Tíminn - 24.10.1970, Blaðsíða 14

Tíminn - 24.10.1970, Blaðsíða 14
14 TIMINN LAUGARDAGUR 24. októlber 197» Hópuppsagnir? Framhald af bls. 1 í fyrsta lagi víta háskólamenn það, að þeim skyldi ekki vera gef inn kostur á að kynna sér bess ar hugmyndir áður en þær voru lagðar fram, einkum bar sem sum atriði þeirra varða háskólamenn sérstaklega. Auk þess sé launa stigi sá, sem settur er fram í bess um drögum, að nokkru leyti byggð ur á reikningum, sem Launamála ráð Bandalágs háskólamanna hef ur gert og lagt fram. Háskóla- inenn geti ekki unað bessu. í öðru lagi telja háskólamenn að efni þessara hugmynda beri Bifreiðaeigendur Getum aftur tekið bifreið- ar yðar til viðgerða með stuttum fyrirvara. I^éttingar, ryðbætingar, grindaviðgerðir, yfir- byggingar og almennar bílaviðgerðir. Höfum sílsa í flestar gerð- ir bifreiða. Fljót og góð afgreiðsla. — Vönduð vinna. BlLASMIÐJAN KYNDILL Súðavogi 34. Sími 32778. mjjjk TRÚLOFUNARHRINGAR Fljót afgeriðsla. Srndum gegn póstkröfu. GUDM. ÞORSTEINSSON gullsmiður. Bankastræti 12. Miðstöð bílaviðskifta * Fólksbflar :Jí Jeppar * Vörubílnr $ Vinnuvólar BÍUA- OG BÚVÉLASALAN v/Miklatorg. Slmar 23136 og 26066 þess greinilega vott að fulltrúar BHM komu hvergi ' nærri gerð þeirra, því að hagsmunir þeirra séu þar algerlega fyrir borð born- ir, einkuim í tveim atriðum: 1. Launastiginn sé gerður á þeirra kostnað, miðað við útreikn inga, sem gerðir séu á grundveUi starfsmats og launakjara á friáls uoi markaði nú. Beri í þessu sambandi að hafa \ huga ákvæði laga um kjarasamninga opinberra starfsmanna þar sem segir, að Kjaradómur skuli vi'ð úrlausnir sínar m. a. hafa hliðsjón af kjör- um launbega er vinni við sam- bærileg.. störf hjá öðrum en ríkinu. Öðrum opinberum starfsm. séu jafnvel ætluð meiri laun, eci þeir eigi rétt á samkvæmt fyrr- greindum reikningi, en háskóla- menn eigi að hljóta allt að 10% minni laun en þeim ber. 2. Gert sé ráð fyrir að kennar- ar ,sem uppfylla ekki fyllstu menntunarkröfur hljóti sömu laun og fullmenntaðir kennarar, ef þeir hafa verið 4 ár í starfi fyrir hvert eitt ár, sem vantar á í menntunina. Með því að gera starfsaldur þannig jafngildan menntun sé verið að gera lítið úr öfkm tnenntunar og liggi raunar við að hún sé gerð hlægileg. Auk þess sýni einföldustu útreikningar að hlutfallið 4:1 fái ekki staðizt. Með samiþykki sínu á fyrrgreind um hugmyndum hafi stjórn og kjararáð BSRB sýnt betur en nokkru sinní fyrr að ókleift er að líta á BSRB sem fulltrúa háskóla- manna í kjarasamningum. Ljóst sé að raunhæfir samning- ar, sem háskólamenn geta unað eins og aðrir, verði ekki gerðir ciema BHM fái fullan samnings- rétt. Háskólamenn hljóti því að fylgja þessari kröfu eftir með öll um ráðum. Krafa BHM er sú, að ríkisstjórn og þingflokkarnir saeiþykki lög um samningsrétt til' handa BHM án tafar. Að öðrum' kosti verði teknir upp samningar um lausráðn ingu háskólamanna í ríkisþjón- ustu. fárniðnaðarmenn Framhald af bls. 2 aSS launafólk fái fullar verðlagsupp bætur á laun eins og kveðið er á um í kjarasamningum eða, að verð- lag vöru og þjónustu verði lækk- *5 er nemur verfðhækkunum. — Launafólki og fulltrúum þess ber að standa fast á því að kaupmáttur lauma verði ekki lakari en eftir kjarasamningana í júní—júli sl. Fréttatilkynning frá Félagi járniðnaðarmanna. Afmælissýning Fratnhald af bls. 2 það erfiða verk að gera við olíu- málverkin. Hann er hámenntaður sérfræðinguir í viðgerð mynda, en viðgerð og hreinsun vatnslita- mynda annaðist Signe Rönne. Hún er sérfræðingur í viðgerð mynda, sem málaðar eru á pappír og hefur starfa® í áratugi hjá danska ríkisilistasafninu. Nú á 10 ára afmæli safnsins þykir því viðeigandi að gefa al- menningi kost á að sjá þessar myndir Ásgríms. Sýningin hefst á sunnudaginn og er öllum opin frá kl. 2—10 til 1. nóvember. A morgun, laugardag, er hún ein- Þökkum innilega auðsýnda samúð við fráfall og jarðarför Sæmundar Sæmundssonar. Inglb|ðrg Pátsdóttlr, Pál! Sæmundsson, GuSný Óskarsdóttlr, Guðlaugur Sæmundsson, Ragnhlldur Guðmundsdóttlr. ungis opin nánustu skyldmennum Ásgríms, vinum hans og nokkr um öðrum gestum. Það skal fram tekið, að aðgangur að sýningunni er ókeypis. Á sýningunni eru 22 myndir, þar af 14 olíumálverk og 8 vatnslitamyndir, þeirra á meðal elzta myndin í Ásgrímssafm, mynd af póstskipinu Vésta, frá Bíldu- dal, máluð 1896, eftir bví sem stjórnarnefnd safnsins hefur kom izt næst. Þá mynd fékk safnið að giöf fyrir þremur árum, frá þeim Ragnari Jónssyni, bókaút- gefanda og Sigurgeiri Sigurjóns syni hrl. (Tímamynd Gúnnar) Breiðhoit hf. Framhald af bls. 2 anna, en seljandi skuldbindur sig til þess, að verð á þessari sameign verði aldrei hærra en rúmmáls- verð iniðað við byggingarvísitölu á þeim títna, sem henni er skilað, en áætlað er að það verði 1972/ 1973. Breiðholt h.f. annast sjálfs sölu íbúðanna og er sölumaður Kon- ráð Adólfsson. Þessi háttur er hafður á til þess að kynnast þörf- am og vilja kaupenda o^ verður unnið úr þeim gögnusn, sem þannig fást og tekið tillit til þeirra í frekari framkvæmdum á skipulagi fyrsta áfanga Æsufells 2—6 vegna athugasemda frá kaup endum. Þegar fyrsta áfanga Æsufells 2 —6 er lokið verður byggingu síð- ari hluta hússins haldið áfram í samræmi við markaðsþörf. Hrafnkell Thorlacíus, arkitekt og Björn Emilsson, byggingatækni fræðingur, hafa teiknað fjölbýlis- hús þetta, en verkfræðingar við framkvæmdirnar eru Ríkharður Steinsson, Rafn Jensson, Sigurðui Halldói-sson og. Óttar Halldórsson. Námsstyrkir Framhald af bls. 3. ríkjunuen. Umsóknareyðublöð ásamt nánari upplýsingum fást á skrifstofu Íslenzk-Ameríska félags- ins, Austurstræti 17,: II. hæð. Umsóknarfrestur til 15. desém- ber, 1970. Frá Íslenzk-Ameríska félagiau. Skíðalyftur Framhald af bls. 1 nokkrum metrum frá nægur stijór. Verð hverrar lyftu er milli 220—260 þúsUnd krónur, en þess má geta að stólalyftan á Akur- eyri kostaði á sínum tíma mil'i fi—7 mill.iónir króna uppsett. Barbara Hutton Framhald af bls. 16. Ekki er fyllilega ljóst, hvern ig á því stóð, að upp komst um nafn frú Hutton, sem hins ör- láta gefanda, en það var í sambandi við mikla veizlu, sem til stendur að halda 18. des- ember n. k. í tilefni af 200 ára ;afmæli utanríkisb.iónustunnar dönsku. Til veizlunnar er boð- i'ð hvorki meira né minna en 800 manns og á „l'eynisjóður- inn' að standa undir öllum kostnaði hennar. Barbara Hutton, sem nú er 58 ára, er auk milljóna sinna fræg fyrir að hafa gift sig s.iö sinnum. Þrír eiginmannn henn ar voru með blátt blóð í æð- um, tveir rússneskir prinsar og einn frá Laos. Danski greifinn var eiginmaður nr. 2 og sonur þeirra, Lanee er ná kvæntur og búsettur í Bandaríkjunum Eftir skilnaðinn við Rewent- low, giftist Barbara kvikmynda leikaranum Cary Grant, en greifinn fékk umráðarétt yfir syninum. Barbara reyndi að kaupa foreldraréttinn aftur, en fékk bað svar frá greifanum, að sonur hans væri ekki til sölu. Stríð um barnið hafði eng in áhrif á ást Barböru á Dan- mörku. í þau 14 ár, sem hún hefur styíkt utanríkisþ.iónust una, nemur framJlagið hundruð um milljóna (ísl. br.). Núver andi utanríkisráðherra Dana, Poul Hartling, er um þessar miundir staddur hjá Samein uðu þjóðunum í New York og hefur því ekki verið hægt að fá hans umsögn um þetta mál. íþróttir Framhald af bls. 13 Varamenn: Hörður Sigmars- son, FH, Baldvin Elíasson, KR, Gísli Torfason, ÉBK, ViSar Halldórsson, FH, Atli Þór Héð- insson, KR. Skólahljómsveit Kópavogs, sem vakti mikla athygli er leik urinn gegn Wales fór fram, mun leika áður en kappleikur- inn- befst og í leikhléi. Karl Ó Runólfsson Framhald af bls. 16. lúðrasveitanna á Akureyri, 'ísafirði og Hafnarfirði, en lengst stjórnaði hann Lúðrasveitinni Svan í Reykjavík, eða í tottugu ár, og er Karl mí heiðursfélagi Svansins, Lúðrasveitar Reykjavík ur og Landssambands ísl. lúðra sveita sem hann var formaður fyr- ir í tíu ár frá 1954 til 1964. Karl var kennari við Tónlistarskólann í Reykjavík frá 1939 og trompet leikari J Sinfóníuhljómsveit ' ís- lands 1950 — 55. Þá var hann kennari og stjórnandi unglinga lúðrasveitar Reyk.iavíkur frá stofn un.i Karl Ottó Runólfsson hefur sam ið flestar tegundir tónsmíða, s.s. einsöngslög, en af þeim mun kunn ast. Ég sem í fjarlægð — kórlög, kantötur, balletta, forleiki, leik hústónverk, sónötur, sinfóníu svítur að ógleymdum lúðrasveitar tónverkum. Afmælis KarTs var minnzt á síðustu tónTeikum Sin- fóníuhl.iómsveitar fslands þar sem leikin voru verk eftir Karl, og hann hylltur í lok tónleikanna. , Karl er. kvæntur Helgu Kristiáns dóttur frá Álfsnesi á Kjalarnesi. IVIilli heims og helju Framhald af bls. 1 að, hvaðan hann kom, enda var hægt' a'ð rekja blóðferilinn, að húsi við Lindargötuna. Þar býr einhleypur maður, sem ekki var heima begar l'ögreglan kom þang að. Var hann handtekinn síðar um kvöldið á heimili sínu. Maðurinn, sem er rúmlega sex tugur að aldri, ber í yfirheyrslu að hann hafi stungið piltinn í nauðvörn. Segir hann sig ekki bekkja piltinn, en hann hafi ráð- izt inn i íbúð til sín og heimtað af sér peninga Urðu nokkur orða skipti milli beirra í eldhúsinu. Seg ir maðurinn að pilturinn hafi bá gripið hníf og gert sig líklegan til árásar, en að hann hafi bá tekið búrhníf, sem lá á borði og hafi hnífurinn stungizt í piltinn, er hann gerði atlögu. Húsráðandinn er með öllu ósærður Þess ber . ð geta, að frásögnin af viðskipt- um mannsins og piltsins er ein- göngu byggð á framburði full- orðna mannsins. í íbúðinni var blóðpollur á gólfi og fer ekki milli mála hvar viður eignin átti sér stað og að maður inn hlýtur að hafa vitað að piltur inn var illa særður, en hann var kyrr í íbúðinni um stund eftir að pilturinn fór út og kom ekki heim fyrr en síðar um kvöldið. <9 ¦ ¦ D æimriiD Gettu gátu minnar; í gær sá ég hvar hún lá, sú var þjóðriðin af þráðum vaðnála. Ráðning ú síðustu gátu: Nafnið Guðrún skrifað á snjó. RIDGi I spili 15 í leik Islands og Frakk:ands á EM 1967 urðu mikil mistök á báðum borðum. Spilið var þannig: S D-10-9-8-7-2 H 2 T enginm L K-G-10-8-6-5 S A-G-3 S 6-5-4 H 10-9-8 H A-7-6-5 T Á-D-G-8-5 T 10-7-4 L 9-7 L Á-D-3 H K-D-G-4-3 T K-9-6-3-2 L 4-2 Á borði 1 opnaði V á 1 T — Norður sagði 1 Sp., sem A doblaði. Nú sagði Suður 2 Hj., sem var passað til dr. Therons og hann doblaði aftur. Ut kom L-9 og Þórir fékk fimm slagi — 800 til Frakkíands, ®em ekki er gott, þar sem A-V eiga aðeins 400 í spilinu í 3 gr. En á borði 2 gekk N-S ekki betur. Þar opnaði S á 1. Hj. og eftir miklar sagnir varð lokasögnin 5 L í Norður, sem Símon doblaði. Svartc fékk átta slagi og ísland 800 þannig að spLlð féll. Staðan eftir 15 spil. ísland 21 — Frakkand 8. íþróttir Framhald af bls. 13. berlega síðan 19. sept. sl., er þeir töpuðu fyrir Fnam 2:0 í 1. deild. Eru þeir því búnir að fá nær fimm vikna hvíld, en hún mun ekki h^fa verið notuð ýk-ja mikið tíJ æfinga. Á morgun leika á Melavellinum kl. 14,00 ÍBV og ÍBK og má þar búast við hörkuleik. ÍBK hefur ætíð vegnað illa gegn ÍBV, aðeins sigrað einu sinni síiðan ÍBV lék fyrst í 1. deild, og var það 1:0 sig- ur í sumar í Keflavík, en ÍBV sigr- aði í Eyjum 2:1. 1 bikarkeppninni í fyrra sló ÍBV ÍBK út í' 1. umferð, og verður nú spennandi að vita hvort sú saga endurtekur sig, og hvort ÍBK fylgir í kjölfar IA og ÍBA, sem ÍBV hefur stegið út í áf. Ræða U Thants Framhald af bls. 9 áður en það er um seinan. Við verðum að láta athafnirnar taka við af or.ðræðunum. Við verðum að hverfa frá réttind- unum og snúa okkur að skyld- unum. Við verðutn að hverfa frá sérhagsmunum og snúa okk ur ao hinum sameiginlegu hags munum. Við verðum að hverfa frá hálfkæringi í friðarvið- leitninni og snúa okkur að alls herjarfriði.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.