Tíminn - 28.06.1972, Blaðsíða 3

Tíminn - 28.06.1972, Blaðsíða 3
Miðvikudagur 28. júiii 1972 TÍMINN Sumarhátíð að Laugum Framsóknarmenn i Norður- landskjördæmi eystra, efna til sumarhátiðar að Laugum i Reykjadal um næstu helgi og verður þar mikið um að vera. Sumarhátiðin hefst með dansleik i Skjólbrekku i Mý- vatnssveit föstudaginn 30.júni, og þar leika Gautar frá Siglu- firði fyrir dansi, Jón B. Gunn- laugsson flytur gamanþátt og flutt verður stutt ávarp. Á laugardagskvöldið verður svo dansleikur að Breiðumýri i Reykjadal, þar verður einnig flutt stutt ávarp, Gautarnir leika og siberiska þjóðlaga- söngkonan Kurugei Alexandra skemmtir. Aðalhátiðin verður svo sett af Inga Tryggvasyni að Laugum i Reykjadal klukkan þrjú á sunnudaginn. Þar mun þjóðlagasöngkonan skemmta. Halldór E. Sigurðsson fjár- ¦; málaráðherra flytur ræðu, og JV einnig flytur Ingvar Gislason ¦¦ alþingismaður ræðu. Þá flytur J» Jón B. Gunnlaugsson gaman- »J þatt. ;¦ Siðan verða ýmis atriði £ tengd flugi. Haraldur Asgeirs- ¦' son mun koma i heimsókn á !j svifflugu og sýna listir sinar. J. Húnn Snædal fer gandreið um ¦; loftið á Prikinu, en svo nefnist J. litil þyrla hans. Þá sýnir ¦; Eirikur Kristinsson fallhlifa- "¦ stökkvari listir sinar ásamt ¦" félaga sinum. Um kvöldið J» verður svo dansað i iþrótta- •" húsinu að Laugum. J» Góð gisti- og veitingaaðstaða 5 er á Laugum, og þar eru "J einnig góð tjaldstæði. Sæta- "¦ ferðir verða frá Ferðaskrif- "I stofu Akureyrar. ." „Áfengis- bölið lang- alvarlegast' Það er nú orðið mjög tiðkanlegt að halda aðalfundi samtaka hér og þar um landiö. Nær samtimis var iðnþing i Vestmannaeyjum, aðalfundur Slysavarnafélagsins á Egilsstöðum og aðalfundur Læknafélags íslands á Blönduósi. Fund læknanna sóttu fjórtán kjörnir fulltrúar, auk heilbrigðis- málaráðherra og ráðuneytis- stjóra. Á fundinum voru einkum rædd siðamál lækna og heilbrigðis- þjónusta utan sjúkrahúsa. Nefndarálit um ávana- og fíknilyf lá fyrir fundinum og var álit fundarins, að langaalvarlegasti þáttur þess væri áfengisbölið, og bæri yfirvöldum að gera þegar ráðstafanir til þess að draga úr áfengissölunni. Magnúsi Kjartanssyni heil- brigðismálaráðherra, sem flutti erindi á fundinum, voru færðar þakkir fyrir þá samvinnu, sem hann hefði komið á milli lækna- samtaka og heilbrigðisyfirvalda, og Sigurði Sigurðssyni landlækni var sent skeyti og honum vottaðar þakkir og virðing fyrir störf hans i þágu heilbrigðismála. Formaður félagsins var kosinn Snorri P. Snorrason. KVEIKTI I OG KALLAÐI SÍÐAN A SLÖKKVILIÐIÐ Eldur kom upp í tveggja her- bergja ibúð I stóru sambýlishúsi við Ljósheima s.l. sunnudag. Urðu nokkrar skemmdir á innan- stokksmunum áður en slökkvilið- inu tókst að slökkva. t ibúðinni býr ung kona með tveggja ára syni sinum. Konan viðurkennir, ¦ Enginn vitjar skartgripanna til lögreglunnar Eigandi skartgripaskrínsins, sem fannst við Skaftahlið s.l. sunnudag, hefur ekki gefið sig fram. i skrininu er mikið af verð- mætum gripum, úr gulli og steinum. Sá, sem fann skrinið skilaði þvi ~ á lögreglustöðina, og hefur rann- sóknarlögreglan nú skartið undir höndum, en enginn hefur vitjað þess, eða tilkynnt um hvarf á gullinu. Álitið er að skrininu hati venö stolið og þvi fleygt við hús- vegginn, þar sem það fannst, en ef til vill hefur eigandinn ekki saknað þess enn sem komið er. að hafa kveikt i heima hjá sér, en vill enga skýringu gefa á þvi til- tæki. Þegar hún var búin að kveikja i fór konan yfir i næstu ibúð, fékk lánaðan þar sima og hringdi á slökkviliðið og tilkynnti um brunann. Hún dró engan dul á hvernig á brunanum stóð, en hvers vegna hún kveikti i og hringdi siðan á slökkviliðið, vill hún ekki segja. Sigrikur Sigriksson sjómaður tekur fyrstu skóflustunguna að dvalar- heimilinu. DVALARHEIMIU ALDR- AÐRA A AKRANESI GB-Akranesi Fyrsta skóflustungan að dvalar heimili aldraðra á Akranesi var tekin 17. jiini sl. og gerði það Sigríkur Sigriksson sjómaður. Byggingunni var valinn staður við Sólmundarhöfða ofan við Langasand. i fyrsta áfanga heim- ilisins veröur rúm fyrir 40 vist- menn. Dvalarheimilinu er ætlað margþætt hlutverk, bæði sem vistheimili fyrir aldraða og sem dagheimili fyrir þá aldraða, er búa annars staðar en vilja njóta þeirrar likamlegu og félagslegu þjónustu, sem heimilið mun veita. Þarna verður aðstaða fyrir stjórnun, heilsugæslu, endur- þjálfun, hár- og fórsnyrtingu bókasafn, eldhus, matsalur, setu- og vínnustofur. Stærð fyrsta áfanga heimilisins eru 2700 ferm. eða 13.900 rúmm. Verkfræði- og teiknistofan s/f Akranesi hefur hannað húsiö. VOPNFIRÐING- AR STANDA í STÓRRÆÐUM SS—Vopnafirði. Hlutafélagið Tangi, sem fest hefur kaup á fimm hundruð lesta skuttogara, sem væntanlegur er I janúar eða febrúarmánuði næsta vetur, undirbýr nú siilu á skipi þvi, er það hefur gert út, Brett- ingi, til þess aö leggja i togara- kaupin. Jafnframt stendur til, að Kaup- félag Vopnfirðinga láti reisa nýtt frystihús, sem fullnægir öllum þeim kröfum, sem nú eru gerðar tilslikra vinnslustöðva, og verður væntanlega byrjað á því i sumar. Hlutafélagið Tangi er sameign sveitarfélagsins og fleiri aðila, einkum skipstjórans á Brettingi, Tryggva Gunnarssonar. Hinn nýi togari mun kosta um huhdrað milljónir króna, þó að meginhluti þess fjár fáist til láns lögum samkvæmt, þurfa Vopn- firðingar að leggja fram mikið fé, er þeir ráðast i þessi stórræði. Fiskur genginn í fjörðinn A Vopnafirði eru nú gerðir lít fimm trillubátar, auk viðlika margra litilla þilfarsbáta. Sumir bátanna eru á veiðum við Langa- nes, og er afli þar að glæðast, og nú er einnig fiskur genginn i fjörðinn, og eru þess dæmi, að fengizt hafi þar hálf lest á hand- færi á einum til tveim klukku- stundum. Fékk 24 laxa á flugu Halldór Erlendsson iþrótta- kennari var sá aflahæsti i veiðihópnum sem kom frá Norðurá i gær. Hann fékk 25 laxa veiðidagana þrjá og veiddi þá alla á flugu nema einn. Sá, sem sem var næstur Halldóri mun hafa fengið 15 laxa og veitt þá á maðk. Við hringdum til Halldórs þegar hann var nýkominn i bæinn og sagði hann þá okkur, að mest hefði hann veitt á Blue Charm. Laxarnir sem hann veiddi munu hafa verið 10 pund að meðalþyngd. Fengu 110 - 120 laxa Umræddur veiðihópur er sá aflahæsti við Norðura það sem af er veiðitimanum. Hann fékk alls 110 - 120 laxa. Fyrir hádegi i gær fengu þeir fél- agar 15 - 20 fiska. Halldór sagði okkur, að Norðurá væri alveg skinandi góð núna, og ennfremur kom fram i viötalinu við hann, að félagar hans i veiðihópnum hefði veitt talsvert á flugu. —EB Tillögur ríkisstjórnarinnar gagnrýndar Alþýðublaðið birti I gær grein eftir Jón Armann Héðinsson alþingismann, um hagnýtingu fiskveiðilögsög- unnar. Þar er vikið að samn- ingaviðræðunum við Breta og Vestur-Þjóðverja, og segir um það á þessa leið: „Föstudaginn 23. jitni, boð- aði sjávarútvegsmálaráð- herra til fundar með frétta- mönnum og greindi þar i fyrsta sinn opinberlega nokk- uð frá hugmyndum rikis- stjórnarinnar i viðleitni sinni til að ná samkomulagi við Breta og Vestur-Þjóðverja vegna útfærslu okkar á fisk- veiðilögsögunni 1. sept. n.k. Ein tillagan vakti þegar athygli mina, en efni hennar er mikilvægt og örlagarikt. Þess vegna er rétt að ræða það opinberlega nú þegar og fá fram sjónarmið i málinu. Ég vona, að margir verði mér sammála úr röðum sjó- og út- gerðarmanna ásamt fiski- fræðingum. ftg er uggandi, KF ekki á að ganga lengra i friðunar-verndun en tillagan gerir ráð fyrir. Ilikisstjórnin hlýtur að hafa athugað þessa tillögu vel sem hinar. áður en hún er sett fram. Þvi undrar mig hversu skammt hún gengur, þegar ölluni sem vilja fylgjast með ungfiskidrápi, á að vera ljóst, hvað er að ske. Orðrétt segir Þjóðviljinn þannig frá þessari tillögu: ,,Þá sagði Lúðvik: i tillögu okkar er gert ráð Ivrii; að lok- að verði tveim svæðum fyrir allar botnvörpuveiðar: 1. Ot af Norðaustur-Iandi yrði lokað um tveggja mánaða skeið til að koma I veg fyrir hættulega veiði á smáfiski. tslendingar hefðu áður eftir alþjóðlegum leiðum reynt að fá fram slikt bann, en-það ekki tekizt. 2. A Selvogsbankasvæðinu yrði bann á hinum þýðingarmiklu hrygningarsvæðum þorsksins á hrygningartimanum og öll botnvörpuveiði bönnuð og næði það einnig til islenzkra togara". (undirstr. af höf. hér.)" i grein Jóns Armanns segir ennfremur: „Hér er að minu viti eins og nú horfir með smáfiskmagn harla skammt gengið, svo ekki sé meira sagt. Það er löngu Ijóst, þeim er vilja vita, að gifurlegt smáfiskdráp á sér stað fyrir Norðurlandi og þó einkum á svæðinu, sem mark- ast af liuu dreginni beint I norður frá Rauðunúpum og linu i austur af Langanesi. Þegar við nú senn fáum yfir- ráðaréttyfir þessum svæðum, tel ég einsýnt, að þetta haf- svæði eigi að friða fyrir allri veiði, nema linu- og handfæra- veiðum, á timabilinu frá 1. júní - 1. des. árlega. Komi siðar i ljós, að þetta nægi ekki ásamt fieiri friðunarsvæðum, verður aö lengja timabilið. En auk þessa þarf jafntimis að friða á sama máta svæðið við Hvalbak, i t.d. 3 mánuði að vorlagi. Svo er i tillögunni friðun fyrir botnvörpu á Selvogs- banka um hrygningartimann. Sem betur fer, er nú vaxandi skilningur á þvi að EKKI sé nægilegtað friða þar fyrir tog- ið, heldur þurfi alfriðun að koma til á vissu afmörkuðu svæði. Þetta er öryggisráð- stöfun; svo að fiskuriiin fái smá friðvið hrygni'nguna. Það er létt verk að auka sóknina, ef árangur verður skjótur, en hitt er óraunhæft að biða þar til fiskurinn er að þrotum kominn." Vafalaust er það rétt hjá greinarhöfundi, að allt þetta mál þurfi að athuga vand- lega. Þ.Þ.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.