Lesbók Morgunblaðsins - 03.01.1998, Blaðsíða 6

Lesbók Morgunblaðsins - 03.01.1998, Blaðsíða 6
HVAÐ GERÐIST Á UNDAN MIKLAHVELLI? EFTIR PAUL DAVIES Það var Albert Einstein sem kenndi okkur að tími oq rúm væru ekki einunqis breytanleqt leiksvið þar sem hið mikla alheimsleik- rit væri leikið heldur væru þau hluti leikendanna - hluti efnisheimsins. JA, hvað gerðist á undan mikla- hvelli? Flest skólaböm hafa gert foreldrum sínum gramt í geði með svona spurningum. Það byrjar oft með vangaveltum um hvort rúmið „sé endalaust“ eða hvaðan mann- eskjur hafí komið eða hvemig plánetan jörð hafí myndast. Að lok- um virðist spurningarunan alltaf komast aftur til hinsta upphafs hlutanna: miklahvells. „En hvað orsakaði hanríl" Börn vaxa úr grasi með innsæisvit á orsök og afleiðingu. Atburðir í efnisheiminum em ekki taldir „bara gerast". Eitthvað lætur þá gerast. Jafnvel þegar kanínan kemur á sann- færandi hátt upp úr hattinum er granur um að brögð séu í tafli. Gæti þá heimurinn eins og hann leggur sig einfaldlega orðið til sisona, með göldram, alveg án raunveralegrar ástæðu? Þessi einfalda spuming skólabarns hefur leitað á huga margra kynslóða heimspekinga, vísindamanna og guðfræðinga. Margir hafa forðast hana sem óskiljanlega ráðgátu. Flestir hafa komist í ofboðslega flækju með því einu að hugsa um hana. í grandvallaratriðum er vandinn þessi: Ef ekkert gerist án orsakar þá hlýtur eitthvað að hafa orsakað það að alheimurinn varð til. En þá stöndum við frammi fyrir hinni óhjá- kvæmilegu spumingu um hvað orsakaði þetta eitthvað. Og svo framvegis í endalausa spum- ingaranu. Sumir lýsa því einfaldlega yfír að Guð hafí skapað alheiminn, en böm vilja alltaf vita hver skapaði Guð, og spurningar á þeim nótum verða óþægilega erfíðar. Eitt ráð til að koma sér undan að svara spumingunni er að halda því að alheimurinn eigi sér ekki upphaf, að hann hafí verið til um alla eilífð. Því miður eru margar vísindalegar ástæður fyrir því að þessi augljósa hugmynd fær ekki staðist. Fyrst má nefna að ef gefínn er óendanlega langur tími mun allt sem getur gerst þegar hafa gerst, því ef líklegt er að efn- isferli eigi sér stað með einhverjum líkum - hversu litlar sem þær eru - þá hlýtur ferlið, ef tíminn er óendanlega langur, að eiga sér stað með öllum líkum. Núna ætti alheimurinn að vera kominn í einhvers konar lokaástand þar sem öll möguleg efnisferli hafa runnið sitt skeið. Þar að auki skýrir maður ekki tilvera alheimsins með því að staðhæfa að hann hafi alltaf verið til. Þetta er nokkuð svipað og að segja að enginn hafí skrifað biblíuna: Hún hafí bara verið afrituð eftir eldri útgáfum. Fyrir utan allt þetta era mjög góð rök fyrir því að alheimurinn hafí orðið til í miklum hvelli, fyrir um fimmtán milljörðum ára. Afleiðingar þessarar frumusprengingar era skýrt greinanlegar nú - í þeirri staðreynd að alheimurinn er enn að þenjast út og er fullur af endurskini varmageislunar. Við stöndum því frammi fyrir spurningunni um hvað gerðist á undan til að koma mikla- hvelli af stað. Blaðamenn hafa gaman af að ögra vísindamönnum með þessari spurningu þegar þeir kvarta yfír því hve miklum pening- um sé varið til raunvísinda. í rauninni kom (að mínum dómi) maður að nafni Agústínus frá Hippó, kristinn dýrlingur sem var uppi á fimmtu öld, auga á svarið. Á þeim tíma fyrir daga raunvísindanna var heimsfræðigrein guðfræðinnar og ögrunin kom ekki frá blaða- mönnum heldur heiðingjum: „Hvað var Guð að gera áður en hann skapaði heiminn?" spurðu þeir. „Hann var önnum kafinn við að búa til Helvíti handa ykkar líkum!“ var venju- lega svarið. En Ágústínus var snjallari. Heimurinn, fullyrti hann, var skapaður „ekki / tímanum heldur um leið og tíminn." Með öðrum orðum, upphaf alheims - það sem við köllum nú miklahvell - var ekki ein- ungis hin skyndilega tilkoma efnisins í tóma- rúmi sem hefur verið til eilíflega áður, heldur tilorðning tímans sjálfs. Tíminn byrjaði með upphafi alheims. Það var ekkert „á undan“, engin endalaus hrímbreiða fyrir einhvern guð eða efnisferli að slíta sér út í óendanlegum undirbúningi. Það er athyglisvert að nútímavísindi hafa komist að nokkurn veginn sömu niðurstöðu og Ágústínus á grundvelli þess sem við vitum nú um eðhs rúms, tíma og þyngdarkrafts. Það var Albert Einstein sem kenndi okkur að tími og rúm væra ekki einungis óbreytanlegt leik- svið þar sem hið mikla alheimsleikrit er leikið heldur væra þau hluti leikendanna - hluti efnisheimsins. Sem efnisleg fyrirbæri geta tími og rúm breyst - bjagast - fyrir til- verknað þyngdarkraftsins. Þyndgarkrafts- kenningin spáir að við þau öfgaskilyrði sem ríktu fyrst í alheimi kunni rúm og tími að hafa verið svo bjöguð að „sérstæða" myndaðist þar sem bjögun tímarúmsins var óendaleg og vegna hennar hafí því rúm og tími ekki getað haldið áfram. Þannig spáir eðlisfræðin að tím- anum hafi reyndar verið sett takmörk í fortíð- inni eins og Ágústínus hélt fram. Hann teygð- ist ekki aftur um alla eilífð. Hafi miklihvellur verið upphaf sjálfs tímans er öll umræða um hvað gerðist á undan mikla- hvelli, eða hver var orsök hans - í venjulegri merkingu orðanna efnisleg orsök - blátt áfram merkingarlaus. Því miður álíta mörg böm, og fullorðnir líka, að þetta sé ekki heið- arlegt svar. Það hlýtur að vera flóknara en þetta, andmæla þau. Og það er reyndar flóknara. Þegar öllu er á botninn hvolft, hvers vegna skyldi tíminn allt í einu „kvikna“? Hvaða skýringu er hægt að gefa á svo sérstæðum atburði? Þar til fyrir skömmu virtist sem allar skýringar á hinni upphaflegu „sérstæðu“ sem markaði upphaf tímans yrðu að liggja handan við svið raunvís- indanna. En það er allt undir því komið hvað átt er við með „skýringuEins og ég sagði hafa öll börn góða hugmynd um orsök og af- leiðingu, og venjulega felur skýring á atburði það í sér að fínna eitthvað sem orsakaði hann. Það kemur þó á daginn að til eru efnislegir at- burðir sem eiga sér ekki vel skilgreindar or- sakir að hætti hins venjulega heims. Þessi at- burðir tilheyra undarlegri grein vísindalegrar rannsóknar sem kallast skammtafræði. Skammtaatburðir gerast aðallega á frum- eindastiginu; við skynjum þá ekki í daglegu lífí. A mælikvarða frumeinda og sameina gilda ekki hinar venjulegu reglur um orsök og af- leiðingu sem byggjast á almennri skynsemi. I stað lögmálsreglunnar kemur einhvers konar stjórnleysi eða óreiða og hlutir gerast sjálf- krafa - af engri sérstakri ástæðu. Efnisagnir kunna einfaldlega að birtast fyrirvaralaust og hverfa svo aftur jafn snögglega. Ellegar að efnisögn á einum stað kann að birtast skyndi- lega á öðrum stað eða fara að hreyfast í öfuga átt. Ennfremur eru þetta raunveruleg áhrif sem eiga sér stað á mælikvarða frumeinda og það er hægt að sanna þau með tilraunum. Dæmigert skammtaferli er hrömun geisla- virks kjarna. Ef spurt er hvers vegna tiltek- inn kjarni hafí hrömað á einu ákveðnu augna- bliki frekar en á einhverju öðm fæst ekkert svar. Atburðurinn „bara gerðist“ á þessu augnabliki, það er allt og sumt. Það er ekki hægt að spá um þessa atburði. Það eina sem hægt er að gera er að gefa líkurnar - það eru helmingslíkur á að tiltekinn kjami hrörni eft- ir, til að mynda, eina klukkustund. Þessi óvissa stafar ekki einungis af fáfræði okkar um alla hina litlu krafta og áhrif sem reyna að láta kjarnan hrörna; hún er innbyggð í sjálfa náttúmna, undirstöðuhluti skammtaveruleik- ans. Lexía skammtafræðinnar er þessi: Eitt- hvað sem „bara gerist“ þarf ekki í rauninni að brjóta gegn lögmálum eðlisfræðinnar. Skyndileg og orsakalaus tilkoma einhvers getur átt sér stað innan sviðs vísindalögmála, þegar búið er að taka skammtalögmál með í reikninginn. Náttúran virðist hafa getu til raunverulegrar sjálfkvæmni. Það er vitanlega stórt skref frá sjálfkrafa og orsakalausri tilkomu efniseindar - fyrir- bæris sem er venjulegt rannsóknarefni í agnahröðlum - til sjálfkrafa og orsakalausrar tilkomu alheimsins. En smugan er til staðar. Hafí frumheimurinn, eins og stjömufræðing- ar halda, verið þjappaður saman í agnarögn hljóta skammtahrifín einu sinni að hafa verið mikilvæg á alheimslegan mælikvarða. Jafnvel þótt við höfum ekki nákvæmega hugmynd um hvað gerðist í upphafí getum við alltént skilið að upphaf alheims úr engu þarf ekki að vera löglaust eða ónáttúrulegt eða óvísindalegt. I stuttu máli, það þarf ekki að hafa verið yfír- náttúrulegur atburður. Það er óhjákvæmilegt að vísindamenn sætti sig ekki við að láta hér staðar numið. Við vild- um gjaman útfæra þetta torskilda hugtak í smáatríðum. Það er meira að segja til fræði- grein, kölluð skammtaheimsfræði, sem er helguð því. Tveir frægir skammtaheimsfræð- ingar, James Hartle og Stephen Hawking, komu fram með snjalla hugmynd sem á rætur að rekja til Einsteins. Einstein uppgötvaði ekki aðeins að rúm og tími eru hlutar efnis- heimsins, hann uppgötvaði líka að það eru mjög náin tengsl milli þeirra. I rauninni eru rúm út af fyrír sig og tími út af fyrír sig ekki lengur strangt til tekið gild hugtök. I stað þess verðum við að fjalla um sameinaða „tímarúms-“samfellu. Rúmið hefur þrjár víddir og tíminn eina, svo að tímarúmið er fjórvíð samfella. Þrátt fyrir tímaivrnstengslin er þó rúmið rúm og tíminn tími undir næstum öllum kríngumstæðum. Hvaða bjaganir á tímarúm- inu sem þyngdarkrafturinn kann að valda breyta þær aldrei rúmi í tíma eða tíma í rúm. Undantekning verður þó til þegar skammta- hrif eru tekin með í reikninginn. Sú stórmikil- væga eðlislæga óvissa sem hrjáir skammta- kerfí getur líka átt við um tímarúmið. í þessu tileflli getur óvissan, undir sérstökum kring- umstæðum, orkað á samsemd rúms og tíma. I agnarstutta stund er mögulegt að tími og rúm renni saman í eitt, að tíminn verði, ef svo má segja, rúmlegur - bara önnur rúmsvídd. Rúmgerving tímans er ekki eitthvað sem gerist allt í einu; hún er samfellt ferli. Skoðað frá hinum endanum sem tímagerving (einnar víddar) rúmsins merkir þetta að tíminn geti komið upp úr rúminu í samfelldu feríi. (Með samfelldu á ég við að hin tímaleg eigind vídd- ar, gagnstætt rúmlegrí eigind hennar, er ekki fyrirbæri sem er annaðhvort allt eða ekkert; það eru blæbrigði á milli. Þessa óljósu stað- hæfíngu er hægt að gera alveg nákvæma stærðfræðilega.) Kjarni Hartle-Hawking hugmyndarínnar er að miklihvellur var ekki skyndileg kviknun tímans á einhverju sérstæðu fyrsta augna- bliki, heldur uppkoma tímans úr rúminu með ofurhröðum en engu að síður samfelldum hætti. A mannlegan mælikvarða var mikli- hvellur mjög svo skyndilegt sprengiupphaf rúms, tíma og efnis. En skoði maður mjög gaumgæfílega þetta fyi-sta agnarlitla sek- úndubrot uppgötvar hann að það var alls eng- in nákvæm og skyndileg byrjun. Hér höfum við því kenningu um upphaf alheims sem virð- ist segja tvennt sem stangast á: Annars vegar var tíminn ekki alltaf til, og hins vegar var ekkert fyrsta augnablik tímans. Svo skringi- leg er skammtafræðin. Jafnvel þegar búið er að bæta við þessum smáatriðum fínnst mörgum að þeir hafí verið prettaðir. Þeir vilja spyrja hvers vegna þessir undaríegu hluti hafí gerst, hvers vegna al- heimurinn sé til og hvers vegna þessi alheim- ur. Kannski geta raunvísindin ekki svarað slíkum spurningum. Raunvísindin eru góð íað segja okkur hvernig en ekki eins góð í hvers vcgna. Má vera að ekkert hvers vegna sé til. Að langa til að vita hvers vegna er ákaflega mannlegt, en kannski það sé ekkert svar til á mannlegan kvarta við svona djúphugsuðum spurningum um tilveruna. Eða kannski það sé til, en við séum að skoða vandamálið á vitlaus- an hátt. Nú, ég lofaði ekki að koma með svörin við lífínu, heiminum og öllum hlutum, en ég hef alltént gefíð trúverðugt svar við spurningunni sem ég byrjaði með: Hvað gerðist á undan miklahvelli? Svaríð er: Ekkert. Gunnar Ragnarsson þýddi. Höfundur þessarar ritgerðar, Paul Davies, er kennilegur eðlisfræðingur og prófessor í eðl- isfræði við Adelade-háskóla í Ástralíu. Hann hefur gefið út á annað hundrað rannsóknar- greinar á sviði heimsfræði, þyngdarafls og skammtafræði, með sérstakri áherslu á svart- hol og upphaf alheims. Davies er vel þekktur sem rithöfundur, út- varpsmaður og fyrirlesari fyrir almenning. Hann hefur skrifað á þriðja tug bóka, allt frá sérhæfðum kennslubókum til bóka við hæfi almennings. Meðal þekktari bðka hans era God and the New Physics, Supei-force, The Cosmic Blueprint og The Mind of God. Nýj- ustu bækur hans eru The Last Three Minutes og It’s About Time. Ritgerðin birtist í bókinni How Things Are: A Scinece Tool-Kit for the Mind sem kom út í Bretlandi 1995. Bók þessi er safn 34 stuttra ritgerða eftir jafn marga þekkta og snjalla vísindamenn og hugsuði, þar af fimm konur. Hver ritgerð fjallar um grunnhugmynd, eitt- hvert grundvallarhugtak, sem tengist fræða- sviði hvers höfundar. Ofanskráðar upplýsingar eru fengnar úr bókinni. Þýð. 6 LESBÓK MORGUNBLAÐSINS ~ MENNING/LISTIR 3. JANÚAR 1998

x

Lesbók Morgunblaðsins

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lesbók Morgunblaðsins
https://timarit.is/publication/288

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.