Morgunblaðið - 22.05.1986, Blaðsíða 8

Morgunblaðið - 22.05.1986, Blaðsíða 8
8 B MORGUNBLAÐIÐ, VIDSKIPnJflVINNULÍF FIMMTUDAGUR 22. MAÍ 1986 Raupnianiiahöfn Árangursrík landkyiming Jónshúsi, 29. april. ____________ Hotel Loftíeidir har den » pá vulkaner - ^^lionale standard FLUGLEIÐIR, ferðamannaráð og nokkur islensk útflutnings- fyrirtæki héldu stórkostlega samkomu á veitingahúsinu Nimb hér í borg 21. febrúar sl. eins og sagt var frá í Morgunblaðinu. Voru þar fjölmargir gestir úr ferðaskrifstofubransanum og frá dagblöðum og tímaritum. Viðbrögð við þessari miklu land- kynningu koma nú æ skýrar i Jjós. Starfsmenn Flugleiða verða áþreifanlega varir við aukinn áhuga Dana á ferðum tjl íslands og hafa bæði fyrirspumir og bókanir aukist mikið frá sl. ári. Otal spumingar blaða- og ferðaskrifstofumanna hafa vaknað, eftir að þeir komust í snertingu við landið, ef svo má að orði komast, sáu íslenska tísku- sýningu, borðuðu íslenskan mat af veisluborði, nutu íslenskrar tonlist- ar og myndasýninga að ógleymdu því að fá að sjá fegurstu stúlku heims, Hólmfríði Karlsdóttur. Þá hefur og fjölgað pöntunum til Grænlands, enda um nýja áætlun að ræða þangað í samstarfí við Grænlandsflug, Kaupmannahöfn — Keflavfk — Narssarssuak, og geta Grænlendingar nú loks flogið til meginlands Ameríku, án þess að þurfa fyrst til Danmerkur. Lögð hefur verið áhersla á að fá birtar greinar um ísland reglulega í ferðablöðum til að auka áhuga og veita ferðaskrifstofufólki, sem selur ferðimar til íslands, meiri þekkingu á iandi og þjóð. Reyna Flugleiða- menn að gera þá upplýsingamiðlun sambærilega við þá bestu hjá öðrum ferðamannalöndum. Margir blaða- menn hafa farið til íslands á vegum FÍ á undanfömum árum eða verið styrktir af félaginu, og mun næsti hópur og halda heim 11. maí. Slík flárfesting skilar sér oft ekki fyrr en árið eftir, en ferðafrásagnir og greinar birtast aðallega vor og haust, á vorin greinar um lengri ferðalög, en á haustin um helgar- ferðir og aðrar styttri ferðir. Þannig er grein í ferðamálablað- inu Stand by um íslensku veisluna í Kaupmannahöfn og Osló og fjölda margar góðar myndir birtar með. — Og í Ferðamagasininu 1986 er grein eftir Jörgen Hansen um Ferð- ina til hins hlýja íslands, þar sem hann rómar mjög skilyrði fyrir nátt- úruunnendur og sportveiðimenn og gefur góð ráð. — Take off, sam- göngu- og ferðamálarit, birtir grein eftir Sven Aa. Andersen, en hann er einn þeirra mörgu, sem hrósa landkynningunni á Nimb. Greinin heitir: ísland stefíiir að því að verða ferðamannaparadís, og lýsir með hvaða hætti það má verða, þ.e. nýrri flughafnarbyggingu í Kefla- vík, bættum flugvöllum úti á landi og betrá vegakerfí, auk hins sígilda: eldfjalla, hvera og fjörugs skemmt- analífs í Reykjavík! Blaðamaðurínn hefur einnig viðtal við Matthías Bjamason ráðherra um margvísleg- ar endurbætur í samgöngum. Nú í aprfl birtist sama greinin í tveim blöðum, Sport og Fritid og Erhvervslederen. Þar segir frá 40 ára afínæli flugs milli Islands og Danmerkur og frá aukningu ferða- mannastraums til landsins um 15% í fyrra. Þar eru Danir næstflestir allra ferðamanna, alls 9.950, og hafa hæstu prósentuhækkun frá árinu áður, eða 28,2% Þá skal getið ferðablaðs, sem fylgir Alt for Dameme, en það er eitt útbreiddasta fjölskyldublaðið hér í landi eins og kunnugt er. Þar er ljómandi góð umijöllun í máli og myndum eftir Margaret Ward, lip- urlega upp sett og upplýsingamar skipulegar. Spumingunni um, því í ósköpunum hún sé að þvælast þama norður eftir, svarar hún á þessa leið: Skoðaðu óspillta, stór- fenglega og harðgera náttúruna á íslandi. Þú grípur andann á lofti, þegar þú séð þmmandi fossana, djúp gljúfrin og breið, silfurglitrandi fljótin, og þér vöknar um augu við að sjá villt blóm skjóta upp skærlit- um kollinum úr miðri grásvartri hraunbreiðunni og titra af hræðslu við þennan kaldranalegan heim, sem það hefur stungið höfðinu upp í. Af öllum þessum ástæðum og mörgum öðmm ferðu til íslands. Tímarit sportveiðimanna, Fisk og fri, fjallar í janúar um veiðiferð til íslands. Heitir greinin fluguveiði á heimsmælikvarða og er eftir Jen Ploug Hansen. Lýsir hann af mikilli hrifningu og innlifun veiði í Laxá í Suður-Þingeyjarsýslu, sem hann kallar bezta veiðisvæði í heimi. í 9 daga veiddi Ploug Hansen og fékk 60 silunga jrfír 40 cm langa og ráðleggur öllum sportveiðimönnum að ferðast norður þangað. Nanna Buchert hefur tekið ótal frábærar myndir heima á íslandi, enda mikil listakona á því sviði, og birtir nokkrar þeirra með umsögn- um um landið í Samvirke, tímariti samvinnumanna. Kom ferðablað þessarar dönsku Samvinnu út í 800 þús. eintökum. Verða 6 hópferðir til íslands í sumar á vegum blaðsins í samvinnu við dönsku jámbrautirn- ar og Flugleiðir og m.a. farið í Þórsmörk og um Sprengisand. Lýsir Svniiiffíii* EXPO ’86 helguð samgöngum - og ferðamannastraumurinn liggur til Vancouver EXPO ’86 — Heimssýningin í Vancouver er nú hafin og er aðallega helguð samgöngum en einnig fjarskiptum. Sýningar- svæðið teygir sig um hafnarsvæðið í Vancouver-borg, einni fegurstu borg N-Ameríku og heimamenn eiga von á allt að 8 milljón gestum í sumar. VANCOUVER í Bresku Columb- íu á vesturströnd Kanada er af mörgum talin fegursta borg landsins. Hún er líka miðstöð viðskipta og menningar á vestur- strönd Kanada, og þriðja stærsta borg landsins á eftir Toronto og Montreal með Iiðlega eina milljón ibúa. Loftslag er milt, að visu sagt æði votviðrasamt yf ir vetur- inn, þó að öðru væri fyrir að fara þegar blaðamaður Morgun- blaðsins var þar á ferð nú á út- mánuðum. Möguleikar til útivist- ar hvers kyns eru óvíða skemmti- legri en i Bresku Columbiu, og frá Vancouver er stutt i skíða- brekkumar i fjöllunum í næsta nágrenni borgarinnar og þama er einnig draumasvæði siglinga- manna að sumarlagi auk þess sem aðeins þarf að fara skamm- an spöl til að ganga á vit náttúr- unnar í tjald- og skógarferðum. Ferðaþjónusta hvers kyns hefur því verið í miklum vexti á þessu svæði undanfarið og upp á síðkastið hefur einnig borið talsvert á við- leitni yfírvalda í Bresku Columbíu í þá verðu að gera Vancouver að mikilvægri viðskiptamiðstöð á vest- urströnd álfunnar. Talsvert stór hópur íbúanna er af austurlensku bergi brotinn, borgin getur m.a. státað af dálitlu Kínahverfí og af hálfu borgaryfírvalda og stjómar- innar í BC er nú óspart biðlað til auðmanna og viðskiptajöfra frá Hong Kong sem vilja færa sig um set eftir samning Breta og Kínveija um framtíð Hong Kong. En Vancouver er nú í sviðsljósinu vegna þess að þar hófst 2. maí sl. heimssýningin Expo 86 og mun hún standa fram til 13. október. íbúar bæði Vancouver og Bresku Columb- íu vænta sér mikils af þessari sýn- ingu. Þegar blaðamaður Morgun- blaðsins átti þarna leið um í mars- mánuði, var undirbúningur á loka- stigi á sýningarsvæðinu niður við höfnina og víða um borgina voru ný hótel að spretta upp, sem ætlað er ásamt þeim gistihúsum er fyrir voru, að hýsa þær 8 milljónir gesta sem vænst er að sæki sýninguna. Meginefni sýningarinnar eru sam- göngur og síðan fjarskipti. Mörg þátttökulöndin höfðu lagt mikið í sýningarskála sína og er þá einatt reynt að draga fram í þeim sérstöðu viðkomandi lands. Þátttaka Norður- landanna er hins vegar með mesta móti að þessu sinni og einungis Noregur sem þama er með sérstak- an sýningarskála. Kommúnistaríkin leggja hins vegar mikla áherslu á sýninguna og meðal þátttakenda úr þeirri áttinni eru bæði Kína og Kúba. Einnig ber mikið á löndum þriðja heimsins meðal sýnenda. Gert er ráð fyrir að kostnaður við sýninguna verði um einn millj- arður Bandaríkjadollara og heima- menn áætla að um 60% þeirra 8 milljón gesta sem búist er við, komi víðs vegar að úr Kanada en um 35% frá Bandaríkjunum. Sýningin mun því óhjákvæmilega verða mikil bú- bót fyrir allar helstu þjónustugrein- ar í Vancouver og næsta nágrenni. Vel þykir einnig hafa verið staðið að öllum undirbúningi sýningarinn- ar og það fór ekki framhjá blaða- manni Morgunblaðsins að fram- kvæmdastjóri Expo 86, James Pattison, er orðinn hálfgerð þjóð- sagnapersóna á þessum slóðum og nánast tekinn í dýrlingatölu af samstarfsmönnum sínum, sem blaðamaður hitti. Sýningin þykir vel fjármögnuð, því að Breska Col- umbía hefur lagt 580 milljónir doll- ar í framkvæmdina, ríkisstjómin í Ottawa 180 milljónir og ýmis stór- fyrirtæki svo sem Coca-Cola, Kod- ak, General Motors og Xerox um 115 miiljónir. Ljóst þykir því að þessarar sýningar muni ekki bíða sömu örlög heimssýningarinnar í New Orleans í hitteðfyrra en hún var tekin til gjaldþrotaskipta. Engu að síður er ljóst að um 225 milljón dollara mun vanta upp á til að endar nái saman en forráðamenn sýning- arinnar segja að sá kostnaður muni nást inn á innan við ári með sölu- skattstekjum, happdrætti og sölu á húseignum frá Expo-svæðinu. James Pattison þykir þegar hafa sýnt að hann getur hið ómögulega, því að meðal starfsmanna Expo er mikið með það látið hvemig honum tókst að ljúka öllum byggingar- framkvæmdum á svæðinu fyrir fjár- hæð sem var sex milljón dollumm undir kostnaðaráætlun. Og Pattison hefur síðan haft byrinn með sér. Kanadadollar hefur verið að falla gagnvart Bandaríkjadollar, svo að bandarísku ferðamennimir munu fá meira fyrir peninginn fyrir norð- an landamæri ríkjanna en ella og auk þess hefur komið til ótti Banda- ríkjamanna við ferðalög til Evrópu vegna hryðjuverkastarfsemi, en þessi ótti ætti því að beina athygli Bandaríkjamanna að ferðalögum á heimaslóðum og hvað liggur þá beinna við en ferðalög á þær slóðir þar sem mest er um að vera — á Expo 86 í Vancouver.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.