Tímarit Verkfræðingafélags Íslands


Tímarit Verkfræðingafélags Íslands - 29.12.1947, Blaðsíða 12

Tímarit Verkfræðingafélags Íslands - 29.12.1947, Blaðsíða 12
86 TÍMARIT V.F.Í. 1947 spurn til danska utanríkisráðuneytisins og óskaði skýringar á þessari ákvörðun danska verkfræðinga- félagsins. Það er víðar en hér, sem hávaði er í kringum þessi mál. Af þeim umræðum, sem þarna fóru fram, fund- ust mér athyglisverðastar upplýsingarnar um þá meðlimi félaganna, sem hafa ekki háskólapróf. Hef- ur mér lengi fundizt vera ástæða til þess fyrir verk- fræðingafélagið hér að koma svipuðum ákvæðum inn í sín lög og inn í verkfræðingalögin. 3. Gagnkvæm meðlimaréttindi voru lítillega rædd. Geta: norrænir verkfræðingar frá systurfélögunum jafnaðarlega fengið skírteini hjá viðkomandi félagi, þar sem þeir eru gestkomandi, og síðan mætt á fund- um þess og í húsakynnum þess. 4. Þátttaka norrænu verkfræðingafélaganna í Conference Technique Mondiale. — Áður en umræð- ur um þetta mál hófust, flutti Mr. Soutter, sem var fulltrúi frá þessum alþjóðasamtökum, erindi um sam- tökin og syaraði fyrirspurnum um þau. En að því búnu hófust umræður um málið, sem stóðu lengi. Éru engin tök á að rekja þær nú, enda naumast mik- ill áhugi fyrir þessu máli hér, en að lokum var ein- róma samþykkt að senda Mr. Soutter eftirfarandi álit fundarins: „Samarbejdsmodet mellem de nordiske Ingenior- foreningers Bestyrelser har —¦ efter M. P. E. Sout- ter's Redegorelse for det planlagte internationale Samarbejde mellem Ingeniorer Verden over — on- sket at udtale, at man ser med Sympati paa Bestræ- belserne for at fremme de mellemfolkelige Relationer indenfor vort Virke til Gavn for en hurtigere Genop-. rejsning af Verden og en bedre Forstaaelse mellem de forskellige Nationer. Angaaende „Conference technique Internationale" var der Enighed om, at de enkelte nordiske Lande med Henblik paa deres eventuelle fremtidige Re- præsentation soger dannet provisoriske Nationalko- miteer og truffet Aftaler i Forbindelse med de Tek- nikerorganisationer, der menes at burde komme paa Tale i Forbindelse med den paatænkte internationale Teknikorganisation. Der er endvidere Enighed om at arbejde paa, at der til Konferencen i Zíirich (i Sept. 1947) sendes Delegerede, der repræsenterer de enkelte Foreningers Ledelse. Da eventuel Tilslut- ning kun kan vedtages af de respektive Foreningers Hovedbestyrelser i Forbindelse med Teknikerorgani- sationernes Ledelse, mener man dog, at Bestemmelse herom forst b0r træffes efter at de Delegeredes Re- degorelse för Modet i Zúrich foreligger." 5. Kennslan í teknisku háskólunum og áhrif verk- fræðingafélaganna á hana var allmjög rædd. Kom það alls staðar í ljós, að verkfræðingafélögin hefðu mikinn áhuga á fyrirkomulagi kennslunnar í háskól- unum og að þau reyndu að láta áhrifa sinna gæta. Stundum bæri það árangur, en hins yrði eigi síður vart, að háskólarnir 'litu á þetta sem óþarfa af- skiptasemi, sem þeir helzt vildu vera lausir við. I Danmörku, Finnlandi og Noregi hafa verkfræðinga- félögin engin bein áhrif á stjórn háskólanna, en í Svíþjóð er einn fulltrúi frá verkfræðingafélaginu í 9 manna yfirstjórn háskólanna. 6. Flutningur stúdenta milli hinna norrænu há- skóla, einkum að af loknu fyrrihlutapróf i. — Mál þetta hafði verið tekið á dagskrá fundarins í Kaupmanna- höfn 1939 eftir ósk íslenzku fulltrúanna, er þar áttu að mæta, og var það því einnig tekið á dag- skrá þessa fundar. Við, sem erum í íslenzka nefnd- arhlutanum, snerum okkur til Háskóla Islands og spurðumst fyrir um það, „hvort hann hefði áluiga á þessu máli og æski þess, að sá háttur verði tekinn upp, sem fram kemur í ofangréindum dagskrárlið. Ef svo er, myndum við íslenzku nefndarmennirnir beita okkur fyrir framgangi þessa máls." Svar barst frá Háskólanum, og segir þar m. a.: „Kennsla í verkfræðisdeild háskólans er nú miðuð við fyrra hluta verkfræðinámsins. Verða því stú- dentar vorir að leita til háskóla erlendis til þess að ljúka náminu. Vér teljum mjög æskilegt, að þeir geti sótt framhaldsnám sitt til allra norrænna verkfræði- háskóla, og munum þess vegna fagna því, ef nám við þessa skóla yrði samræmt. Sú samræming getur þó því aðeins orðið oss til fulls ávinnings, að fyrra hluta nám verði í aðalatriðum sameiginlegt fyrir sem flestar sérgreinar verkfræðinnar, þar eð vér telj- um ekki unnt að haga því námi á annan veg hér." Þetta var einnig sjónarmið okkar í íslenzka nefnd- arhlutanum, og lögðum við það fyrir á þeim grund- velli. Þar sem mál þetta er allmikilsvert fyrir verk- fræðideildina við Háskólann hérna, vil ég leyfa mér að tilfæra nokkur atriði úr umræðunum. Akerman (Svíþjóð) sagði m. a.: „Jeg er ekki me- get inde i disse specielle Sporgsmaal, men jeg har fra den tekniske Hojskole faaet folgende korte Rapport: Tekniska Högskolan kan ikke jævnstilles med de an- dre nordiske Landes Hojskoler med Hensyn til Eksa- men og Undervisning. Til Tekniska Högskolan be- vilges f^rst og fremmest de svensk s0gende Adgang, og derefter kan, saa vidt Pladsen tillader det, uden- landske studerende faa Adgang som Ekstraelever. — Dette indebærer med andre Ord, at den tekniske Hojskole i Stockholm finder, at Læreplaner og Un- dervisning er vidt forskellig i de forskellige Lande, saaledes at de paagældende ikke kan gaa ind som ordinære Studerende, for end efter nogle Aars For- lob aflagt Eksamen." Lichtenberg (Danmörk) sagði: „Der er to Van-

x

Tímarit Verkfræðingafélags Íslands

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tímarit Verkfræðingafélags Íslands
https://timarit.is/publication/860

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.