Morgunblaðið - 15.03.2007, Blaðsíða 18

Morgunblaðið - 15.03.2007, Blaðsíða 18
18 FIMMTUDAGUR 15. MARS 2007 MORGUNBLAÐIÐ viðskipti/athafnalíf !  "   '? => ) #? =? > ? = >@ 4@3 =  #? A )$ #? 3B #? * ? 2?C 4 # ?D % " #5 A ? B * % ? E ? E >3  ? , 4FA1 3- G ? @ &!* , - CQ ? 3 #? 0>  2 ? 0> > #? 8 - ? /EI=A L +4 ? L+ 4 1 $1 ? P $1 ? A & -2 - , ?D ,1 )? B ) ,  2A ? 2 4# 1- ? =4 )Q OR "-$) Q 29 ?) Q E 1 ?) Q ?  ?+ 9- ?   5  ) Q  1  R 3 ) Q =4 * R "-$) Q 29 ) Q E 1 ) Q P $* !* + ) Q R "-$) Q 29 ) Q P $* 4 !? ) Q R "-$) Q 29 ) Q %*.1 P 1*D? #! 94 4  ? ) Q ?*D? +# ?$14 1  R P 1 )Q !?) Q B *,C .8 *&" B *,C 4 2 D ,C .8 *&" B *,C 4 2 D ,C 46 *&" D ,C 4 2& B *,C .8 *&" ! ! !: !: !' '! &! '! &! ! :! !: F! !( !' ! !: ! &! :!& ! ! :! &! ! '!' &! ! ! ! ! F!' ! F! ! F! '! ! ! !' '! '! (! (!( ! !: (! !' ! !& ! ! :! F(! &(! (! !' '! F !(( :!(& :!  = & C 8 -61 S ) 1*D? -4  C *D?: 0> >C + CA H " # 3 F >  7,A H "- *D? E *D? S ) 1*D? -61F "E,F=4 > "E,= @ > ? > "E,C# "E, * , + "E,C4 E 2) Q -61 %,F T) ) $ -61 "E, * C + "E,AS0H "A, 4) 0HCU " # F * P "A  *D? "A  *D? ED?B ,  *D? -61 B  *D? -61 V ? -61 *D? %  *D? -61 =5-61 *D? -61   F ,-%  * ,-S * ,-'=1 ,-&B$  * ,-T) * ,-B$  * %,A 4 ? 'O %,A * C $ & T) *D? 3+ 9- *D? , *D? -61 ,# *D? E 1 *D? E 1 *D? E 1 *D? E 1 *D? , ? * * * , ? *  P $ -61B% B * * C 3 -&!* * )* H 2 4 -61 H 1 - H B+?- -61 H L9 -61 H =FC)6# - H B? 9 -61 H 2  -61 E -&!* =5-61 ) 1 -61 =5-61 ) Q -61 3+ 9- -61 @ 4 1 -61 , *D? -61 T) -61  -&!* S *D? -61%P , *D? -61%P 2 4 -61%P 2 *D? -61%P =5-61  *D? -%P =5-61 ) Q -61%P ( )*+),# -.*/) " #F ,$F '4 4 4 4  &: (! ''! !&: &! !( !: (!& '!: ! ! ::! !'& !:: '!( &!: &! : &( &'& :' : '! !(& ! !& !(( ! !:& !:: !': !: !:'& ! (! &(&!( !& !' !' ('!' !: ! !( !(& ! ! F!& ! !: F! !: ! !' F! '! '!( F! (! !' F! ! ! (! '! ! !& '!& ! !& F! F! F! !' ! F! F! !( F!' ! F! ! ! (!( F! ! F!& !& !( F! F! :! ! ! !: (! :!' F! F! ! ! !: F!' F!'' !(& F '! F'! F!&  ! !' ! ! !' !( (!( ! '!( ! !' ! :! :! ! '! ! :!: :! ! ! ! :! ! ! ! ! F! &! F'! (!: F! !( '!: !: &! ! ! &! &! ! !' ! !& :!& :! &! (! !( F!: ! :!( (! &! F &! !& !& &!: 0/012) *3)/00 2242 -.*/) " #F ' 4  4 4  = , 44 4 - $ & S 1*D? 4. 2 ! 7 2 !: B *,C .8 *& B *,C 4 2  ? )$Q  1 N '!& :!( '! !& +0 ) 51 )/ -.*/) 6 07 80 9 80 ( :4/) 44G6 '! !' :!: !: !'F!: '! :!& &! &! :! !: :!: 4G4 '!& !( !& '! !& '!& 44G. (! :!;!& !: (!: O%+?  8 4 ) Q # -61 ! 4 1)  1 - $4 # -614 OV9 1 4 1 ) Q 8 !5   ) Q 8 ) 4 19 1 ?  44G6 &!F!' !F!: '!: !: &! !& &! $ &  & H =  :>- ED?B & .0 B *,C .8 *& B *,C .8 *& B *,C 4 2 B *,C .8 *& B *,C 4 2 0/012) * -.*/) = @ 4 -   ,-61: $ & @ *D?  -&!* @ 4 -%P ED?B @ 4 - " #F 4 4 4 !(  !: !: !' !: !((  !& !' 40 2 !& 40 2 ! 7 2 ! .8 *& ! 4 2 &! '( ::! ''! !&: &! !(' !: !( !: !(( (! '!&(&: ! ! (!:( ::! &!& !( !' :! : ( &' : & & !(:& ! ! !& !(( ! !:& !:: ! !&& !: !: (! &(&!( !& !' !' ('!' !: '!& &!' :! &&!(& ' ! !'( !& ! !&( (! F! (!( :! F!' !( F! !& F!' F!& F! !( F! !: ! ! (! &!: ! !: (! (! ! F!' ! ! ! F! &!& ! F! F!' (! F! (!& F!' ! F! :! ! ! F! &!: !' F!( F! ! ! :(!: ! :! (! !' ! ! ! &!' :!(: F F'! !(& F !: ( &!& :!: O ? O ? O S $ 0," O ? $ 'O ? $ A+ ,  - , ,  +0 ) 51 )/ -.*/) I - & =4,# -61 *9 =4LD  ,D D   ? W* #  P $*  '4 1 (4 1 '4 1 0 6* - +  A - N7,O , # N A@O  6 N""O  6 N/"O ,9 6 N,C"O C) NC7SO /00 80 ( :4/) 44G6 (!F !F !( !' !& !( 44G4 !( !& :! :!F !& !( !( !( !& 4G4 :!F!: !& !' !( 4G6 !F!: &!&F !& !( !: !: !& 44G6 &! !F &!F !'F'! !&F'! !F'! !: !: 44G6 '!'F:! '!'F !(F !F'! !F'! '!F'! !: !: 44G. !&F !&F !&F !&F $ &  & = &  :>- ED?B & .0 OP Q ?6* 4 #  4 ? ## ? 1 *$ 4 # -614 OA - +  * 9 ) Q 44G6 !F!: &!&F !& !( !: !: ;<=' >?@ > ?A> <=' B&A 52: A  C -H -           !' '(!: !& ' '! '!( :!' '! !& !& & :!( (!: &! &! '! &! !' !( &! 2 F ) 1 #  L *1 R " #, F &:: (( ' (: '&(: '& '(:&(:: ' && &:& :& ':' ('( :'( '& F F ' F F F !' '(!( !'( ' '! ' :! '! !& !& & :!( XX (!( &! &! F F &! F !( F !' '(!: !& ' '! ' :!' '!  !( &'! :!: (!: &! &! F F &! F F F (! P 1 # 6 4 =L2M=  3-$ ) 1F # F  (' &' &:  ( : F F  F F F                     ,1 ) 1 ) 1 4G6 '!& !& &! :!:F '! !F!: '!: &! &! !& '! (! 44G4 '!' !' !: !( '!( !( '!' !' '! (! !& 44G6 '!& !& &! :!:F '! !F!: '!: &! &! !& '! (! 44G6 '!& !& !& :!F '! :!(F '!: !: &! '!( (!( 3 *. E J . 4* 6) 4*  J JKBD<DJ 9 +D9?$ K *, 4 > .//7  !" # "$%&'(!)!* " +  )  & '( '' ' ' ' A+ $ 4?S  LDH : LDH : Eftir því sem fleiri fyrirtæki íKauphöll Íslands færa upp-gjörsmynt sína og hlutafé yfir í erlenda gjaldmiðla þá þrengir meira að íslensku krónunni. Þó nokkur út- rásarfyrirtæki eru farin að gera upp sitt bókhald í erlendri mynt, m.a. Marel og Actavis í evrum, Össur í dollurum og Bakkavör í sterlings- pundum. Þessi þróun er ekki ein- göngu bundin við kauphöllina heldur hafa fjölmörg önnur íslensk fyrirtæki nýtt sér heimild til að hafa bókhaldið í öðrum gjaldmiðli en íslenskum. Þá eru fleiri félög að færa hlutaféð yfir í erlenda mynt. Straumur- Burðarás Fjárfestingabanki reið á vaðið, í það mikilli óþökk stjórnvalda, að því er virðist, að fjármálaráðherra setti á reglugerð sem kemur til með að þrengja möguleika fjármálafyr- irtækja til að fara þessa leið. Á aðal- fundi Exista í gær var samþykkt sú tillaga að færa hlutafé félagsins yfir í evrur og þá er komin fram tillaga fyrir aðalfund Bakkavarar í næstu viku að færa hlutaféð yfir í sterlings- pund. Lengi vel gekk sá orðrómur að Kaupþing ætlaði að feta svipaða leið, og kjósa evrur sem uppgjörsmynt, en samkvæmt dagskrá aðalfundar bankans á morgun er ekki að finna slíka tillögu, hvað sem síðar gerist. Flestir hafa talið þessa þróun óholla fyrir heilsu íslensku krón- unnar, einhvers minnsta gjaldmiðils þessa heims. En ekki allir. Þannig mátti lesa fróðlega grein í Morg- unblaðinu á þriðjudag eftir hagfræð- ing sem sagði m.a. að Ísland gæti vel verið tvímynta land, krónan ætti góða framtíðarmöguleika en mætti búast við harðri samkeppni frá evru og öðrum myntum. Þetta er veruleiki sem stjórnvöld verða að sætta sig við. Þau mega ekki hefta svigrúm út- rásarfyrirtækjanna, eða leggja stein í götu þeirra og óska þeim úr landi, eins og stjórnarformaður Icelandair og fv. seðlabankastjóri orðaði það svo pent á aðalfundi í vikunni. Ljóst var hvert þeim orðum var beint - niður að Arnarhól. Flestir hafa talið þessa þróun óholla fyrir heilsu íslensku krón- unnar, einhvers minnsta gjaldmiðils þessa heims. En ekki allir. Morgunblaðið/Golli Félögin flýja krónuna innherji@mbl.is INNHERJI» Margrét Kristmannsdóttir | mk@pfaff.is Við erum stundum spurðar að því hvort aðFKA – félag kvenna í atvinnurekstri sé ekkitímaskekkja. Hvort að á árinu 2007 sé virki-lega þörf á sérstöku kvennafélagi í atvinnu- rekstri. Og vissulega eru þessar spurningar eðlilegar og eiga fylli- lega rétt á sér, enda veltum við þeim stundum fyrir okkur sjálfar. Óskastaða væri auðvitað sú að ekki væri þörf fyrir sérstakt félag kvenna í atvinnurekstri. Staðan væri sú að bæði kynin hefðu jafna möguleika á að nýta menntun sína og hæfileika í starfi og launum. En á meðan raunveruleikinn er annar er þörf fyrir FKA. Á hraða snigilsins Í trúnaði get ég alveg sagt að það er oft hundfúlt fyr- ir konur að þurfa að standa í þessari baráttu og reyna að finna „eðlilega“ skýringu á stöðunni í dag, stöðu sem við héldum hér á árum áður að myndi heyra sögunni til á 21. öldinni. Enda ekkert „eðlilegt“ við það að þessi þróun sé á hraða snigilsins þegar atvinnulífið sjálft er á fleygiferð. Mér reiknast svo til að með sömu þró- un verði staða kvenna í íslensku viðskiptalífi orðin áþekk og staða karla eftir ríflega miðja þessa öld. Þá verður dóttir mín, sem er í dag 11 ára gömul, farin að huga að starfslokum og ég náttúrulega löngu dauð! Í dag eru rúmlega 500 í konur FKA og hefur félag- ið eflst mikið á undanförnum misserum. Félagið hef- ur það m.a. að markmiði að efla tengsl kvenna og auka sýnileika þeirra í íslensku viðskiptalífi. FKA vill hvetja konur til að seilast til áhrifa – að þær gefi kost á sér í ábyrgðarmikil störf og stjórnir. En FKA vill líka hvetja fyrirtæki til að nýta betur þann auð sem í konum býr. Ég hef stundum lýst íslensku við- skiptalífi sem 100 íbúa blokk. Í þessari blokk búa konur eingöngu í 15 íbúðum af þessum 100. Það segir sig því sjálft að þær eru í miklum minnihluta og þeg- ar kemur að ákvörðunum á húsfundum eru áherslur karlanna mun líklegri til að hljóta hljómgrunn. Það skiptir því öllu máli að þessar 15 konur standi saman og styðji hver aðra, mæli með konum sem góðum íbúðarkaupendum, láti aðrar konur vita ef að líklegt er að íbúð sé að losna í blokkinni þannig að konum fjölgi þar smám saman. Og eftir því sem konum fjölg- ar er líklegt að útlit og yfirbragð blokkarinnar breyt- ist. Það koma blóm á svalirnar, gluggatjöld verða sett upp í stigahúsinu og fjölbreyttari mál verða tekin fyrir á húsfundum. Og þessar breytingar munu skila sér í því að öllum íbúum blokkarinnar mun líða betur – enda fjölbreytni til góðs og heilbrigt að allir íbúarnir hafi eitthvað um það að segja hvernig umhverfi þeir lifa í. Ég las pistil um daginn þar sem haft var eftir dönskum ráðherra, þegar hann var spurður af hverju þetta ójafnvægi væri enn til staðar, að þetta væru kannski „Rip-Rap-Rup“ áhrifin. Ef maður er Rip þá ræður maður Rap eða Rup, þ.e. einhvern sem er eins og maður sjálfur. Ekki veit ég hvort að þetta er tilfellið en þegar litið er yfir ís- lenskt samfélag þá hvarflar engu að síður að manni að eitthvað sé nú til í þessari kenningu. Veljum við Rip, Rap eða Rup? Höfundur er framkvæmdastjóri Pfaff og formaður FKA – félags kvenna í at- vinnurekstri.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.