Tíminn - 16.03.1972, Blaðsíða 7

Tíminn - 16.03.1972, Blaðsíða 7
Fimmtudagur 16. marz 1972. TÍMINN •'• •Ufgefandfc Fraw*6kttarfl6kkurfnn ijífjiiijijjiiijiii^^ . Þá'rarmsson lalj), Andrés KrKfjánSSOn, Jón H«)9«íi>n, tbdríoT 0. Þorsteirrsson 09 Tómftj. K&ríwen, A«$h/S5rutasfjó*'b Steín- Brímur Gíslason:¦:•:Rltsfjijriiar.skrffst*fur f -eddtjfrijsirtu,: ífttWf : IfiaðO:^- 18306. Skrif^tofvrBankastrœfi 7.:¦:¦-»: AfgreKfsÍusímí¦:¦ :14323.: Augtýsíngasímj TM23,:: ABror skrlfstofur simi T830Qi.: Áskrtffarfltaid kr; H2S;0Q á mánu5i innanl.tniis, í lausasöfv: kr. J5.0C «lnUk«S. — fiUSaprent h.f. (Öffurtf Tekjustofnafrumvarpið Stjórnarandstaðan hefur barizt hart gegn frumvarpinu um tekjustofna sveitarfélaga. Hefur hún fullyrt, að hún geri það i umboði sveitarfélaganna i landinu. I lok janúar var frumvarpið um tekjustofna sveitarfélaga lagt fyrir fulltrúaráðsfund Sam- bands islenzkra sveitarfélaga. Ályktun sú, er fulltrúaráðsfundurinn gerði, hefst á þessum orðum: „Fulltrúaráð Sambands islenzkra sveitar- félaga telur, að með frumvarpi þvi til laga um tekjustofna sveitarfélaga, sem nú liggur fyrir Alþingi, séu i höfuðatriðum stigin þýðingar- mikil spor i rétta átt. Frumvarpið felur i sér mikilvæga einföldun á samskiptum rikis og sveitarfélaga. Stefnt virðist að einfaldara og virkara skattakerfi, tekjustofnar sveitarfélaga eru ekki eins háðir hagsveiflum og verið hefur, og rikið tekur að mestu að sér hina félagslegu þætti skattlagningar. Hins vegar er ljóst, að á frumvarpinu eru annmarkar, sem þó má telja vist, að unnt sé að bæta úr, án þess að riðlist það grundvallarkerfi, sem frumvarpið er byggt á". Sannleikurinn er lika sá, að sú kerfisbreyting á tekjuöf lun sveitarf élaganna og verkaskipting milli þeirra og rikisins, sem frumvarpið ráð- gerir, er i fyllsta samræmi við þær óskir, sem fram hafa komið árum saman frá sveitarf élög- unum. Að þvi leyti hefur rikisstjórnin reynt að fara sem mest að vilja sveitarstjórnarmanna. En i niðurlagi ályktunar fulltrúaráðsfundar Sambands islenzkra sveitarfélaga er gerð grein fyrir þeim ótta sveitarstjórnarmanna, að tekjuöflun i sumum sveitarfélögum verði ekki nægjanlega mikil skv. álagningarheimildum frumvarpsins, og sveitarstjórnarmenn hafa óskað eftir rýmri heimildum til skattlagningar borgaranna. Þetta er vissulega skiljanlegt sjónarmið frá sjónarhóli sveitarstjórnanna, en hætt er við að borgararnir, sem skattlagðir eru, vilji i þessum efnum láta fara að öllu með gát. í meðförum Alþingis hefur tekjustofna- frumvarpið tekið nokkrum breytingum, m.a. i þá átt að rýmka álagningarheimildir sveitar- stjórna og þar með tryggja þeim tekjur. En hæpinn verður sá málflutningur stjórnar- andstöðunnar að teljast, svo að ekki sé meira sagt, að halda fram að of langt sé gengið i skattlagningu á borgarana, um leið og krafizt er breytinga á frumvarpinu um aukna skatt- heimtu á hendur borgurunum? Stjórnarandstaðan skýrir þetta hins vegar á þann veg, að hún meini, að taka eigi af þeim hlut, sem rikissjóði er ætlaður, og færa yfir til sveitarfélaganna, og að hún vilji jafnframt stórlækka skattana i heild.' Ef þetta yrði gert, þyrf ti að koma til stórfelld ný skattheimta fyrir rikissjóð, og þeir skattar mundu leggjast á þjóðina i heild og hækka skattbyrði hvers og eins. TK David Martin: Her Abessiníu berst enn við skæruliða í Erítreu Á liðnu ári dró heldur úr átökunum, en úrslitin eru óráðin §s§ii Járnbrautarlest, sem skæruliðar Frelsishreyfingar Erltreu eru að sprengja af sporinu. FYRIR tveimur árum gero- ust mjög fréttnæmir atburðir i styrjöldinni i Eritreu. Þá k'omu abessinskar flugvélar við sögu i ránatilraunum, hershöfðingi var myrtur, lýst yfir hernaðarástandi og þeim, sem ekki höfðu fylgzt þvi bet- ur með, virtist sem styrjöldin væri óðum að færast i aukana. Fáar sögur hafa farið af þess- ari styrjöld siðan, en þeirri þögn er valt að treysta. Ritskoðun yfirvalda i Abessiniu gat ekki komið i veg fyrir, að frásagnir af atburð- unum, sem gerðust i öðrum löndum fyrir tveimur árum, kæmust i heimsfréttirnar. Erfitt var að þagga niður fréttir af sprengingu flugvélar frá Abessiniu á flugvellinum i Róm, eða dauða tveggja ræningja, sem skotnir voru i annarri flugvél frá Abessiniu, sem þá var stödd á flugvell- inum i Aþenu. MYNDATOKUMAÐUR frá Sýrlandi slóst I för með skæru- liðum Frelsishreyfingar Erítreu og náði myndum af lest, sem þeim tókst að sprengja i loft upp á járn- brautinni milli Asmara og Keren. Ekki reyndist unnt að koma i veg fyrir, að þessar myndir væru birtar. Fréttir hlutu einnig að berast af morði Teshome Ergetu hershöfð- ingja, yfirmanns annarrar herdeildarinnar, sem hafði einmitt verið falið að gæta Öryggis landsins. Blaðamenn, sem nú dvelja i Abessiniu, senda ekki fréttir af þessari styrjöld til annarra landa. Þeim hefir einfaldlega verið tilkynnt, að þeir verði beðnir að hverfa úr landi, ef þeir sendi slikar fréttir. Fulltrúar rikisstjórnarinnar i Abessiniu gera einnig Htið úr styrjöldinni. Þeir segja, að þarna sé aðeins um að ræða ræningja og fáeina áhangend ur þeirra, sem njóti stuðnings kommúnista og Arabarikj- anna. EN ekki er neinum efa blandið, að þessi styrjöld held- ur áfram. Skæruliðar Frelsis- hreyfingar Eritreu sprengdu i loft upp aðra lest á járnbraut- inni milli Asmara og Massawa i janúar i vetur. Nokkru áður hafði skip úr flota Abessiniu náð á sitt vald á Rauðahafi skútu einni, sem flutti töluvert af rifflum. Rifflarnir voru í kössum, sem merktir voru viðtakanda i Aden, en ekkert efamál er, að þeim var ætlað að fara til Eritreu. Rifflar þessir voru frá Tékkóslóvakiu og taldir kosta um 100 þúsund Bandarikjadala. önnur herdeild Abessiniu hers, sem I eru um 10 þús. menn, er ávallt i Eritreu, og nýtur þar stuðnings ýmis konar hreyfanlegra sveita. Italskir menn eru að þjálfa að minnsta kosti 1500 manna sveit i baráttu gegn skærulið- um. Arásir eru oft gerðar og mannrán framin, og i Addis Abeba og öðrum borgum, sem flugvélar frá Abessiniu fljúga til, eru flugfarþegar enn skoð- aðir vendilega, efræningjar skyldu leynast meðal þeirra. ERFITT er að gera sér grein fyrir liðsstyrk skærulið- anna i Eritreu. Jaafar Ali Assad, fulltrúi þeirra I Bag dad, sagði I janúar i vetur, að þeir hefðu á að skipa 30 þús- und þjálfuðum mönnum, en sú tala er tvimælalaust ýkt. Vestrænir sendimenn i Abessiniu segja liðsafla þeirra vart full tvö þúsund. Séu þeir inntir nánar eftir heimildum játa þeir, að talan sé runnin frá Abessiniumönnum sjálf- um. Asrate Kassa prins, fyrr- verandi landsstjóri, sagði eitt sinn, að Frelsishreyfing Eritreu væri „skipulögð ræningjasamtök, Mafia undir forustu marxista". Hann ák- vað að vopna „þjóðholla þorpsbúa" til þess að mynda varnarsveitir heima fyrir. Horfið var frá þessari aðferð þegar i ljós kom, að verulegur hluti vopnanna lenti hjá skæruliðunum. DEBEBE Haille Mariam hershöfðingi var látinn taka við af prinsinum sem lands- stjóri fyrir rúmu ári. Þá leitót fyrir, að rikisstjórnin i Abessiniu væri að missa tökin i Erltreu. Fyrstu fimm mánuði siðast liðins árs komust vestrænir sendimenn á snoðir um að minnsta kosti 50 árásir skæru- liða Frelsishreyfingarinnar i Eritreu. I þessum árásum allmargar járnbrautalestir sprengdar i loft upp. Siðari hluta liðins árs virtist miin minna um árásir. Ekki fer þó á milli mála, að Frelsis hreyfingin hefir enn á valdi sinu allstór landbúnaðarhéruð I Erítreu. Margt er talið valda þvi, að dregið hefir úr átökum að undanförnu og má i þvi sambandi nefna eftirtalin atriði: 1. Mariam hershöfðingi hef- ir einbeitt liðsafla sinum að mikilvægum og fjölmenn umlandbúnaðarhéruðum, en reynir ekki að eltast við skæruliða Frelsishreyfingar- innar á þeim svæðum, sem litlu máli skipta efnahagslega eða hernaðarlega. 2. Hershöfðinginn hefir farið inn á þá leið að nýju að vopna „þjóðholla þorpsbúa" Þessi aðferð mistókst að visu áður, og sú saga gæti endurtekið sig. 3. Dregið hefir verulega úr athafnasemi sumra sveita skæruliðahreyfingarinnar á liðnu ári. Fróðir menn telja ; þetta stafa af ágreiningi milli hinna gömluliðsmanna Osman Saleh-Sabbe framkvæmda- stjóra og yfirráðs byltingar innar, sem hélti Eritreu á áirinu sem leið. 4. Rikisstjórn Abessiniu greip til gagnráðstafanna i stjórnmálasamskiptum i Aden, Jeddah og Khartum á liðnu ári. Talið er, að sam- komulag hafi verið gert við Sudan um, að rikisstjórn hvorugs landsins styddi skæruliða innan landamæra hins. Sagt er, að valdhöfum i Aden hafi blátt áfram verið tilkynnt, að 20 þúsund kaup- menn frá Suður-Yemen yrðu sendið heim ef haldið yrði áfram stuðningi við Frelsis- hreyfingu Eritreu. NOKKUR efi leikur á, hvaðan Frelsishreyfingunni berst stuðningur eins og nú er komið. Omar Jaber, talsmað- ur hreyfingarinnar i Beirut, sagði fyrir skömmu, að hún nyti stuðnings frá Sýrlandi, frak., Egyptalandi og Sómaliu. Framfarir I Erltreu yrðu fremur til þess en allt annað að vinna ibúa Eritreu til fylgis við rikisstjórnina i Abessiniu. tbúar^ landsins eru hálf önnur milljo'n að tölu, og fjórir af hverjum tiu eru múhameðs- trúar. Mariam hershöfðingi hefir látið hefja umbætur i landbún- aði I smáum stil. Landið er afar viðáttumikið, og þegnarnir reynast varnarlitlir milli tveggja harðsnúinna og striðandi fylkinga. Kveikt er i þorpum þeirra og ökrum, nautpeningnum er slátrað, og oft og einatt eru þeir neyddir til að greiða báðum aðilum skatt. LANDKYNNINGARRIT FLUGFÉLAGS ÍSLANDS ÞÖ — Reykjavik. Flugfélag Islands hefur gefið út nýtt landkynningarrit, sem nefnist „Iceland Travel Plan- ner". 1 ritinu, sem er i stóru broti, manna á Islandi lýst og raktar ferðir, sem á boðstólnum eru um landið. Ritið, sem er 24 siður og kemur fyrst út á ensku, er prýtt 49 litmyndum, en alls eru 87 myndir i ritinu. Efninu er skipt er möguleikum erlendra ferða- niður i kafla, sem hver fjallar um vissan þátt íslandskynningar- innar. T.d. er sérstök áherzla lögð á hreinleika lofts. lands og vatns. Þetta landkynningarrit FI kemur út á fimm tungumálum og upplagið verður 200 þús. eintök.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.