Tíminn - 08.02.1962, Blaðsíða 15

Tíminn - 08.02.1962, Blaðsíða 15
Loftleiðir taka við rekstri Tjarnarcafé Á undanförnum árum hafa LoftleiSir rekiS veitingastarf- semi fyrir farþega sína í tveim ur skálum á Reykjavíkurflug- velli. f öSrum var veitingastofa og eldhús, en í hinum birgSa- geymslur. Þarna var farþegum veittur beini meSan þeir áttu viSdvöl á leiS austur eSa vest- ur um haf, og einnig tilreitt nesti fyrir flugvélarnar. Eins og kunnugt er kom upp eldur á Réykjavíkurflugvelli 29. f.m., og brunnu þá þessir tveir skálar Loftleiða. Eftir það voiu engin sliilyrSi til þess að veita fanþegum beina, og var horfið til iþess ráðs að láta flugvélar félágs ins Ienda á Keflavíkurflugvelli. Ekkert húsnæSi á Reykja- víkurflugvelli Loftleiðir vi'lja, að öllu óbreyttu halda áfram að hafa aðalbækistöð í Reykjavík, en frumskilyrði er þó að hægt verði að veita farþegum alla mauðsynlega fyrirgreiðslu á meðan á dvöl þeii'ra stendur. Af þessum ástæðum var strax hafizt handa um að leysa þetta nýja vandamál. Ekkert húsnæði er nú laust á Reykjavíkurflugvelli, sem Loftleið ir gætu fengið til afnota fyrir veit LeitaS fyrir sér hjá veitinga- húsum bæjarins Kannaðir voru möguleikar í nær öllúm veitingahúsum bæjarins, og lauk þeirri leit með því, að fund inn var samastaður fyrir veitinga- starfsemina í hésnæði því, sem Tjarnarcafé hefur haft í salarkynn um Oddfellowreglunnar við Vonar stræti-10.' Kristján Gíslason, veitingamað- ur, eem veitt hefur Tjarnarcafé forstöðu að undanförnu og aðrir hluthafar, seldu Loftleiðum eignir Tjarnarcafé h.f., og samningar tók ust milli Loftleiða og forystu- manna Oddfellowreglunnar um íng'astarfsemi sína. En Loftleiðir ^eigu á húsnæðinu. Gert er ráð Heímtar greiSslu (Framhald al 16 síðu) afstöðu í þessu máli, enda gæti það kostað aðra spumingu: hvað er bók menntaverk og hvað er bull? — Mundi stjórn Rithöfundasambands- ins sjálfsagt ekki kæra sig um að fá dóm í því máli. Um fjárkröfuna er svo ekki ann að að segja en það, að henni verð ur ekki sinnt, nema fyrir liggi úr- skurður dómstóls fyri'r gjaldskyld- unni- , . * Raunar liggur 1 augum uppi, að þessi samþykkt stjórnarinnar þýð- ir einungis, að hér eftir skuli ritað- ir löfsaírílegir dómar um menn eða penihgáútlát ella. Því að aldrei mundi Matthías hafa krafizt neins gjalds, hefði Hjálmtýr verið að hæla honum. ífcróttir Framhald af 12. síðu. Nú hafa eftirtalin lönd tilkynnt væntanlega þátttöku sína í keppn- inni: Ástralía, Búlgaría, Kanada, Tékóslóvakía, Austur- og Vestur- Þýzkaland, Finnland, Frakkland, Ungverjaland, ftálía, Noregur, Rúmenía, Svíþjóð, Sviss, Banda- rikin, Sovétríkm og Pólland. Einn- ig er gert ráð fyrir að Spánverjar og Marokkóbúar sendi lið sín í keppnina. Fjöldi keppenda er nú sem stendur 485, en það er þó ekki end anlegan ákveðinn keppendafjöldi. Ákveðið hefur verið að sjón- varpa skíðagöngunni og skiða- stökkinu (nema 30—50 km.), setn- ingu og slitum keppninnar ásamt afhendingu heiðursmerkja í pólska sjónvarpinu. Einnig í 500 stöðvum Bandaríkjanna, Kanada, Ástralíu, Japan og í latnesk-ame- rísku sjónvarpsstöðvunum. Meðan heimsmeistarakeppnin fer frám, munu mokkrir meðlimir FlS-ráðsins ásamt umboðssveitum þeirra nefnda, sem skipulögðu Vetrar-Ólympíuieikana árið 1964, dvelja í Zakopane'. Fyrirliði þeirra er borgarstjórinn í Innsbruck. Dagana milli 15.—26. febr. verð- ur opnuð sýning í Zakopane, þar sem gestum gefst kostur á að kynna sér fyrirkomulag Ólympíu- leikanna 1964 og annarra fram- tíðar Ólympíuleika. Fulltrúar frá austurrísku Olym- píunefndinni og frá Innsbruck, flytja sýninguna til Zapopane. Á skíðameistarakeppnmni fara enn fremur fram ísknattleiks- keppni og alþjóðar skautakeppni. Mikil eftirvænting ríkir hjá á- hugamönnum um skíðaíþróttir eftir hinni spennandi keppni og úrslitum hennar. (Frá pólsku upplýsinga- þjónustunni). hafa, með umsókn til hlutaðeig- anda yfirvalda, gert xáðstafanir til þess að finna lausn á því máli, sem geti orðið til nokkurrar fram búðar. Fullnaðai'svör við þessari málaleitun eru enn ekki fengin. Vegna þessa tóku Loftleiðir að leita fyrir sér um húsnæði inni í bænum, sem hentugt mætti telja, eftir atvikum, fyrir starfsemi þá, sem áður var til húsa á Reykja- víkurflugvelli. 110 fórust (Framhald af 1. síðu). og voru þá 100 þeirra á lífi. Ættingjar og vinir námumann- anna biðu í ótta og æsingi við inn- ganginn á námunni, meðan björgrj unarstörfin fóru fram. AHar vérk smiðjur bg fyrirtæki í borginni Saarbrucken lokuðu, svo að starfs fólkið gæti tekið þátt í björgunar- störfunum. Hjálp barst einnig frá bandarískri herstöð í nágrenninu, sem sendi 14 sjúkrabíla, og frá námahéraðinu Meilebalh í Frakk- landi, en Saar er rétt við landa- mæri Frakklands. Sjúkrabílar komu einnig frá nálægum þýzkum borgum og þyrlur fluttu hina verst sæiðu til sjúkrahúsa. Mesta námuslysiS Þetta er mesta námuslys, sem orðið hefur í Vestur-Þýzkalandi. í júní árið 1940 létust í þessarl námu 30 verkamenn við sprengingu. Útvarpið í Saarbrucken lét alla tónlistartíma sína falla niður og á öllum opinbeium byggingum var flaggað í hálfa stöng í dag. fyrir, að Loftleiðir hefji veitinga rekstur sinn í hinú nýja húsnæði strax eftir næstu helgi. ASeins gestir LoftleiSa Með þessum samningi lýkur hinni almennu veitingastarfsemi í Tjarualrcafé, enda /er hún talin ósamræimanleg þeirri jþjónustu, sem Loftleiðir þurfa að veita far þegum sínum. Hinn 1. apríl n. k. hefjast 22 ferðir til og frá íslandi á vegum félagsins, og má gera ráð fyrir, að fanþegar úr 2 til 3 vélum verði þá samtímis í Reykjavík, verður því Tjailiarcafé lokað öðr- um en gestum "félagsins, eftir að Loftleiðir taka við starfrækslu þess. + -' ?ritrT bl Mikill aukakostnaSur Enda þótt kaupin á Tjarnarcafé séu eftir atvikum sú lausn, sem æskilegust er, vona Loftleiðir, að hér er aðeins um stundarfyrirbæri að ræða, sem hverfi úr sögunni strax og r'eist verður bygging á Reykjavíkurflugvelli, sem rúmað getur afgreiðslu- og veitingasali fyrir farþegahópa félagsins. Mikill aukakostnaður verður að þessari starfrækslu Tjarnarcafé fyrir Loft leiðir, þar eð m.a. veiiður stöðugt að hafa bifreiðar í förum milli flug vallarins og Oddfellowhússins. FRÁALÞINGl Framlha|d,af 6. sfðu. idan spjotinu — hi undán sþjótihu — hann hefði dottið aftúr á bak. — Hanm segir nú að ríkissjóður eigi að taka á sig • gengisáhættu sjoðanna. Það er einmitt það, sem viS Framsokn armenn erum að berjast fyrir, en Sjálfstæðisflokkurinn hefur barizt á móti með oddi og egg. Fyr- ir þinginu hafa legið tillögur frá Framsoknarflokknum einmitt um þetta atrioi. Auðvitað eiga lánastofnaoir landbúnaðarins rétt á Iþví eins og aðrir, að ríkissjóð- ur létti af þeim gengistöpucn. Rik- isstjórnin hefur gert þetta fyrir aðra og stofnaði sérstakan geng- istapa-reikning í Seðlabankanum, sem er á þriðja hundrað milljónir. Ef ráðherratin getur ekki fellt sig við orðalagið á tillögum Fram- sóknarmanna, þá skora ég á hann, sagði Eysteinn, að fl'ytja frum- varp um að ríkissjóður taki á sig gengisáhættuna. Það er mjög auð- velt að koma þessu í það horf, sem ráðherrann segir nú, að hann hafi viljað hafa það frá upphafi. — Jóihatin Hafstein sagði hins vegar, að hann teldi rétt, að bændur tækju á sig gengisáhættu og er 'því ekkii gott að sjá, hvaða sjonarmið er ríkjandi í Sjálfstæð- isflokknum um þessi efni. Eysteinn bar síðan samdráttar- stefnu ríkiialstjórinarinnar saman við þá efnahagsstefnu, ríkis- stjórnarinnar, sem Framsóknar- Skattar lækkaðír (Framhald af 1. slðu). sveitarfélagi og bæjarfélagi, og þar að auki einn ríkisskattstjóri, er verður formaður rfkisskatta- nefndar og á að hafa eftirlit með öllum hinum. Frumvarpið, samið af nefnd, er fjármálar'áðherra skipaði og var Björn Ólafsson fyrrv. ráðherra, formaður nefndarinnar. í athuga- semdum við frumvarpið segir: „En þessar nauðsynlegu breytingar, sem gerðar hafa verið, ná því að- eins tilgangi sínum, að jafnframt verði sett útsvarslög, er tryggi hóf legar og skynsamlegar álögur bæj ar- og sveitarfélaga gagnvart ein- staklingum og félögum." Byggðasafn (Framh ai 16. siðuí er Ijóst, að gripirnir eiga vísa leið í glatkistuna, ef þeim er ekki safn- að á þennan hátt. Byggt á Reykjum Nú hefur komið fram tillaga um að byggja yfir byggðasafn Stranda manna og Húnvetninga hjá Þjóð- minjasafnshúsinu á Reykjum í Hrútafirði. Tillagan kom fram fyr ir nokkrum áium og hefur nú verið samþykkt af sýslunefndum allra sýslnanna. Hvenær hafizt verður handa um bygginguna, veltur á fjárveitingum, en ríkið styrkir .byggðasöfn að tveim fimmtu hlut- um, ef þjóðminjavörður sættist á gerð safnsins og byggingu. Auk þess leggja sýslurnar fram fé, svo og þeir einstaklingar, sem hug hafa á. Það er brýn nauðsyn, að hafizt verði handa sem fyrst, því að þó að allt gott megi um geymslurn- ar og þá, sem að þeim standa, segja er hvort tveggja, að þær eru mis- jafnlega tryggar, t. d. fyrir eldi, og þarna er um marga gripi að ræða, sem óborganlegir eru, ef þeir farast. Verzlun brann á Snæfellsnesi í gær kom upp eldur í verzI-|Logn var og gott veður, meðan á unarhúsi Kaupfélags Stykkis-1 bf rf^nar.^fi stóð, og létti það , ,. , .. . ,;- ,' istarfið mjog. Eldsupptok eru ekki holms a Vegamotum a 5næ-1 visSj en talig er Wílzgt að kviknað fellsnesi. Brann allt innan úr j hafi í út frá rafmagni. búSinni og vörulager á bak viS skemmdist af reyk. ^nienn vilja fjrlgja. Taldi,.hann.ílblá- íegt, að Ingöl'fiir Jonsson skyídi kalla frysta spariféð, a ðeiga 6- eyddar 300 milljónir. Það er að eyða^sparifénu að lána það.út til' framkViæmda og framleiðslu! Ey- steinn sagðist ekki geta orðið sammála mönnum, sem sjá ætíð það eina úrræði, að gera eigið fjórmagn þjóðarinnar óvirkt, og það væri inýstárleg kenning, að sparifé í útlánum valdi verðb'ölgu. — Eysteinn kvaðst þó fagna því,- að nú virtist sem nú loks væri lát á stjórnarliðinu í frystingar- pólitíkinni. Jóhann Hafstein gáf í skyn, að það kynni að vera fárið að lána þetta fé út. Það væri'iþví ekki ólíklegt að ríId'Sstjorhi'n færi að gefast upp fyrir himni hörðu baráttu Framsóknarmahna og óttaðist almenningsaíitíð, sem væri á móti þeim í þessU mál'i, og því ætti að fara að píra þessum peningum út, enda eru tvennar kosningar framundan. Þetta sýndi að barátta Framsóknarmanna væri ekki tilgangslaus og enn fremur að þeir, sem hefðu gagnrynt spari f járfestinguna hefðu rétt fyrir'sér. Faldi sig (Framhald af 2. síðu). — Þegar ég fer á stefnumót, segir hún, — er ég enn saufján ara. Mér hefur ekkert faiíð;fram, hvað það snertir. Þegar einhver býður mér út í coctail, kemst ég í hreinustu vandræði. Eg drekk nefnilega alls ekki. Einu sínni lagði ég til, að við fengjum okk- ur tómatsúpu í staðinn fyrir coc tail. Sú hugmynd fékk ekki góð- an byr. Nfóta lífsins í Evrópu — Eg er ekki óhamingjusöm. Það er aðeins það, að þetta er ekki eins og draumurinn. Fyrir f jórum árum fannst mér það stór- kostlegt að eiga að fara til Chi- cago En nú, þegar ég bregð mér til Ástralíu, þá þýðir það ekki annað en að pakka niður ein- hverju dóti og fara þangað. Nú er Connie Francis á miklu söngferðalagi, sem hófst í Las Vegas, þaðan til Hollywood, það- an til Evrópu, þaðan til Austur- landa og þaðan til Suður-Ame- ríku. — Eg dáist að ungu söngvur- unum í Evrópu, segir hún. Þeir njóta lífsins í mun ríkara mæli e'n söngvarar hér, að mér með- talinni. Einn piltur í Þýzkalandi vinnur sex mán. á ári og syngur hina sex mánuðina. Ef einhver segði mér, að ég mætti eiga þrjá daga til þess að gera hvað sem mér sýndist, mundi ég ekki hafa hugmynd um, hvað ég ætti að gera! Enginn var í verzluninni, þegar eldurinn kom upp, en fljótlega var tekið eftir brunanum. Þá var hringt í sveitasímann og dreif að mikið lið. Brann innan úr Nóg vatn var nærtækt og góðar dælur, og lókst fljótlega að slökkva eldinn, en þá var allt brunnið inn- an úr verzluninni og vörulagerinn á bak við mikið skemmdur af reyk. Tjónið hefur ekki verið metið enn, en talið er að það sé talsvert. F.ldsupptök ókunn Verzlunarhúsið er sambyggt við veitingaskála og skálinn við íbúðar hús og stendur verzlunin vestar í sambyggingunni. Steinveggur er milli skálans og verzlunarinnar, og náði eldurinn því ekki til skálans. Óskar Sæmundsson frá Eystri Garðsauka lézt að helmili sínu, Háteigsyegi 9, að kvöldi 6. febrúar. — Útförin fer fram frá Fossvogskirkju þriðiudaginn 13. febrúar kl. 10,30. — Blóm vinsamlegast afþökkuð. — Athöfninni verður útvarpað. Ásgerður Guðmundsdóttir, börn og tengdabörn. ÞAKKARÁVÖRP Innilegar þakkir sendi ég kvenfélaginu Fjallkonan fyrir auðsýnda vináttu. Einnig þakka ég ættingjum og vinum fyrir heimsóknir, gjafir og heillaóskir á 70 ára afmæli mínu. Guð launi ykkur öllum. ^ Dýrfinna Jónsdóttir Eyvindarhólum. TÍMINN, fimmtudaginn 8. febrúar 1962 15

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.