Lesbók Morgunblaðsins - 25.08.1968, Blaðsíða 8

Lesbók Morgunblaðsins - 25.08.1968, Blaðsíða 8
D 'ÖHt XJesendur dagblaðanriia eru vel kunnir hinum tíðu blaðadeilum, sem kvikna jafnt af helztu og afdrifarík- ustu deilumálum varðandi þjóðarhag, heimsmálum, eilífðarmálum og smávægi- legustu dægurmálum. Oft magnast deilurnar furðu skjótt og verða loks svo illskeyttar og ofstopafullar að rit- stjórarnir taka í taumana og stöðva birtingu á greinum allra aðila. Og hitt kemur lika fyxir að jafnframt því að taka æ meira rúm í blöðunum verða pistlarnir sífellt langdregnari og leið- inlegri þegar frá líður. Heilmikill fjöldi riddara, knapa, skósveina og liðsfor- ingja gefa sig fram þar til að lokum að enginn man almennilega hvert var upphaflega tilefni hríðarinnar og þeg- ar allir eru farnir að berjast við alla kemur það ekki ósjaldan fyrir að liðs- menn þvæla bröndunum ýmist fyrir sín- ar eigin eða annarra manna lappir og stríðið koðnar niður í helbera vitleysu. Én þess eru þó dæmi að ritstjór- arhir hafi síður en svo á móti því að deilurnar dragist á langinn og gildni óðum. Og eru þá kátastir þegar höfund- arnir sýna hinar ægilegustu hiið sína, svo að almenningur bíður í ofvæni eftir næsta blaði til þess eins að dást að fíflaskaþ samborgara sinna. Þetta er þegar hinir vígmóðu og málglöðu bar- dagamenn heyja langvinnar orrustur — í auglýsingadálkunum. Þess eru nú færri dæmi en áður var að kaupsýslumenn eða aðrir bítist á auglýsingasíðunum, og ólíkt eru skær- ur auglýsenda orðnar daufari heldur en fyrrum — tii dæmis fyrir 79 árum þögar sú ritdeila hófst á baksíðu ísa- foldar sem nú verður greint f rá. Hér var eins konar bjórmál á ferð- inni. Allt var það þó annars kyns held- ur en stríðið sem nú hefur verið háð í tvísýnu um stund, hyort leyfa eigi inn- flutning og bruggun á áfengu öli hér á laindj, því að á þessum tímum drukku menn hér eins mikið af bjór og þeir yf- irleitt höfðu lyst eða ráð á. Um margar tegundir var að velja og vitanlega bar mqnnum ekki saman um hver þeirra væri ljúffengust. Helzt var það gamli Carls- berg, sem svo var nefndur, sem virð- ingar naut að marki. En í sumarbyrjun 1889 kom það heldur betur á daginn að í Reykjavík voru tveir kaupmenn sem vpru hreint ekki á sama máli um ágæti annarra bjórtegunda. Baráttan stóð um tvær öltegundir, sem fæstir munu kannast við núna, nefnilega hið prýðilega el frá brugger- íinu í Rahbeks Allé í Kaupmannahöfoi, sém W.O.Breiðfjörð seldi „eptir kúnst- arinnar reglum" — og Marstrands L.ag- eröl, sem Helgi Jónsson hældi á hvert reipi og afgreiddi að sögn í sfcríðum straumum í Aðalstræti 3. Að minnsta kosti auglýsir hann það í Isafold mið- vikudaginn 6. febrúar 1889: MARSTRANDS LAGERÖL Einungis einn kaupmaður í bænum hefir ii ú til sölu I»ETTA ÁGÆTA ÖL. , f hinu nýja mánaðarblaði sem hið svenská bruggarafjelag gefur út, minn- ist formaður fjelagsins hr. A. Bjurholm þannig á MARSTRANDS LAGERÖL: „Það er ugglaust HIÐ BEZTA ÖL, sem bruggað er í Danmörku, næst gamla Garlsberg. Það gengur næst hinu ekta og bezta baierska öli, bæði hversu hreint það er og kraptgott." — í þýzka blaðinu „Brau-Industrie" 19. aug. er þess getið, að MARSTRANDS LAGERÖL var sú eina öltegund, sem Þjóðverjum þótti líkjast sinu bezta heimagjörða baj- erska öli, og drukku því ekki annað öl þegar þeir komu til Hafnar að sjá sýn- inguna. Með því að jeg er sá einasti kaup- maður í Reykjavik, sem hefir öl þetta til sölu, vona jeg menn kaupi það og reyni. Jeg skal geta þess, að ég hef einnig fengið nýja og kostulega AFTÖPPUNARVJEL, svo afhending ölsins geti gengið fljótt og hreinlega, án þess ölið missi hið minnsta af sínum hreinleik og krapti. 10 FLÖSKUR KOSTA 1,50 KR. Reykjavík (Aðalstræti 3), febr. 1889 HELGI JÓNSSON. Hljóð úr horni. Nú líður og bíður og Reykvíkingar gera sér glaðan dag við Marstrands Lageröl og „fín, hlátursstyrkjandi skemmtistykki" í Good-Templarahúsinu, veðurathuganir og „léttlyndis-slags- mál" eins og gengið hefur án nokkurs vanza í langan tíma. Svo verður það um miðjan maí að Helgi Jónsson byrjar auglýsingaher- ferð. Hann flennir á baksíðu ísafoldar nokkrum sinnum ítrekun til lesenda um „þetta ágæta öl", telur upp lofsamleg ummæli sænskra manna og þýzkra, lýs- ir tækni sinni við geymslu og afgreiðslu ölsins og klykkir úr með því að geta um fáeiniar medalíua- og heiðursskjöl sem þessu prýðisöli hafi hlotoazt í út- löndum. Skömmu síðar birtist auglýsing í ísa- fold. Með henni er nákvæm mynd af ölflöskumiða. Myndir voru fátíðar í blöðunum á þessum tima. Þarna stend- ur: HIN EINASTA ÖLTEGUND sém f jekk medaliu á sýningunni í K.höfn 1888 er frá bruggeriinu í RAHBEKS ALLÉ: þeir einu, seni færir eru til að dæma um öl, eru K.hafnarbúar. Einasti útsölu- maður hjer á landi, og sem hefir lært að aftappa öl eptir kúnstarinnar regl- um, og selur það í stærri skömmtúm með f abríkupris, er W. O. BREEBFJÖRÐ, REYKJAVÍK. En nú er fjandinn laus. Og þrátt fyr- ir það að smáklausa Helga Jónssonar láti lítið yfir sér á baksiðu næstu ísa- foldar, líður ekki á löngu þar til bjór- málið hefur að fullu dregið athygli les- enda frá hinum eldgömlu tilkynningum um „Búkaffi" — „Tóuskinn" — „Kína- lífs-elixír" — „Klyfsöðla" — og „Leið- arvísi til lífsábyrgðar". Helgi skrifar: Kaupmaður W.Ó.Breiðfjörð auglýsir í síðustu „ísafold", að öl frá Rahbeks Allé, Khöfn, sje hin einasta öltegund, sem f jekk medaliu á sýningunni í Khöfn 1888. ÞETTA ER ÓSATT: því þetta öl fjekk aðeins 2. verðlaunapening, og er enda talið siðast í röðinni af öltegund- um þeim, frá 12 „bruggeríum", alls er fengu verðlaunapeninga, eptir því sem segir í hinu nýja mánaðarblaði, er hið sænska bruggaraf jelag gefur út. Þar er það einnig tekið fram, að MARSTRANDS LAGERÖL, sem undir- skrifaður hefir nú til sölu, gangi næst Gl. Carlsberg að gæðum af öllu dönsku öli, enda sje Marstrands „bruggerí" hið eina „bruggerí" í Khöfn, sem bruggar jafnmikið af öli og öðrum maltdrykkj- um, sem GI. Carlsbergs-bruggeríið (nál. 200.000 tunnur á ári). HELGI JÓNSSON. Aðalstræti 3. Medalíusvikin upplýsast. W.O.Breiðfjörð gerir sér ljóst að Helgi hefur vígbúizt. Hann birtir sömu auglýsingu og áður í næsta tölublaði fsafoldar. Neðan við er þessi athuga- semd: Vill ekki kaupm. HELGI JÓNSSON sýna mjer medalíu þá, ér Marstrands- lager-öl fjekk á sýningunni í Khöfn í fyrra? Medalía sú, er bryggeríið í Rah- beks Allé f jekk, er meiri vottur Um ágæti þess, en lof keypt af mánaðar- lappá. W. O. BREIÐFJÖRÐ, REYKJAVÍK. Nú er ritdeilan að komast vel' á skrið. Enn birtir Breiðfjörð sömu auglýsingu um medalíuna í Khöfn og einstæða hæfi leika Khafniarbúa til dóma um öl í næstu fsafold. Beint fyrir neðan er þessi grein: Þegar hinn eini útsölumaður hjer á landi og sem hefir lært að af- tappa öl eftir kúnstarinnar reglum, sem sje herra W.Ó.Breiðfjörð, er nú bú- inn að sýna mjer kaupsamninginn við mánaðarlappann sem hann talar um, um lof um MARSTRANDSLAGERÖL, þá skal jeg sýna honum finni medaliu fyrir það frá sýningunni í fyrra i Khöfn heldur en þessa medalíu af OðRUM flokki, sem hann er að raupa af fyrir hönd bruggerisins í Rahbeks AUé. En 4 medaliur frá öðrum sýningum í öðr- um löndum, sem MARSTRANDS- LAGERÖL hefir fengið get jeg sýnt honum skilmálalaust, hvenær sem hann vill, og eru þær allt eins góður vottur um ágæti ölsins. HELGI JÓNSSON. Aðalstræti 3. W.O.Breiðfjörð svarar umsvifalaust í næsta tölublaði, laugardaginn 8. júní: ÞAð ERU EINUNGIS SÚRIR GRÆNJAXLAR, sagði R., þegar hann náði ekki í hin sætu vínber. Herra Helgi Jónsson lofar mjer að sýna mjer fínni medálíu fyrir Marstrandslageröli frá sýningunni í Khöfn í fyrra, ÞÓ ÞAð FENGl ALLS ENGA MEDALÍU, enþá er BRUGGERÍIð í RAHBEKS ALLÉ fjekk, þegar jeg hef sýnt honum lof- kaupssamning Marstrandslageröls við mánaðarlappana. Jeg get hugsað mjer að hann fái svo og svo margar prs. ef herra H. Jónsson fær 25 prs fyrir að telja mönnum trú um þá óhæfu, að Marstrands-lageröl sje medalíusæmt á sýningunni í Khöfn i fyrra. Herra Helgi Jónsson verður að vita, að það er sitt hvað, sannaS ágæti með heiðursmedalíu, ellegar lof, keypt mánaðarlega. W. O. BREIÐFJÖRÐ. Nú er Helga Jónssyni nóg boðið. Hingað til hafa deilurnar verið málefnia- legs eðlis, en nú skiptir um og báðir aðilar hervæðast að fullu. Það er, eins og íslendingar vita, hafnar eru per- sónulegar dylgjur og köpuryrði, skít- kastið er skammt undan og öll hin stór- fenglega skrautsýning sem því jafnan fylgir. Hingað til hafa deilurnar eininig verið á hinum venjulega auglýsinga- stað, baksíðunni, en nú ræðst Helgi í það fyrirtæki að kaupa álitlega auglýs- ingu á forsíðu ísafoldar, innanum frétt- ir af Bismarc, Friðþjófi Nansem, Viktori Emanúel, Carnot, Umbertó og Krist- jáni IX: • MARSTRANDS LAGERÖL sem öðlazt hefur 4 medalíur á ýmsum sýningum víðsvegar í heiminum aftappar HELGI JÓNSSON (Aðalstræti 3, Rvík) með hinum fullkomnustu aftöppunar- 8 LESBÓK MORGUNBLAÐSINS 35. águst 1908

x

Lesbók Morgunblaðsins

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lesbók Morgunblaðsins
https://timarit.is/publication/288

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.