Frjáls þjóð


Frjáls þjóð - 07.05.1955, Blaðsíða 4

Frjáls þjóð - 07.05.1955, Blaðsíða 4
FRJALS ÞJÖÐ Laugardaginn 7, maí 1955 FRJÁLS ÞJÖÐ Útgefandi: Þjóðvarnarflokkur íslands Ritstjóri: Jón Helgason, simi 6169. Afgreiðsla: Skólavörðustíg 17. Rvík, Sími 2923. — Pósthólf 561. j Áskriftargjald kr. 6,00 á mánuði. — Verð í lausasölu kr. 2,00. Félagsprentsmiðjan h.f. „Hin ábyrga afsia&a" Við kosningar. þær, sem fram ífóru sumarið 1953, gerði Tím- inn þessi orð að eins konar kjörorði Framsóknarflokksins: „Framsóknarflokkurinn er elni flokkurinn, sem alltaf tekur ábyrga afstöðu til mála." Deilur stjórnarflokkanna, "Sjálfstæðisflokks og Fram- sóknar, snerust þá einkum um það, hvert olíufélaganna hefði gert sig sekast um stórkostleg- asta fjárglæfra og hvort skipa- deild S.Í.S. eða Eimskipafélagið sópuðu til sín meiri gróða hlutfallslega. Gerði Tíminn þá stórgróða Eimskipafélagsins að einu aðalmáli kosninganna. Nú hafa þjóðvarnarmenn flutt á þingi þær tillögur, að Eimskipafélagið greiði 8 % skatt eða að öðrum kosti sama skatt og samvinnufélögin greiða af skipaútgerð sinni. En svo héfur við brugðið, að allt annað er nú uppi á teningnum hjá Fram- sókn heldur en fyrir kosning- arnar 1953. Héfði þó mátt ætla, að þá hefði verið mótuð afstaða Framsóknarflokksins - til mála á næsta kjörtímabili. 22. maí 1953 lýsti Tíminn því mjög fjálglega, að „hið skatt- frjálsa óskabarn þjóðarinnar" hefði grætt 51,5 milljónir króna. „Þjóðin borgaði ofsahá farmgjöld, en Eimskip not- aði féð til kaupa á gömlum og úr sér gengnum eignum Thorsaranna." Hneykslast Tíminn á því, að Morgunblaðið „hefur aldrei kallað þetta J framferði Eimskipafélagsins 1 gróðabrall, okurálagningu, j brask, mesta fjarmála- j hneyksli, sem um getur hér ] á landi, eða tilraun 'til að j safna fé á kostnað lands- j manna", og telur næsta f rá- I leitt, að „aldrei væri einum eyri af því skilað aftiu* til ] landsmanna, sem urðu að I greiða félaginu bessar millj- ' ónir með háu verði á þeim vörum, sem félagið flutti". Daginn eftir lýsti Tíminn lyfir því, að Eimskipafélagið hefði „brugðizt trúnaði þeim, er þjóðin sýndi því, er hún J leyfði áðurnefnda auðsöfn- j un. — Þetta trúnaðarbrot Eimskipafélagsins auglýsir, ' að yfirráðin yfir því eru j komin í hendurnar á ósvíf- J inni fjárbrallsklíku, sem ' miðar starf þess meira við eigin hag en hagsmuni heildarinnar." 27. maí segir Tíminn, að Eimskipafélagið hafi rænt af bændum landsins 125 þúsund krónum í sambandi við einn áburðarfarm, en alls sé gróði þess af áburðarf lutningum 720 þúsund krónur. Heimtar blaðið endurgreiðslu á þessu fé. Daginn eftir kemst það svo að -orði: „Þá finnst mönnum það lítt skiljanlegt, að Bjarni (Benediktsson) skuli teija það alveg sjálfsagt, að S.Í.S. og Eimskipafélagið sæti ekki sömu reglum". Síðan er heimtuð endur- greiðsla á áburðargróðanum. „Láti félagið bað ógert, stendur vonandi ekki á Sjálfstæðismönnum að heimta endurgreiðsluna". 30. maí er ein fyrirsögnin: „Felur Eimskip gróðann?" í sama tölublaði er þeirri sök lýst á hendur Eimskipafélaginu, að það hafi komið úr landi 600 þúsund krónum í sambandi við áburðarflutningana, umfram leigukostnað við skipin, er áburðinn fluttu. 5. júní setur Tíminn svo fram úrslitakosti sína í spurn- arformi: „Er ekki gróði og fjársöfnun félagsins orðin langt úr hófi fram til þess, að það geti talizt þjóna hinum upphaflega til- gangi? Er réttlátur grundvöll- ur fyrir algeru skattfrelsi fyr- irtækisins, þegar það er rekið sem gróðafyrirtæki í jafn stór- um stíl og gert hefur verið? Hvað finnst öðrum skattgreið- endum? Er ekki tímabært, að félagið skili viðskiptamönnum sínum til baka einhverjum hluta af gróðanum, þegar hann nemur árum saman 20% af heildar- tekjum hvers árs? . . . Er rétt, að það opin- bera hafi enga íhlutun um þá miklu fjármuni, sem hér um ræðir?" Og 25. júní segir Tíminn berum orðum, hvað Fram- sóknarflokkurinn vilji: „Frá almennu sjónarmiði virðist það vissulega ekki fært, að félagið haldi hlunn- indum sínum áfram." Þetta var nú fyrir kosningar, og þannig markaði Framsókn- arflokkurinn stefnu sína í skattfrelsismálum Eimskipafé- lagsins. En þegar á þing kemur og tillögur eru fluttar um það, að Eimskipafélagið greiði sömu skattá og samvinnufélögin. þá stendur ekki aðeins á Sjálfstæðismönrium að „heimta endurgreiðsluna", heldur FRAMSÓKNAR- MÖNNUM líka. Og þá er það ekki aðeins BjarniBene- diktsson, sem telur það „al- veg sjálfsagt, að S.Í.S, og Eimskipafélagið sæti ekki sömu reglum", heldur cinnig EYSTEINN JÓNSSON, vara formaður Sambandsins, og NÆR ALLT ÞINGLIÐ HANS. Kosningaþjark Tímans er þannig lýst fals eitt og blekk- ing. „Framsóknarflokkurinn er eini flokkurmn, sem alltaf tek- ur ábyrga afstöðu!" Ur viðri verötd Sigur yfir sveppasjúkdómum í nytjagróðri ? IForyrkjurnar eru hafnar, sáðtíminn fer í hönd. Sumarið er kom- ið um norðurslóðir. I fyrstu viku maímánaðar er það ekki ó- viðeigandi, að lítillega sé sagt frá nýju lyfi, sem ýmsir telja, að geti forðað miklu tjóni af völdum sníkjusveppa á grænmeti, garð- ávöxtum og korni. Þetta lyf hefur ekki enn verið reynt hér, eri eitthvað af því mun vera í þann veginn að koma. Tjón það, scní" sveppir valda á nytjagróðri um allar jarðir, verð- ur ekki tölum talið. Þeir eru að verki á akri og garðlöndum, i vöruskemmum og búri húsmóð- urinnar., Gró sveppa eru alls staðar. Þau svífa ósýnilega í loft- inu, Qg þeirra verður ekki' vart, fyrr en sjúkdómseinkennin koma fram á plöntunum — kartöflu- mygla, kornryð, eplakrefða, rót- arfúi, kímmygla, þrúgumygla, mjölsveppur, dropaveiki, tigla- veiki, hnúðsveppur. Nýja lyfið. flísindamcnn hafa stcfnt að því ' að finna varnarlyf gegn svcpp- um, er jafnist á við DDT gegn skordýrum. Bezta lyfið, sem hing- að til hefur fundizt, er svokallað kaptan — N-triklorethylthiotetra- hydroftalamid. (Nafnið er langt og erfitt). Árið 1951 var það tek- ið í notkun á eplaræktarlendum i Maryland í Bandaríkjunum, þar sem eplakrefðan gerði stórkost- legan usla. 1952 var úr því skor- ið, að það varði maísinn betur fyrir sveppasjúkdómum cn önnur lyf, sem völ var á. Sama, ár kom það í ljós, að það rcyndist vel til þess að varna rotnun í sætkart- öflum í Kaliforníu. Tíu ára gamalt. B'aptan er bandarisk uppgötvun, og það er meira að segja Essó- framleiðsla. Vísindamenn i Lind- en í New Jersey höfðu í níu mán- uði unnið við rannsóknir á efn- um, sem eru í jarðoliu, og áhrif þeirra á sveppi. Þeir höfðu athtig- að 405 efnasambönd, er cinn efna- fræðingurinn gerði það af rælni morgun cinn í maí 194C að þurrka og brcyta i duft vökva nokkrum, sem enginn liafði búizt við, að gæti komið að haldi. Ofurlitið af dufti þessu var síðan látið í til- ratinaglas, cr í voru gró svcpps þcss, er valda kartöflusýki. Undr- un vísindamannanna var mikil, er þeir komust að raun um, að þetta varnaði því, að gróin spir- uðu. Slík cfni höfðu að vísu fundizt úður i tilraunastofum Essós, en hænguririn var sá, að plönturnar þoklu þær ekki heldur. Það var þvi öf sncmmt að fagna. En til- raunir þær, sem gerðar voru næstu mánuði, sýndu, að kaptani var öðruvísi háttað. Og það reyndist álitlega gcgn flestum al- varlegustu sveppasjúkdómunum, sem garðyrkjumenn eiga við að stríða, þótt i ljós kæmu hyrjun- arerfiðleikar við notkun þess. Víðtæk notkun kaptans. jírið 1953 hafði kaptan náð við- urkenningu í Bandarikjunum, og nú cr ekkert varnarlyf gegn sveppasjúkdómum talið standa því jafnfætis. Hins vegár er ekk- ert vitað um áhrif lyfsins, þegar til lengdar lætur, og til eru líka þeir sveppasjúkdómar, sem það vinnur ekki á. Það er einnig vandfarið með það, og verður að fylgja nákvæmlcga notkunarregl- unum, ef það á að koma að fullu haldi. Flestar hinna stærri frærækt- arstöðva vestan liafs svepp- hreinsa nú margs konar fræ og soðkorn raeð kaptani. Tómata- jurtir eru dyftar með þvi, og það er notað við sykurrófnaræktun og baðmullarræktun. Það er einnig mikið notað við blómarækt, til dæmis við að verja rósir, Alpa- rósir, prcstafifla, linúðskáblöð og drottningarblóm fyrir svcppa- sjúkdómum. Eykur geymsluþol. 1/omið hefur i ljós, að kaptan cykur stórlcga gcymsluþol grænmetis og ávaxta. Epli, sem á vaxtaskciði voru úðuð með kaptani, voru geymd í kælirúmi í einn mánuð og síðan við stofu- hita í tvær vikur. Aðeins 12% skemmdust, en epli, er reynt var að verja mcð öðrum efnum, ger- cyðilögðust að kalla. Kartöflur, jarðarbcr, ferskjur, vinber og kirsuber geymast einnig mun bctur, ef kaptan er notað. I.oks er sá kostur við kaptan, að þvi fylgja færri skaðlegir á- gallar cn mörgum öðrum efnuni og efnasamböndum, er notuð eru hér i baráttunni við meindýr og sníkjusveppi á gróðri. Það cc lyktarlítið, og eituráhrif þcss eru veik. Reynist það í framtiðinni eins vel og vonir eru til, hafa jarðyrkjumenn fengið i hendur nýtt lyf til þess að draga úr þvi gifyrlega tjóni, er sveppar valda. t Tilkynning irá Síidurútveffsnefnd tíi stldttisíilt<>ndit á Norður- Off \itsistsltsstdi Þeir, sem ætla að salta síld norðanlands og austan á þessu sumri, þurfa að sækja utn leyfi til Síldarútvegs- nefndar. Umsækjendur þurfa að upplýsa eftirfarandi: 1. Hvaða söltunarstöð þeir hafa til umráða. 2. Hvaða eftirlitsmaður verður á stöðinni. 3. Tunnu- og saltbirgðir. Umsóknir sendist skrifstofu vprri á Siglufirði fyrir 31. maí n k. Þeir, sem ætla að salta síld um borð í veiðiskipum, þurfa: einnig að senda nefndinni umsóknir fyrir sama tíma. Nauðsynlegt er, að tunnu- og saltpantanir fylgi söltun- arumsóknum. Tunnur og salt frá nefndinni verður að greiða við mót- töku eða setja bankatryggingu fyrir greiðslunni, áður en afhending fer fram. Athygli saltenda skal vakin á því, að sé salt tekið af lager, en ekki við skipshlið, reiknast kaupendum þess kostnaður vegna móttöku og geymslu, svo og afhendingar-- kostnaður. Þeir saltendur, sem eigi panta tunnur og salt fyrir 31. maí, þurfa að greiða allan kostnað, sem verða kann vegna / útskipunar og flutnings varanna milli hafna innanlands. Síidarú tvegsnefnd Garöleigjendur í Reykjavík Garðleigjendur eru áminntir um að greiða afgjöld af leigugörðum fyrir 10. maí n.k. Sé ekki greitt fyrir þann tíma verða garðlöndin leigð. öðrum. Ræktunárráðunautur.

x

Frjáls þjóð

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Frjáls þjóð
https://timarit.is/publication/311

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.