Tíminn - 04.03.1992, Blaðsíða 6

Tíminn - 04.03.1992, Blaðsíða 6
6 Tíminn Miðvikudagur 4. mars 1992 Sérstæð verktakavinna þriggja ungra „vammlausra" manna í Svíþjóð: Myrtu konu samkvæmt beiðni eiginmannsins Frf Inga V. Jónasayni, fre ttaritara Tímans í Svíþjóð. Dómur er nú fallinn í einhverju umtalaðasta sakamáli Svíþjóðar um árabil. í lok október sl. var kona á fimmtugsaldri myrt í Stokkhólmi, samkvæmt beiðni fyrrverandi eiginmanns hennar. Það, sem valdið hefur furou manna í sarribandi við þetta sakamál, er það að þeir, sem tóku verkið að sér fyrir eigin- manninn fyrrverandi, eru þrir ungir menn með óflekkað mannorð og laus- ir við félagsleg vandamál af nokkru tagi. Tveir ungu mannanna eru 19 ára ogsáþriðjitvítugur. Það var sl. haust að einn ungu mann- anna var að leita sér að atvinnu og komst þá í kynni við frarnkvæmda- stjóra nokkuni í Stokkhólmi, sem þurfti að fá sérstakt verk unnið fyrir sig. Verkið var að ryðja fyrrum eigin- konu hans úr vegi. Ungi maðurinn hafði þá samband við tvo kunningja sína og skýrði þeim frá málavöxtum. Áhugi þeirra vaknaði, þegar þeir heyrðu hvaða þóknun var lofað fyrir verkið. Eftir samningaviðræður við fram- kvæmdastjórann ákváðu piltamir að taka verkið að sér gegn þrem milljón- um ísl. kr., og hófu þegar í stað undir- búning þess, m.a. með því að taka gröf á afskekktum stað um 400 km frá Stokkhólmi. Það var síðan í lok október sl. sem Iát- ið var til skarar skríða gegn fórnar- lambinu, sem var Ieigubílstjóri að at- vinnu. Einn piltanna pantaði akstur hjá henni út í útjaðar Stokkhólms- borgar þar sem annar félaga hans beið á fyrirfram ákveðnum stað. Þegar þangað kom var konan nörruð út úr bflnum og síðan kyrkt með reipi, þrátt fyrir að hún bæðist vægðar og segðist hafa fyrir börnum að sjá. Piltarnir lögðu síðan lfkið, samkvæmt verk- áætlun, í gröfina, sem fyrr var nefnd og tekin hafði verið nokkrum vikum áður. Piltarnir þrfr fengu greidda eina milljón ísl. kr. af verkbeiðandanum, fyrrum eiginmanni konunnar, sem fyrstu greiðslu. Þegar þeim þótti drag- ast hjá manninum að greiða hinar milljónirnar tvær, beittu þeir hann fiárkúgun. Lögreglan komst í fjárkúg- unarmálið og upplýsti sfðan í fram- haldi af því sjálft morðmálið. Við réttarhóldin, sem nú eru nýaf- staðin, sýndu þremenningamir merki mikillar iðrunar. Enginn þeirra kvaðst hafa í upphafi skilið alvöru málsins og allir hefðu þeir Iitið meira á málið sem gaman en alvöru. Þegar þeir grófu gröfina hefðu þeir Ld. tekið með sér nestispakka og gert allt sem tilheyrir skemmtilegri skógarferð. Vissulega hefðu peningamir lokkað, en eftir á að hyggja hefði málið þróast á hinn versta veg. Nú bíður þremenninganna löng og ströng fangavist fyrir aðild að máli þessu. —JVJ, Svíþjóð Söngur dagsins: Krummavísur Krummi svaf í klettagjá kaldri vetramóttu á, :,: verður margt að meini.:,: Fyrr en dagur fagur rann freðið nefið dregur hann :,: undan stórum steini.:,: „Allt er frosið úti gor, ekkert fæst við ströndu mor :,: svengd er metti mína,:,: ef að húsum heim ég fer heimafrakkur bannar mér :,: seppi' úr sorpi' að tína.":,; Öll er þakin ísi jörð, ekki séð á holtabörð :,: fleygir fuglar geta,:,: en þó leiti út um mó, auða hvergi lítur tó; :,: hvað á hrafn að eta?:,: Á sér krummi ýfði stél, einnig brýndi gogginn vel, :,: flaug úr fjallagjótum.:,: Lítur yfir byggð og bú, á bæjum fyrr en vakna hjú, :,: veifar vængjum skjótum.:,: Sálaður á síðu lá sauður feitur garði hjá, :,: fyrrum frár á velli.:,: „Krúnk, krúnkl nafnar komið hér! krúnk, krúnk! því oss búin er :,: krás á köldu svelli." :,: Jón Thoroddsen m=mm^mm Krumm-i svaf í klett-a - gjá, kaldr-i vetr-ar nótt -u á, mmm im " J 0--------*- vfirö-ur margt að mein - i, verð-ur margt aó mein - i; C Am Em gj^^p^^^^ fyrr en dag-ur fag-ur rann Ireö-iö nef-iö dreg-urhann Am Em §m^^mmm und-an stór-um stein - i, und-an stór-um stein • i. Látrabj arg skorið í tré Atvinnuleysisvofan skekur sig nú framan í þjóðina af meira oðbrsi en pekkst befur Íengi og ódaun krepp- unnar er fariðaðleggja um allt þjóð- lífið. TJl er keruúng, sem segir að ein- mitt á tímum sem þessum bregöist mannskepnan við luöursveiflunnj með uppsveiflu í andans menntum Og menning og frjósemi hugans veröi aldrei meiri. Þessi kenning er af sömu rót og kenningin um að skákl geti ekki verið góð skákl nema þau líöi sknrt, og séu helst heilsulaus Hka. Eftirfréttaflumingvikuniwogþró- un mila í íslensku þjóðlífi er Garri sannfœrourumaðbessikenningeigi sér stoð í veruleikanum. Síðustu daga hafa nefnikga komið fram ein- hverjar frumlegustu hugmyndh- um atvinnuupptjyggingu í landinu og einm^arJ»æraíJbyglisverðustuand- ans ritdeilur, sem sést hafa svo lengi sem elstu menn uiuna. Vlðsetningu Búnaðarþlngs, semnú stendur yfin flutti valdamesti maður landsins um þessar mundir, setiur forsætisráðhcrra með meiru, Halldór Blöndal, ræðu þar sem hann kastaði fram nokkrum lauflcttum hugmynd- um um ný atvinnutækifæri fyrir landsbyggðarmenn. Annað eins hef- ur ekki sést síðan tekinn var saman UstibjáSteHlarsambandinue&aBún- aoarfélaginu yfir hugmyndir aö nýj- um aukabúgreinum fyrir nokkrum árum, en á þeim lista var mjl smfði hrossabresta og hráski nnale ikur fyr- irferöamenn. Ríkarðar íslands En eins og með svo margt annað hefur ekkert verið gert með þann Iistaígotoriundangenginnnára.En nú er lag, ekki síst þar sem \jost er að stiJrfutn mun fara fækkandi í hefð- bundnum landbúnaði samfara :.-.,:¦: ¦ ;,; J ^Jfliiil ' I W Jm 4 I bmm| i í f GATT-samkomulaginu, eins og Hall- dóV Blándal hcfur bent á. Jafnframt hcfur hann dregið athygli manna að þcimmögulcikum.semfclastíþvíað tálgaútítréfjöllinokkarogscljaþau stðan útiendingum. „Fyrir norðan virðist liggja beint við að reyna að finna rétta útfærslu á Herðubreið. Ég tala nú ekki um ef cinhvcr Ríkarður Jónsson nútímans skæri litiabjarg út í tré í fáum sterkum dráttum, sem aðrir gætu síðan leikið efttr eða út- fært á sinn hátt" svo gripið sé til hins kjamyrta orðalags sjálfs ráð- herrans. Hér er vitaskuld á feröinni stórfengleg hugmynd, sem gerir hvort tveggja í senn a& for&a sveita- mönnum frá því að flykkjast á m»J- bðdðogskaparverkemihandaöllum RMrðum Jónssonum þjóðarinnar, sem hefur fjölgað um ein 600% & síðusm árum, samkvæmt frétt í Túnanumísíðustuviku. Mannlífiðálandsbyggðinnigætináð áðuróþekktumhæðum.pegarslíkur hcimilísiðnaður er kominn á góðan skrið og spýtukubbar og rekadrumb- ar, sem nú Bggja eins oghráviði um allt, cruíkilóatalioröniraðverðmæt- um Herðubreiðum og Látrabjörgum í ferðatöskum pýskra og amerískra túrista.Ogþólitlufjármagnisc'v'arid til skógræktar á þessum sioustu og verstu tímum, þurfa menn ekki að kw'ða hraefhisskorti, því þörftn fyrir gimingarmunfarasíminiikandimeð GATT-samnlngum og úr girðingar- stauntm má skera út Ustaverk og landslagsskúlptúra. Þá verður ekki iðjuleysinu fyrir að fara á Próni og hver veit nema að í hinuni vatns- lausu Vestmannaeyjum veröi menn þá DÚnir að setja á fót \*atnsátöppun- arverksmiðju, cn hugmyndir um það voru kynntar á borgarafundi í Eyj um í vikunni, samkvæmt sjónvarpsfrétt- um. Andans mennt á háu plani Garri sér fyrir sér að þegar ástand máTa verður orðið svona gott í at- vinnumálunum, muni kenningin um tengsl kreppunnar við andagift- ina afsannast, og fólk getur þá í auknum mæH farið að snúa sér að andans málefnum. Trúmál og frelsi viljans vcrða þá eflaust meðal um- ræðuema trcskurðarmeistaranna, og er bað huggun harmi gegn að íslend- ingar hafa góðan grunn bl að byggja þá umræðu á. Ekki þarf að fara lengra en í Morgunblaðið í gær til að finna gagnmerka ritdcilu um trúmál, en þar svarar Gunnar Þorsteinsson i Krossinum ásökunum Agnesar Bragadóttur blaðamanns um að trú- arskoðanir Gunnars séu ekki nægj- anlega umburðariyndar. Þetta telur Guimar mikla fjarstæðu og bera vott um hroka og sjálfhæhii hjá Agnesl „Er að undra að maður spyrji sjálfan sighvortblessuðkonanhafiveriðað leggja sér tíl munns leourblókur spyr forstöðumaður Krossins hneykslaðuríMorgunbbðinu.Raun- ar hefur Agnes fýst því yfir að hún hyggist ekki halda áfram ritdeilum sínmn við Gunnar, en eftir sðustu skrif hans er einsýnt að Agnes hrein- kga verður að ucp^sa þjóðina um hvort mataræði hennar er í raun frumlegra en gengur og gerist Garri cr þeirrar skoðunar að einmitt þetta atriðigetíslopthömðmáTifvrh-fram- tíðarumræðu tréskurðarmeistaranna um trúmál á fslandL Garii Erlendar fréttir MOSKVA Vopnaðar sveitir og óbreyttir borgarar hindruðu brottför her- sveita rússneska sambandshers- ins frá hinu umdeilda héraði Nag- orno-Karabakh. Einn hermann- anna varð fyrir slysaskoti og lét llfið. Talsmaður sambandshers- ins sagði að hermaöurínn, lio- þjálfi, hefði orðið fyrir skotinu rétt utan við Stepanakert þar sem búðir hersins voru, en þær eru nú í rústum. VILNIUS Hersveitir fyrrum Sovéthers byrj- uðu I gær að taka sig upp frá Lit- háen, eftir að hafa setið par I hálfa öld sem setulið. Hersveitim- ar eru loftvamasveitir og hafa haft aðsetur um 10 km frá höfuð- borginni Viinius. í gær óku á brott I einni lest 36 færanlegir eld- flaugaskotpallar og 15 vörubílar. SARAJEVO Herskáir Serbar fjariægðu í gær síðustu vegartálmana, sem þeir komu upp í Sarajevo, eftir að úr- slit kosninga um sjálfstæði Bo- sníu- Herzegóvínu lágu fyrir. Borgarlífið komst fljótlega I eðli- legt horf, bílaumferð hófst á ný og verslanir voru opnaðar á ný. Serbamir settu upp vegartálm- ana til að sýna andúð sína á þvi að Bosnía-Herzegóvína slíti sig frá Júgóslavíu. ALSÍR Þrír múslimskir öfgamenn voru dæmdir til dauða í Alsír. Dómur- inn var kveðinn upp aðeins degi áður en réttur á að skera úr um hvort banna eigi starfsemi öfga- flokks hreintrúaðra múslima, en flokkurinn stefnir að því að koma á islömsku klerkaveldi í Alsir. Talsmenn flokksins segja í flugrit- um hans, að verði flokkurinn bannaður muni skella á fellibylur i staö logns undanfarinna tveggja vikna. WASHINGTOK George Bush Bandarikjaforseti og keppinautar hans um forseta- stólinn berjast nú um hylli kjós- enda I prófkosningum í sjö ríkj- um, og leggja allir mest upp úr úrslitunum í Georgíu. Repúblík- aninn Pat Buchanan, keppinautur Bush, hefur lýst því yfir að út- koman I Georgíu muni skipta sköpum um möguleika hans til forsetadóms. Hann hefur nú skipulagt hiö ihaldssama liö sitt, I þeirri von að geta I það minnsta endurtekið sigurinn í forkosning- unum í New Hampshire um dag- inn, en þar fékk hann 37% fylgi. JÓHANNESARBORG F.W. de Klerk, forseti S-Afríku, lýsti því yfir í gær að kosningam- ar um lýðræðisumbætur, sem fram fara í vor, yrðu þær síðustu sem aðeins hvítir menn taka þátt í. De Klerk ferðast nú með eins konar kosningaleikhús í amerísk- um stíl um landið, og var í gær I iðnaðar- og verslunarhverfum Jó- hannesarborgar. Hann sagði í gær að verði umbótaviðleitni hans felld af kjósendum, muni það þýða efnahagslegt hrun iandsins. DUBLIN írska 14 ára stúlkan, sem varð bamshafandi eftir nauðgun og miðdepill deilna á Iriandi um fóst- ureyðingalöggjöf landsins, er nú komin til London ásamt foreldrum sínum og tveim írskum lögreglu- mönnum. Lögreglumennimir eiga aö sjá um að koma i hendur réttra aðila á íriandi vefjasýnis- homum úr fóstri stúlkunnar, þannig að hægt verði að sanna hver það var sem nauðgaði stúlkubaminu. Farið var með stúlkuna til London tæprí viku eft- ir að hæstiréttur (riands hafði fellt úr gildi farbann undirréttar á hendur henni.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.