Lesbók Morgunblaðsins - 08.08.1998, Blaðsíða 6

Lesbók Morgunblaðsins - 08.08.1998, Blaðsíða 6
Landnámsjörðin Brautarhelt Eins og annarsstaðar á landinu er næsta fátt um sögulegar heimildir frá minni jörð- um á Kjalarnesi, en á öðrum jörðum hefur meira borið við í fortíð og nútíð. Svo er um Brautarholt, sem er landnámsjörð ásamt Esjubergi, helzta höfuðból sveitarinnar og kirkjustaður síðan um kristnitöku. Sá hét Andríður, írskur maður, er þar nam land og „var skógi vaxið allt Kjalarnes", segir í Kjal- nesinga sögu. Var rudd braut í skóginn þar sem bærinn var byggður og hlaut hann nafn þar af. Tæpan kílómetra undan ströndinni er Andríðsey, nefnd eftir landnámsmannin- um. Hlunnindi þóttu góð í Brautarholti; æð- arvarp, selveiði, hrognkelsaveiði, fugla- og eggjatekja þar á meðal. I Jarðabókinni frá 1704 segir um Brautarholt: „Mótak nægi- legt. Rekavon nokkur, hrognkelsafjara, lending góð, heimaræði árið um kring, sölvafjara í Andríðsey og eggver áður.“ Helztu annmarkar á jörðinni eru aftur á móti talin vera lök torfrista, engar engjar, landþröng og vatnsból sem þrýtur oft bæði sumar og vetur. Eg sé í bókinni að afi minn og amma, Jón Einarsson og Guðrún Jónsdóttir, hafa búið í Brautarholti í upphafi þess tíma sem bókin spannar. Guðrún er því miður sögð Einars- dóttir í myndartexta, en hún var dóttir gest- gjafanna á Kolviðarhóli, Jóns og Kristínar, og kemur það raunar fram bókartextanum. Þau Jón og Guðrún hófu búskap í Brautar- holti 1890, en fluttu upp að Ferstiklu á Hval- fjarðarströnd 1902. Á árunum 1901-1909 eignuðust Brautar- holtið þekktir athafnamenn; Sturlubræður sem svo voru nefndir, Friðrik Jónsson (faðir Sturiu Friðrikssonar náttúrufræðings) og Sturla Jónsson. Að auki áttu þeir Fitjakot á Kjalarnesi. Bústjóri hjá þeim í Brautarholti var Jón Jónatansson, þá nýútskrifaður bú- fræðingur frá Noregi og hélt hann námskeið í plægingum 1907 og sóttu það bændur og bændasynir víðsvegar að af landinu. Fræði- leg kennsla var um ýmsar gerðir plóga og herfa, helztu aðferðir við plægingar, undir- stöðuatriði jarðvegsfræðinnar, rótarávaxta- rækt með tilliti til þess að nota hestaflið, en einnig var leiðbeint um tamningu plóghesta, grænfóðursplöntur og gildi og notkun áburðar. Daníel Daníelsson tók Brautarholt á leigu 1910 og hafði fyrir ráðsmann dugnaðarvík- ing sem vildi fá óheyrilega hátt kaup en þótti vinna fyrir því. Sá var Jörundur Brynj- ólfsson, síðar bóndi í Skálholti og alþingis- maður. Frá 1915-1923 bjuggu í Brautarholti merkishjónin Jóhann Eyjólfsson og Ingi- björg Jóhanna Sigurðardóttir, sem áður bjuggu í Sveinatungu. Jóhann varð alþingis- maður, þótti skáldmæltur og skjótur til svars og lét ógjarnan hlut sinn. Hann varð síðar fomsali í Reykjavík. Árið 1923 urðu þau tímamót í Brautar- holti að hjónin Ólafur Bjarnason frá Steinnesi í Sveinsstaðahreppi og Ásta Ólafs- dóttir frá Hjarðarholti í Dölum hófu þar bú- skap. Synir þeirra, Jón og Páll, búa nú í Brautarholti, en í stað hefðbundins búskap- ar reka þeir saman graskögglaverksmiðju. Jón rekur síðan svínabú með sonum sínum. Brautarholt er kirkjustaður og í kirkju- garðinum þar eru grafnir 13 þýzkir flug- menn sem skotnir voru niður á stríðsárun- um. Þá reis braggahverfi í landi jarðarinnar og i ritverki sínu um síðari heimsstyrjöldina birtir Winston S. Churchill mynd af brezk- um hermönnum með Brautarholtsbæinn og Esjuna í baksýn. „Síðasti bærinn i dalnum" Ein af smærri jörðunum á Kjalarnesi; Ár- tún, öðlaðist nokkra frægð um miðja öldina þegar Óskar Gíslason tók þar kvikmyndina „Síðasti bærinn í dalnum“ og aftur var þessi torfbær notaður við kvikmyndun Sölku Völku. Lengi stóð bærinn uppi en vegfar- endur um þjóðveginn hafa í áranna rás fylgst með því hvernig hann hefur horfíð of- an í jörðina, svo þar er nú aðeins vallgróin þúst. Þótt ótrúlegt megi virðast, var Ár- túnsá - stundum nefnd Blikdalsá - vegfar- endum farartálmi og var hún ekki brúuð fyrr en 1928. Það er ótrúlegt hvað hægt var að koma upp stórum bamahópum á svo litlum og hlunnindasnauðum jörðum sem Ártún var. Skömmu fyrir aldamót bjuggu þar hjónin Þorkell Ásmundsson frá Vallá á Kjalamesi og Guðrún Jónsdóttir frá Langholti í Bæjar- sveit. Hagur þeirra var þröngur í þessu litla og kostarýra koti, en samt áttu þau 8 böm og komu þeim öllum til manns. SKARPHÉÐINN á Markarfljóti. Málverk eftir danska málarann Otto Bahe. Eigandi: Listasafn íslands. GRAFSKRIFT NJÁLSSÖGU? UM BÓK JÓNS KARLS HELGASONAR, HETJAN OG HÖFUNDURINN EFTIR SIGURÐ SIGURMUNDSSON Það eru einkum tveir menn sem öðrum fremur gnæfa hátt í Dessari bók, Einar Ólafur Sveinsson og Halldór Laxness, og eiga aðdáun höfundar óskipta. Svo er hún mikil að sjálf Njála er svo gott sem leyst upp og hverfur í skuggann. NJÁLSSAGA hefur löngum verið óþrotlegt viðfangsefni íslendingum. En bók sú sem hér er um fjallað sýnir annað viðhorf til sögunnar en áður hefur fram komið. Hvernig áhrif sögunnar virka í nútíð og framtíð. í formála segir höfundur: „Mér virðist að hetjan og höfundur- inn hafi hvort með sínum hætti átt þátt í að skapa þjóðinni farveg og markmið á 19. og 20. öld. Fyrra takmarkið, það sem tengdist hetj- unni, var efnahagslegt og pólitískt sjálfstæði, en hið síðara sem tengdist höfundinum blóm- legt mennta- og menningarh'f. Nú þegar íslend- ingar virðast hafa höndlað bæði þessi keppi- kefli, er ekki úr vegi að líta um öxl og spyrja jafnframt hvort við eigum ennþá einhver sam- eiginleg stefnumið? Með hvaða hætti viljum við sem nú lifum svara hinni sígildu spurningu. Til hvers er Island? Hér er um víðfeðma spumingu að ræða. Svo að það liggur í hlutarins eðli að einhver sá, sem alist hefur upp við anda bókfestu kenningar og er svo gott sem lærisveinn „íslenska skólans" láti í ljós álit sitt á þessari mjög svo óvenjulegu bók. En þá liggur beint við að spyrja á móti: Til hvers var Njála skrifuð? Úr hvaða jarðvegi er hún sprottin? En það eru hugmyndir sem fyrri tíma fræðimenn á 19. og 20. öld hafa löngum glímt við. Og nú virðist j)að vera keppikeflið að loka fyrir þá sýn aftur í tímann sem þær rann- sóknir hafa veitt og afgreiða e.t.v. nýstárleg- ustu kenningarnar með beittasta vopninu, þögninni einni saman. En þegar virðist áformað að leysa bókfestukenninguna af hólmi, gefur þessi bók ekkert tilefni til þess að ætla að nokk- ur sameiginleg stefnumið séu fyrir hendi. Það eru einkum tveir menn sem öðrum frem- ur gnæfa hátt i þessari bók. Einar Ólafur Sveinsson og Halldór Laxness og eiga aðdáun höfundar óskipta. Svo er hún mikil, að sjálf Njála er svo gott sem leyst upp og hverfur í skuggann. Eftir þeirri kenningu mun Njála framtíðar birtast í götunöfnum, myndum á pen- ingaseðlum og myndum greyptum í stein. Og höfundurinn 13. aldar maður dreginn fram í dagsljós 20. aldar og birtist þar í mynd fræði- mannsins Einars Ólafs Sveinssonar eða jafnvel skáldsins Halldórs Kiljans Laxness. Hvað mundi nú Einar Ólafur segja um slíkar kenn- ingar ef hann liti upp úr gröf sinni? Báðir voru þessir nefndu menn talsmenn bókfestukenning- ar sem leyst hafði sagnfestuna af hólmi, hvor á sinn hátt. Það verður að álíta að höf. geri hlut Halldórs Laxness of mikinn varðandi bókfestukenningu. Hún hafði þá þegar verið staðfest er hann kom til skjalanna. Hann hafði lýst því fjálglega hvað hetjuhugsjón sagnanna hefði verið þjóðinni. Hún hefði beinlínis verið líf hennar. Vald bók- festunnar var í algleymingi þegar hér var kom- ið og höfundar sagnanna leyst hetjurnar af hólmi. Það má því kalla það kaldhæðni örlag- anna að ákafasti talsmaður hennar, Halldór Laxness, skyldi eiga stærstan þátt í því „valdaráni" (orð bókarhöf.) sem átti sér stað „því að með vissum hætti hefði skáldið frá Lax- nesi tekið þá stöðu sem hetjan Gunnar á Hlíð- arenda hafði áður í ímynd þjóðarinnar". En sú ályktun höf. að nú muni bækur Laxness skipa stærra rúm í bókaskápum landsmanna en fom- sögur, er út í bláinn. Til þess þyrfti skoðana- könnun. En minna mætti líka á það, að á þeim vettvangi mætir Laxness öðrum keppinaut, fyr- irrennara sínum sagnaskáldi því sem nefndur var Jón Trausti, sem sjálfur Halldór Laxness hafði þau orð um, að hefði verið mestur undra- maður í skáldskap bæði fyrr og síðar. Viðfangsefni Halldórs Laxness merkti ekki Njálu fremur en aðrar fomsögur, hann verður því ekki með Njálufræðingum talinn. Hann réðst aldrei í það að kryfja hana og sjóða upp úr henni aðra sögu á sama hátt og Fóstbræðra- sögu með Gerplu. En að mati Jóns Karls Helgasonar er rithöfundurinn knúinn til, eins og Laxness með aðfór sinni að fornsögunum, að brjóta sér leið upp á hæma svið, allt að bók- menntaverðlaunum Nóbels. Annar kafli bókarinnar „Réttarhöldin yfir Hallgerði langbrók" - verður lítt ræddur hér. Deilur um hana stöfuðu fyrst og fremst af því að um hana var rætt sem sagnfræðilega per- sónu en ekki verður betur séð en að hún hafi verið skálduð inn í Njálu. Hún er kynnt í Lax- dælu sem dóttir Höskulds Dalakollssonar en engin frásögn af henni er þar meir. Gunnars á Hlíðarenda er getið í nokkmm öðrum sögum en hvergi minnst á Hallgerði sem eiginkonu hans. - En minna mætti Jón Karl Helgason á það, að honum hefur láðst að geta um eitt merkasta rit- ið varðandi Hallgerði, skáldsöguna Drottninga- kyn eftir Friðrik Á. Brekkan - og þá líka annað skáldverk hans úr Njálu Bróður Ylfing. Bæði þessi verk má telja að hafi bókmenntalegt gildi. Ennfremur leikritið Lyga-Mörður eftir Jóhann Sigurjónsson. Höfundur getur þess aftarlega í bókinni að viðhorf Helgu Kress prófessors hafi fylgt ritinu eftir. Það mætti fremur segja að hann (höf.) hafi verið bundinn í viðjar þessarar óbilgjörnu uppreisnar og kvenréttindakonu. (Það hefur verið talin nægjanleg skilgreining kynjanna „maður og kona“ en hér er það alltaf karlmað- ur.) Það er jafnvel ástæða til að geta hér um ályktun Spánverjans Enriques Bernardez um fornkonur, þess manns sem fyrstur þýddi Njálssögu á spænska tungu. Að hans dómi voru konurnar ekki vondar í sjálfu sér, heldur var ástæðan sú, að blóðhefndin var viðbragð kvenna, sem síður en menn bundust breyting- um þess þjóðfélags sem ríkti á dögum þeirra. í miklu stæiTÍ mæli en karlar, héldu þær uppi 6 LESBÓK MORGUNBLAÐSINS ~ MENNING/LISTIR 8. ÁGÚST 1998

x

Lesbók Morgunblaðsins

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lesbók Morgunblaðsins
https://timarit.is/publication/288

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.