Tíminn - 05.02.1972, Blaðsíða 3

Tíminn - 05.02.1972, Blaðsíða 3
LAUGARDAGUR 5. febrúar 1972 TÍMINN Biblíudagsins minnzt á morgun Stjórn og starfsmenn Hins fslenzka bibliufélags ásamt Evrópuframkvæmdastjóra Sameinuðu bibliufélag- anna, séra Sverre Smaadahl. Bibliudagurinn 1972 er á sunnu- dag, 6. febrúar (2. sd. i niu vikna föstu). Að venju veröur Hins isl. Bibliufélags minnzt við guðsþjón- ustur i kirkjum landsins og á samkomum kristilegu félaganna þann dag og f jármunum safnað til styrktar starfsemi Bibliufélags- ins heima (undirbúningur að útg. nýrrar isl. BIBLIU) og erlendis (Ethiopia, Nigeria, A-Evrópa, — þ.e. fjárframlög til United Bible Societies til styrktar BIBLIU- útgáfum i þessum löndum). Endurskipu- leggja lyfja- verzlunina í málefnasamningi rikis- stjórnarinnarer m.a. eftirfarandi stefnumark: „Að endurskipu- leggja lyfjaverzlunina með þvi að tengja hana við heilbrigðis- þjónustuna og setja hana undir félagslega stjórn." Til þess að gera tillögur um slika endurskipulagningu, hefur heilbrigðismálaráðherra skipað 5 manna nefnd. 1 nefnd þessari eiga sæti Almar Grlmsson, deildarstjóri I heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu,og er hann formaður nefndarinnar, Arni Einarsson, framkvæmda- stióri, Reykjalundi, Einar Bene- diktsson, lyfjafræðingur, Reykja vlk, Kjartan Jóhannsson, verk- fræðingur, Hafnarfirði og Stein- grimur Kristjánsson, lyfsali, Reykjavlk. Heilbrigðis- og trygginga- málaráðuneytið, 4. febrúar 1972. Þeir eldri óttast felli eftir blíðuna 1 Búðardal er félagslif með miklum blóma og eru aðal- hátiðir ársins þar framundan. Að sögn fréttaritarans þar, Steinþórs Þorsteinssonar, tefur veðrið ekki fyrir sam- komugestum, þvl þorraveðrið er vægast sagt óvenjulegt. Alauð jörð er og hvergi til klaki I jörðu. Hver blíðudagur er mikilsi h'(M fyrir bændur, en eldri menn vilja meina að vorið verði erfitt, þegar svona er, og þeir elztu spá jafnvel felli. Næg atvinna er i Búðardal og þar eru menn að byggja. Lokið var við tvö ibúðarhús fyrir áramótin, og byrjað verður að öðrum tveimur i vor. Skelfiskur hefur litillega verið unninn i Búðardal, en þá aðfluttur frá Stykkishólmi, og gengu flutningar stundum erfiðlega, en nú I janúar gekk þetta betur, enda vegir eins og um sumar. Veglegt rit á 50 ára afmæli Fáks Hestamannafélagið Fákur er 50 ára um þessar mundir, og er elzta hestamannafélag á landinu. Verður haldið upp áafmælifélags- ins 24. april n.k. . I tilefni afmælisins er nú komið út veglegt rit. Formaður félags- ins, Sveinbjörn Dagfinnsson, fylgir þvi úr hlaði og segir m.a.: Ævi félagssamtaka eins og Fáks eru ekki sett nein mörk um hámarksaldur eins og mönnum. Ævi Fáks og framtak ræðst af starfsvilja og samhug þeirra, sem félagið skipa á hverjum tima. Svo lengi sem hljómfall hófaspilsins og frelsið i faxins hvin hrifur sál mannsins er þörf á Sex ára drengur féll í sjóinn á Akureyri Sex ára drengur féll i sjóinn af hans hélt honum á floti. Broddi bryggju á Akureyri i gær, en lög- reglumaður stakk sér á eftir og dró snáða á þurrt land. Drengurinn var að leika sér á Höpfnersbryggjunni, er hann af einhverjum orsökum iéll i sjóinn. Hægviðri var og drengurinn sokk ekki, þar sem mikið loft I úlpu Björnsson lögregluþjónn á heima þarna örskammt frá og var honum gert viðvart. Stakk hann sér i sjóinn og náði I drenginn, sem ekki var verr haldinn en það, að hann hristi sig duglega og hljóp i spretti heim til sin. Að sögn lögreglunnar á Akureyri höfðu báðir ekki nema gott af volkinu. Látravíkurfurðan Það er ekki nýtt að menn hefji reiðilestur út af þvi sem stendur i blöðum, og aikunna er, "hve menn eru fúsir til þess að brigzla blöðum um rangan fréttaflutning, hvernigsem þau tryggja sig ibak og fyrir með hinum traustustu heimildum. Gott dæmi um þetta birtist á blaðsiðu sex i dag, þar sem formaður fiskiræktar- félagsins Látravikur skrifar sin „Fróðárundur" út af einörðum mótmælum stangaveiðimanna á norðanverðu Snæfellsnesi gegn netaveiði I sjó, sem leyfð var siðastliðið sumar við Lárós með sérstakriheimild veiðimálastjóra og fyrrverandi Iandbúnaðarráð- herra. Mótmælum þessum var hreyft á aðalfundi Landssambands stangaveiðifélaga i Keflavik i sumar, en fréttir af beim urðu engar, þegar blaðað var I gögnum þeim, sem fréttamiðlum bárust að loknum fundi. Þar sem mál þetta snerti hagsmuni félags- samtaka á stóru svæði, og var auk þess umdeilt frá lagalegu sjónarmiöi, en þvi hafði verið lýst yfir að leitað yrði til dómstola, ef um endurtekna heimild fyrir sjó- veiðinni yrði að ræöa, þótti eöli- legt að leita nánari upplýsinga um framgang málsins á aðalfundinum. Sneri Timinn sér til ritara Landssambands stanga- veiðifélaga, Hákonar Jóhanns- sonar, sem veitti góðfúslega þær upplýsingar, sem fréttin I Timanum var byggð á um þetta mál. Þessi saga er rakin hér, vegna þess að formaður Látra- vikur virðist haldinn einhverjum þrálátum misskilningi um heimildarmann að fréttinni. Hákon hefur aldrei, síðan fréttin birtist, talið sig þurfa að leiðrétta Ein myndanna i Fáksritinu. Núpur Sigurfinns Þorsteinssonar. neitt í henni, og væri sæmst fyrir form. Látravikur að hætta nuddi sinu um rangfærslur Tfmans varðandi þetta mál. Sjóveiðin við Lárós hefst ekki í neitt æðra veldi, þótt hann saki Tímann að ástæðulausu um rangfærslur, sem enginn veit hverjar hafa veriö. t grein sinni i blaðinu f dag upp- lýsjr svo formaðurinn, að ekki hal'i verið um veiði i sjó að ræða, heldur á svæði, sem allt sé á hendi fiskiræktarstöðvarinnar. Þetta er skritin yfirlýsing, þegar haft er i huga, að veiðimálastjóri og fyrrverandi landbúnaðar- ráðherra voru beðnir um undan- þágu til sjóveiðanna við Lárós. Voru þessir tveir ágætu menn hafðir að fiflum? Eða til hvers þurfti að nota undanþágu- heimildina, fyrst aðeins var veitt á svæði fiskiræktarstöðvarinnar? Það er von að formaðurinn lesi fréttir Timans öfugar fyrst svona er komið röksemdafærslunni varðandi undanþáguna. Þrjú félög stangaveiðimanna á norðanverðu Snæfellsnesi, sem öflugu félagsstarfi I þágu hesta- mennskunnar. Það er afmælisósk min til Fáks, að undir merki félagsins skipist jafnan öflugar sóknar sveitir til að vinna að hagsmuna- málum hestamanna og eflingu tiginnar«eiðmennsku og að félagið verði ætið fremst meðal jafningja I félögum hestamanna. 1 afmælisritinu er fjöldi greina um hesta og menn og er það prýtt fjölmörgum myndum. 1287 vinna hjá Loftleiðum Starfsmenn Loftleiða voru 1287 talsins um siðustu ára- mót. A Islandi voru starfs- mennirnir 705, og skiptast þannig: A skrifstofum og i afgreiðslu i Reykjavik unnu 194. Flugliðar voru 208, starfsfólk hótelsins 155 og á Keflavikurflugvelli unnu 148. Erlendis störfuðu 582 á 28 skrifstofum, sem dreifðar eru viða um heim. telja sig hafa mestra hagsmuna að gæta varðandi undanþáguna við Lárós, eru félag stangaveiði- manna á Hellissandi, Stanga- veiðifélag ólafsvíkur og Fróðá. Þessi félög sendu Timanum greinargerð, sjálfsagt eins og öðrum blöðum.þar sem þau vittu undanþáguna, og lýstu þvl yfir.að hún ætti sér vafasama stoð I lög- um. Nú kemur I ljós, að álit for- manns Látravíkur á félögunum á Hellissandi Qg Ólafsvik er ekki meira en það, að hann telur, ao þar heiti allir meðlimir Jakob Hafstein. Þeir virðast ekki vera sjálfráðir gerða sinna I þessu iiiáli að dómi formanns. Það atriöi hlýtur aö þykja forvitnilegt á norðanverðu Snæfellsnesi. Kánnski réttlætir það veiði I sjó? En hvaðsem skoðunum formanns Látravfkur íiöur \ á manngildi stangaveiðimánná á Hellissandi og Ólafsvik, sem nú telja sig eiga um sárt að binda vegna sjó- veiðinnar, þá er ástæðulaust að ætlast til þess að menn þessir fái ekki málfrelsi hér i blaðinu. Þeir hafa það i sama mæli og for- Aðalfundur H.l.B. verður á Bibliudaginn I BUSTAÐA- KIRKJU i Reykjavík I framhaldi guðsþjónustu i kirkjunni, er hefst kl. 14.00. Prestur: sr. Ólafur Skúlason. Þar verður lögð fram prentuð Arsskýrsla HIB 1971 — 157. starfsár — en Bibliufélagiö er, eins og mörgum er kunnugt, elzta starfandi félag á Islandi, ári eldra en Hið isl. Bókmenntafélag. Dag- skrá aðalfundarins er þannig: 1) Skýrsla forseta H.l.B. 2) Framkvæmdastjóri gerir grein fyrir endurskoðuðum reikningum ársins 1971. 3) Kosningar. 4) önnur mál. Kaffiveitingar verða á fund- inum. Auk félagsmanna H.I.B., er öllum heimilt að sitja aðalfundinn, sem kynnast vilja starfsemi Bibliu- félagsins. Þar geta nýir félags- menn látið skrá sig I félagið (árs- gjald kr. 100/—, en ævigjald kr. 1000/—) Trygginga- dómstóll Með lögum nr. 96 frá 27. desem- ber 1971 var ákveðið að setja á stofn tryggingadóm og skyldi setja honum og starfsemi hans sérstök lög. Til þess að semja slika löggjöf hefur heilbrigðis- og trygginga- málaráðherra skipað nefnd þriggja manna. 1 nefndinni eiga sæti frú Auður Þorbergsdóttir, lögfræðingur, og er hún formaður nefndarinnar, prófessor Snorri Hallgrimsson og Erlendur Lárus- son, tryggingafræðingur. Þess er vænzt, að unnt verði að leggja frumvarp til laga um tryggingadómstól fyrir yfir- standandi þing. Þorrablót Framsóknar- félaganna * • • • • • • • * • • • • • •k Þorrablót Framsóknar- £félaganna i Reykjavik ¦* verður haldið I Veitinga- í húsinu við Lækjart. fimmtu *• dagskvöldið 10. febrúar og Í hefst kl. lít.HO. Það er stjórn •k fulltrúaráðsins, sem stendur Ý fyrir blótinu.og mun hiín • auglýsa það nánar í næsta ^blaði. I maður Látravikur. Um Fróðár- undur og Fróðárdrauga verða aðrir að fjalla. A iilliim tlmum hafa menn þótzt verða l'yrir ásóknum drauga. Það skal svo liggja á milli hluta hversu traust- vekjandi það er að trúa á drauga seint á tuttugustu öld. En geti ckki stangaveiðimenn borið hönd fyrir höfuð sér öðruvisi en það sé talið til árása á menn og embætti, þá sitja einhverjir i stólunum, sem misskilja hlutverk sitt. Stutt frétt i Timanum hefur orðið tilefni til mikillar umræðu um sjöveiöina við Lárós. Fiski- ræktin er góðra gjalda verð og enginn mælir henni mót eöa vill niða hana niður. Helztu. haturs- menn fiskiræktarinnar I landinu eru þeir, sem halda að rödd hennar sé aðeins ein. Allt annað sé Jakob Háfstein, eða hvað sem þessir herrar vilja nefna það. Það leiðir einungis til þess að stofna verður ný samtök stangaveiðimanna, þvl fæstir þeirra munu una þvi til lengdar, að upphef ja megi öll rök, vefengja allar fréttir og veita Framhaldá bls. 14.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.