Tíminn - 25.11.1994, Blaðsíða 16

Tíminn - 25.11.1994, Blaðsíða 16
MMJIt Föstudagur 25. nóvember 1994 VebrÍb í dag (Byggt á spá Veburstofu kl. 16.30 í gær) • SuÖurland, Faxaflói og Faxaflóamib: Sunnan og suövestan kaldi. Ab mestu þurrt. • Norburland eystra til Austfjarba og Norbausturmib til Aust- fjarbamiba: Subvestan kaldi, skýjao meb kóflum en þurrt. • Breibafjörbur til Stranda og Norburlands vestra og Breibafjarb- » Subausturland og Subausturmib: Sunnan gola eba kaldi. Dálítil armib til Norbvesturmiba: Subvestan kaldi eba stmningskaldi. Skyjab rigning eba súld í fyrstu en síbar ab mestu þurrt. en úrkomulítib. Samninganefnd ríkisins auglýsir eftir kröfum sjúkraliöa. Sjúkraliöar fullyröa oö launamunur milli þeirra og viömidunarstétta hafi tvöfaldast: Taugastríð deilu- aöila stigmagnast Svo virbist sem taugastríbib á milli deiluabiia í verkfalli sjúkra- liða magnist meb degi hverjum en verkfallib hefur stabib yfir í hálfan mánub og virbist enn langt í land ab samningar séu í augsýn. Samninganefnd ríkisins nánast auglýsti eftir kröfum sjúkraliba á blabamannafundi í gær þar sem fullyrt var ab þab væri meb öllu óljóst hvab þeir færu fram á. Fjölmennur félags- fundur sjúkraliba mótmælti því hinsvegar kröftuglega seinna um daginn ab þeirra kröfur væru eitt- hvab óskýrar og vísabi fullyrbing- um samninganefndar ríkisins til föburhúsanna. „Ég skal segja þér Davíð Oddsson forsætisráðherra að kjör láglauna- fólks á íslandi þyrftu að batna um hundrað prósent að minnsta kosti. Sjúkraliðar hafa krafist þess að ráð- herrar í ríkisstjórninni hætti öllu orðagjálfri um kjarabætur til þeirra láglaunuðu og greiði þeim að minnsta kosti samsvarandi kjara- bætur og þeim skár launuðu," sagði Ögmundur Jónasson, formaður BSRB, á félagsfundi sjúkraliða í gær. Hann fullyrti á fundinum að ríkis- valdið og aðrir viðsemjendur sjúkraliða ástunduðu kjarabaráttu gegn þeim og reyndu að hafa af þeim það semþeim réttilega bæri. Hann sagði kjarakröfur sjúkraliða skýrar og auðskildar hverjum sem er, enda full samstaða um þær kröf- ur meðal sjúkraliða. Hann sagði aö óskað hefði verið eftir upplýsingum og úrvinnslu gagna um launaþróun einstakra stétta í opinbera geiran- um en því hefði verið neitað. For- maður Sjúkraliðafélagsins segir að félög innan BMH-BHM R hafi neitað þeim um beðnar upplýsingar. Hjá Kjararannsóknarnefnd opin- berra starfsmanna fengust þær upp- lýsingar að samkvæmt reglugerð og vinnureglu nefndarinar eigi einstök stéttarfélög alfarið sínar upplýsing- ar um þeirra launamál. Samkvæmt reglugerð væri því ekki leyfilegt að gefa upplýsingar til annarra. í fréttabréfi nefndarinnar væri hins- vegar að finna meðaltal launa hjá opinberum starfsmönnum. Kristín Á. Guðmundsdóttir, for- maður Sjúkraliðafélagsins, segir að launamunur á milli sjúkraliða og viðmiðunarstétta þeirra hefði verið um 20%. Það bil hefur aftur á móti stækkað til muna að undanförnu vegna kjarasamninga sem ríkið hef- ur gert því væri launamunurinn sé nú um 40%. Þessu vísar samninga- nefnd ríkisins hinsvegar á bug. Samkvæmt því sem nefndin segir þá hafa dagvinnulaun frá ársbyrjun 1992 til apríl 1994, hækkaö um 3,5%-5% á almennum markaði og hjá ríkinu. Nefndin vekur athygli á því að á sama tíma hafa laun sjúkra- liða hækkab um rúmlega 6%. Sú hækkun yrði um 9% að teknu tilliti til tilboðs nefndarinnar um 3% launahækkun sem sjúkraliðar höfn- uðu skömmu áöur en verkfallið kom til framkvæmda. Sé litið yfir tímabilið 1987-1994 þá hafi laun sjúkraliða hækkað um 106% á sama tíma og laun annarra stétta í opin- bera geiranum hefðu hækkað 93%- 112%. ¦ Tímamynd CS Vorblíöa á hausti Þab er sumarblíba þessa síbustu daga nóvembermánabar og haustib hefur verib afar hagstœtt veburfarslega séb. Duglegar garbjurtir, eins og stjúpurnar, lyfta kollinum í blómabebum íborginni og láta blekkjast af mildu vebri og ibn- abarmenn og verkamenn halda áfram útivinnu eins og ekkert sé. Vib hittum þennan unga mann vib hellulögn ígœr, þar sem hann sneib nibur efnib í vél- sög sinni. Kvennaathvarf: Gagnger u un og starfsemi á stjórn- fyrir 1. júní nk. Samtök um kvennaathvarf hafa nú kosið sér stjórn í fyrsta sinn í tólf ára sögu sinni. Stjórninni er ekki ætlab aö starfa lengur en fram á mitt næsta ár, en þá skal hún leggja fram tillögur ao nýju skipulagi á allri starfseminni sem fram fer á vegum samtak- anna. . Þetta var ákveðið á aðalfundi sem haldinn var í byrjun nóvem- ber, en verkefni hinnar nýju stjórnar fram að næsta aðalfundi sem haldinn verður eigi síðar en 1. júní nk., eru skv. samþykkt nóv- emberfundarins að endurskoöa og skipuleggja lög og alla stjórnun, allan rekstur Kvennaathvarfsins og þjónustumiðstöðvar sem rekin er á vegum samtakanna og ráða tímbundið framkvæmdastjóra til að hafa umsjón með daglegum rekstri athvarfsins. Stjórn Samtaka um kvennaat- Hin nýja stjórn Samtaka um kvennaathvarí gerir grein fyrir fjármálum samtakanna og endurskipulagningu á rekstrinum, talib frá vinstri: Álfheibur Ingadóttir upplýsingafulltrúi, Sjófn Ingólfsdóttir, Ragnheibur M. Cubmundsdóttir, Hildigunnur Ólafsdóttir, Ólöf Sigurbardóttir og Margrét Pála Ólafsdóttir. hvarf skipa nú Hildigunnur Ólafs- dóttir afbrotafræðingur sem er for- maður, Ólöf Sigurðardóttir vara- formaður og kennari, Margrét Pála Ólafsdóttir gjaldkeri og leikskóla- stjóri, Ragnheiður M. Guðmunds- dóttir ritari og framhaldsskóla- kennari, og Sjöfn Ingólfsdóttir meðstjórnandi, en hún er formað- ur Sarfsmannafélags Reykjavíkur- borgar. Stjórnin hélt fund með frétta- mönnum í gær og kom þar fram að öll starfsemi samtakanna næstu mánuöi muni miða að því að koma rekstri og stjórnun á réttan kjöl eftir þá hnekki sem Kvennaat- hvarfið beið er uppvíst varð um fjármálaóreiðu og misferli nú í haust. Nú þegar hefur stjórnin gripið til strangra aðhaldsaðgerða meö það fyrir augum að draga úr rekstr- arkostnaði. Þá hefur verið gengiö frá uppgjöri launaskulda við starfs- fólk sem að einhverju leyti skammtaði sér sjálft laun og lána- fyrirgreiðslu. Þótt um misnotkun hafi verið að ræða á fjármunum at- hvarfsins hefur endurgreiösla fariö fram og er ekki taliö að tilefni sé til kærumála vegna fjárdráttar. Ráðinn hefur verið viðskipta- fræðingur til að annast bókhald, rekstur og alla meöferö fjármuna, en bókhald verður hér eftir gert upp mánaðarlega og sent til lög- giltra endurskoðenda. Vegna þeirrar erfiðu stöðu sem samtökin hafa verið í að undan- förnu, svo og vegna fyrirhugaðrar endurskipulagningar, hefur öllum starfsmönnum Kvennaathvarfs- ins, tólf aö tölu, verið sagt upp störfum með lögboðnum fyrir- vara. Þá er engin yfirvinna heimil í athvarfinu uns annað verður ákveöið, auk þess sem dregiö hefur verið úr aðkeyptri sérfræöiþjón- ustu. Á fréttamannafundinum kom fram að þrátt fyrir erfiða fjárhags- stöðu telji stjórnin unnt að ná endum saman í árslok, skili fram- lög frá ríki og sveitarfélögum sér nú sem endranær. Áætlaður rekstrakostnaöur á næsta ári er um 35 milljónir, en reglulegir styrkir frá opinberum aðilum hafa numið um 27 milljónum á ári. Þar af koma 70% úr ríkissjóði en 30% frá sveitarfélögum. ¦ Þorsteinn sér á eftír enn einum abstoöarmannin- um úr sjávarútvegsrábu- neytinu. Halldór Arnason: Greip gæsina við fyrsta tækifæri „Þab var alla tíb klárt í mínum huga ab ég ætlabi ekki ab vera abstobarmab- ur nema í eitt kjörtímabil. Þab er stutt eftir af því og þegar gæsin gafst þá var um ab gera ab grípa hana," segir Halldór Arnason, ab- stobarmabur Þorsteins Pálssonar sjávarútvegsráb- herra. Halldór tekur við stöðu deildarstjóra í endurskipu- lagðri skelfiskdeild Sölumið- stöðvar hraðfrystihúsanna n.k. fimmtudag, 1. desem- ber. En hann er annar að- stoðarmaður Þorsteins í sjáv- arútvegsráðuneytinu frá upphafi kjörtímabilsins. Fyrstu vikuna í ráðherratíð Þorsteins í sjávarútvesgráðu- neytinu sinnti Arnar Sigur- mundsson, formaður Sam- taka fiskvinnslustöðva, því starfi en hann er fjórði mað- ur á lista sjálfstæðismanna á Suðurlandi við næstu þing- kosningar. Halldór segist vona að Þorsteinn verði áfram sjávar- útvegsráðherra eftir þing- kosningarnar og ákvörðun hans um að skipta um starf hafi verið tekin með fullu samþykki og skilningi Þor- steins. Hann telur hinsvegar að það sé engum manni hollt að vera aðstoðarmaður ráðherra lengur en eitt kjör- tímabil. Mikil uppsveifla hefur ver- ið í skelfiskdeild SH að und- anförnu og m.a. hefur fram- leiðsluaukning á skelflettri rækju aukist um 35% á milli ára. Þá nemur rækjuútflutn- ingur SH um 20% af heildar- útflutningi ársins í ár. Á und- anförnum fimm árum hefur útflutningur SH á rækju átt- faldast en búist er við að sala á skelflettri rækju nemi um 7 þúsund tonnum í ár. ¦ BEINN SIMI AFCREIÐSLU TÍMANS ER 631 • 631

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.