Lesbók Morgunblaðsins - 25.08.1968, Blaðsíða 8

Lesbók Morgunblaðsins - 25.08.1968, Blaðsíða 8
Iiesendur dagblaðanna eru vel kunnir hinum tíðu blaðadeilum, sem kvikna jafnt af helztu og afdrifarík- ustu deilumálum varðandi þjóðarhag, heimsmálum, eilífðarmálum og smávægi- legustu dægurmálum. Oft magnast deilurnar furðu skjótt og verða loks svo iltskeyttar og ofstopafullar að rit- stjórarnir taka í taumana og stöðva birtingu á greinum allra aðila. Og hitt kemur líka fyrir að jafnframt því að taka æ meira rúm í blöðunum verða pistlarnir sífellt langdregnari og leið- inlegri þegar frá líður. Heilmikill fjöldi riddara, knapa, skósveina og liðsfor- ingja gefa sig fram þar til að lokum að enginn man almennilega hvert var upphaflega tilefni hríðarinnar og þeg- ar allir eru farnir að berjast við alla kemur það ekki ósjaldan fyrir að liðs- menn þvæla bröndunum ýmist fyrir sín- ar eigin eða annarra manna lappir og stríðið koðnar niður í helbera vitleysu. Én þess eru þó dæmi að ritstjór- arnir hafi síður en svo á móti því að deilurnar dragist á langinn og gildni óðum. Og eru þá kátastir þegar höfund- arnir sýna hinar ægilegustu hlið sína, svo að almenningur bíður í ofvæni eftir næsta blaði til þess eina að dáLSt að fíflaskap samborgara sinna. Þetta er þegar hinir vígmóðu og málglöðu bar- dagamenn heyja langvinnar orrustur — í auglýsingadálkunum. Þess eru nú færri dæmi en áður var að kaupsýslumenn eða aðrir bítist á auglýsingasíðunum, og ólíkt eru skær- ur auglýsenda orðnar daufari heldur en fyrrum — til dæmis fyrir 79 árum þegár sú ritdeila hófst á baksíðu ísa- foldar sem nú verður greint frá. Hér var eins konar bjórmál á ferð- inni. Allt var það þó annars kyna held- ur en stríðið sem nú hefur verið háð í tvísýnu um stund, hvort leyfa eigi inn- flutning og bruggun á áfengu öli hér á laindi, því að á þessum tímum drukku menn hér eins mikið af bjór og þeir yf- irleitt höfðu lyst eða ráð á. Um margar tegundir var að velja og vitanlega bar mijnnum ekki saman um hver þeirra væri ljúffengust. Helzt var það gamli Carls- berg, sem svo var nefndur, sem virð- ingar naut að marki. En í sumarbyrjun 1889 kom það heldur betur á daginn að í Reykjavík voru tveir kaupmenn sem voru hreint ekki á sama máli um ágæti annarra bjórtegunda. Baráttan stóð um tvær öltegundir, sem fæstir munu kannast við núna, nefnilega hið prýðilega öl frá brugger- íinu í Rahbeks Allé í Kaupmannahöfo, sém W.O.Breiðfjörð Seldi „eptir kúnst- arinnar reglum“ — og Marstrands Lag- eröl, sem Helgi Jónsson hældi á hvert reipi og afgreiddi að sögn í stríðum straumum í Aðalstræti 3. Að minnsta kosti auglýsir hann það í ísafold mið- vikudaginn 6. febrúar 1889: MARSTRANDS LAGERÖL Einungis einn kaupmaður í bænum hefir nú til sölu ÞETTA ÁGÆTA ÖL. , í hinu nýja mánaðarblaði sem liið svenská bruggarafjelag gefur út, minn- ist formaður fjelagsins hr. A. Bjurholm þannig á MARSTRANDS LAGERÖL: „Það er ugglaust HIÐ BEZTA ÖL, sem bruggað er í Danmörku, næst gamla Carlsberg. Það gengur næst hinu ekta og bezta baierska öli, bæði hversu hreint það er og kraptgott.“ — í þýzka blaðinu „Brau-Industrie“ 19. aug. er þess getið, að MARSTRANDS LAGERÖL var sú eina öltegund, sem Þjóðverjum þótti Iíkjast sínu bezta heimagjörða baj- erska öli, og drukku því ekki annað öl þegar þeir komu til Hafnar að sjá sýn- inguna. Með því að jeg er sá einasti kaup- maður í Reykjavík, sem hefir öl þetta til sölu, vona jeg menn kaupi það og reyni. Jeg skal geta þess, að ég hef einnig fengið nýja og kostulega AFTÖPPUNARVJEL, svo afhending ölsins geti gengið fljótt og hreinlega, án þess ölið missi hið minnsta af sínum hreinleik og krapti. 10 FLÖSKUR KOSTA 1,50 KR. Reykjavík (Aðalstræti 3), febr. 1889 HELGI JÓNSSON. Hljóð úr horni. Nú líður og bíður og Reykvíkin.gar gera sér glaðan dag við Marstrands Lageröl og „fín, hlátursstyrkjandi skemmtistykki" í Good-Templarahúsinu, veðurathuganir og „léttlyndis-slags- mál“ eins og gengið hefur án nokkurs vanza í langan tíma. Svo verður það um miðjan maí að Helgi Jónsson byrjar auglýsingaher- ferð. Hann flennir á baksíðu ísafoldar nokkrum sinnum ítrekun til lesenda um „þetta ágæta öl“, telur upp lofsamleg ummæli sænskra manna og þýzkra, lýs- ir tækni sinni við geymslu og afgreiðslu ölsins og klykkir úr með því að geta um fáeinar medalíur og heiðursskjöl sem þessu prýðisöii hafi hlotnazt í út- löndum. Skömmu síðar birtist auglýsing í ísa- fold. Með henni er nákvæm mynd af ölflöskumiða. Myndir voru fátiðax í blöðunum á þessum tíma. Þarna stend- ur: HIN EINASTA ÖLTEGUND sem fjekk medalíu á sýningunni í K.höfn 1888 er frá bruggcríinu í RAIIBEKS ALLÉ: þeir einu, sem færir eru til að dæma um öl, eru K.hafnarbúar. Einasti útsölu- maður hjer á landi, og sem hefir lært að aftappa öl eptir kúnstarinnar regl- um, og selur það í stærri skömmtum með fabríkuprís, er W. O. BREIÐFJÖRÐ, REYKJAVÍK. En nú er fjandinn laus. Og þrátt fyr- ir það að smáklausa Helga Jónssonar láti lítið yfir sér á baksíðu næstu ísa- foldar, líður ekki á löngu þar til bjór- málið hefur að fullu dregið athygli les- enda frá hinum eldgömlu tilkynningum um „Búkaffi" — „Tóuskinn" — „Kina- lífs-elixír“ — „Klyfsöðla" — og „Leið- arvísi til lífsábyrgðar". Helgi skrifar: Kaupmaður W.Ó.Breiðfjörð auglýsir í síðustu „ísafold", að öl frá Rahbeks Allé, Khöfn, sje hin einasta öltegund, sem fjekk medalíu á sýningunni í Khöfn 1888. ÞETTA ER ÓSATT: því þetta öl fjekk aðeins 2. verðlaunapening, og er enda talið síðast í röðinni af öltegund- um þeim, frá 12 „bruggeríum“, alls er fengu verðlaunapeninga, eptir því sem segir í hinu nýja mánaðarblaði, er hið sænska bruggarafjelag gefur út. Þar er það einnig tekið fram, að MARSTRANDS LAGERÖL, sem undir- skrifaður hefir nú til sölu, gangi næst GI. Carlsberg að gæðum af öllu dönsku öli, enda sje Marstrands „bruggerí“ hið eina „bruggerí" í Khöfn, sem bruggar jafnmikið af öli og öðrum maltdrykkj- um, sem Gl. Carlsbergs-bruggeríið (nál. 200.000 tunnur á ári). HELGI JÓNSSON. Aðalstræti 3. Medalíusvikin upplýsast. W.O.Breiðfjörð gerir sér ljóst að Helgi hefur vígbúizt. Hann birtir sömu auglýsingu og áður í næsta töluþlaði ísafoldar. Neðan við er þessi athuga- semd: Vill ekki kaupm. HELGI JÓNSSON sýna mjer medalíu þá, er Marstrands- lager-öl fjekk á sýningunni í Khöfn í fyrra? Medalía sú, er bryggeríið í Rali- beks Allé fjekk, er meiri vottur um ágæti þess, en lof keypt af mánaðar- lappa. W. O. BREIÐFJÖRÐ, REYKJAVÍK. Nú er ritdeilan að komast vel á skrið. Enn birtir Breiðfjörð sömu auglýsingu um medalíuna í Khöfn og einstæða hæfi leika Rhafniarbúa til dóma um öl í næstu Isafold. Beint fyrir neðan er þessi grein: Þegar hinn eini útsölumaður hjer á landi og sem hefir lært að af- tappa öl eftir kúnstarinnar reglum, sem sje herra W.Ó.Breiðfjörð, er nú bú- inn að sýna mjer kaupsamninginn við mánaðarlappann sem hann talar um, um lof um MARSTRANDSLAGERÖL, þá skal jeg sýna honum finni medaliu fyrir það frá sýningunni í fyrra í Khöfn heldur en þessa medalíu af ÖðRUM flokki, sem hann er að raupa af fyrir hönd bruggerísins í Ralibeks Allé. En 4 medalíur frá öðrum sýningum í öðr- um löndum, sem MARSTRANDS- LAGERÖL hefir fengið get jeg sýnt lionum skilmálalaust, hvenær sem hann vill, og eru þær allt eins góður vottur um ágæti ölsins. HELGI JÓNSSON. Aðalstræti 3. W.O.Breiðfjörð svarar umsvifalaust í næsta tölublaði, laugardaginn 8. júní: ÞAð ERU EINUNGIS SÚRIR GRÆNJAXLAR, sagði R., þegar hann náði ekki í hin sætu vínber. Herra Helgi Jónsson lofar mjer að sýna mjer fínni medálíu fyrir Marstrandslageröli frá sýningunni í Khöfn í fyrra, ÞÓ ÞAð FENGl ALLS ENGA MEDALÍU, en þá er BRUGGERÍIð I RAHBEKS ALLÉ fjekk, þegar jeg hef sýnt honum lof- kaupssamning Marstrandslageröls við mánaðarlappana. Jeg get hugsað mjer að hann fái svo og svo margar prs. ef herra H. Jónsson fær 25 prs fyrir að telja mönnum trú um þá óhæfu, að Marstrands-lageröl sje medalíusæmt á sýningunni í Khöfn í fyrra. Herra Helgi Jónsson verður að vita, að það er sitt hvað, sannað ágæti með heiðursmedalíu, ellegar lof, keypt mánaðarlega. W. O. BREIÐFJÖRÐ. Nú 'er Helga Jónssyni nóg boðið. Hingað til hafa deilurn.ar verið málefna- legs eðlis, en nú skiptir um og báðir aðilar hervæðast að fullu. Það er, eins og íslendingar vita, hafnar eru per- sónulegar dylgjur og köpuryrði, skít- kastið er skammt undan og öll hin stór- fenglega skrautsýning sem því jafnan fylgir. Hingað til hafa deilurnar eininig verið á hinum venjulega auglýsinga- stað, baksíðunni, en nú ræðst Helgi í það fyrirtæki að kaupa álitlega auglýs- ingu á forsíðu Ísafoldar, innanum frétt- ir af Bismarc, Friðþjófi Nansen, Viktori Emanúel, Carnot, Umbertó og Krist- jáni IX: • MARSTRANDS LAGERÖL sem öðlazt hefur 4 medalíur á ýmsum sýningum víðsvegar í lieiminum aftappar HELGIJÓNSSON (Aðalstræti 3, Rvík) með hinum fullkomnustu aftöppunar- 8 LESBÓK MORGUNBLAÐSINS 35. ágúst 1908

x

Lesbók Morgunblaðsins

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lesbók Morgunblaðsins
https://timarit.is/publication/288

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.