Stúdentablaðið

Árgangur

Stúdentablaðið - 17.10.1974, Blaðsíða 8

Stúdentablaðið - 17.10.1974, Blaðsíða 8
að söluvarningi fyrir stærri hóp. Tónlist Þokkabótar mundi flokkast undir þjóðlagatónlist. Sem slík ber hún af því sem hérlendis hefur verið framleitt af því tagi, a. m. k. á plötum. Söngurinn er máski hin sterka hlið Þokkabótar, en undirleik- urinn er einnig mjög góður. Þó er það fyrst og fremst í vali laga og texta, sem fjórmenn- ingarnir sýna meiri alvöru en „sölumenn" á borð við Sav- anna tríó, Rió tríó, Lítið eitt og þeirra nótar. Undirtektir hafa þeir fengið góðar, og maður skyldi vona, að tónlist- arsmekkur íslenskrar æsku sé ekki orðinn það spilltur af „Tíu á toppnum" að Upphaf- ið hljóti ekki verðskuldaða út- breiðslu. Og vonandi verður framhald á samstarfinu. ÞJÖÐHATÍÐAR- SÖNGVAR BÖÐVARS Samtök herstöðvaandstæð- inga hafa gefið út fimm laga plötu með þjóðhátíðarsöngvum Böðvars Guðmundssonar. Þá plötu einkennir miklu meir en plötu Þokkabótar, hvílíkan for- gang textarnir haía fyrir tón- listinni. Enda eru textar Böðv- ars frábærir, og þarf ekki að fara fleiri orðum um það. Undirleikur og söngur er hvort tveggja prýðilegt, en satt best að segja er upptakan ansi ó- vönduð. En ljóðin eru svo snilldarleg, að hver herstöðva- andstæðingur ætti að kaupa mörg eintök af plötunni og gefa hana vinum og vanda- mönnum. Hún fæst í Bóksöl- unni. gg Þokkabót. Fremstur er Magnús Einarsson, síðan Ingólfur Steinsson, þá Halldór Gunnarsson, en aftast er Gylfi Gunnarsson. Þokkabót og Böðvar Guðmundsson senda frá sér plötur mei róttækum boðskup Þaö hefur hingað til ekki tiðkast að íslenskir popparar flyttu ádeiiur í stO við suma erlenda starfsbræður þeirra. Einstaka islenskir poppsöngv- arar hafa fIutt almennar ádrep- ur um stríð og annan djöful- skap sem menn eru yfirleitt samdóma um. Hins vegar var brotið blað í íslenskri popp- sögu nú í haust er útgefnar voru tvær plötur sem flytja á- heyrendum róttækar meining- ar. Sóleyjarkvæði er eina hlið- stæðan af því sem áður var til, en tengsl þess við íslenskt popp eru hins vegar minni en þeirra^ verka sem Þokkabót ög Böðv-1 ar Guomundsson bjóða nú upp á. I ÞOKKABÓT Þokkabót er kvartett sem skemmti síðastliðinn vetur, m. a. í samkvæmum deildarfélaga hér við skólann. Áður höfðu þrír þeirra komið fram á bar- áttusamkomu 1. desember 1971 og í áramótaskaupi. Vakti framlag þeirra góðar vonir, og þegar fjórði maður bættist í hópinn og þeir tóku að æfa reglulega og koma fram, var sem þær vonir rætt- ust. 1 vor sem leið buðu þrír popparar, Ólafur Þórðarson, Rúnar Júlíusson og Gunnár Þórðarson, þeim hagstæða samninga um plötugerð, og á- vöxturinn varð Upphafið sem . kom á markaðinn í síðasta mánuði. Plötuna prýðir stórgóður söngur og skemmtilegar' radd- anir. Þá er undirieikur vel úr garði gerðurog eins útsetning- ar. En það sem mesta-'ánægju vekur er kannski sú staðreynd að Þokkabót hefur eitthvað að segja í . flestum textunum. Margir • þeirra flytja ádeilu, sem hefur þann kost að veraupp- lýsandi, og góð kímni er jafn- framt einkenni plötunnar. Það er nefnilega hægt að vera póli- tískurán þess að vsra leioin- legur. ' Af pólitískum textum «,má nefna: Litla kassa, gamlan og góðan kunningja, Framagos- ann, sem sumir - hafa k-aJlað „hárbeitta sjálfsgagnrýni Rún- ars Ármanns" og Nýríka Nonna, sem útskýrir á spaug- saman hátt gangverk auðvalds- hagkerfisins, — en aldrei hafði mér dottið í hug að hægt væri að syngja orð eins og „einok- unarkapítalisminn". Að mínu mati er þó Veislusöngur Kristj- áns Guðlaugssonar toppurinn á plötunni; textinn stingandi en þó lipur, lagið við hæfi og flutningur frábær. Af öðrum söngvum langar mig til að nefna Söguna um okkur Stínu, drepfyndna frá- sögn af kostum og göllurn hjónabandsins við vinsælt írskt þjóðlag. 1 Tröllaslag njóta sönghæfileikar fjórmenning- amia sín, en eitt heilsteyptasta lagið er Karl sat undir kletti, þar sem moog-leikur Ólafs Þórðarsonar og vandaður söng- ur Þokkabótar failla eins og flís við rass við gott verk þeirra Haildóru B. Björnsson og Jórunnar Viðar. Önnur iög eru síðri, léttmeti, oft með ó- vönduðum textum, og virðast annað hvort vera til uppfyll- ingar eða til að gera plötuna Hvert renna innritunargjöldin? Margir stúdentar hafa spurt að því, hvað verði um þær 3700 krónur, sem þeir greiða í skrásetningargjald við Há- skólann, og hefur borið á allskyns ranghugmyndum í því efni. Af þeim sökum skal skrásetningargjaldið sundurhð- að hér: Stúdentaráð fær ............................................................ 1000 kr. í innréttingu kjallara Gamla Garðs fara 1000 kr. Til reksturs Félagsstofnunar stúd. fara...... 1300 kr. Til Stúdentaskiptasjóðs renna ........................... 400 kr. Til að gefa nokkra hugmynd um það til hvers gjöldin til Stúdentaráðs eru notuð skulu hér tilfærðir helstu gjalda- liðir ráðsins samkvæmt fjárhagsáætlun: Laun og annar skrifstofukostnaður 1.000.000 kr. Ferðakostnaður ................................................... 192.000 kr. Stúdentablaðið og bæklingar.................. 1.625.000 kr. Kostnaður vegna annarrar starfsemi 600.000 kr. Afskriftir ..................................................................... 543.000 kr. Heildarfjárhæð er því í kringum 4 milljónir, en af þeim tekjuliðum sem á móti koma, eru innritunargjöldin stærst, 2,5 milljónir. Af öðrum tekjuliðum eru auglýsingatekjur vegna Stúdentablaðs og gróði af áttadagsgleði háðir mik- illi óvissu, en í áætlun er gert ráð fyrir milljón króna tekjum af þeim liðum. ____, !¦¦•¦¦•¦¦¦¦»¦¦¦¦¦¦«¦¦¦¦¦¦¦*¦ ¦¦¦¦•¦¦bm ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦*»¦«¦ ¦¦¦»*¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦*¦»»¦ iiiamuii VÖKU-GLISTRUP FER AF STAÐ — Ósvífin og fáránleg árás á Stúdentaráð Kjartan Gunnarsson, laga- nemi og Stúdentaráðsmaður, hefur farið þess bréflega á leit við Háskólaráð, að hann verði Ieystur undan þeirri skyldu að greiða gjald til Stúdentaráðs við árlega skráningu. , Eins • og marga rekur ' eflaust minni til, skrifaði Kjartan Há- skólaráði bréf í júní síðasdiðn- um og fór fram á að losna undan greiðsium til Stúdenta- blaðsins. Háskóiaráð vísaði því máli frá á þeim forsendum að þetta væri ákvörðunaratriði Stádentaráðs. En Kjartan var ekki, af baki i dottinn og í lok september ritaðf hann Háskóia- ráði annað bréf og fór að þessu sinmi' fram : á að losna undan að , greiða' tii Stódentaráðs yfirleitt. Þetta bréf Kjartans ber yfir- bragð mikiliar lögspeki. Hann rekur ¦ þaa • ákvasði sem sett hafa verið í reglugerðuim um app- I hæð og skiptingu innrituinar- gjalda og kemst að þeirri nið- urstöðu, að þar hafi aldrei ver- ið gefin „heimild til þess að binda skráningu til náms við Háskóla íslands því skiiyrði, að reitt sé af hönr'.um framilag til Stúdentaráðs og því síður til Stúdentablaðs". Óskar hann síð- an að losna undan þeirri kvöð að greiða téð framlög. En eitthvað er lögspekin göt- ótt. I yfiríiti sínu um reglugerð- arákvæði um þessi efni stað- næmist Kjartan við árið 1972. Þannig nefnir hann ekki þá reglugerð sem sett var síðast- liðið vor og kvað meðal annars á um að 1000 krónur af hverju inniritunargjaldi skyldu renna til Stúdentaráðs. Þetta vissi Há- skólaráð auðvitað og vísaði því þessu erindi Kjartans frá ekis og hinu fyrra. Kjartan hefur löngum verið pólitískur loftfimleikamaður, en þetta uppátæki slær þó fyrri met í þessum efnum. . Þannig á Kjartan sæti . í Stúdentaráði og er ábyrgðarmaður fasts þáttar í Stúdentablaðinu, en fer þess eigi að síður á leit að yera undan- þeginn . gjöldum til þessara að- ila. Á sama tíma og Kjartan biður um undanþágu frá gjaldi til ráðsins, ber hann fram tíliögu innan þess um ráðstöfun á við- bótartekjum, sem skapast vegna þess að fleiri hafa skráð sig til náms en gert var ráð fyrir. Kjartan er nú mjög uppsigað við það að öllnm stúdentum sé skylt að standa undir kostnaði vegna Stúdentablaðsins, en greiddi þó atkvæði með því fyr- iiikomulagi þagar það var tekið , upp. Þó er það athyglisverðast að Kjartan ber fram tillögu á fundli Stúdentaráðs 18. júaí um að hver stúdent skyldi greiða 600 krónur til Stúdentaráðs við iinnritun. . Þann 27. september fer hann hins vegar fram á að hann sjálfur verði undanþeginn ölltim gjöldum til ráðsins. — Kjartan lærir af fordæmi Glistrups. Ætti íþróttafélag stúdenta að sæma Kjartan verðlaunum fyr- ir þetta pólkíska heljarstökk. Varla er það fyrk fátæktar- sakir sem Kjartan biður um þessa undanþágu, þar sem hann stundar umfaogsmikil viðskipti, eins og kunnugt er, og stendur víða föstum fótum í fjármálalíf- inu. f grein sem hann rkaði í Stúdentablaðið 14. júlí sl. kem- ur hins vegar skýrt fram sá til- ganguir að skapa fordaami, þann- ig að afnumki verði skyldugjöld til ráðsins. Fjármiálamanni eins og Kjartani er að sjálfsögou Ijóst hvaða þýðkigu það myndi liafa fyrk Stúdentaráð ef það væri svipt helsaitekjulind sinni. Það er af framkomu Kjartans og ýmissa félaga hans að skilja, að þek hafi gefið upp vonina um að hægri menn eigi eftk að sigira í Stúdentaráðskosning- unum og áiíti því ráðið sjáift andstæðing sem best sé að ganga milli bols og höfuðs á. Kjart- an vek auðvitað að ein áhrifa- ríkasta leiðin til þess er að grafa undan fjárhag ráðsins. Kjartan hefur varla hugsað sér að auka veg sinn meðal stúdenta með því að koma höggi á baráttutæki þeirra. Hitt er lík- legra að hann hafi ætlað að geta sér orð meðal flokksbræðra sinna í Sjálfstæðisflokknum sem ömll bairáttumaðuir gegn vinstri- mennsku. Til allrar hamingju hefur tilræði hans mistekist, en þess verður minnst sem dæmis um hlýhug Kjartans í garð samtaka stúdenta og jafmframt ótrúlega leikni hans við að fara ótal hringi í gegnum sjálfan sig. ¦gg 8.i— STÚDENTABLAÐIÐ

x

Stúdentablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Stúdentablaðið
https://timarit.is/publication/350

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.