Morgunblaðið - 24.05.1970, Blaðsíða 5

Morgunblaðið - 24.05.1970, Blaðsíða 5
MORGUNBLAÐH), SUNINUDAGUR 24. MAÍ 1970 Frá vinstri: Þórhallur Sigurðsson, Þórunn Magnúsdóttir, Sigurður Skúlason, Hákon Waage, Gísli Alfreðsson og Benedikt Arnason „Skemmtilegt í óf ögnuðinum" fylgzt með æfingu hjá litla Malcolm og f élögum hans í Þjóðleikhúsinu VI» fylgdumst með Litla Malcolm á æfingu eitt kvöld- ið í Þjóðleikhúsinu fyrir skömmu. Fyrir okkur frétta- mennina var þetta ekki bein- línis eins og að sjá leikrit, heldur virtist miklu fremur að við værum komnir inn í hóp þess unga fólks sem hef- ur sett svip á hversdag-slífið með mótmælaaðgerðum sín- um, jafnvel hér á íslandi þar sem vaatar menn til sjós. Leilkrit Halliwell "uim Litla Maleolm ag banálbbu haras' við gelddlnglainia lýsiir vel því tauigar ásainidd sem er hj'á imiöirgu því ¦uinigia fól'kíi, seim isiár svo möing hartn í samifélaglirau og helfiur í svo mörg hann aíð líta. Það er einimfilbt þess veignia tað al- miaranfciiguir hiefuir sýrat þessu venki svo mlikiimn áhuiga. Svo- kallaðiar stiúdenitaiuppneisiniiir, mióitaniælaiaiðlgenðiir í 'alls kyims myniduim oig angelsd sMmina hópa flóllks hiaifia valkiS álhuga á þessiu iéikríiitd, erada er þair fjiallað iuim þanin sérlega bnot- taætltla taaim siam þetta fóik§ liflir í. Það kemluir griejnilaga fnaim í leilkr'itiilrau aflstaiðan ia)ð sýoasit, baldta hópiinin og vena 'tæki áin pensóiniulegnar buigauiniar, ein þnátlt fyinir óflögraulðiinin eir léilk- irlitið mijög igkeniimitdlagt, enida „Hópurinn". ihlóigiu þedr diáitlt sem vaiiu á Sömiu aaflinigu og vdlð. í hlultrvtertouim lefilkrditisinis er allt lumjgit flólk, flesit úr ieik- iisitiansikóla Þjóðlelilklbúissiin'S oig gierir þetfca fólk sýnliniguiraa rnijöig flenslkia og liflandi' ieik- taúsverk uradilr stjóinn Beinie- dilkbs Ánraastaraar leiks'tjóna. — Litla Maloolm leikur Þóntaall- uir Siguinðssara, en öraraur hiult- verk enu ieikiin iaif Þóiiunmi Magn'úisdóbbuir, Sigurðd Slkúla- •synd, Hákcirai Waage og Gísla Alfneðssyrai. Lailkmynd eir eft- ir Biirgd Bnigilbentis og þýðiinig- ulnia garíðii Ástlbilduir Bgilsan. Það enu mangir isam eiga erfitt mieð 'alð fimnia samibanigi í lafstöðiu imiaings luiniga fólksinis,. sam •s'berad'uir í «radarlagum imióitimiælaaðlgenoluim og þá jiaiftn flnaimit áslbæ'ðiuiraa fynir því, en Litli Malcolm og félagar haras enu ef itlil vill daemiigartðiir fynir „banniaskapinln" í ófögin- uiðöiniuim. — á.j. Ólaf ur Sigurðsson: Kvikmyndir KVIKMYNÐIR ÓSKARS GÍSLASONAR Uan páska biirfeit aiuglýsinig, seim valkti farvdtai miínia. Vair 'aiuglýst BýirJilnig á þnemiur myradum Qsk- ans Gíslasomar — Nýtöt hluitverk, eftir sögu VHihjálmis S. Vil- hjálmissianiar, Reykj'avikuræviin- týni Bakikalbnæðna og Síðiasitii bæninin í dalrauim, efltfiir söguim Lofts Guðmiuradsstomia.r. Hefuir sú síðlaistineflnida verilð sýnid niokkr- uim simniuim síðlam, en sý'náing féll niiðuir á þekirii fyrsbu veiginia lítlill- air la'ðsoknlar. Þessax imynidli'.r Óistears eriu imieðal fynsbu alísienz/ku tiiirauinia til að gena staemimltiiimynidiir í fluliri lemgd. Ekkd veit éig það imieið vissiu, ien baf gruin uim alð það bafi tekizit fmá fjáinbiagsleigu sjánlarmiiiði. Því mliðuir verðuir ekki það samia sagt uim liisibnæint gildi þesisana rnynd'a. Ekki var Óskair þar eúnin á ferð og 'bafa tveiir rnianin uininlið að ölluim myniduintuim mieð bon- mmi, þeir Ævar Kvanain Ieilkst]óirá og Þorleifuir Þorleliflasian, siam skinifalði öll kv'ikmyndalhanidniiibin. Venðuir það að segjiaisit 'elinis og eir, uim þær tvær myinidliir aem ég Ihaf séð, alð hiutiuir Ósikans er bezlbuir af þessum þnenauir. Reykjavíkurævintýri Bakka- bræðra miuin hafa átt einihvenn hljámtgnuintn mieðal bamnia fyriir tuitbuigu ámum, -en ág neilknia mieið alð ihanm sé horflinin niúima. Segir mynidin fná því er þrár braSðluir balda til Reykjavílkur, þar sem þeir hyggjiasit Wiitlba lelkikoniuir ú'r Þjóðlelikhúsliniu, sem böfðu beiim- s6bt þá á bæáirun, Aka þeir á fanmial síniuim til bæj'anins. Bnæðuinmir enu sjáan- iega bálfvitar og leikkoniuinmar, eliins og þær komia fynir sfjóniir •múitíirmaimiaininli, sjáanlega asniar. Sem betuir fler, er mienimiinigai'- ástaindli þjóiðairiininair þamindig háitit- aið, að ekkd tlíðlka-st að hlæja að flávituim. Myndiiin verðuir því eðli- iegu fólkd óþæ'gilieig. Rétlt er iað taka fmam að akkii at ég að dnaga í efla anidlega beilsu þairna þniggja miaininia, sieim léku Bafcka- bræðiuir. Veirifflutr að skrifla þebba ¦á meilknlinig ioilksitjóina og böf- uirudar kvikmynidabainidnitis, sem skointiir -slkopslkyn til að fáslt við að -gena gamtanimynd. Það var altlhygiisvert að viuiða fyritr sér bönn, mieðial á/horfenda. Þau vonu bæiðlL uinidriainidi og sieg- in Og sikdldu bensýnlileiga ekki til- ganjgirun með að sýnia þebta. Þar við bættiist aið eiinibakið, gem sýnit var, er míjög illa flardð. Tónin er svo slæimiuir að elkki slkilst nietma tefi'tit og eiíbt orð og víðia enu sQoamimtddir bletitir í myndininli. VenðuT tasp<asit talið sæmiaindi að láta fólk bortga iirun á kvikmynidia- sýnlinigu, þair sam sýnlt er svo slæimit eimbaik. Síðasti bærinn í dalnum er stærsit og dýnuisit mynida Óakans Gíslasoniatr. Má saniniilega sagja 'að búin sé fynsta íslenaka gbÓT- mynidin, á okkiair smáa mæli- kvanðla. Er Ibúin sýnid í tiilafinii af því alð niú 'öriu tulbtuigu ár liiðlim fná því að bún var fynsit sýnd. Hefiuir verlið satlt inin á bania nýtt tial og tóntn og hlýbur miaðuir að uinidnaisit hveirtnig það gamla hetflur venið, því að þafð inýjia er slæmit, Sagan er góð og heppiieg tiil kvikrnynd'age'rlðiair. Sagir fré því er tnöll buigðust bnékja bóintda buintu af býli sílniu, í dal raa'kika-- uim, þar sem þau böflðiu þegar bnak'ið alla alðria bæmduir á brotit. Mað góöni hjálp álfla, bakst atð kamia fa-ölluiniuim á kné og allt endiar vel. Þeltita er upplagt efnti í æviiinitýnaimiynid. Mair,gtt hjálpast að til að gera myndlitnia siSðini en skyldd. Leik- stjóinn er svo stirð, aið funðu giagrair, þar sam laitvimniuimiaðuir er á flanð. Hand'ifltJið er eininig öþjáit ag stint, auk þeas að vena oif isfcuttit, þvd að lainigar þagniir enu á miilli allna setniinga. Verkar þelbtia þaninlig >að mianini finnist fólk tala í yfirlýsinigumi sem emgliin tenigsl bafla við miæsltiu satndinigu. Dómiar 'um einðtlafea lelilkana enu órétitimiætir einis og á stendur. RétJt er þó taið geta þeas, alð þeir tbveir lögnagiulþjióiniair, nisasltórir imianin, sem flemgniilr vanu tjil að leilka tnöllin, gena það vel. Var listilega að sjá þá sbiitaa upp ag miiðiur fj'allshlíðar og kveiktd hjá börmiuim í saimuim Saininlíslenizlkam ótitia við tnöllin í fjöllumiuim. Um kvikmymduni ÓSkairs er það aið segja, alð litið ber á sniilldanbnögðiuim, en þó er húm jiafn beat uninli þábtuninin í mynid- uimutm. Það er rétit að hafla í buiga alð hanin hefur orðið að Vininia mieð erflið tæki við erifliðar aið- sbæðuir og hefluir því miálsbætur, þar sam illa telkst til. Voniaradi tekutr einlhvenn tímia aiinlhver góða ag knaiggaimdi mynid af d'naugasögu. Væri það bið þarfaaba verik. Ó. S. ÓSVALDUR KNUDSEN 4 NÝJAR LITKVIKMYNDIR Ósvaldur Kniudsan er í senin elziti' og neyndasbi kvikmyrada- genðanmiaðuir á íslanidi. Liggja efbir baran miargar myndiir uim maingvíslag eflni. Sem kvik- mymdagerðarmaður befluir hanin miarga veiklöika, an eitniniig sjald- gaafia hæfiieilka og oft álböld uim hvont raaðutr mdiru. Um það veröiur vart deiilt, «ð hanm befutr sérabakt sanmband við íslenzka nátbúnu ag hefuir gent heranli betri slkil en 'alðirdir. Suimliir kaflatr bams úr mátbúruimni enu fnábærjtr. Harari Sandoz maflnflslt .miaðiu'r, sem gert hefuir buigi „dokutmiemt- anmymda". Ganðli bamn mieðial araniars NATO myndiraa um ís- lamd, fyrir bveiimiUT ámuim, sem er að mániu vitii bezitia íslandsmyrad, sem garð hefur verdð. Notaðd hanm í myrad þessia nokkuð af efinli íslen^kra kvikmyndagarðlar- •miairama og fótr loflsamiaguim orð- uim þá. Haran sagðli vilð mliig uim Ósvaid: „Hatran 'befluæ ótoúlegt auga fyrdir mláttiúinunmii og sér þai- hlulti, aam aðrir teklki kamia iauga á. Hanin befluir þeniniain dj'úpa slkilning á síniu uimlbvarifli, sem •aðeilms isnlillimgar geita baft. Hans bezibu hlulbir sémna sér við hiið þesa bezitia í heimd." Hór taiar banin uim títfilð svið kvdlkmyndia- genðar, en eíiramlitlt þalð sem Óis- vialdi lætur bezlt. Á sýn'inigunind í Gatmia biái var sýnd gílðaili Siiirtseyj'airimynd Ósvaldar „iMeð svfilga lævd". Er bún lanigbezit þessana fjögutraa rmyradia. Hetflutr Ósvalduir alls flair- ilð 7'0 tlil 80 fenðiir últ í eyj'Unia og befiur tekið miilkfilð imiagn aá myndum. Ánaniguiniimn er myrad, sem er bæoi eimstiæð og fnábær- iega góð. „Heynið velia á heiðium bverli", meflnliisit œrayrad, sem fjialiar um jiariðbitla og bverii á íslaradi, Myradlin er góð, 'þar sem f jaliað er iuim hvani sam mláittiúinufynir- bnigði, en þagar kermuir útt fynir þalð fer bún í mioia. Nænmyradir Ósvaidlar aif hverum lenu baill- aradi og vafalaust betfiðli miáibt gena talla myndlinia þaminiig, satm- spil Hba og hneyfliimgair. Eiiras og bún stendiutr 'er bútn alS miaktonu mláittúnuiýisinig og að raökknu 'alt- viininiulífislýgiing, en gefiuir aÆ 'hvor- uigu haildiarmymd. „Ein er upp tlil fjialla — uim íslemzku rjúpumia." Þessd myrad er eran eiiltt dæmliið. Ef Ósvaldtur befði haldið sfiig við rjúpuraa, í símu mláltitúiriulaga uimlhvarifli, befiði mymidiin getað onðlilð góð. Hún er [raúnla bvarikii fluigl 'nié fisk- uir og er Þ>að sikaði. Bensýmjilega hlýtbur aið bafla þurflt bæði þolin- miæðli, taakmtilega getu og Ttáð- kærasku, ttil oð veina sivama miálaagt rjúpunmd mielð imymdavél. „Páll ísólfssan tónslkáld" niefln- iiSt fjónðla rnymdin _og sú lanig- lélegasta. Hér er Ósvaidur al- geriega koimfiinin út fynir siltit svið og befðd beltuir flamið h'yemgi. Hétr er f jallaið 'Uim mikiimn íslarading, listamianin á heitmisrniæliikvariða, sam vlið böflum ekkfi oflt geltiað saigt um okkair mienm, Gefur mymdin emga bugmtynd uim bimia líflagu persámu Páls, né biraa tmiiklu gietu hanis sam lisbaimiamnis. Hér séstt ekkent, sem ljósmiyndia- vél befðli ekiki gert eims vel. Pali er þalð emginm gneiðli, >að geyrma um alia faiamlbíð mymd iaif bomium, isem Skjálflairadi gamalmiamni. Tóm- Mst bans eir til á plölbum, Ihanin betfur 'talað í bókum, tdl emu afl bomium rnymdiir og þebba hiefði 'mægt. Óisvaldiuir Kraudsan er eklld iréttd rnJaðumimn tlil álð gena mynid- ir aif þessu tagi. En Ósvaldur befluir samislbamfls- mienin, þá daktonania Krdstjém Eldjénn, mú forseiba íslarads, Sfig- unð Þómanirassian og Piinm Gulð- miundissiara. Gmuraar mdg alð þefir bafli áitit mfilkimtn þátt í gölluim myndiamma. Enfitlt er aið álttia stiig á því, em rét't er að bafla i biuga 'að 'aragilnln þairria befluir mieinia sétr- þdkkfiiragu á kviikmyniduim eða kviilkmyradageinð. Mér vinðist aiug- ljóst á mokknum stöðum, tavenn- ig bugmyiraditr dotetariaininia hatfia móbað kvikmyradiinia og fiænt bania últ fyrir eðliieg og sflail- gnefiirad talkmank. Þair eiga þiað samieigiinlegt alð vena báðlir otnð- um og hvað efltfitr 'aniniað lýsa þeir í or'ðiumH því sem myradavélin er að lýaa á miklu s^kýnam og álhnifia medini háltt. Magraús Blörad'al Jdbaminissom sér 'uan tómiliisitinJa. í Suintseyjiatr- mynidininíi er búin smilldarleg. Vinðli'st aiuðsæ'tlt að <tfótnliist Magm- ústar tengist bezt librílkum inlátt- únulhamlfarulm sem þessum og eiraniig henibar bún vel köfiuiniuim uim ihveri í niæslöu myrad. Vinðliislt már lauðlséð, <alð leiðliln tfil að mrióta elektrámiisknair táraliiisibair sé að tenigja bairaa mynidliisit og iiaflnivel flairfi liisbum, fnekair en iaið iruatia hania sem salon bómlist. í mtyradliimnii um Pál ísólftsisoin bnagzt Magraús. Að visu vteröur bamin að miobagt við það sem bom- uim er flengiið í bendur af tónlSst- 'anflubndmgi, sem ,er mjöig mús- j'afinit, en þar fyriir Ut)am toiefoTi Páll alit einis getað venið miuiran- harpuiefilkard eiinis og argeisnill- iragur, efbdr tóinllistfiininli alð daemia. Mím infilðlunsiiiaðia er sú, aið 6b- valdur sé á víðara sviði em bainin ræðiUT vilð. Hairan getur gert vissa hlubi flnáibærlega vel os æitttii a0 halda sig að þeiim "ni-fluim

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.