Morgunblaðið - 02.06.1970, Blaðsíða 3

Morgunblaðið - 02.06.1970, Blaðsíða 3
MORGUNHLAÐIÐ, ÞRIÐJUDAGUR 2. JÚMÍ 1®70 3 Efstu menn á listum minnihlutaflokkanna — segja álit sitt á kosningaúrsli timurn MORGUNBLAÐIÐ soeiri sér í gær tiú. ecfstu manna á list- um mimnililutafloktoanna og mnti þá eftir áiliti þednra á nýafstöðnum kosnimgum. — Fara svör þeirra hér á eftir: , Etoae- ÁigtÚBtosocn, leferti (mial5mr á liiátía flnaffntsótaainflioiklksliirts, aaigðli: Við FtaalmiSólkiniaínmieirun í Reiylkjiaa’dlk seltttiutm dkkiur þalð rniaffiktmíilð aið fá þrjiá þotngiainfull- itffúla kiömnia alð þeosu stiinmtt og áliltluim a® það igiaatii onðlilð til þeBis ■afð Ibmeiyitia uim mieiinilhlu'tiainin í tarlgiairtgtjjúmni, en á tielj'Ulm válð miilkla þömf. Oklkiar Itlólklsit það aeim vlíð toappltluim taið: Gu/ðlmiuinidluir Pómair- imlsisian vertotfmæiðiilniauir er kjöililnin’ þomgairiflulltmúi ttdl miaasitiu fjiöigumna ána, len vegnla stoliipitlilnigar aittoiviæiðla ntfiiUi flnaimlboðisliisitiaminia ^aið öðmu laytii eliiauim vfið Reylk'v í kiilnlgiair Iþa0 (hluitdktipti' í væmdiuim eiltlt tojjöntiíimiafbiMlð enin -aið búia vilð ial- veldilsölijóm eiins floíktos, sean þó toflulr uim þrjiú þúsulnd aitlkivæðla mlilninlilhiuita ialð ibatoii sér. HlulWalldkioBnBna&fyinitltooimiuiag- ið eir ávalit ba/gltovæimiaBt þeiim átierltoadtla og 'auiðviflað þeáim rn/um balgsbæðiamai, se/m fieliiri emu iuim boðiilð. I'naimsótoinlaDfloikkiuirámiii bæfltii við sig frá síðfustu borigarstjórn airkosningium 800 aitikv. og etr eiini flolkítouirliinin taif þeiiim sem þá bufðlu flnamii sem baldiiið ihef- mff Ihluitflallslegu altltovaeðiaimiagn/i, þnáflt fyirlir flvö mý friaimlboð. Aulðvitiaið miá dmaig/a ýimisair álýkltianlilr latf 'únsiituim toosniiin|g- dninia tí beild, ien alð því eir vi/ð- toam/utr Reytojiavik er þalð gridM- legt iað irltoilsisitijómniariflotolkiamiiir batfa átóntiapa/ð fylgi, em flapiið bditinlar eánlgöin/gu á Alþýðutfloktoln/- mlm og hlýtiuir það að vema læff- dtóimsr'íkrt fyrliir ihanim. Vi@ Fnaimistótoimiammianin í bomgar- stijónm miuiniu/m miotia autoiið iafl ofekar til ,að vinna að stefmu- imiálum ökltoair og vditia mieiiirli- hlutanum aðlhaldi. Ég vil isvo mioitia þatitia tætoiilfæri flil þess 'aið þaitotoa þeáim fljölmiöngu sem veiltitiu Okltouir stiuiðiníimig og AnauiSt, og vilð sem tojönnliir voriuim latf B-Hstianfulm miuinlum ®ena okík- ar beztia til þeas «ið veriðis/touldia það. Bjöngvin GuðmiumdBSon, efsti maðiur á liista Alþýðiutfloktosins, svaraði: Koaningaúrslitiin í Reykjavík enu ototour Alþýðufloiktosmönnum að sjálflsögðu milkil vombriigði. Mikið af ungu flóltoi vanm fyrir ötokur í kosninigiunum og við tiölduim víist, að við myndum halda vel fylgd otoíkar í hötfuðborginni ofe jafnvel bæta við það. En þefltla flór á annan veig: Við töp uðuim öðrum bongarfluillitrúia okk ar ytfir till Framstókm'air. Ég tfil ástiæðurnar fyrir þessu tivæff. í fyrstia lagi tiel ég, að óánsegju með ríkisstjómima hafi gætt meira hér í Reytojavílk en úti á landi og óánœgjan meðal laun- þega mieð stoierit kjör og erfiða aflkomiu undanfarin ár bitnar harðar á Alþýðúfloikknum en SjállJstiæðiisflokitonum. Laun.þeg- ar gera meiri kröfúr tifl: Alþýðu ffloktosins en Sjálflstæðiisfloktos- ins í þeim efmum. í öðru lagi tiel ég, að það hafi endufftiekið sig í þassum toosninigium það siem gerzit heflur í miörgium borg aristjórnartoosninigum áðúr, að viiss hópuff fóltos, sem kýs Al- þýðulfllötokimn í þingkosningum fer yfir á Sjálfsitæðd'sflolktoi n n í borigarsitjómar'kosnimgum af ótta við það, að glunidroði skap isit í bongimni, missi Sjálfstiæðis- flokkurinn meirihlutann og af hræðslu við það, að Alþýðu- flokitourimn miyndi stjórn með Framsókn og Alþýðubandaflag- inú, etf ©inveldi Sjálflstæðis- flotoksins í Reykjavík yrði hnekikt. Það er mím persónuflega skoð- un, að nú að þessu sinni hafi fyrri ástiæðan verið þyngri á metumuim hér í Reykjayík enda þótt Sj áltfstæ ð i sfil'okkur i ntn hafli haldið velli í höfluðstaðmum, þnátit fyriir það að Alþýðútflokk urinn ytoi fýlki sitt í notokrum bæjarféiögum úti á landi. Það er t.d. augljóst mál, að tiHvist Sámtatoa frjálislyndra og vinstiri manna og það fylgi sem þau samtök flá í Reytojavík byggist eimgöngu á aflsfcöðu þeirra til landsmáfla en etoki borgarmála. Og í rauninni ber e'ktoert á milfli Alþýðuffloktosins og þessana sam taka annað en afstöðuna til rík is'stjórn-arinmar. Ég tel þess vegrna, að sá lærdómur, sem Al- þýðuifloíkitou'rinn eigi að draga af þessum kosninigaúrsldtium í Reykjavík nú sé sá, að flokk- urimn eigi alveg á næstiunni að taka til endursfcoðúnar afetöð- una tifl stjómarsamsitarfsins með Sjálfstæðisflofcknum. Ég tel, að Alþýðúflofcfcsfólk sé orð- ið þrieytt á þessu stjórnmálasam starfi og tielji, að Alþýðiuflofck- urinn hafi verið of lengi í því. Við Alþýðiuflokfcsmenn getum efcki lokað augunum fyrir dómi kj ósenda í því efnd. Sigurjón Pétiursson, efsti mað- ur á lista Alþýðubandalagsins svaraðii: —• Að sjálflsöigðu er ég óánægð ur með það að Alþýðúbandalag ið hefluff misst einn borgarfuU- trúa í Reyfcjavílk. Em staða öktoar var lerfið, og taka verðúr mið af öflflum að- stiæðum. í boffgarstjómarkosninigiunum 1968 hlaut Alþýðiubandalagið 7688 afckv., en þá var hreyfing vinstri manna heii og ókloflin. í Alþinigiskosningunum árið eftir fléklk Aljþýðubandalagið að eins 5423 atikv. en þá hflaut fram boð Hannibals Valdiimarssonar 3520 atkv. Frá þvi í Aiþingis- fcosninguruum hefuir komið fram lenn eiitit framboiði, þ.e. Sósíal- istafléflag Reykjavílkur. Við upþhaf þessarar kosniin.ga barátitu var það ljósti að bæði þessi framboð ætiluðu sér fylgi Alþýðubandalagsins og sbuðn- inigsfólfcs þeisis Þrátit fyriff þessa stiöðu tiókst Alþýðúbandaflaginu að auka flyflgi sitt um 1744 atikv. frá al- þinigiiskosningunium’ og halda þannig ótivíræðú foru'stulhlut- vertoi, sem fllofctauir vinstri manna og verkailýðfcshreyíimga'r. Þó get ég efcki verið ánægð- uir með þessi úrslit þar sem ég e<r þess jafln fuilviss nú eftir kosningar, og ég var fyrir þær, að sú stiefna, sem Alþýðubanida lagið betrst fyrir og þeir hags- munir, sem það viilfl verjia, eru sameiginflegir langtium flleira flólki en þetita atikvæðamagn seg ir til om. Efitiirte’ktarvert er að floikkar ríkiss'tjórnarinnar og þá sérsta.k lega Alþýðúfllo'kikiurinn, hafa tap að noifck'ru atikvæðamagnii. Það er einnig eftirtiefctarvert að þau framboð, sem stefnt var gegn Alþýðiubandalaigiinu, náðu ekki að sundra því, þvert á móti. Alþýðubandaiagiið e»r í dag heilsteyptarla iog baráttuhæfarg eai nokkru isflnmi ifyur. Hins vegar harmá ég að efcki tiókst að tryggja koisningu Guð- munidar J. Guðmundssonar, cg óg bendi á að enn heldur Sjálf- stæðisfllokkurmni vaildaaðstöðu, þrátit fyriir minnihluta kjósenda. Aílþýðluíbanidalagið vantaði að- •eins herzlumuniinn til að tryggja sér þrjá borgarfulitrúa og hnefckja þanniig m'eirilhíluta Sjálfstæðisiflolkíksins. Um leið og ég þakka ötulan stuðning í þess ari baráttu, þá bendi ég á að framundan eru enm stærri verk ■efni. Okkar hlutiverk er að sam- fiina alþýðu þessa lanids í hags- munabaráttu sinni, bæði fag- legri og pólitíiskri, og f yfl.kj a henni tiil sigurs, og þar má eng an herzlumun skorta. ©tieiníunn Finnboigadöttiir, efsti maðuir á lista Frjáflisflyndra og viimstri manma, svaraði á þessa Deið: — Samtiök frjálsfliyndra og vinsitri manna, eru svo sem kunmuigt er ný samtlök og gengu niú í gagnum eldskírn hosninga í flyrsta sinn. Samtiötoin buðu fram í fjórum stiærstiu kaupstiöðúm landisins, Atoureyri, Atoranesi, Kópavogi og Rieykjavík, og alfls stiaðar þar sem þau ýtibu úr vör, toomu þau flLeyi sínu á flloti, og flengiu mann kjörinn. Þar sem samtiökin stióðu að samieiginlegúm listiuim var stiaða þeirra góð. Það traust sem Samtiöfc frjáls lyndra og vinistri manna hafa blotið viðs vegar á lamdimu, sann ar það svo etoki verðúr um vifllzt, að þörf er á jafnaðar- mammafllotoki, er verðskufldi það nafn. Martomið okkar í Samiböíkum frjálsilyndra og vinstiri mamna með framboðiniu í Reykjavík er tiviþætit. Yið stiefndum að því ásamt öðruim vinstiri floktoum, að tooma böfluðiborginni undir víðsýna um bótaistj órn. En það tiókst því miðúr ekki. í annan stað var það tak- mark okkar að flá borgartfúlltirúa kjörinn í Reykjavik. Það tiókst og vefl það. Og héðan af mumu fáir draiga það í efa, að Samitiök frj'áls- lyndra og vinstiri manma fái þingmenn kjörna við næstiu Al- þingiskosningar. OVEá því segja að samitiökin hafi fengið góðan byr og því ber sannarlega að faigna. Stieingrímiur Aðaistieinsson, ©fsti maðúr K-iisitans, svaraði á þessa leið: — Ég hlýt að viðúrtoenma þá staðreynd, að Sósíalistaflélag Reykjavíkur heflur tapað þeirri orustu, sem það lagði úti í með framboði sínu við borgarstijórn- a rkotsningiam ar. Astæðumiar fyrir því eru aug ljó'sar. Eirns og aEa jafna er, var smælinginn tiroð-iinn niðúr í orrahríð „stiórvelldanna“. Sjálfstæðisfllototouriinn var í hætitu með meirilhiluta sinn í borgarstjórminni. Með óhemju á- róðri sínum og fjáraustri, tókst honum að koma neyðaitoailli sínu á framfæri við fóltoið — ag bjarga sínu skinni. Fram'sóknarfloktourinn gat — með tilvísun til attovæðatölu sinrnar við tíðustiu borgarstjórn- artoosningar — bemt á lífclegan möguleika tiil að vinna viðibóti- arsæti í borganstjóminni — og tiðtosti að tielja nýjum andstæð- ingum Sj á.lfstæðisf 1 okfcsins trú 'Uirn, það það væri öruggasta leið in tiil að hnetokja meirilh'lutia- valdi hans í borga'rstjórndnni. Alþýðubandalaigið notaði að- stiöðu sdna aflveg á sama hátlt, — og féfck fólfc til að trúa því, að Framhald á hls. 15 & M & # V^V^ Sýningardögum fækkar Frestið ekki öllu langur að sjá sýninguna. Heimilið „Veröld innan vcggja“ í Laugar- dalshöllinni. Sýningarsvæðið er opnað kl. 2. — Aðgöngumiðasölu lokað kl. 10. — Svæðinu lokað kl. 11. Sýningin hefir vakið athygli og umtal. Þér þurfið að sjá hana. Munið ókeypis GESTAHAPPDRÆTTI. Dregið á fimmtudagskvöld um BERNINA saumavél 707 frá Ásbirni Ólafssyni. Tvö siðustu vinningsnúmer eru Maliorkaferð á vegum Sunnu nr. 22049 og hvíldarstóil frá Vörumarkaðnum nr. 25187. Á SKEMMTIPALLI KL. 9. FLOSI ÓLAFSSON og POPS. Endurtekið vegna áskorana. KL. 8—8,30 og 10—10,30 TÍZKUSÝNING. Tvítekið vegna mikilla aðsóknar. HEIMILIÐ ,,‘Veröld inttan veggja” STAKSniWII Sjálfstæöis- menn í sókn tTrslit borgarstjómarkosining- anna eru að mörgu leyti mjög athyglisverð. Ljóst er, að Sjálf- stæðisflokkurimn er í sófcn í Reykjavík ©g víða úti á lands- byggðinni. Kosningamar voru taldar mjög tvísýnar og einkan- lega óttuðust margir, að meiri- hluti Sjálfstæðismanna í Reykja- vík myndi tapast. Hin mikla óvissa, sem ríkt hefur á stjóm- málasviðinu undangengin ár, gerði mönnum mjög óhægt um vik að geta sér til um styrkleika flokkanna fyrir kosningar. Úr- slitin verða því Sjálfstæðismönn- um bæði styrkur og hvatning. Niðurstaðan er einnig lær- dómsrík að mörgu leyti. Sjálf- stæðismenn höfðu reyndar mjög góðan málstað að verja, sem borgaramir hafa greinilega met- ið. Málefnaleg staða Sjálfstæðis- manna sýnist vera mjög sterk og greinilegt er að Sjálfstæðisflokk- urinn er í sókn um land allt. Sigur málefnabaráttu En það em fleiri atriði, sem vert er að taka til skoðunar, eftir að úrslit þessara kosninga liggja endanlega fyrir. Málefnaleg bar- átta og heilbrigð rökræða hefur greinilega borið sigur af hólmi. Nú liggur Ijóst fyrir, að þeir flokkar, sem viðhöfðu ósæmileg- astan málflutning í kosningabar- áttunni höfðu minnst upp úr krafsinu. Á liðnum árum hefur verið háð barátta til þess að breyta stjómmálastarfseminni, koma nýjum svip á stjórnmála- starfið. Sumir stjómmálaflokk- ar hafa lagt sig í framkróka um að veita þessum nýju straumum inn í sínar raðir. Úrslit þessara kosninga eru einnig sigur mál- efnalegrar baráttu. Það er nú augljóst að þeir unnu á, sem til- einkuðu sér nýjar starfsaðferðir og reyndu að færa stjórnmála- umræðu í nútímalegra horf. Það sýnir árangurinn af kosn- ingabaráttu Sjálfstæðismanna í Reykjavík. Hins vegar er það einnig deginum Ijósara, að þeir, sem störfuðu af ábyrgðarleysi og viðhöfðu lágkúruleg vinnubrögð, bám úr býtum eins og til var sáð. Nýkratar, sem veittu Alþýðu- flokknum forystu í þessum kosn- ingum, biðu þannig skipbrot. Fáir stjómmálamenn hafa hin síðari ár barizt af jafn miklu ábyrgðarleysi og nýkratar í þessari kosningahríð. Þeir vom mjög óvandir að meðulum; fólkið hefur fundið það og séð og veitt þeim þá ráðningu sem vera bar. Nú má ef til vill deila um það, hvort hafi verið þyngra á metaskálunum sýndarmennsku vink til vinstri eða hinn fádæma lítilmótlegi málflutningur. Trú- lega hefur þó hvort tveggja haft úrslitaáhrif og valdið fylgishruni nýkrata í Reykjavík. Úrslitin hljóta að leiða til átaka innan Alþýðuflokksins. Ugglaust verður þessi nýkrata- forysta sótt til ábyrgðar; a.m.k. er heldur ótrúlegt, að Alþýðu- flokksforystan sætti sig við þá stefnu og þá starfshætti, sem hinir nýju menn á lista Alþýðu- flokksins mörkuðu og leitt hafa flokkinn út í ógöngur. Tíminn viðhafði einnig mjög ósæmilegan málflutning, sem klykkti út með rógi. Enda urðu úrslitin þau, að hann stóð hlut- fallslega í stað, þó að hann bætti við sig einum borgarfulltrúa. Ábyrgðarleysi, vígorð, rógur og ósæmileg pólitísk umræða er á undanhaldi; það sanna úrslit þessara kosninga. Nútímalegur hugsunarháttur, nútímaleg skoð- anaskipti á vettvangi stjórnmála hafa hlotið viðurkenningu. Það er ekki sízt sigur unga fólksins, sem fyrir slíkum breytingum hefur barizt.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.