Fréttablaðið - 09.04.2019, Blaðsíða 4

Fréttablaðið - 09.04.2019, Blaðsíða 4
Fáðu blað dagsins í tölvupósti kl. 5.00 á morgnana. Skráðu þig á póstlista Frétta- blaðsins á www.frettabladid.is/ nyskraning. Það kostar ekkert. Vertu fyrst/ur að lesa blaðið Vertu með í páskaleik Góu á goa.is! KJARAMÁL „Eins og verið hefur hjá öllum öðrum þá var auðvitað bara verið að bíða eftir því að samningn- um á almenna markaðnum yrði landað. Við höfum verið að skoða þá samninga en við vitum að þeir eru alltaf lagðir til grundvallar fyrir opinberu samningana,“ segir Guð- björg Pálsdóttir, formaður Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga. Kjarasamningar félagsins runnu út um síðustu mánaðamót eins og fjölmargir aðrir samningar á opin- bera markaðnum. Guðbjörg segir viðræður þegar hafnar við ríkið og Reykjavíkurborg. „Það er svo sem ekkert að frétta af þessum viðræðum enn þá. Við áttum fund með samninganefnd ríkisins í dag og erum bara að þoka okkur áfram og leggja línurnar varð- andi framhaldið,“ segir Guðbjörg. Nú sé hægt að leggjast betur yfir málin en næsti fundur með samn- inganefnd ríkisins verður strax eftir páska. „Við erum bara bjartsýn á að það sé eitthvað að fara að gerast.“ Katrín Sif Sigurgeirsdóttir, for- maður kjaranefndar Ljósmæðra- félagsins, segir viðræður félagsins við ríkið nýhafnar. Aðilar hafi haldið að sér höndum á meðan beðið var eftir almenna markaðnum. „Nú þarf að fara að setja í gír og keyra allt í gang. Okkur hugnast þessi nálgun sem er í samningum á almenna markaðnum mjög vel held ég. Helsta krafan okkar er kannski núna stytting vinnuvikunnar eins og virðist vera alls staðar,“ segir Katrín. Garðar Hilmarsson, varaformað- ur Sameykis og formaður samninga- nefndar gagnvart borginni, segist vænta þess að núna verði settur meiri kraftur í viðræður. „Nú förum við að reyna að ýta við vélinni. Við höfum verið að ræða ýmislegt sem tengist vinnutíma, vinnuaðstöðu og f leiru sem við vildum fá einhvern botn í áður en við færum inn í launasetninguna.” Áhersla á hækkun lægstu launa í samningum á almenna markaðnum rími vel við skoðun félagsins. „En svo horfum við auðvitað bara á pakkann í heild.“ – sar Meiri kraftur að komast í kjaraviðræður á opinbera markaðnum LÖGREGLUMÁL Skemmdir voru unnar á um fimm bílum á Völlunum í Hafnarfirði aðfaranótt mánudags. Þetta staðfestir Sævar Guðmunds- son aðalvarðstjóri. Stungið var á dekk og lakk skemmt samkvæmt færslum íbúa á Facebook. „Það hefur einhver köttur verið þarna á ferðinni,“ segir Sævar. Ekki sé óvenjulegt að fá þrjár til fjórar tilkynningar um skemmdarverk að morgni dags. „Við skulum ekki gera úlfalda úr mýflugu.“ – bg Kisi grunaður AKUREYRI Loftgæði á Akureyri hafa í þrígang í aprílmánuði verið slæm vegna svifryks. Margvís- legar aðgerðir eru viðhafðar til að minnka magn svifryks í lofti með dræmum árangri. Vor er nú í lofti í bænum og snjó að taka upp í bæjarlandinu. Sandur er notaður á veturna sem hálkuvörn og því kemur mikið magn sands undan snjónum þegar leysir. „Við höfum verið að vinna í því með ýmsum leiðum að minnka styrk svifryks í bænum, til að mynda með því að sprauta sjó á göturnar til að binda rykið og einn- ig hafa götur verið sópaðar,“ segir Andri Teitsson, formaður umhverf- is- og mannvirkjaráðs Akureyrar- bæjar. Í vetur höfum við einnig verið að nota möl á göturnar sem er þrifin og á því að vera minna ryk af því efni en því sem verið hefur notað síðustu árin hér á Akureyri.“ Svifryksmælir Umhverfisstofn- unar við Strandgötu á Akureyri hefur því á síðustu átta dögum sýnt tvöfalt hærri gildi svifryks en mælir sömu stofnunar sem er á Grensás- vegi í Reykjavík þar sem bæði mengun og umferð á að vera mun meiri en á Akureyri. – sa Loftgæði á Akureyri verri en í Reykjavík Loftgæðin hafa verið slæm að undanförnu. FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN ALÞINGI Gunnar Bragi Sveinsson, formaður þingflokks Miðflokksins, er í fríi frá þingstörfum um óákveð- inn tíma vegna veikinda. Þetta kemur fram í svari frá Alþingi um ástæður þess að hann fór í frí í lok síðustu viku. Gunnar Bragi heldur launum sínum sem þingmaður á meðan hann er í veikindaleyfinu. Fram kom í fréttum í gær að sonur Gunnars Braga sem er bóndi slasað- ist illa í síðustu viku og að faðir hans tæki við bústörfum um tíma. – sa Í veikindaleyfi Við höfum verið að skoða þá samninga en við vitum að þeir eru alltaf lagðir til grundvallar fyrir opinberu samningana. Guðbjörg Páls- dóttir, formaður Félags íslenskra hjúkrunarfræð- inga Gunnar Bragi Sveinsson. STJÓRNMÁL Áhyggjur manna af full- veldi þjóðarinnar og forræði yfir orkuauðlindum landsins voru rædd- ar á Alþingi í gær þegar umræða hófst á Alþingi um innleiðingu þriðja orkupakkans. „Allir fræðimenn sem að málinu koma eru nú sammála um að inn- leiðing þriðja orkupakkans með þeim hætti sem hér er lagt til stenst fyllilega íslenska stjórnskipan,“ sagði Guðlaugur Þór Þórðarson utanríkis- ráðherra í ræðu sinni og gerði grein fyrir þeim búningi sem málið hefur verið sett í til að bregðast við áhyggj- um af framsali valdheimilda. Sá búningur felur meðal annars í sér þann lagalega fyrirvara í frum- varpi iðnaðarráðherra að sæstreng- ur verði ekki lagður nema með sam- þykki Alþingis og að undangenginni skoðun á því hvort reglurnar stand- ist ákvæði stjórnarskrárinnar. Ráðherra fór yfir þær áhyggjur sem helst hefur verið haldið á lofti og stjórnvöld hafi tekið til sérstakrar skoðunar.  „Sú gagnrýni á reyndar ekkert skylt við þær linnulausu rangfærslur og útúrsnúninga sem því miður hafa einkennt almenna umræðu um málið,“ sagði Guðlaugur en þingmönnum varð tíðrætt um gæði umræðunnar um orkumál í samfélaginu á síðustu misserum. „Mig langar því að nýta þetta tæki- færi til að spyrja nokkurra þeirra spurninga sem hafa verið áberandi í umræðunni og vonandi gefa hæst- virtum ráðherra tækifæri til að koma með skýr svör fyrir umræð- una fram undan,“ sagði Albertína Friðbjörg Elíasdóttir, þingmaður Samfylkingarinnar, í andsvörum við ræðu ráðherra. Hún spurði fyrst hvort eitthvað í löggjöfinni hefði þau áhrif að raforkumannvirki eða dreifing orkunnar verði ekki lengur í opinberri eigu, hvort eitthvað í lög- gjöfinni hefði áhrif á vald Íslendinga yfir auðlindum þjóðarinnar og í þriðja lagi hvort þriðji orkupakkinn legði á einhvern hátt skyldu á ríkið til að leggja sæstreng. Guðlaugur svaraði öllum spurn- ingum þingmannsins neitandi og sagðist ekki þekkja til neins fræði- manns sem héldi þessum fullyrð- ingum fram. Þingmenn Miðf lokksins lýstu flestir efasemdum um að lagalegir fyrirvarar sem byggt er á við innleið- inguna nægi til að leysa ríkið undan þjóðréttarlegum skuldbindingum sínum. Var þeim svarað með vísan til þess að Íslendingar eru ekki þátttak- endur á innri raforkumarkaðinum þar sem enginn sæstrengur hefur verið lagður frá Íslandi. Ríkið verði aðeins háð bindandi eftirliti hinnar umdeildu eftirlitsstofnunar ACER, ákveði Alþingi að leggja sæstreng, en annars ekki. Umræður í þinginu lutu einnig að því hvort nokkurt gagn væri að inn- leiðingu orkupakkans fyrir Ísland. „Það snýst ekki alltaf um okkur. Við megum ekki nálgast svona umræðu af svona mikilli sjálf- hverfu,“ sagði Þorsteinn Víglunds- son, þingmaður Viðreisnar. „Við erum erum 300 þúsund manna þjóð og hluti af 500 milljóna manna markaði og stundum erum við að innleiða hluti sem snerta okkur afskaplega lítið. En það dregur ekkert úr gildi þeirra innleiðinga eða mikilvægi þess að við tökum þátt í áframhaldandi þróun evrópska efnahagssvæðisins,“ sagði Þorsteinn og lét þess getið að sá samningur væri ekki til sem hefði jafnmikið vægi fyrir íslenskt atvinnulíf og heimili samningurinn um evrópska efnahagssvæðið. Umræðunni verður framhaldið á Alþingi eftir hádegi í dag. adalheidur@althingi.is Segir umræðuna of sjálfhverfa Gagnsemi þriðja orkupakkans snýst ekki bara um hagsmuni Íslendinga segir þingmaður. Sæstrengur verður ekki lagður héðan nema með heimild Alþingis. Deilt um fullveldi og auðlindir á Alþingi í gær. Óvenjuvel var mætt á þingfund þegar umræða um þriðja orkupakkann hófst í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI 9 . A P R Í L 2 0 1 9 Þ R I Ð J U D A G U R4 F R É T T I R ∙ F R É T T A B L A Ð I Ð 0 9 -0 4 -2 0 1 9 0 8 :4 2 F B 0 3 2 s _ P 0 2 9 K .p 1 .p d f F B 0 3 2 s _ P 0 2 8 K .p 1 .p d f F B 0 3 2 s _ P 0 0 4 K .p 1 .p d f F B 0 3 2 s _ P 0 0 5 K .p 1 .p d f A u to m a ti o n P la te r e m a k e : 2 2 C 5 -2 D E C 2 2 C 5 -2 C B 0 2 2 C 5 -2 B 7 4 2 2 C 5 -2 A 3 8 2 7 5 X 4 0 0 .0 0 1 3 B F B 0 3 2 s _ 8 _ 4 _ 2 0 1 9 C M Y K

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.