Morgunblaðið - 21.11.1963, Blaðsíða 8

Morgunblaðið - 21.11.1963, Blaðsíða 8
9 MORGUNBLAÐIÐ Fimmtudagur 21. nóv. 1963 Bjarni Benediktsso n forsætisráðherra: Ekki einhlítt að miða íslenzkan hagvöxt við erlendan PRAM var haldið um ræðu I Sameinuðu þingi í gær, um til- lögu til þingsályktunar um samn THRIGE Rafmagnstalíur Rafmagnstalíur fyrir 200 — 500 og 1000 kg. Einnig rafmagns- KEÐJUTALÍUR 2 hraða. Sérstaklaga hentugar fyrir renniverkstæði og léttan iðnað. LUDVIG STORR Simi^^Bi^l-33-33 Tæknideild Peningalán Útvega peningalán. Til nýbygginga. — íbúðarkaupa. — endurbóta a íbúðum. Uppl. kl. 11-12 f.h. og 8-9 e.h. Margeir J. Magnússon Miðstræti 3 A Sími 15385 og 22714 Félagslíl Skíðadeild KB Aðalfundur deildarinnar verður haldinn fimmtudaiginn 28. þ. m. kl. 8.30 í Félags- heimilinu. Dagskrá: Venjuleg aðalfuindarstörf. Stjórnin. JON E. AGUSTSSON málarameistari Otrateigi Allskonar málaravinna Simi á6346. Málflutningsskrifstofa Sveinbjórn Dagfinss. hrL og Einar Viðar, hdl. Hafnarstræti 11 — Simi 19406 ing nýrrar þjóðhagsáætlunar fyr ir árin 1964—68 flutta af nokkr- um þingmönnum Framsóknar- flokksins. Stóðu umræður um tillöguna yfir allan fundartíma deildarinar. Til máls tóku við umræðuna Bjarni Benediktsson, forsætisráðherra, Gylfi Þ. Gísla- son, viðskiptamálaráðherra, — Helgi Bergs, (F) framsögumað- ur tillögunar og Einar Olgeirs- son (K). Einar Olgeirsson (K) sagði að lítill vandi væri fyrir flestar þjóðir með fjölbreytilega fram- leiðslu að semja þjóðhagsáætl- anir. Öðru máli væri að gegn með fslendinga sem byggðu framleiðslu sína svo til eingöngu á sjávarafurðum og framleiðslan því miklum sveiflum háð. Taldi EO að auka mætti hagvöxt þjóð arinnar t.d. með því fullvinna meira útflutningsafurðir en nú væri gert en fyrir tilverknað auðhringa hefði verið komið í veg fyrir slíkt. EO kvað það ánægjulegt að heyra hve mikinn áhuga Framsóknarflokkurinn sýndi nú á gerð þjóðhagsáætlan anna, en slíkt hefði Framsókn- arflokkurinn ekki mátt heyra minnzt á þegar vinstri stjórnin hefði verið við völd. Helgi Bergs (F) taldi upp ýmis dæmi þess að Framóknar- flokkurinn hefði sýnt áhuga á áætlunargerð svo sem með skip- un nefndar þeirri árið 1934 er gekk undir nafninu „Rauðka" sem átti að gera tillögur um skipun atvinnulífsins. Einnig minntist HB á fjárhagsráðið frá 1947 og vitnaði í fjárlagaræðu Eysteins Jónssonar frá 1956*. Með þessum dæmum taldi HB að það væri sannað að Framsóknarflokk urinn hafði ávallt látið í ljós áhuga á gerð þjóðhagsáætlana. Varðandi þau ummæli Gylfa Þ. Gíslasonar frá sl. viku að ráð- herrann áliti það óeðlilegt að löggjafarsamkoma skipi nefnd til að semja nýja þjóðhagsáætlun þar sem engin dæmi væru um slíkt hjá öðrum þjóðum sagði Helgi Bergs að það skipti engu málL Gylfi Þ. Gíslason, viðskipta- málaráðherra, kvaðst hafa tekið til máls við umræður um þessa tillögu í sl. viku vegna þess hve framsögumaður tillögunnar Helgi Bergs hefði veitzt að þjóð- hagsáætlun ríkisstjórnarinnar og talið lágkúrulega þá 4% aukn- FBANZ LIZT Píanókonsertar nr. 1 og 2. Sviatorlar Bichter — öndvagisplati.. HVERFITÚIUAR Hverfisgötu 50. ingu þjóðarframleiðslu sem gert væri ráð fyrir í áætluninni. — Kvaðst ráðherr- ann hafa bent á að í áætluninni væri gert ráð fyrir sama vexti þjóðarframleiðsl unnar eins og verið hefði á und anförnum árum. Jafnframt væri þessi vöxtur 4% sá sami sem gert væri ráð fyrir í öðrum aðildarríkjum Efna hags- og framfarastofnunar Ev- rópu. Viðskiptamálaráðherra sagði að hagvöxturinn á íslandi eftir stríð hefði verið minni en í ná- grannalöndunum vegna þess hve þjóðin hefði fylgt óheilbrigðri efnahagsmálastefnu. Stefnubreyt ing hefði orðið á þessum málum árið 1960 er núverandi stjórn hefði tekið við. Þá hefðu verið gerðar ráðstafanir til að koma jafnvægi á í efnahagsmálum en það væri einmitt frumskilyrði fyrir öran hagvöxt og ríkisstjórn in stefndi að því að tryggja slík- an vöxt í framtíðinni. Hitt væri annað mál sagði ráðherrann að illa sæti á Framsóknarflokknum að deila á ríkisstjórnina um aukningu þjóðarframleiðslunnar þegar höfð væri í huga fortíð Framsóknarflokksins í þessum málum. En X amsóknarflokkur- inn hefði einmitt verið höfuð- málsvari þeirrar stefnu í efna- hagsmálum sem ríkt hefði frá styrjaldarlokum og árangur þeirrar efnahagsstefnu hefði ver ið sá að vöxtur þjóðarframleiðslu hfði verið hægari hér á landi en í flestum öðrum iðnaðarlönd- um Vestur-Evrópu. Veik við- skiptamálaráðherra því næst að landbúnaðinum og kvað það koma úr hörðustu átt að Fram- sóknarflokkurinn sem áliti sig málsvara landbúnaðarins, skuli telja hagvöxtinn of lágan. Land- búnaðurinn stæði iðnaði og sjáv- arútvegi langt að baki hvað fram leiðni snerti og væri hagvextin- um fjötur um fót. Hér væri þó landbúnaður á íslandi ekki í neinni sérstöðu þar sem sama vandamálið væri fyrir hendi í löndum Vestur Evrópu. Minnti ráðherrann í þessu sambandi á á fyrirlestur er próf. Philip fyrrv. efnahagsmálaráðherra Dana hefði haldið við Háskóla íslands. Benti próf. Philip á þá staðreynd að um 40% af tekjum bænda í Vestur Evrópu væru greiddar beint frá samfélaginu í heild eða í óbeinum styrkjum. Ræddi ráðherrann síðan þjóð- hagslegt gildi landbúnaðarins. — Gerði hann samanburð á mjólkur verði hér annars vegar og á Norð urlöndum hins vegar eins og það hefði verjð árið 1961. Þá hefði mjólkurverðið verið á Norð urlöndum 3.50 kr. per lítra en á ísl. hefði það verið 4.76 kr. pr. 1. Mismunurinn væri því 1.26 kr. Miðað við alla mjólkurfram leiðslu landsins árið 1961 næmi þessi mismunur 119.7 millj. kr. sem íslenzkir neytendur greiddu beint til íslenzkra bænda fram yfir neytendur á Norðurlöndum Ráðherrann gerði einnig saman- burð á því kjötverði sem íslenzk ir neytendur greiddu fram yfir heimsmarkaðsverð og .\ ði að þessi mismunur hefði verið 117 millj. Að viðbættum þeim fjár- lagaliðum sem næmu 60 millj. kr. í beinum styrkjum til land- búnaðar þá hefði samfélagið orð- ið að greiða alls um 300 millj. kr. til að hslii landliinaðinum uppi árið 1961, fram yfir það sem íbúar á Norðurlöndum hefðu þurft að gera. En þrátt fyrir þessar stað- reyndir sagði Gylfi Þ. Gíslason þá væri landbúnaður nauðsyn- legur af öryggisástæðum, félags- legum ástæðum og ekki kæmi til mála að leggja hann niður. Hins vegar sagði viðskiptamálaráð- herra að það væri nauðsynlegt að finna leiðir til að auka fram- leiðslu landbúnaðarins. Bjarni Benediktsson, forsætis- ráðherra, kvað nú m.a. deilt um það, hvort gert væri ráð fyrir nægum hagvexti í þjóðhagsáætl- uninni og sambærilegum við það, er annars staðar tíðkaðist. Hafa yrði í huga, að miða yrði við þjóð ir, sem líkastar aðstæður búa við og Islendingar. Hér hefði orðið gerbylting á síð- ustu 50—60 ár- um og þjóðin komin yfir tíma bil skjótastra umbreytinga. — Ætíð hlyti að kosta hlutfalls- lega margfalt VONDUÐ FALLEG ODYR6 Siqurpórjónssorí ácco ? Jlafiiarsturti /t ísafjarHarflug UM SÍÐUSTU helgi birtust í nokkrum dagblöðum Reykjavik- ur fréttir um stopular flugsam- gömgur við ísafjörð og var m. a. gefið í skyn, að flug þangað hefði fallið niður sl. föstudag vegna þesis að allar flugvélar hefðu verið í „gosflugi". Vegna þessara frétta óskar Flugfélag íslands að taka fram efíirfarandi: Föstudaginn 15. nóvemb^r var áætluð ferð til ísafjarðar kl. 12:00 og var ákveðið að fl-ug- vélin „Gljáfaxi" færi vestur að afloknu flugi til Vestmannaeyja. Vindur var hægur af norðri, en skömmu eftir lendingu „Gljá faxa" í Eyjum hvossti. Var vind- styrkur 6 vindstig, sem er of hvass hliðarvindur til þess a<5 flugtak með farþega sé leyfilegt, srjmkvæmt reglum um Vest- mannaeyja flugvöll. Þegar örvænt þótti að lygndi, svo flugtak með farþega yrði gerlegt, voru flugstjóra send skilaboð, hvort hann vildi fljúga vélinni tómri til Reykjavíkur og kom hún þangað kl. 14:35. Þá var orðið of seint að leglgja af stað vestur, 'egna þess að flugvélin hefSi lent í myrkri á ísafirði, en þar er ekki aðstaða til næturflugs, en aðrar Dakðta flugvélar félagsins voru í ferð- um til Hornafjarðar og Akur- eyrar. Flugfélag íslands harmar að svona skyldi fara, ekki sízt þar sem ófært hafði verið vestur næstu daga á undan. Það voru hins vegar veðurguðirnir en ekki „gosflug", sem ollu því að ísafjarðarflug féll niður títt nefndan föstudag. Daginn eftir, laugardaginn 16. nóvemiber voru flognar tvær ferðir til ísafjarðar og allir far- þegar og vörur er þá biðu flutn- ingis fluttar. Með þökk fyrir birtinguna, Flugfélag tslands hf. meira fé að halda uppi litlu þjóð- félagi en stóru. Eins og bent hefði verið á í umræðunum um Efnahagsbandalag Evrópu, væri vafalaust hyggilegast, ef ein- göngu væri miðað við að bæta lífskjör hér á skömmum tíma, að taka skilyrðislausan eða lítinn þátt í bandalaginu, en hins vegar væri málið engan veginn svo ein- falt; hér kæmu til miklu fleiri atriði, sem gerðu það að verk- um, að aðild okkar að slíku banda lagi yrði íslandi aldrei til far- sældar, nema full gát væri á höfð og svo margir fyrirsvarar af okk- ar hálfu, að litlar líkur væru til þess, að aðrir gætu á þá fallizt. —• Komið hefði í ljós, eins og stjórn- arflokkarnir spáðu, að Efnahags- bandalagið væri ekki á dagskrá fyrst um sinn, e.t.v. um næstu áratugi. Forsætisráðherra sagði að vegna sérstöðu íslands væri á- kaflega erfitt að bera lífskjara- bata okkar og framleiðsluaukn- ingu saman við önnur lönd. Til- kostnaðurinn við okkar sjálf- stæða þjóðfélag væri hlutfalls- lega meiri en hjá flestum öðrum. Kostnaðarminna væri að láta stjórna þjóðinni frá erlendri stjórnarskrifstofu en bera uppi allt okkar ríkiskerfi, en engum kæmi það til hugar fremur en að láta alla íslendinga búa við Faxaflóa og á Suðurlandsundir- lendinu vegna minni kostnaðar. Menn gætu haft misjafnlegari skilning og áhuga á því, sem kall- að er jafnvægi í byggð landsins, en það gera sér allir grein fyrir því, að við viljum án tillits til skoðanaágreinings að öðru leyti reyna að halda uppi hinni fornu byggð í landinu. Mikill kostnað- ur væri þessu auðvitað samfara. Dýrara væri að halda uppi sjálf- stæðu menningarríki hér en víð- ast annars staðar. íslendingar hefðu tekið ákvörðun um að byggja land sitt og halda uppi sjálfstæðu, og frjálsu þjóðfélagi, og því hlyti að fylgja margvís- legur kostnaður. En engum dytti í hug að gefast upp, sagði for- sætisráðherra. Hér gæti aldrei orðið um eiginlegt reiknings- dæmi að ræða. Við yrðum að vera reiðubúnir að taka á okkur þann kostnað, sem því fylgdi að vera áfram íslenzk þjóð. Forsætisráðherra sagði að það væri óhagganleg staðreynd að án íslenzks landbúnaðar héldi ís- lenzk þjóð ekki sínu eðli og glat- aði mörgu því bezta, sem í henni væri, enda kæmi vitanlega eng- um til hugar að leggja landbún- að niður hér á landi. Að lokum sagði forsætisráð- herra, að tölulegur samanburður við fullþróuð iðnaðarlönd væri gersamlega villandi og út í hött. Framleiðsluaukningin færi lang- mest eftir því, hvort vel aflaðist eða ekki. Þetta væri of erfiður og óviss grundvöllur fyrir þjóðfélag okkar. Þess vegna þyrfti að f jölga stoðunum, sem undir öruggri hag þróun hlytu að hvíla, og það væri auðvitað eitt af megin-verkefn- um næstu ára. Veiðimaðurinn kominn út 65. HEFTI tímaritsins „Veiðimað urinn", málgagn stangaveiði- manna, er komið út, glæsilegt að vanda. Forsíðu prýðir litmynd frá Þingmannaá í Vatnsfirði á Barðaströnd. Ritstjóri, Víglund- ur Möller, ritar rabb, sem hann nefnir Haustkyrrð, svo og um veiðina í sumar og „Hugleiðing ar við ána". Guðmundur Daníels son ritar „Lokadag", og margt annað efni er að finna í ritinu, m.a. nokkrar fróðlegar þýddar greinar um eitt og annað. Fjöldt mynda prýðir MVeiðimanninn" að vanda.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.