Alþýðublaðið - 26.07.1944, Blaðsíða 3

Alþýðublaðið - 26.07.1944, Blaðsíða 3
Miðvikudagur 26. júlí 1944 Framtíð Póilands. ÞAÐ YAKTI mikla athygli í gær, er tilkynnt var í Moskva um fyrirætlanir Rússa viðvíkjandi framtíð Póllands og landamæra þess. Þar kveður við í nokkuð öðr um tón en verið hefir Nú er því lýat yfir opinberlega í KremD, að Rússar „hyggi ekki á neina landvinninga í Póllandi, þeir hafi ekki í hyggju að koma þar á neinu sovétskipulagi“. Hins vegar segjast Rússa rvilja koma á fót „frjálsu lýðræðisríki i PóRandi“. Síðan er tæpt á því að landamæri hins nýja Pói- lands, sem koma skal að styrjöldinni lokinni, skuli ná allt vestur að Oder. Pólverj ar eiga að fá Austur-Prúss- land, mikinn hluta Pom.m- ern og Slésíu. Til þess að koma þessum áformum í framkvæmd hefir verið sett á laggirnar einhver nefnd í bæ, sem heitir Cholm í Pol- landi, austur af Lublin, að því er bezt er vitað. EKKI ÞARF að efa, að nefnd þessi er skipuð mönnum, sem hafa hlotið sína póli- tísicu uppfræðslu utan Pól- lands, væntaniega í Moskva. Polska stjórninn í London, sem hefir viljað vinna af full um drengskap við Rússa um að hrekja Þjóðverja úr landi, er ekki höfð með í ráðum og .neitar eindregið allri sam- vinnu við þessa nýju „þjóð- frelsisnefnd“, eða raunveru- lega leppstjórn, sem virðist sikipuð mönnum svipuðu tagi og Kuusinen á sínum tíma, isem gerði garðinn frægan“ í Terijoki órið 11039, í algerri óþlökk samlanda sinna, eða minnsta kosti yfirgnæfandi meirliluta þeirra. ÞAÐ MÁ fullvíst telja, að pólska stjórnin í London nýt ur trausts yfirgnæffandi meiri hluta pólsku þjóðarinar. Þessi stjóm heffir staðið sig með á- gætum, iskipulagt her og fflota, sem þegar hefir veitt toanda- mönnum hina mikilvægústu aðstoð í þessari styrjöld. Kaf- bátar og tundurspillar Pól- verjar, að maður tali ekki um hersveitirnar, sem iberjast á Adriahaffsströnd, hafa þeg- ar igetið sér mikinn og mak- legan orðstír, og þessir aðilar lúta pólsku stjórninni í Lond- on, sem Rússar nú virðast hundsa með þessum síðustu tiltektum, enda þótt ætla mætti, að hér væri barizt ffyr ir sameiginlegum málstað, gégn iblóðveidi nazismans. Svo koma einhverjir menn, sem ekikert Æylgi hafa á sínu eigin landi og ætla að gerast fulltrúar sinnar þjóðar, en reka niánast erindi erlends stórveldis. ÞAÐ ER bersýnilegt, að með þessu „tilboði" Rússa, um ALÞYÐU3LAÐ4Ð Hóo er skipoð pólskom kommúnistiim, sem verið hafa í Moskva. Rýssar Eofa„ að fiúsi fái @11 jþýzk iind v@sfur sM @der, en í sta^leioi á ftÉssiand aS fá GÆR fregnaðist, að leppstjórn, sem skipuð er pólskum kommúnistum, sem dvalið hafi í Rússlandi, hafi verið sett á laggirnar í smábæ einum að baki víglínu rússneska hersins í Póllandi. Var gefin út tilkynning um þetta í Moskva og var hún nefnd „Þjóðfreísisne£nd“. Rússar tilkynntu jafn framt, að þeir myndu vinna að því, að Pólverjar fengju þýzk l^pd, þar á meðal Austur-Prússland og lönd allt vestur að Oder. ■ • 4 ■ -vúí$!||j Pólska stjórnin í London hefir lýst yfir því, að lepp- stjórn þessi eigi engu fylgi að fagna meðal almennings í Pól- landi og kveðst engin skipti vilja eiga við hana. Göring á að samræma kraffa þýzku þjóðar- innar. 11J ITLER gaf í gær út nýja ■**"® tilskipun, þar sem tilkynnt er, að ástandið í hermálum sé nú þess eðlis, að þjóðin verði að leggja meira að sér en nokkru sinni fyrr. Þess vegna hafi Göring verið skipaður yfirmað ur nýrrar stjórnardeildar, sem á að fjalla um allt það, sem má verða til þess að samræma alla krafta þjóðarinnar á öllum sviðum. Aðstoðarmaður hans er dr. Göbbels. Stjórnardeild þessi fær óskorað vald til þess að fækka mönnum í hvaða fyrir- tæki sem er, til þess að fá nýj- an mannafla í herinn eða her- 'gagnaiðnaðinn. Tilskipun bess- ari er einnig ætlað að ná til herteknu landanna. A rgentíustjórn hefur kvatt sendiherra sinn heim frá Washington og fylgir það fregninni, að það sé vegna um- mæla Cordell Hull, sem Argen- tínustjórn telur niðrandi. Áður höfðu sendiherra Breta og Bandaríkjamanna horfið heim í tilkynningu Rússa var greiqt frá því, að nú iberjist rússneskur her ó pólskri grund, ásamt þólskum skæruliðum, en tilgangur Rússa sé aðeins sá, eins og tkomizt var að orði, að endurreisa ifrjiálst og sterkt Pól- land á lýðræðisgrundivelli. Sé ekki tilætlunin að koma ó fót neinu sovétskipulagi, né skerða fullveldi Póllands ó nokkurn hátt. Segja Rússar, að í hlut Pól- verja eigi að korna Austur- Prússland og Ihlutar af Slésíu og Rommern allt vestur að Oder- fljóti. Ekki var sagt berum orð uni, að Auistur-Pólland ætti að falla Rússum í hendur að styrj- öldinni lokinni, sem það þykir sennilegast að svo sé. Fregn þessi hefir, að vonum vakið miíkla athygli, en ekkert heffir verið lótið í ljós opinberlega í Londion eða Washington um þetta mál. Ekki haffa enn verið birt nöfn mannanna, isem skipa neffndina í öholm eða leppstjórnina, en vitað er, að iþeir munu vera pólskir koimmúnistar,. sem hafa drvalið í Rússlandi um lengri tíma og eru á vegum rússnesku stjórnarinnar. til skrafs og stjórnir sínar. ráðagerða við vænan skika af Þýzkalandi, er svo til ætlast, að Pólverj- ar 'gíni Við agninu oig fallizt á, að Rússar ifói mikinn hluta Austur-Póllánds. Geta má nærri, hvort þetta er ekiki vís ir að næstu stórstyrjöld, ef þetta nær ffram að ganga, sem raunar er allsendis óvíst, enda óhyggilegt mjög, að því er bezt verður séð þegar mál ið er skoðað ofan í kjölinn. Samkvæmt þessari ráðagerð Rússa og Terijokimannanna í Cholm, myndu stórborgir og víðlend héruð, sem verið hafa þýzk um aldaraðir, verða inn limuð í annað ríki. Meðal þeirra væru þá sennilega borg irnar Stettin, Franikfurt við Odier og Breslau. Hér yrði 6trax á Æerðinni hættulegt vandamál, sem næsta kynslóð f yrði að súpa seyðið af. Það væri stundanbið, því enginn þarff að lóta sér detta í hug, að ekki myndi verða órói og óffriður út aff þessum málum um iangt skeið. Það er ekki einhlítt að vinna styrjöldina, það þartf líika að vinna ffrið- inn. HVORT ÞESSI ráðagerð hær fram að ganga er hlutur, sem fframitíðin isker úr um. Það er snemmt að spá neinu um það. En með þessu haffa Rússar, eða róðamenn í Kreml opin- berað nokkuð aff fframtíðarffyr irætlunum sínum og eru þær sannast að segja ekki glæsileg ar ffyrir komandi kynslóð og sízt samboðnar þeim málstað, sem bandamenn berjast fyrir. Nv sókn. Þetta er Dwight D. Eisenhower, yfirmaður landgöngusveitanna í Frakklandi. Nú hafa hersveitir hans byrjað sókn á nýjan leik, bæði við Caen og St. Lo, undir forystu þeirra Montgomerys og Bradleys. e B Normandie í fyrrinóff. amerískar flygvéEar gert&y fyrst höröustu árásir stríðsoEis^ P|ó®¥erlar liófu skæfl gaguáhEaup í gærkv. TILKYNNT var í aðalbækistöð Eisenhowers í gær, að kl. 2.30 í fyrrinótt hefðu bæði Bretar og Bandaríkjamenn hafið nýja sókn í Normandie. Harðastir eru bardagarnir í grennd við Caen, en við St. Lo hafa bandamenn brotizt inn í virkjabelti Þjóðverja. Áður en Bandarikjameníi hófu sóknina voru gerðar einhverjar stórkostlegustu loftárásir styrjaldarinnar og tóku þátt í þeim um 300 amerískar flugvélar. Varnir Þjóðverja eru mjög öflugar við Caen, en þar sækja bandamenn á brattann. Fregnir um þessa nýju sókn eru enn af skornum skammti. Það er upplýst, að það voru brezkar og kanadiskar her- sveitir, sem hófu áhlaupin við Caen, við hin enfiðustu skilyrði. Þar hafa þær sótt fram um 2 km. þrátt fyrir mjög öfluga mótspyrnu Þjóðverja. Segir í Lundúnafregnum, að þarna séu mjög hagstæð varnarskilyrði. Seint í gær var greint frá því, að Þjóðv. hefðu byrjað áköf gagnáhlaup suður og suðaustur af Caen. Nokkru sunnar eru einnig ákafir bardagar. Það vekur mikla athygli, að Bandaríkjamenn sendu fram um 3000 flugvélar, þar af var helmingur sprengjuflugvélar, áður en þeir hófu árásir sínar. Var einkum varpað niður sprengjum af smærri gerð, sem ætlaðar eru til þess að granda herflokkum. Þá réðust einnig fjölmargar Mustang-flugvélar, búnar rak- ettubyssum á stöðvar að baki víglínunni. Varð mikið tjón á mörgum mannvirkjum og her- stöðvum Þjóðverja. Rússar eiga nú fæpa Varsjá. RÚSSAR tilkynntu í gær, að hersveitir þeirra, sem sækja fram með miklum hraða, væru nú aðeins um 80 km. frá / Varsjá. Þarna er aragrúi skrið- dreka og vélknúinna hergagna, en brezkar, amerískar og kanad iskar vörubifreiðir flytja vist- ir og birgðir til hersveitanna, sem á undan sækja. Aðstaða setuliðsins þýzka í Lwow er tal in vonlaus eftir að það hefur verið umkringt með öllu og er enn barizt í úthverfum borgar- innar. Þá er og b'arizt í Bialy- stok og Brest-Litovsk. Þá er tilkynnt í Moskva, að síðasta járnbrautin frá Dvinsk hafi nú verið rofin. Er hér um að ræða brautina til Riga. Þetta er mjög alvarlegt áfall fyrir Þjóðverja þarna, sem nú virðast allar bjargir bannaðar. 17 þýzkir hershöfðingjar, sem eru í haldi í Rússlandi, — Frh. á 7. síðu.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.