Lesbók Morgunblaðsins - 06.12.2003, Blaðsíða 11

Lesbók Morgunblaðsins - 06.12.2003, Blaðsíða 11
LESBÓK MORGUNBLAÐSINS ˜ MENNING/LISTIR 6. DESEMBER 2003 11 Er vændi siðferðilega rangt eða ekki? Athugasemd ritstjóra Vísindavefsins: Þessi spurning er fram borin í ákveðnu samfélagi við tilteknar aðstæður og svarið hér á eftir miðast við það. Ýmislegt misjafnt hefur tengst vændi í samfélögum manna hingað til, ekki síst vegna ríkjandi misréttis kynjanna. Til dæmis er vændi oft rekið sem skipulögð atvinnustarfsemi þar sem hætta er á að einstaklingar séu þvingaðir á einn eða annan hátt, meðal annars með mansali, til að framfleyta sér með því að selja líkama sinn. Svarið fjallar um vændi frá þessum sjón- arhóli. Á hinn bóginn getum við vissulega hugsað okkur jafnréttissamfélag þar sem vændi þyrfti ekki endilega að vera siðferðilega rangt. Ef tveir eða fleiri jafnstæðir aðilar í þess konar samfélagi hittast og vilja af fús- um og frjálsum vilja stunda kynlíf gegn greiðslu til einhverra í hópnum, hinir fallast á að taka þátt í því óþvingaðir og inna um- samda greiðslu af hendi, er ekki endilega sýnilegt að brotið sé á rétti eins eða neins. En menn greinir sjálfsagt á um hversu langt muni líða þar til þessi mynd getur orðið að veruleika. ---------------oOo--------------- Vændi hefur lengi verið talið ósiðlegt. Lit- ið hefur verið niður á vændiskonuna sem hefur verið kölluð miður fallegum nöfnum svo sem „skækja“ og „hóra“. Reynt hefur verið að koma lögum yfir vændi með ýmsum hætti en flestar aðferðirnar eiga það sameig- inlegt að þar er vændiskonan talin vera rót vandans en lítið er fjallað um kaupandann. Hugmyndafræði þess háttar laga byggir á því viðhorfi að ekki er talið við hæfi að konur séu gerendur í kynferðismálum. Hegðun kaupandans, sem yfirleitt er karlmaður, er talin eðlileg en hegðun vændiskonunnar óeðlileg. Nú á dögum eru margir farnar að líta á vændi í stærra samhengi og benda á þá stað- reynd að án kaupenda væri vændi ekki til. Einnig hefur umræðan opnast fyrir því að vændi fyrirfinnst í fleiri myndum en kaupum karlmanns á líkama konunnar. Það er þó al- gengasta form vændis og hér verður fjallað um það frá félagslegu og kynjafræðilegu sjónarhorni. Skýringar á því af hverju karlmenn kaupa vændi eru oft fábrotnar. Algengt er að heyra svar í þeim dúr að vændi sé nú einu sinni elsta atvinnugreinin og að karlar séu eins og karlar eru. Þetta skýrir hins vegar afar lítið. Af auglýsingum vændiskvenna, spjall- rásum á Netinu og viðtölum við kaupendur vændis má sjá að ímynd vændiskvenna er á þann veg að þær séu alltaf „til í tuskið“ og séu fallegar, að minnsta kosti frá sjónarmiði viðskiptavinarins hverju sinni, hafi til dæmis stór brjóst ef því er að skipta og línurnar í fínu lagi. Lýsingar á „góðri“ vændiskonu snúast oft um útlit en „slæm“ vændiskona er talin vera peningagráðug og ágjörn og sinna starfi sínu illa. Þannig eru vændiskonur hlutgerðar, lík- amar þeirra ganga kaupum og sölum og mansal er stór þáttur í vændisheiminum eins og fram hefur komið í fréttum að und- anförnu. Segja má að einstaklingarnir sem stunda vændi hætti þannig að vera persónur; þeir verða fyrst og fremst kroppar og njóta eingöngu virðingar ef líkamar þeirra falla að fegurðarmati viðskiptavinarins eða smekk að öðru leyti. Í þeim fáu rannsóknum sem gerðar hafa verið á karlmönnum sem kaupa vændi hefur komið í ljós að neytendahópurinn er afar breiður og í honum eru karlmenn úr öllum stéttum samfélagsins. Algeng goðsögn er að þeir sem kaupi vændi séu aðeins þeir „ljótu“ en í sænskri rannsókn sést að reynsla karla af keyptu kynlífi er hlutfallslega mest hjá þeim sem hafa mikla kynferðislega reynslu og hafa átt marga kynlífsfélaga. Ástæður karla fyrir heimsóknum til vænd- iskvenna eru margar. Sumir segjast ekki fá nóg kynlíf, aðrir segja að þeir fái ekki „allt“ sem þeir vilja í kynlífi sínu en í báðum til- fellum er það afstætt hvað sé „nóg“ og „allt“. Enn aðrir segjast fara til vændiskvenna af því að þeir fái ekki neitt eða af því að þeir séu í einhvers konar kreppu. Allar þessar skýringar byggjast á því að karlar þurfi á miklu kynlífi að halda, meira en konur almennt. Sú skoðun á sér nokkuð sterkar rætur í menningu okkar. Samkvæmt henni þurfa karlar helst að fá „nóg“ eða að minnsta kosti „eitthvað“. Það tengist síðan þeirri gömlu hugmynd að meira yrði um nauðganir og annað kynferðislegt ofbeldi ef ekkert vændi væri í samfélaginu. Þannig er litið á vændi sem einhvers konar öryggis- ventil sem gegni mikilvægu samfélagslegu hlutverki. Þessar hugmyndir hafa skapað vændi bæði með beinum og óbeinum hætti. Í seinni heimsstyrjöldinni sá japanska ríkisstjórnin til þess að vændiskonur væru alltaf nálægt víg- völlunum. Það sama var uppi á teningnum í Víetnamstríðinu, með óbeinum hætti þó. Um leið hafa þessar menningarlegu hugmyndir réttlætt bágborna félagslega stöðu þeirra sem stunda vændið. Í þessu samfélagslega ljósi og út frá menningarlegum hugmyndum okkar ber að skoða vændi. Þá sést að hugmyndir okkar um kynin hafa skapað ójöfnuð, hlutgervingu á persónum og mansal svo eitthvað sé nefnt, en það er siðferðilega rangt. Gísli Hrafn Atlason, M.A.-nemi í mannfræði við Hafnarháskóla. Ritstjórn þakkar Vilhjálmi Árnasyni prófess- or gagnlegar umræður um siðfræði vændis og efni athugasemdarinnar fremst í svarinu. ER VÆNDI SIÐFERÐI- LEGA RANGT EÐA EKKI? Hvað er sjálfjónun, hvernig er rúnastafrófið, er hægt að sjá loft og hvers vegna er það orðið svona algengt að samsett orð séu slitin í sundur? Þessum spurningum og fjölmörgum öðrum hefur verið svarað að undanförnu á Vísindavefnum og hægt er að lesa svörin á slóðinni www.visindavefur.hi.is. VÍSINDI N auðarúnin er í Íslenskri galdrabók notuð til að vekja ófrið og upp- lausn; risti eg átta ása, nauðir níu, þursa þrettán stendur í magnaðri særingu. Rúnum ása og þursa er núið saman líkt og tveimur steinum sem við núning mynda eld. Í rúnakvæðum tengist rún þessi örð- ugleikum, erfiði og sársauka þótt hún eigi sér jákvæða hlið. Nauð tengist neyð, nekt og frosti í norska kvæðinu, en vísuorðin má þýða svona: „Nauð býður upp á fáa kosti. Nakinn mann kelur í frosti.“ Í því íslenska er getið um „þýjar þrá“, „þungan kost“ og „vássamleg verk“, enda er talið að Gróttasöngur kunni að búa á bak við. Inntaki rúnarinnar hefur verið lýst svona: Lífið setur mönnum mörk sem þeir hljóta að virða hverjar sem óskir þeirra eru eigi ekki illa að fara. Þetta kann því að vera rún norn- anna þriggja sem lögðu heiminum lögmál orsakar og afleiðingar samkvæmt norrænum sköpunarsögnum. Nornir þessar nefndust sem kunnugt er Urður: hið orðna, liðna, rótin; Verðandi: það sem er að gerast, afsprengið; og Skuld: afleiðingar þess sem á undan er gengið. Af þeim var Urður elst, kölluð Wyrd með Engilsöxum, en frumrök hennar fólust í því að allt hið skapaða lyti lögmáli áskapaðra eiginda, sam- hengi allífsins, hver stund væri sem hlekkur er tengdi fortíð við framtíð. Nornarúnin vísar því ekki á áhrínsorð, dóm eða ákvæði líkt og suðræn forlaga- hugtök, það sem kemur að mönnum óvörum utan að, heldur tengist hún skapandi breytileik, því sem er að gerast hverju sinni. Hún vísar líkt og örlagahugtakið forna á sjálfssköpun og sjálfsdóm, innri lífheild, en ekki fyrirframbundið ákvæði. Tími hvers manns sé ofinn úr verkum sem ekki verði aftur tekin. Neiti maður gefnum forsendum og snúist gegn hlutskipti sínu þá kalli hann yfir sig óhamingju, höggvi í eigin knérunn, snúist gegn sköpum (samheiti örlaga) sem enginn má undan komast. Nauðarrúnin kemur nokkrum sinnum fyrir í fornum ritum. Hún er svo dæmi sé tekið nefnd í tengslum við „ölrúnir“ í Sigurdrífumálum, en með „ölrúnum“ er sennilega átt við sömu rúnir og Egill Skalla-Grímsson skar á drykkjarhorn Bárðar í Atley í Egils sögu. Ólyfjan hafði verið blandað saman við drykk sem ætlaður var Agli, og signdi eiturbyrlarinn fullið, fékk það ölselju sem bar Agli fullið, en hann brá hnífi sínum og stakk í lófa sér, reist síðan rúnir á hornið og rauð á blóðinu. Að því búnu kvað hann: Ristum rún á horni, Rjóðum spjöll í dreyra. Þau vel eg orð til eyrna Óðs dýrs viðar róta. Drekkum veig sem viljum Vel glýjaðra þýja. Vitum, hve oss af eiri Öl það er Báröðr signdi. Hornið sprakk í sundur og fór drykkurinn niður í hálm. Nauð er mjög líklega ein af rún- um Egils, en hún megnar ekki að sprengja hornið ein síns liðs, fleiri kröftum þarf að stefna gegn krafti ölsins. Lausnin felst hugsanlega í myndmáli vísunnar, en með „eyrna rótum“ er átt við vaxtarstað eyrna á höfði, en þar sem horn vaxa á sama stað mega þau kallast „viður eyrna róta“. Hér er um að ræða við „óðs dýrs“, villtrar skepnu, kannski úruxa, en í næstu vísu Egils, ortri við sama tækifæri, segir meðal annars: „atgeira lætk ýrar/ ýring of grön skýra.“ Hér er „ýrar atgeir“ kenning fyrir horn, en ýr er myndað af úr (úr karldýr en ýr kvendýr). Úruxahorn þóttu sem áður getur miklar gersemar og voru notuð við helgiathafnir að fornu. Fátt er líklegra en merking þeirra hafi náð til drykkjarins sem í þeim var geymdur. Vísa Egils gefur að minnsta kosti til kynna að áfengt öl hafi heyrt til sviði Úrsrúnar. Sé túlkunin rétt má hugsa sér að ein ölrúnin hafi verið Úr sem tengst hefur öðrum mætti um Nauð. Hér hefur í öllu falli verið beitt galdralögmáli sem kemur víða fyrir í Íslenskri galdrabók, til dæmis í flóknum kvennagaldri þar sem rista átti nafn stúlku og nokkra stafi til viðbótar, meðal annars Mannsrún, Nauðarrún og Þursrún. Þar gegnir andstæða Þurs- rúnar og Mannsrúnar sama hlutverki og andhverfa Þurs- og Óssrúnar eða Fés- og Úrs- rúnar. Mannsrúnin stendur fyrir sjálf stúlkunnar sem Þursinn sundrar og leggur undir sig fyrir atbeina Nauðar. RÚNAMESSA LESBÓKAR Morgunblaðið/RAX „Nauð tengist neyð, nekt og frosti í norska kvæðinu, en vísuorðin má þýða svona: „Nauð býður upp á fáa kosti. Nakinn mann kelur í frosti.““ NAUÐ RÚNALÝSING 8:16 M AT T H Í A S V I Ð A R S Æ M U N D S S O N

x

Lesbók Morgunblaðsins

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lesbók Morgunblaðsins
https://timarit.is/publication/288

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.