Atuagagdliutit

Árgangur
Tölublað

Atuagagdliutit - 28.02.1974, Blaðsíða 5

Atuagagdliutit - 28.02.1974, Blaðsíða 5
Socialpædagoger i Grønland skal uddannes efter et helt nyt system Den nye uddannelse er planlagt på begynde undervisningen i 1975, Fra 1975 til 1985 bliver der i Grønland brug for at uddanne 300 socialpædagoger og ca. 600 andre medhjælpere til daginstitutioner, døgninstitutioner, socialforsorgen, saerfoi-sorgen m.v. For at klare dette, planlægges i disse måneder et helt nyt uddannelsessystem. Det bliver af en så god kvalitet, at de studerende ikke behøver at tage til Danmark. Hele uddannelsen kan gennemføres i Grenland. I januar afleverede et hurtigt arbejdende fagudvalg oplægget til den nye uddannelse til Erhvervs- uddannelsesrådet. Derefter har skitsen været til høring i forskel- lige instanser, og i marts skal det have en sidste afpudsning i Er- hvervsuddannelsesrådet, før det sendes videre til Grønlands lands- råd. Formanden for fagudvalget, rektor P. "Whitta-Jørgensen, Godt- håb, oplyser, at Erhvervsuddan- nelsesrådet er positivt stemt. Rå- det mener dog, at den foreslåede tidsplan med undervisningsstart i januar 1975 er for optimistisk. Nu stiles efter igangsættelse somme- ren 1975. P. Whitta-Jørgensen oplyser om fagudvalgets oplæg: — Vi foreslår, at den nuværen- de utilstrækkelige og mangelful- de kursusvirksomhed på Social- pædagogisk Skole i Godthåb er- stattes af en fælles socialpædago- gisk uddannelse, hvor eleverne 'gennem valgmuligheder kan spe- cialisere sig til ethvert ønskeligt social-pædagogisk arbejdsområde. Faktisk og teoretisk uddannelse Uddannelsen er en praktisk og teoretisk uddannelse. Den prak- tiske uddannelse foregår under skolens vejledning og tilsyn på relevante institutioner. Den teore- Ægidius aggisaoK ^- KaerKussaunane *y G nr. 7-ime taineicarpoK lands- radip Kaericusimagå augtitagssa- nik ujardlersartoK Niels Ægidius Andersen, nunavta avangnåne u- 'arujugssuarmik navssågssaKar- s°rinine pivdlugo navsuiauteKari- artorKuvdlugo. tamånale erKiingitsunerartaria- ^arpara, landsråde augtitagssanik trjardlersartumik KaerKussisimå- ^Singmat åmalo Ægidius Ånder- or1 navsuiauteKariartorKuvdlugo Kinuvigisimanago. Julut agdlangmat tamåna po- 'tikirnut angnertumik tungåssu- ^KartoK, påsisinåungilara lands- adimut påsiniailårsimångingmat arnåna erKornersoK. taimailiorsi- j^assugune påsisagaluarpå Kø- enhavniminivtine Ægidius An- isen, nåpisimagigput, tåunalo KarsimassoK pilerssåruteKardlu- ?* upernåmut landsrådip atautsi- jr>igssånut Nungmukarnigssa- j?~*i uliamik ujardlernermik isu- marninik landsråde navsuiaute- Karf_igiartordlugo. Nungmut tikigpat soruname andsrådimut ilaussortat nang- J^rngneK aulajangisavåt isumai usarumanerdlugit. kisiånile andsråde tamatumunga tungatit- ugo kimigdlunit KaerKussisimå- ngilaK. rekordtid — de første elever skal tiske uddannelse kan foregå både i Godthåb eller i afdelinger på kysten. Den teoretiske uddannelse er opbygget i „blokke" — kursus — af 12-14 ugers varighed. Alle ele- ver starter med blok 1, men den enkeltes evner og interesser er bestemmende for, om der kan sluttes med en korttidsuddannelse som barnemedhjælper, socialmed- hjælper eller klubhjælper, eller om der kan afsluttes med en vide- regående uddannelse som social- pædagog. Gennem sit valg af spe- ciale kan eleven kvalificere sig til at arbejde i f.eks. daginstituti- oner, døgninstitutioner, socialfor- sorgen og særforsorgen. Den korte uddannelse varer halvandet år, hvoraf det ene år er praktik. Den videregående ud- dannelse varer tre år — også med eet års praktik. Men herudover foreslår vi, at der oprettes en eet års teoretisk efteruddannelse af socialpædago- ger, et hjemmehjælperkursus på 6 ugers varighed og forskellig an- den kursusvirksomhed af 1-2 ugers varighed. BRUG FOR NYE LOKALER FRA 1977 Al undervisning tilrettelægges og styres fra skolen i Godthåb, men flere af „blokkene" og kurser kan gennemføres på kysten efter be- hov. Hvis skolen i Godthåb kan optage de første 60 elever i 1975 og samme antal de følgende år samt 50 elever på kysten fra 1976 og fremefter, så bliver den nye skoles kapacitet 662 korttidsud- dannede og 300 socialpædagoger fra 1975 til 1985 — ialt 962 fær- diguddannede. I de første par år kan lokale- problemet løses i de eksisterende undervisningslokaler i Godthåb og lejede lokaler på Egmontgården og sundhedsmedhjælperskolen. Men fra 1977 er der brug for en skolebygning på 1600 kvadratme- ter samt kollegiepladser. Rektor P. "Whitta-Jørgensen slutter: — Formålet med at etablere en fælles social-pædagogisk uddan- den nuværende kursusvirksom- nelse er ikke alene at forbedre hed. men at opbygge et uddannel- sessystem med en sådan variation og kvalitet, at uddannelse i Dan- mark bliver overflødig, og at hjemmehørende kan erstatte de udsendte. H. sårugdligtat Lars Chemnitz. sårugdligit ukiup Kåumatåne su- jugdlerme Kalåtdlit-nunavtine tunissat katitdlutik 766 tonsinik amerdlåssuseKarput. tåuko ilait 756 tonsinik amerdlåssusigdlit KGH-ip kilisautaisa tulåussarait. sujorna januarime Kalåtdlit-nu- navtine tunissagssiorfingnut så- rugdlérutit katitdlutik 559 tonsi- nik amerdlåssuseKarput, tåukulo ilait 532 tonsinik amerdlåssusig- dlit KGH-ip kilisautaisa tulåu- ssarait. taineKarsinauvoK kilisau- tit sisamat sujorna ukioK månalo arfinigdlit aulisaKataungmata. „Egmontgården" huser den nuværende „Social-Pædagogisk Skole" i Godthåb, der bliver centrum for det nye uddannelsessystem. måna „Socialpædagogisk Skole" NungmTtoK, nutåmik atuartitseriautsimut KitiussugssaK. ine agdlagfigtut atugax landsrådimut ilaussortat ilarpagssuisa igdlutik agdlagfigtut atortarpait sapåtip akunerata uvdluine amerdlanerne — ukiune måkunane landsrådinut ilaussortat suliaisa angnertusiar- tuinarfiåne suliagssat, pingårtu- mik agdlagagssat angerdlarsimav- fingme suliarisavdlugit mianer- narsiartuinarput. taima OKarpoK Manitsume landsrådimut ilaussor- taK Alibak Josefsen. — atuagagssat agdlagagssatdlo pingårtut saniatigut inugpagssuit pissugssaunerput nåpertordlugo oKaloKatigissariaKartarpavut nangmineK angerdlarsimavfigput agdlagfigtut atordlugo. tamåna a- jungikaluarpoK, åmale OKaluseri- ssagssat pingårtut ilungersunar- tutdlo pineKartitdlugit igdloKa- taussunut akornutåungitsortångit- dlat. uvdloK sunalunit aulajanger- sumik erKigsisimårfigineK ajor- nangajagkame ilat ilagalugit. ig- dlumilo inoKutaussut sigssuertu- åinangajagtariaKarmata akornu- taujumanatik. — isumaKarpunga, Alibak Jo- sefsen naggasivoK, uvdluvtinut nalerxukungnaertoK pissugssauv- fik taima angnertutigissoK nang- mineK ilaKutatdlo angerdlarsi- mavfingmit ingerdlatituåinåsav- dlugo. igdloKarfiup ilåne agdlag- fingmik uvdlut ilåne sulivfigine- Karsinaussumik peKalertugpat su- liap ingerdlåniarneranut OKiliat- sautåusagaluaKaoK. Kulåne OKauserineKartut nu- navta sineriåne landsrådinut ilau- ssortat Kavsit ilumornerarsinau- gunarpait. åssersutitut taineKarsi- nauvoK arfiningornerup uvalikua inuit amerdlanerpåt erKigsisimår- fiat nalerordlugo Alibak Josefsen sujumut nalunaerfigerKårnago i- sersimavfigigavtigo. akuneruvdlo agfåne isersimanivtine inuit pi- ngasut aperKutigdliartormata landsrådime sulianut tungassunik. soruname erKuinerdliorsimasi- nauvugut, åipåtigutdlo nunarput sivnerdlugo sulissugssat nunaKar- figissamingne aulajangersimane- russumik sulivfigisinaussaisa pi- ssariaKalersimanerånik tamåna erssersitsissuvoK. mingneriingitsu- mik landsrådit akissugssauvfing- mik angnerussumik tigusiartuår- nerata nalåne. p. b. Landsrådsmedlem Alibak Josefsen

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.