjölfar prófkjörs flokks- ins í Norðvesturkjördæmi. Davíð Oddsson forsætisráðherra hefur sagst efast um að ágaEar á próf- kjörinu væru það miklir að það rétt- lætti að allt prófkjörið yrði ógilt. Skiptar skoðanir eru um málið og þannig sagði Jón Steinar Gunnlaugs- son í viðtali við DV að sér sýndist slík- ir gallar hafa verið á framkvæmd próf- kjörsins að úrslitin væru marklaus; vildu menn á annað borð styðjast við prófkjör yrði að endurtaka það. „Ég held að ef flokkurinn tekur þetta gott og gilt sé verið að setja standard fyrir prófkjör í flokknum í framtíðinni," segir Vilhjálmur Egils- son en vUl ekkert segja um hver yrðu viðbrögð hans ef miðstjórnin leggur blessun sína yfir prófkjörið. „Það eru hrikaleg skilaboð að mínu mati til kjósenda ef þetta er tekið gott og gilt. Ég vona að flokkurinn vilji setja sjálfum sér hærri standard en þetta prófkjör." Tuttugu og sjö sitja í miðstjórn Sjálfstæðisfiokksins. -ÓTG Súrefnisskortur veldur fiskidauða: Aldeyða á dönskum grunnmiðum Lífríki og þar með sjávarfang á dönskum grunnmiðum er í hættu vegna súrefnisskorts í sjónum. Síð- asta sumar fór að bera mjög á súrefn- isskorti i Kattegat, Eyrarsundi og fjörðum og sundum milli eyja. Á þessum svæðum eru botnfiskar í hættu og má þar nefna þorsk og flat- fisk. Hætta er á að fuglar hverfi líka og leiti lífsviðurværis annars staðar. í Litla-Belti er ástandið verst og þar lifa engin dýr undir 17-20 metra dýpi. Það sem er sérstaklega alvarlegt er að súrefnisskorturinn breiðir úr sér á hafsvæðum þar sem hans varð ekki vart áður. Lífriki botnsins er að hverfa og þegar krabbar, kross- fiskar og önnur dýr sem lifa á botn- inum og í honum hverfa fylgja fisk- ar og aðrir nytjastofnar á eftir. Súrefnisskorturinn er meiri eftir því sem dýpra dregur í sjónum en ástandið á grunnsævi hefur aldrei verið eins alvarlegt og nú. Málið er nú til umfjöllunar í umhverfisnefhd þingsins og þar eru uppi áætlanir um að grípa til ráðstafana þegar í stað en annars er ár þangað til end- urskoða á verndunarstefnu fiski- slóðarinnar. Á sumrin minnkar súrefni í sjón- um á þessum slóðum en á haustin og veturnar jafhar sjórinn sig aftur og súrefnið eykst. En í haust bregst sú breyting á náttúrunni og lífríkið raskast. Seaue Site , cn:ia:tp^rifv ..W^w.dv.'isi, 'iiðanerhægtaðfaniinná M)i.i.uni,l\sii]<í.tr.is. ->ar eru jólakveðjur sem hægt er að senda vinumog æ , Akurcyi'j erum við að sjálfeögðu raeð smaauglýsingaþjónustu að haupuiiigbsUælL.J.ogsímraDþarer 462 5000........w Sóíargangur <jg 5jíl'j21fj'i>}l REYKJÁVIK AKUREYRI Sólarlag í kvöld 15.34 14.51 Sólarupprás á morgun 11.03 11.21 Síödegisnóð 23.16 15.20 Árdegisflóö á morgun 11.46 03.49 Veöriö í k- 'm 7°V^ <Ö k**^ Tíu stiga hiti Suöaustlæg átt, víða 8-13 m/s á landinu vestanverðu en annars hægari vindur. Skýjað með köflum, en dálítil rigning öðru hverju sunnan og vestan til. Hiti 0 til 10 stig, hlýjast vestanlands. Veöriö á mor ^jjjj •tíb ^s) ( ' Dálítil rigning Suðaustlæg átt, 5-13 m/s, hvassast vestan til. Skýjað með köflum en dálítil rigning sunnan- og vestanlands. Hiti 0 til 8 stig. fSSffSIfl ¦nppni ¦ggP jJ3Jr?J Fimmtudagur O Föstudagur O Laugardagur HrtiO' Hiti 0° Hitl 3° tilS" Vindur: fflS* Vintiur: Vindun 5-13n>/s 5-13 «V* 10-15 "v» * K *¦ Suoaustlæg átt Suoaustlæg átt Austlœgátt 6-13 m/s, 5-13 m/s, 10-15 m/s og hvassast hvassast rlgningum vestantil. vestantll. Skýjao landiö Skýjaö meo meö köflum, en sunnanvert, en köfium, en dálitil rlgnlng haegari vindur og dulítil rignlng sunnan- og úrkomulítiö sunnan- og vestanlands. norban til. Hltl 3 vestanlands. Hiti 0 tll 8 stlg. tll 9 stlg. Hití 0 til 8 stig. Vindhraði H| Logn Andvari Kul Gola Stlnningsgola Kaldl Stinnlngskaldi Allhvasst Hvassvi&ri Stormur Rok Ofsaveður Fárvi&ri Veöridkl.6 AKUREYRI BER6SSTAÐIR BOLUNGARVÍK EGILSSTAÐIR KEFUVÍK KIRKJUBÆJARKL. RAUFARHÖFN REYKJAVÍK STÓRHÖFÐI BERGEN HELSINKI KAUPMANNAHÖFN OSLO STOKKHÓLMUR ÞÓRSHÖFN ÞRÁNDHEIMUR ALGARVE AMSTERDAM BARCELONA BERLÍN CHICAGO DUBLIN HALIFAX HAMBORG FRANKFURT JAN MAYEN LONDON LÚXEMBORG MAUORCA MONTREAL NARSSARSSUAQ NEW YORK ORLANDO PARÍS Vl'N WASHINGTON WINNIPEG 0-0,2 0,3-1,5 1,6-3,3 3,4-5,4 5,5-7,9 8,0-10,7 10,8-13,8 13,9-17,1 17,2-20,7 20,8-24,4 24,5-28,4 28,5-32,6 >= 32,7 léttskýjaö léttskýjað skýjaö heiöskírt rigning alskýjaö léttskýjað rigning þokumóða léttskýjað snjókoma alskýjaö heiöskírt skýjað snjókoma léttskýjað heiðskírt súld heiöskírt hálfskýjað skýjaö skýjaö heiöskírt heiðskírt súld alskýjaö skýjaö skýjaö alskýjaö alskýjað hálfskýjaö rigning slydda skýjað heiðskírt heiðskírt '.IJ:H'iJ.III:H|l 6 6 10 3 8 6 3 8 8 -6 -7 -1 -10 -5 6 -2 14 -8 10 -12 -2 5 -5 -10 -7 3 1 -5 11 -4 10 -2 17 0 -7 -8 -9

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.