Frjáls þjóð


Frjáls þjóð - 07.05.1955, Blaðsíða 1

Frjáls þjóð - 07.05.1955, Blaðsíða 1
FHtJ^lUli*Þ>J! Hve gott vœri i dag að heyra ! Hvítbláins söngva, Það hlustar og bíður það land, sem er ennþá í sárum. (Guðrnundur Böðvarssonh 4. árg. Laugardagiim 7. maí 1955 17. tM,. tjórnarliðið ætlar að ræna kiarabótunum Menníngarsjón- varp frá Keflavík Fyrir nokkru jók banda- riska setuliðið menningar- starfsemi sína á Keflavíkur- flugvelli með sjónvarpsstöð. Hátíðlega var tilkynnt, að sjónvarpsstöð þessi væri svo kraftlítil, að hún næði ekki út fyrir flugvöllinn. Nú er komið á daginn, að hér hef- ur verið farið með ósann- indi. Sjónvarpsstöðin hefur nægan styrkleika til þess að há um öll Suðurnes og til Beykjavíkur og jafnvel lengra. Þess verður vaf alaust ekki langt að bíða, áð þessi þátt- ur bandarískrar herstöðva- menningar fari að teygja anga sína inn á íslenzk heimili. Það éfé verkf allið á íangínn af rá&num hug Eftir þá lausn verkfallsins, sem varð í lok síðustu viku, er það enn brýnna nauðsynjamál almennings í landmu en nokkra sinni fyrr, að verðlag verði lækkað alls staðar þar, sem. því verður við komið. Án þess mun aukinn krónuf jöldi, er verkamenn og iðnaðarmenn fá í kaup og bændur fyrir afurðir sínar, hverfa jafnótt í botnlausa hít og verðbólguskrúfan snúast af vaxandi hraða. Þjóðvarnarflokkurinn harm- ar það, að verkfallinu skyldi ekki af fullum þunga hafa verið beint að því að knýja fram verðlækkanir, jafnframt því sem hinar lægst launuðu stéttir fengu kaupleiðréttingu. Kommúnistar héldu þvi fram, að verkfallsmenn gætu ekki beint kröfum sínum að verð- lækkunum, því að þær væru löggjafaratriði. Lausn verk- fallsins afsannaði þó þá kenn- ingu, því að eitt meginatriði .rvv^vv^rvvvvvvv-Jvvvvv%.v.^v%nJVVvvvvAní^^ Loforð Bjarita Benediktssoitar — efncfir stórgréðafélaganna 16 rfður m$mb^ib . H. >H. — 1**«***.». Wri» »«i . Yfíríýsing Bjama BfBediklnHMjar déöBBákráiíberra á im^ fcUtrtoáifc Sjátfsl^yé^ Misstiörrm-mun stánáa fr móti verphækkwum oq reyna ao halda föstu skráðugengi krónunnar Að morgni hins sama dags og Bjarni Benediktsson hét því, að ríkisstjórnin skyldi berjasl gegn verðhækkunum, hækk- uðu smurstöðvar olíuíelaganna smurning á bifreiðum úr 25.50. /vvwuuwvwwwwvwsvwvvv Herntettfiiritir komtiir aftiir Verkfallinu fylgdi ein til- breytni, sem flestir voru fegn- ir. Bandarískir hermenn sáust ekki í Reykjavík, meðan það stóð yfir. Allir voru lausir við þá hugraun að sjá erlenda setu- liðsmenn í einkennisbúningum í hópum á götum höfuðborg- arinnar. Síðan verkfallinu lauk, hafa hermennirnir komið á ný til Reykjavíkur. Þeir fara í flokk- um um göturnar á leið til þeirra staða, þar sem þeim eru búnar viðtökur, og"hópast inn í kaffi- húsin á síðkvöldum. Það er einangrun dr. Kristins. Þetta er víst í samræmi við leyniregl- urnar. í 35 krónur. Það var 40% hækkun, sem gerð var þegjandi og hljóðalaust og á að rétt- lætaset með því, að kaup verka- Cólks hækkaði um 10%. Um þessar mundir gengur einnig í gildi 1000 króna hækk- un á skyldutryggingum á bif- reiðum. Hækka skyldutrygg- ingarnar um yfir 70% ¦— úr 1440 krónum í 2460. Þannig mun hver hækkunin dynja yfir á fætur annarri, og hverju sem Bjarni Benedikts- son lofar á Varðarfundum, mun ríkisstjórnin láta sér þetta vel líka, því að hún ætlár sér sýni- lega að storka almenningi með því, hversu fljótt margvíslegar verðhækkanir komi í kjölfar hinna nýju kjarasamninga. — Þótt ríkisstjórnin þykist í orði kveðnu vilja standa á móti verðhækkunum, lætur hún sér vel líka, að þeim sé skellt á sem fyrst og sem stórstíg- ustum. Allt er með ráðum gert. Þetta á alme»ningur að fá fyrir vikið. Þegar verkamenn fá 10% hækkun, fá olíufélögin 40% og tryggiogafélögin 70%. hennar, atvinnuleysissjóðurinn, er einmitt löggjafaratriði og fær ekki lagagildi, fyrr en al- þingi hefur samþykkt lög um haim. Hefði kröfunum um verðlækkanir verið einhuga haldið uppi í verkfallinu, er efalaust, að ríkisstjórnin og stuðningsflokkar hennar hefðu orðið að beygja sig fyrir þunga almenningsálitsins og öllu vinnandi fólki verið tryggðar varanlegri kjarabætur en nú hafa fengizt. En kommúnistar voru í bandalagi við ríkis- stjórnina um það að hundsa kröfurnar um verðlækkun. Stórhækkanír yfirvofandi. Afleiðingin er sú, að stór- kostlegar hækkanir á mörgum sviðum vofa ýfir. Sumar komu til framkvæmda þegar sama dag og verkfallinu var aflétt, en aðrar koma fram á næstu vikum. Iðnmeistarar og milli- liðir geta nú lagt sama hundr- aðshluta á hærri upphæðir en áður og fá þannig brotalaust meiri gróða en fyrr, og flestar vörur munu hækka bráðlega um miklu hærri hundraðshluta en nemur kauphækkun verka- fólks, ef ekki verður að gert. Frh. á 2. síðu. § Stímpingar á jöfunni: Hermangshtieyksfi Fram- sókitar vekja afund íhatdsins Framsóknarmenn og Sjálf- stæðismenn virðast nú vera í þann veginn að fara í hár sam- an út af hermangsgróðanum. Framsóknarmenn þóttust sem kunnugt er mjög §fskiptir með- an Bjarni Benediktsson hafði hermangsmálin að mestu leyti undir sinni st)órn, en nú ger- ast Sjálfstæðismenn óðir og ær- ir yfir því, að dr. Kristinn Guð- mundsson og menn hans sópa til gróðafélaga Framsóknar- manna obbanum af þeim gróða, er íslenzkir hermangarar ná til sín. í síðasta tölublaði Flugvall- arblaðsins, sem gefið er út af Sjálfstæðismönnum, eru þessi mál mjög til umræðu, og greiða hinir öfundsjúku Sjálfstæðis- menn Framsóknarbræðrum sín- um í hermanginu mörg högg og þung. Þar er frá þvi skýrt, að Framsóknarfyrirtækinu Byggi hafi verið fengið í hendur allt viðhald og eft- irlit mannvirkja á Kefla- víkurflugvelli með þeim kjörum, er* fyrirtækið sjálft setur. Formann stjórnar þessa fyrirtækis s«gir blaðið vera Sigurð Jónasson, sem líka er fulltrúi ríkisstjórn- arinnar í „vamarmálum" og hefur komið fyrirtækinu í þessa aðstöðu. Aðra eigend- ur þess segir blaðíð ýmsa Framsoknarmenn. Þá segir blaðið, að fyrir- tækið Kistufell hafi fengið einkarétt á ölium innflutn- ingi til Keflavíkurflugvallar, og ber til sönnunar fyrir sig bréf, er það hefur skrifað til fyrirtækja erlendis í því skyni að afla sér umboða fyrir þau. Eigendur Kistu- fells eru sumir hinir sömu og eigendur Byggis, og auk þess segir Flugvallar- blaðið son formanns Fram<- sóknarf lokksins einn eig- endanna. Loks er fyrirtæki S.f.S.,. Regimi, er byggir fyrir her- inn úr höggsteypu, innfluttri frá Hollandi. Segir blaðið höggsteypuhúsin tvöfalt dýrari en venjuleg steinhús og þrefalt dýrari en timbur- hús. Eigi að síður hafi ver- ið skipað svo fyrir, að fram- vegis skuli einungis byggS - höggsteypuhús í herstöðv- unum, 'því að slíkar bygg- ingar eru allar á vegunt Regins, en gróðinn þeinn mun meiri sem bygging- arnar verða dýrari. Blaðið lýsir átakanlega fjár- plógsstarfsemi Framsóknar- höfðingjanna í sambandi viðí-' hermangið. En hneykslunirt. virðist þó aðallega stafa af því, að Sjálfsfæðismenn beri skarð- an hlut frá borði, en ekki hinu, að spillingin veki svo ýkjamik- inn hrylling. Þeir vilja nefni* lega vera jafnréttháir aðilar aðt svínaríinu. Framsókitfráhveif kosningamáft sími Þegar felld var sú tillagak. þingmanna Þjóðvarnarflokks-.- ins, að Eimskipafélag fsland&í. skyldi greiða 8% skatt, fluttu-,'. þeir við þriðju umræðu þá . breytingartillögu, að skatt- ¦ - greiðsla Eimskipafélagsins:-a, skyldi hlíta sömu reglum og:; skattgreiðsla skipadeildar S.f .S.-.. Þessi tillaga vav einnig felkJV. að viðhöfðu nafnakalli. GegJx..- henni snerust allir þingmenn^ .s stjórnarflokkanna í neðri deild^,. að undanskildum Gísla Guð-=— mundssyni og Helga Jónassyni,.. wvwwv^^vvwwft^ftMjw«vs.vv^JvyvwAV^ . Gengið ú reha: Skrautfjöður Framsóknarflokksins, máiefní sótt í tillögur þjóðvarnarmanna á þingí Um miðjan októbermánuð í fyrrahaust báru Gils Guð- nundsson og Bergur Sigurbjörnsson fram þingsályktunartillögu un hagn.ýtingu viruxuafls í þágu innlendra atvinnuvega. Þegar 'járveitinganefnd skilaði loks áliti um hana, fór meirihiuti nennar, Framsóknarmenn og Sjálfstajðismenn, hinum hrak- legustu orðum um tiliöguna og lag'ði til, að henni yrði visað vá, en minnihlutinii, Hannibal Valdimarsson og Lúðvík Jósefs- ;on, lagði eindregið til, að hán yrði samþykkt. Um áramótin var gert sjö vikna þinghlé, og að þvi loknu ^ar það til tíðinda, að Hermann rónassorf og fleiri Framsóknar- Dingmenn báru fram þings- ályktm»a;rtillögu um iiýjar at- vinnugreinar. Hefur þessari til- lögu verið lýst í Framsóknar- blöðunum sem hinni merkileg- ustu nýjung. Bæði hugmyndin sjálf og rékstiúmragarinn var þú sóttur í þÍHgsályktunartiI-".- lögu þeirra Gils og Bergs, ogc sjálfri var tillögu Fram- sóknarmatma breytt til bótiv í nefnd samkvæmt tillögtt Bergs Sigurbjörnssonar og fleiri. Stórmannleg eru þessi vinnu~ - brögð ekki- en þó bera þau.: vitm um það, að Framsóknar- þingmennirnir eru ekki slegniir~ algerri blindu, meðan þeir*- kunna þannig að verja sér mál-*- efni frá öðcum. « i'

x

Frjáls þjóð

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Frjáls þjóð
https://timarit.is/publication/311

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.