Tíminn - 22.02.1975, Blaðsíða 1

Tíminn - 22.02.1975, Blaðsíða 1
HF HÖRÐUR GUNNARSSON SKULATUNI 6--SIMI (91)19460 Hafín smíði skuttogara hjá Slippstöðinni á Akureyri: Vilja fá svartolíu- vélar ískut- togarann Gsal-Reykjavik — Hjá Slipp- stöðinni á Akureyri er hafin smlði fyrsta skuttogarans, sem skipasmíðastöin smiö- ar. Eigandi skuttogarans er útgerðarfyrirtækið Rafn hf. i Sandgerði, og að sögn Gunn- ars Kagnars, forstjóra Slipp- stöðvarinnar, á nýi skuttog- arinn að vera tilbúinn til af- hendingar vorið 1976. Að sögn Gunnars er verið að at- huga möguleika á þvi að fá i skuttogarann vélar, sem brenna svartoliu, en eins og öllum er kunnugt, rikir mikill áhugi meðal útgerðar- manna á að fá I skuttogarana vélar, sem brenna svartoliu, þar eð það virðist vera mjög hagkvæmt. Eins og áður hefur verið grá greint i fréttum Tlmans, er i undirbúningi að breyta vélum tiu japanskra skuttog- ara af minni gerðinni, — en skuttogari Rafns h.f. i Sand- gerði mun einmitt verða af svipaðri stærð, þ.e. tæp 500 tonn. Gunnar Ragnars tjáði Timanum í samtali I gær, að stöðin hefði að undanförnu leitað eftir þvi að fá að smiða annan skuttogara af sömu gerð. — Við ætlum að smiða tvo skuttogara til að byrja með, og við þurfum sem betur fer ekki að kviða verkefnaskorti á næstunni, sagði hann. Slippstöðin er um það bil að afhenda nýtt skip, en það er 150 tonna skip i eigu Vig- lundar Jónssonar, útgerðar- manns á Olafsvik. Nýja skip- ið ber nafnið Fróði og ein- kennisstafina SH-15. Skipið er útbúið til Hnu-, neta- og togveiða. Um 190 manns vinna hjá Slippstöðinni á Akureyri. 45. tbl. — Laugardagur 22. febrúar 1975—59. árgangur ÆHGIR? Áætlunarstaðir: Blönduós — Sigluf jörður Búðardalur — Reykhólar Flateyri — Bíldudalur Gjögur — Hólmavík Hvammstangi — Stykkis- hólmur — Rif Sjúkra- og leiguflug um allt land Símar: 2-60-60 & 2-60-66 t? AAistökin eru allra annarra en okkar segja Spánverjar um gallana á spönsku skuttogurunum Gsal—Reykjavlk — A ríkisstjórn- arfundi s.l. fimmtudag var lögð fram skýrsla Islenzkrar viðræðu- nefndar, sem fyrir skömmu fór til Spánar þeirra erinda að ræða viö Spánverja um þá glfurlegu galla, sem fram hafa komið I skuttogur- um tslendinga, sem smíðaðir hafa verið þar I landi. Spánverj- arnir tóku illa I allar kröfugerðir islendinga, og strönduðu viðræðurnar fljótlega, þar eð Spánverjar óskuðu eftir þvl, aö málinu yrði vlsað til gerðardóms. Næsti viðræðurfundur tslendinga og Spánverja vegna þessa máls verður I Bretlandi 4. marz n.k. Tlminn hafði tal af Gunnlaugi Claessen, fulltrúa I fjármála- ráðuneytinu, sem var I þessari viðræðunefnd, ásamt þeim Einari Sveinssyni, forstjóra BÚH, Bene- dikt Blöndal, lögfræðilegum ráð- gjafa fyrri skuttogaranefnd- arinnar, og Guðmundi Ólafssyni, formanni sfðari skuttogaranefnd- .arinnar, en hann var staddur á Spáni vegna afhendingar siðasta skuttogarans, sem smlðaður er af hálfu Spánverja fyrir tslendinga. Gunnlaugur sagði, að nefndar- menn hefðu rætt við Spánverjana I þrjá daga, og niðurstaða þeirra viöræðna hefði orðið sú, að Spán- verjarnir hefðu farið fram á að máíinu yrði visað til gerðardóms. — Það var rætt um kröfur fram að því, en gekk illa. Aðallega voru þaö kröfugerðir vegna galla á JUni, én einnig vegna galla á Snorra Sturlusyni og Ingólfi Arnarsyni. Við vorum ekki farnir aö ræða neitt um kröfur vegna galla á Bjarna Benediktssyni, þegar þeir sögðu, að þeir sæju ekki fram á neina samkomulags- möguleika, en óskuðu þvi eftir gerðardómi. — Spánverjarnir vilja sem sagt ekki lita svo á, að ábyrgð vegna þessara galla sé að einhverju leyti þeirra? —Nei, þeir hafa ótal aðrar skýringar á öllum þessum óhöpp- um, og það virðist vera þeirra skoðun, að mistökin séu allra annarra en þeirra. Tlminn spurði Gunnlaug, hverjar hann teldi vera horfurnar i málinu. — Ég veit það ekki, þetta eru svo óskaplega margvislegar kröfur. Það er svo margt, sem komið hefur upp, — sumt það sama i öllum skipunum, — en það er alveg öruggt, að i mjög mörgum tilfellum er um að ræða gréinilega galla, mistök og hand- vömm hjá Spánverjunum, sagði hann. Samkvæmt smiðasamningun- um er gert ráð fyrir gerðardómi, ef upp risa deilur, og aðilar geta ekki samið. Er þar um að ræða gerðardóm eins dómara. Ef hlutaðeigandi aðilar ná ekki sam- komulagi um hann, er það Lloyd's i London að tilnefna hann. Lloyd er stofnun i London, sem hefur eftirlit með skipum og nýt- ur alþjóðaviðurkenningar. Eins og áður sagði, hefur næsti fundur Islendinga og Spánverja, verið ákveðinn i London 4. marz, og þar mun verða reynt að ná samkomu- lagi um gerðardómara. Takist það ekki, tilnefnir Lloyd hann. Gunnlaugur sagði, að gerðar- dómari kæmi til með að þurfa geysilega mikla aðstoð tækni- fróðra manna i þessu máli, og að gagnasöfnun hans gæti tekið marga mánuði. — Spánverjar komu fram með þa tillögu á fundi okkar, að gangasöfnunarfrestur dómara yrði hálfur annar mánuður. Við mótmæltum þvi og töldum, að dómari þyrfti mun lengri tima, Framhald á 5. siðu. SJOAAENN AVESTFIRZKUAA LÍNUBÁTUAA SEGJA UPP vegna óánægju með steinbítsverðið BH-Reykjavik. — „Vegna stór- felldrar lækkunar á steinblts- verði, sem ákveðið var nýlega af Verðlagsráði sjávariitvegsins, úr kr. 16.85 I kr. 10.60 hvert kg, hafa flestallir, ef ekki allir sjómenn á linubátum I framangreindum verstöðum (þ.e. tsafirði, Bol- ungavik, Suðureyri og ^Þingeyri) sagt upp skiprúmi sinu með þeim fyrirvara, sem samningar segja til um. Krafa sjómanna er sú, að sama verð veröi greitt fyrir stein- blt frá áramótum til febrúarloka, eins og það var ákv'eðið af verð- lagsráði nýverið, kr. 18.60 hvert kg, sem á að gilda frá og með 1. marz. Verði steinbítsverð ekki endurskoðað af viðkomandi aðil- um, má telja öruggt, að linubátar Vestfirðinga stöðvist að um það bil viku liðinni, það er þegar upp- safnarfrestur háseta er liðinn". Þannig er komizt að orði i fréttatilkynningu, sem blaðinu barst i gær, en hún er dagsett að Suðureyri 20. febrúar 1975, og undir hana rita, i umboði sjó- manna á linubátum frá Isafiröi, Bolungavik, Suðureyri og Þing- eyri, þeir Trausti Egilsson, stýri- maður á mb- Ólafi Friðbertssyni frá Sugandafirði, og Guðni Einarsson, stýrimaður á mb. Búnaðarþing hefst á mánudag Gsal-Reykjavik — Búnaðarþing verður sett I Bændahöllinni n.k. mánudag klukkan 10 árdegis, en sætiá búnaðarþingi eiga fulltrúar búnaðarsambandanna, sem eru 25aðtölu. Auk þeirra sitja þingið ráðunautar Búnaðarfélagsins, en þcir hafa þó ekki atkvæðisrétt á þinginu. Eins og að likum lætur, má bú- ast við að mörg mál og brýn verði rædd á búnaðarþingi, nú sem endranær, og nær öruggt má telja, að áburðarverkhækkunin og afleiðingar hennar verði rædd á þinginu að þessu sinni. Halldór E. Sigurðsson landbún- aðarráðherra mun flytja ávarp á þinginu, en Ásgeir Bjarnason for- maður Búnaðarfélags tslands, setur þingið. Sigurvon frá Súgandafirði. Þegar við höfðum samband við fréttaritara blaðsins á tsafiröi i gær, kvað hann reiði mikla i mönnum yfir steinbitsverðinu, og enginn vafi á þvi, að sjómenn stæðu við þessa ákvörðun sina, þannig aö bátaflotinn stöðvaöist eftir viku, ef stjórnvöld endur- skoðuðu ekki ákvörðun sina. 1 framhaldi af þessu skal þaö tekið fram, að blaðinu barst sið- degis i gær svohljóðandi fréttatil- kynning frá Verölagsráði sjávarutvegsíns: „1 tilefni af blaðaskrifum um ákvörðun lágmarksverðs á stein- bít á timabilinu 1. janúar til 28. febriiar óskar yfirnefnd Verö- lagsráðs sjávarútvegsins að taka fram: A timabilinu frá nóvember til febrúar er steinbitur venjulega svo magur, að nokkur hluti hans er ekki mannamatur og er fleygt frá i vinnslu. Nýting i vinnslu getur farið niður fyrir helming af þvi, sem eðlilegt er. Það, sem nýtanlegt telst af steinbitnum, er þó ekki nothæft nema i verðminni vöru. 1 þejsu sambandi er rétt að minna á, að i siðustu málsgrein 5. gr. reglugerðar nr. 393, 31 desem- ber 1974 segir: „Þá skal óheimilt á timabilinu 1. nóvember til 1. marz að landa steinbit, sem nem- ur meir en 5% af afla skips i hverri veiðiferð". Samkvæmt upplýsingum Fiski- félags Islands var steinbitur ekki Framhald á 5. siðu. Hækkun á áhurðarverði enn meirí — áburðarverð hækkar um 26-—40% til viðbótar vegna gengisbreytinga „ÞVl MIÐUR er ekki öll sagan sögð um hækkun áburðarverðs- ins I Timanum á föstudaginn", sagði Gunnar Guðbjartsson, formaður Stéttarsambands bænda, við blaðið I gær. „Þarna bætist enn stórlega ofan á". í þeim tölum, sem birtar voru i gær, vantaði sem sé hækkun, sem hlotizt hefur á gengissigi i vetur og siðan gengisfellingunni á dögunum. „Það er ekki búið að meta, hversu mikla hækkun þetta tvennt hefur i för með sér. En lágmarkið er 26% ofan a þessa 126% hækkun, sem tilgreind var i föstudagsblaðinu, á þann á- burð, sem keyptur er fyrir Bandarikjadali, og allt að 40% á áburð, keyptan i Noregi, en það- an fáum við einmitt talsvert af áburðinum". Loks geturhugsanlegt gengis- sig eftir siðari gengisfellinguna enn valdið nokkurri hækkun á- burðarverðs i islenzkum krón- um, þótt verðlag standi i stað erlendis. í Úr skýrslu áburðarnefndarinnar — sjá bls. 7 7 1

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.