Fréttablaðið - 09.04.2019, Blaðsíða 19

Fréttablaðið - 09.04.2019, Blaðsíða 19
Bílar Farartæki SUZUMAR gúmmíbátar. Uppblásnir slöngubátar með álgólfi og mikla burðargetu. Til i stærðum frá 2,9m - 4,2m. Verð frá 255.000.- kr. SUZUKI Skeifunni 17, 108 Reykjavík Sími: 568 5100 suzukisport@suzuki.is Suzuki.is ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA SELJA BÍL? Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar sem þú getur keypt eða selt bíl á einfaldan og hagkvæman hátt. Kynntu þér málið. www. bilauppbod.is Sími 522-4610. Bílauppboð - Krókur Sími: 522 4610 www.bilauppbod.is Bílar til sölu Mercedes Benz GLE 250d 2016 Diesel, ekinn 92 þús. sjálfskiptur,Leður, Krókur,bakkmyndavél, sumar/ vetrardekk ofl. Verð 7.190.000,- Tilboðsverð 6.250.000,- ATH Skipti S: 620-2192 Bílar óskast VILTU LOSNA VIÐ GAMLA BÍLINN ? Kaupi bíla 25-350þús Hringdu S. 615 1810 eða sendu sms og ég hringi til baka Þjónusta Pípulagnir PÍPULAGNINGAÞJÓNUSTA Pípulagningameistari getur bætt við sig verkefnum á viðhaldi og viðgerðum. Uppl. í s. 778 1604. Hreingerningar VY-ÞRIF EHF. Öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is Garðyrkja Felli tré og grysja og klippi runna. Besti tíminn Halldór garðyrkjum. s:698 1215 Bókhald Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 2930. Búslóðaflutningar Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is flytja@flytja.is Húsaviðhald FLÍSALAGNIR - MÚRVERK - FLOTUN - SANDSPARSL - MÁLUN - TRÉVERK Ásamt öllu almennu viðhaldi fasteigna. Áratuga reynsla og þekking skilar fagmennsku og gæðum. Tímavinna eða tilboð. Strúctor byggingaþjónusta ehf. S. 893 6994 Við hreinsum allar gerðir loftræstikerfa. Hafðu samband og pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 557 7000 eða inná www.k2.is Nudd NUDD Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. Sími 694 7881, Janna. Rafvirkjun RAFLAGNIR OG DYRASÍMAKERFI S. 896 6025 Tilboð dyrasímakerfi, mynddyrasímar, töfluskipti. Löggildur rafverktaki. rafneisti@ simnet.is Keypt Selt Til sölu Gæða ungnautakjöt í 10 ár beint frá býli. Minnst 1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas, snitsel og steikur. www. myranaut.is s. 868 7204 Óskast keypt STAÐGREIÐUM OG LÁNUM ÚT Á: GULL, DEMANTA, VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK! Hringar, hálsmen, armbönd, Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. Hringdu núna og fáðu tilboð þér að kostnaðarlausu! www.kaupumgull.is Opið mán - fös 11-16, Skipholt 27, 105 Upplýsingar í síma 782 8800 Óska eftir að kaupa útihurð sem er 90x200 að stærð uppl í s: 611-4614 Húsnæði Húsnæði í boði TIL LEIGU NÝLEGT 165 - 570 FM ATVINNUHÚSNÆÐI Í 116 REYKJAVÍK VERÐ FRÁ KR 990 FM 165 og 285 fm bil með allt að 9 m lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð malbikuð lóð, og greið aðkoma. Nánari upplýsingar veitir Sverrir í s. 661 7000 Herb. til leigu á svæði 201. Með aðgangi að eldh., baðherb. og þvottavél. Uppl. í síma 893 3475 Geymsluhúsnæði GEYMSLUR.IS SÍMI 555-3464 Suma hluti er betra að geyma. Geymslur fyrir dánarbúið, allt að 20% afsláttur. www.geymslur.is WWW.GEYMSLAEITT.IS Sérgeymslur á mjög góðum verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500 Atvinna Atvinna óskast VANTAR ÞIG SMIÐI, MÚRARA, MÁLARA EÐA AÐRA STARFSMENN? Höfum á skrá menn sem geta hafið störf með skömmum fyrirvara. Proventus starfsmannaþjónusta - proventus.is Sími 551-5000 Netfang proventus@proventus.is Húsasmiður tilbúinn til nýrra verkefna. Sími:771-8554 Honda Civic Sport Plus Honda Civic Prestige Honda Civic Sport Plus Honda Civic Type-R Honda CR-V Lifestyle+ dísil Bílakjarnanum • Eirhöfða 11 • Sími 551 7171 • notadir.bernhard.is Nýskráður 3/2019, nýtt ökutæki, bensín, beinskiptur. Nýskráður 9/2018, ekinn 2 þús.km., bensín, sjálfskiptur. Nýskráður 7/2018, ekinn 1 þús.km., bensín, sjálfskiptur. Nýskráður 3/2019, ekinn 1 þús.km., bensín, beinskiptur. Nýskráður 10/2018, ekinn 1 þús.km., dísel, beinskiptur. Ásett kr. 4.090.000 Tilboð kr. 3.690.000 Afborgun kr. 47.946 á mánuði Ásett kr. 4.290.000 Tilboð kr. 3.990.000 Afborgun kr. 51.831 á mánuði Ásett kr. 4.220.000 Tilboð kr. 3.890.000 Afborgun kr. 50.536 á mánuði Ásett kr. 7.150.000 Tilboð kr. 6.290.000 Afborgun kr. 81.617 á mánuði Ásett kr. 5.390.000 Tilboð kr. 3.990.000 Afborgun kr. 51.831 á mánuði Rnr.290475 Rnr.281050 Rnr.280680 Rnr.281047 Tilboð 6.290.000. Ásett verð 7.150.000. Afborgun krónur 81.617 á mánuði* Rnr.280804 Tilboð 3.990.000. Ásett verð 5.390.000. Afborgun krónur 51.831 á mánuði* Búmenn hsf Húsnæðissamvinnufélag Lágmúla 7 108 Reykjavík Sími 552 5644 bumenn@bumenn.is www.bumenn.is 1. Setning aðalfundar og kosning fundarstjóra og fundarritara. 2. Skýrsla stjórnar fyrir liðið starfsár og umræður um hana. 3. Framlagning ársreikninga, umræða og afgreiðsla. 4. Ákvörðun um hvernig ráðstafa skuli rekstraraf- gangi eða bregðast við ef tap verður á rekstri félagsins. 5. Kynning á ákvörðun stjórnar um fjárhæð félagsgjalda, inntökugjalda, þjónustugjalda og annarra gjalda sem ákveðin er af stjórn félagsins samkvæmt samþykktum þess. 6. Ákvörðun gjalds í viðhaldsjóð félagsins. 7. Ákvörðun um framlag til varasjóðs félagsins. 8. Tillögur til breytinga á samþykktum félagsins. 9. Kosning formanns til eins árs. 10. Kosning eins meðstjórnenda til tveggja ára 11. Kosning þriggja varamanna í stjórn til eins árs. 12. Ákvörðun um þóknun stjórnarmanna. 13. Kosning löggilts endurskoðanda til eins árs og tveggja skoðunarmanna og eins til vara, alla til eins árs. 14. Kosning þriggja manna kjörnefndar. 15. Önnur mál. Aðalfundur Búmanna hsf. er opinn öllum félagsmönnum og eru þeir hvattir til þess að mæta. Stjórn Búmanna hsf. Aðalfundur Dagskrá. Búmanna hsf verður haldinn í Guðríðarkirkju, Kirkjustétt 8, Reykjavík, 2. maí 2019 kl. 15.00 SMÁAUGLÝSINGAR 7 Þ R I ÐJ U DAG U R 9 . A P R Í L 2 0 1 9 0 9 -0 4 -2 0 1 9 0 8 :4 2 F B 0 3 2 s _ P 0 2 2 K .p 1 .p d f F B 0 3 2 s _ P 0 1 9 K .p 1 .p d f F B 0 3 2 s _ P 0 1 1 K .p 1 .p d f F B 0 3 2 s _ P 0 1 4 K .p 1 .p d f A u to m a ti o n P la te r e m a k e : 2 2 C 5 -3 2 D C 2 2 C 5 -3 1 A 0 2 2 C 5 -3 0 6 4 2 2 C 5 -2 F 2 8 2 7 5 X 4 0 0 .0 0 1 4 A F B 0 3 2 s _ 8 _ 4 _ 2 0 1 9 C M Y K

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.