Morgunblaðið - 22.05.1986, Blaðsíða 10

Morgunblaðið - 22.05.1986, Blaðsíða 10
10 morgunblaðið; VIÐSKIPn íaVINNULÍF FIMMTUDAGUR 22.MAÍ 1986 BÍLAR Samvinna Fíat og Ford í smíði vöru- bíla fyrir Evrópumarkað Fyrir nokkru var gengið frá samningi um samvinnu bílasmiðj- anna Ford Motor Co. og Fiat SpA um smiði og sölu vörubifreiða í Evrópu. Samningurinn felur i sér að stofna verður nýtt fyrirtæki sem kaupir vörubQasmiðju Ford í Bretlandi. Hvort fyrirtæki á sín 48% í nýja félaginu, en afgang- inn, 4%, fær banldnn Credit Suisse First Boston UK i London. Nýja félagið hefur hlotið nafnið Iveco Ford Truck, en Iveco er vörubiladeild Fiat, sem smiðaði í fyrra 94.750 vörubila stærri en 3 'h tonn á móti 17.000 Ford Cargo vörubQum sem smíðaðir voru í Ford-smiðjunum i Langley i Bretlandi. Fiat fær meirihluta í stjóm Iveco Ford, fímm stjómarmenn af níu, en Ford flóra. Sljómarformaður verður ftá Fiat, varaformaður frá Ford. Iveco-bflasmiðjumar voru fyrir aðrar stærstu vörubflasmiðjur Evr- ópu, næst á eftir Daimler-Benz AG, með aðalstöðvar á ítalfu og auk þess smiðjur í Frakklandi og Vestur Þýzkalandi. Áætlað er að markaðs- hlutdeild Iveco í Evrópu í heild hafí verið um 17%. En Iveco hefur aldrei tekizt að ná sterkri stöðu á brezka markaðinum. Öðru máli gegnir um Ford. Vörubflamir frá Ford-smiðj- unum í Langley eru mest seldu vörubflamir í Bretlandi með um 18% heildarsölunnar, en Iveco aðeins 4—5%. Sala Ford-vörubfla á megin- landinu hefur hinsvegar verið lftil, og hafa Langley-bflasmiðjumar verið reknar með tapi undanfarin ár. Á ámnum 1980—1984 nam þetta tap 100 milljónum punda (rúmlega 6 milljörðum króna). Tapið hjá Ford er síður en svo einsdæmi, því áætlað er að i heild tapi vömbflasmiðjumar í Evrópu 300—400 milljónum punda á ári, og stafar tapið aðallega af offram- leiðslu og minnkandi eftirspum. Það em því fleiri en Ford og Fiat sem áhuga hafa haft á samvinnu eða hagræðingu í rekstri. Þá hefur bandaríska fyrirtækið General Motors Corp. átt viðræður við vöm- bílasmiði í Vestur-Þýzkalandi og á Spáni um samvinnu eða sammna, en þær viðræður hafa enn ekki borið neinn árangur. Og í marz sl. slitnaði upp úr viðræðum GM við brezka ríkisfyrirtækið British Ley- land PLC. Var áhugi hjá GM að kaupa vömbfladeild Leyland, eða að öðmm kosti sameina Leyland og vömbílasmiðjur GM í Bretlandi, Bedford, sem átt hafa við rekstrar- örðugleika að stríða. Talsmenn Iveco Ford Tmck segja að með sameiningunni megi reikna með að félagið auki hlutdeild sína í sölu vömbfla í Evrópu. Vonazt er til að ársveltan hjá nýja fyrirtækinu verði 250—300 milljónir punda og hlutdeildin í Evrópumarkaðinum 22%. Til samanburðar má geta þess að hlutur Daimler-Benz er 25% og í þriðja sæti kemur franska fyrir- tækið Renault með 11%. (Heimild: Wall Street JoumaJ og Financial Times) Peningamarkaðurinn GENGIS- SKRANING Nr. 92 - 21 maí 1986 Kr. Kr. Toll- EíilKL 09.15 Kanp Sala gengi Dollarí 41,000 41,120 40,620 SLpand 62,133 62315 62339 KuLdoIlarí 29,965 30,053 29387 Döaskkr. 4,9316 4,9460 5,0799 Norskkr. 5,3838 53995 53976 Scnskkr. 5,7055 5,7222 53066 FLmark 7,9235 7,9467 83721 Fr.fnutki 5,7295 5,7462 53959 Beljj.franki 03942 03968 0,9203 Sr.fruid 213959 21,9599 22,4172 HolL gyllini 163011 163485 16,6544 V-þmark 183547 183081 18,7969 ILlíra 0,02661 0,02669 0,02738 Aostnrr.ach. 23982 2,6058 2,6732 Porteseodo 03742 03751 03831 Sp. peseti 03874 03883 03947 Jap.yen 034282 034353 034327 Lrskt pand 55394 55,757 57,112 SDR(SérsL 47,7277 473680 47,9727 INNLÁNSVEXTIR: Sparísjóðsbækur Landsbankinn................ 9,00% Útvegsbankinn............... 8,00% Búnaðarbankinn.............. 8,50% Iðnaðarbankinn..... ....... 8,00% Verzlunarbankinn.............8,50% Samvinnubankinn............. 8,00% Alþýðubankinn................8,50% Sparisjóðir................ 8,00% Sparisjóðsreikningar með 3ja mánaða uppsögn Alþýðubankinn.............. 10,00% Búnaðarbankinn.............. 9,00% Iðnaðarbankinn.............. 8,50% Landsbankinn............... 10,00% Samvinnubankinn............. 8,50% Sparisjóðir................. 9,00% Útvegsbankinn............... 9,00% Verzlunarbankinn........... 10,00% með 6 mánaða uppsögn Alþýöubankinn.............. 12,50% Búnaðarbankinn.............. 9,50% Iðnaðarbankinn............. 11,00% Samvinnubankinn............ 10,00% Sparisjóðir................ 10,00% Útvegsbankinn.............. 10,00% Verzlunarbankinn........... 12,00% með12tnánaða uppsögn Alþýðubankinn.............. 14,00% Landsbankinn............... 11,00% Útvegsbankinn...............12,60% Verðtryggðir reikningar miðað við lánskjaravísitölu með 3ja mánaða uppsögn Alþýðubankinn............... 1,00% Búnaðarbankinn.............. 1,00% Iðnaðarbankinn............ 1 ,00% Landsbankinn....... ...... 1,00% Samvinnubankinn............. 1,00% Sparisjóðir................. 1,00% Útvegsbankinn............... 1,00% Verzlunarbankinn............ 1,00% með 6 mánaða uppsögn Alþýðubankinn............. 3,00% Búnaðarbankinn.............. 2,50% Iðnaðarbankinn.............. 2,50% Landsbankinn................ 3,50% Samvinnubankinn.............. 2,50% Sparisjóðir.................. 3,00% Útvegsbankinn................ 3,00% Verzlunarbankinn............. 3,00% með 18 mánaða uppsögn: Samvinnubankinn.............. 7,50% með 24 mánaða uppsögn: Samvinnubankinn...... ..... 8,00% Að loknum binditíma 18 mánaða og 24 mánaða verðtryggðra reikninga Samvinnubankans er innstæða laus tvisvar á ári eins og á 6 mánaða reikn- ingum. Ávfsana- og hlaupareikningar Alþýðubankinn - ávisanareikningar............6,00% - hlaupareikningar............ 3,00% Búnaðarbankinn............... 2,50% Iðnaðarbankinn............... 3,00% Landsbankinn................. 4,00% Samvinnubankinn............... 4,00% Sparisjóðir................... 3,00% Útvegsbankinn................ 3,00% Verzlunarbankinn1)........... 3,00% Eigendur ávísanareikninga í Verzlun- arbankanum geta samið um ákveðna lágmarksinnstæðu á reikningi sínum og af henni eru reiknaðir almennir spari- sjóðsvextir auk uppbótar. Stjömureikningar. Alþýðubankinn1)............ 8-9,00% Alþýðubankinn býður þrjár tegundir Stjömureikninga og eru allir verð- tryggðir. I fyrsta lagi eru reikningar fyrir ungmenni yngri en 16 ára, með 8% vöxtum. Reikningurinn er bundinn þar til eigandinn hefur náð 16 ára aldri. í öðru lagi eru reikningar fyrir aldraða — lífeyrisþega — með 8% vöxtum. Upp- sagnarfrestur er mismunandi eftir aldri eiganda, 3 til 9 mánuðir. Vextir og verðbætur eru lausar til útborgunar í eitt ár. Þá eru þriggja Stjörnureikningar með 9% vöxtum. Hver innborgun er bundin í tvö ár. Vextir og verðbætur eru lausar til útborgunar í eitt ár. Afmælisreikningur Landsbankinn................ 7,25% Afmælisreikningur Landsbankans er bundinn í 15 mánuði og ber 7,25% vexti og er verðtryggður. Innstæða er laus í tvo mánuði eftir að binditíma lýk- ur. Heimilt erað leggja inn á reikninginn til31.desember1986. Safnlán - heimilislán - IB-ián - plúslán með 3ja til 5 mánaða bindingu Alþýðubankinn................10-13% Iðnaðarbankinn............... 8,50% Landsbankinn................ 10,00% Sparisjóðir...................9,00% Samvinnubankinn ............. 8,00% Útvegsbankinn............... 9,00% Verzlunarbankinn............ 10,00% 6 mánaða bindingu eða lengur Alþýðubankinn............. 13,00% Iðnaðarbankinn............... 9,00% Landsbankinn.................11,00% Sparisjóðir.................. 10,00% Útvegsbankinn............... 10,00% Innlendir gjaldeyrísreikningar Bandaríkjadollar Alþýðubankinn................ 7,50% Búnaðarbankinn............... 6,00% Iðnaðarbankinn............... 6,00% Landsbankinn................. 6,00% Samvinnubankinn.............. 6,50% Sparisjóðir.................. 6,25% Útvegsbankinn................ 6,25% Verzlunarbankinn............. 6,50% Sterlingspund Alþýðubankinn............... 11,50% Búnaðarbankinn...............9,50% Iðnaðarbankinn.............. 9,00% Landsbankinn.................9,50% Samvinnubankinn............. 10,00% Sparisjóðir.................. 9,50% Útvegsbankinn.............. 10,00% Verzlunarbankinn............ 10,50% Vestur-þýsk mörk Alþýðubankinn................ 4,00% Búnaðarbankinn.............. 3,50% Iðnaðarbankinn.............. 3,50% Landsbankinn................. 3,50% Samvinnubankinn.............. 3,50% Sparisjóðir.................. 3,50% Útvegsbankinn................ 3,50% Verziunarbankinn............. 3,50% Danskarkrónur Alþýðubankinn................ 8,00% Búnaðarbankinn..... ........ 7,00% Iðnaðarbankinn.............. 7,00% Landsbankinn................ 7,00% Samvinnubankinn........... 7,50% Sparisjóðir.................. 7,00% Útvegsbankinn............... 7,00% Verzlunarbankinn..............7,00% ÚTLÁNS VEXTIR: Almennirvíxlar(forvextir). 15,25% Skuldabréf, almenn................ 15,50% Afurða- og rekstrarián íislenskumkrónum............ 15,00% í bandaríkjadollurum......... 8,25% ísterlingspundum.......... 111,5% í vestur-þýskum mörkum.... 6,00% ÍSDR......................... 8,00% Verðtryggð lán miðað við lánskjaravísitölu í allt aö 2'/2 ár............... 4% lenguren 2'/jár................. 5% Vanskiiavextir................. 27% Óverðtryggð skuldabréf útgefin fyrir 11.08. '84.... 15,50% Skýringar við sérboð innlánsstofnana Landsbankinn: Ársvextir af Kjörbók eru 13,0% — ávöxtun hækkar eftir því sem inn- stæða er lengur óhreyfð. Á þriggja mánaða fresti er ávöxtun Kjörbókar borin saman við ávöxtun á sex mánaða verðtryggðum reikning- um og sú ávöxtun valin sem reynist hærri. Vextir eru reiknaðir tvisvar á ári á höfuðstól. Kjörbók er óbundinn reikningur, en frá út- borgaðri fjárhæð dregst 0,7% gjald en þó ekki af vöxtum liðins árs. Útvegsbankinn: Ábót er óbundinn reikning- ur. Borín er saman ávöxtun á óverðtryggðum reikningum og þriggja mánaða verðtryggðum reikningum og hærri ávöxtunin valin. Ef inn- stæða hefur verið hreyfð, reiknast almennir sparisjóðsvextir á reikninginn. Vextir eru færð- ir einu sinni á ári á höfuðstól, en verðbætur bætast við höfuðstól ef ávöxtun þriggja mán- aða reikninga er valin. Búnaðarbankinn: Gullbók ber 13,0% vexti á ári — ávöxtun fer hækkandi eftir því sem innstæða er lengur óhreyfð. Gerður er saman- burður við ávöxtun þríggja mánaða verð- tryggðra reikninga og ef hún er betri er hún valin. Vextir eru færðir tvisvar á ári á höfuð- stól. Ef tekið er út af reikningnum er reiknað 0,75% úttektargjald og er það dregið frá áunn- umvöxtum. Metbók Búnaðarbankans er bundinn reikning- ur til 18 mánaða. Hverju innleggi er hægt að segja upp með 18 mánaða fyrirvara. Vextir eru lausir til útborgunar í 6 mánuði. Nafn- vextir eru 14.50% og höfuðstólsfærslur vaxta Bandaríkin 1985 Vöruskiptahallinn 60þúsund milljónir íslenskra króna VÖRUSKIPTAHALLI Bandarikjanna á sídasta ári nam 148.500 milljónum dollara (rúmlega 60 þúsund milljónir íslenskra króna). Hallinn er meiri er samanlagður hagnaður þeirra fimm ríkja er nutu mesta vöruskiptahagnaðar í heiminum 1985. Verðmæti útflutnings frá Bandarílq'unum minnkaði á síðasta ári. En útflutningur yestur-Þjóðveija varð 7% meiri að verðmæti 1985 en árið á undan. Útflutningur Japana minnkaði hins vegar en ekkert ríki hafði hagstæðari vöruskiptajöfnuð eða 45 milljarðar dollara (1.845 milljónir íslenskra króna). Innflutningur jókst mest til Kína eða 54% og í öðru sæti var ítal- ía er jók innflutning um 7,3%. Hins vegar minnkaði innflutningur mesttil Saudi-Arabíu. tvisvar á ári. Gerður er samanburður á ávöxtun 6 mánaða verðtryggðra reikninga og Met- bókar. Ávöxtun Metbókar er aldrei lakari en ávöxtun 6 mánaða reikninga. Verzlunarbankinn: Kaskóreikningur. Þá ársfjórðunga (jan.—mars o.s.frv.) sem inn- stæða er óhreyfð eða einungis ein úttekt (eftir að lausir vextir hafa verið teknir út) fylgja vextir þeim spariflárreikningum bankans sem hæsta ávöxtun gefa. Af úttekinni fjárhæð reiknast almennir sparisjóðsvextir. Innstæða á Kaskórelkningi, sem stofnaður er i síðasta lagi á öðrum degi ársflórðungs og stendur óhreyfð út ársflórðunginn nýtur Kaskókjara með sama hætti og innstæða á Kaskóreikningi sem til hefur verið heilan ársflórðung og fær hlutfallslegar verðbætur m.v. dagafjölda í innleggsmánuði. Stofninnlegg síðar á ársflórð- ungi fær hæstu ávöxtun í lok þess næsta á eftir sé reikningurinn í samræmi við reglur um Kaskókjör. Ef fleiri en ein úttekt er á ársflórð- ungi, eftir að lausir vextir hafa verið teknir út, fær reikningurinn almenna sparisjóðsvexti. Vextir og verðbætur leggjast við höfuðstól í lok hvers ársflórðungs hafi reikningurinn notið Kaskókjara. Vextir eru ávallt lausir og úttekt vaxta skerðir aldrei Kaskókjör. Samvinnubankinn: Hávaxtareikningur. Eftir því sem innstæða er lengur óhreyfð reiknast hæm vextir. Fyrstu tvo mánuði 8% vextir, eftir fvö mánuði 8,25%, eftir þrjá mánuði 8,5% o.s.frv. uns innstæða hefur verið óhreyfð í 6 mánuði þá reiknast 12% vextir. Frá og með 12 mánuðum eru vextir 12,5% og frá og með 18 mánuðum 13%. Aunnar vaxtahækkanir reiknast alltaf frá þvi að lagt var inn. Vaxta- færsla á höfuðstól er einu sinni á ári. Alþýðubankinn: Sérbók ber allt að 16% vexti en vextir hækka eftir þvi sem innstæða er lengur. Hver innstæða er meðhöndluð sér- staklega. Höfuðstólsfærslur vaxta eru flórum sinnum á ári. Þá er einnig gerður samanburður á ávöxtun Sérbókar og þriggja mánaða verð- tryggðra reikninga og sú hagstæðari valin. Sparisjóðir: Trompreikningur er verð- tryggður og ber auk þess grunvexti 6 mánaða verðtryggs reiknings. Vextir eru færðir á höf- uðstól tvisvar á ári. Hreyfingar innan mánaðar bera sérstaka Trompvexti 12,5% ef innistæða hefur verið án útborgunar í þrjá mánuði eða lengur, en annars almenna sparisjóðsbókar- vexti. Ársflórðungslega er ávöxtun lægstu innistæðu á liðnum þremur mánuðum borin saman við sérstaka Tropmvexti og ef þeir gefa hærri ávöxtun er mismun bætt við vaxta- stöðu Tropmreiknings. Sparisjóður Vélstjóra ert með Sparibók, sem er bundin í 12 mánuði og eru vextir 15,5%, eru þeir færðir á höfuðstól einu sinni á ári. Þegar útborgun hefur staðið í stað í 12 mánuði er hún laus til útborgunar næstu 30 daga, eftir það blnst hún á ný næstu 11 mán- uðl. Eiganda sparibókar er tryggt að bókin gefi aldrei lægri ávöxtun á ári en sex mánaða bundinn verðtryggður reikningur. Sparisjóður Reykjavíkur og nágrennis, Sparisjóður Kópavogs, Sparisjóður Hafnar- flarðar, Sparisjóðurinn i Keflavík, Sparisjóður Mýrarsýslu og Sparisjóður Akureyrar eru með Topp-bók, sem er bundin í 18 mánuði og eru vextir 14,5%, eru þeir færðir á höfuðstól tvi- svar á árí. Þegar innborgun hefur staðið í 18 mánuði er hún laus til útborgunar næstu 30 daga, eftir það binst hún á ný og er laus til útborgunar í 30 daga á sex mánaða fresti. Eiganda Topp-bókar er tryggt að bókin gefi aldrei lægri ávöxtun á ári en sex mánaða bundinn verötryggður reikningur. Iðnaðarbankinn Bónusreikningur er óverð- tryggður reikningur og ber 3% vexti. Óverð tryggð Bónuskjör eru 10,5% á ári. Mánaðar- lega eru borin saman verðtryggð og óverð- tryggð bónuskjör og ávöxtun miðuð við þau kjör sem eru hærri á hverjum tíma. Hreyfðar innstæður bera sérstaka vexti. Vextir eru færðir á höfuöstól tvisvar á ári. Heimilt er að taka út tvisvar á hverju sex mánaða tímabili. Lífeyrissjóðslán: Lifeyrissjóður starfsmanna ríklsins: Lánsupphæð er nú 500 þúsund krónur og er lánið vísitölubundið með lánskjaravfsrtölu, en ársvextir eru 5%. Lánstími er allt að 25 ár, en getur verið skemmri, óski lántakandi þess, og eins ef eign sú, sem veð er í er lítilflörieg, þá getur sjóðurinn stytt lánstímann. Greiðandi sjóðsfélagar geta sótt um lán úr lífeyrissjóðnum ef þeir hafa greitt iðgjöld til sjóðsins i tvö ár og tvo mánuði, miðað við fullt starf. Biðtími eftir láni er flórir mánuðir frá því umsókn berst sjóðnum. Lífeyrissjóður verzlunarmanna: Lánsupphæð er nú, eftir a.m.k. 3ja ára aðild að lífeyrissjóðnum og fimm árum eftir siðustu lántöku, 150.000 krónur. Höfuðstóll lánslns er tryggður með láns- kjaravísitölu, en lánsupphæðin ber nú 5% ársvexti. Lánstíminn er 3 til 5 ár að vali lántak- anda. Lánskjaravísitala fyrir maí 1986 er 1432 stig en var 1428 stig fyrir april 1986. Hækkun milli mánaðanna er 0,28%. Miðað er við vísi- töluna 100 í júní 1979. Byggingavísitala fyrir april til júní 1986 er 265 stig og er þá miðað við 100 í janúar 1983. Handhafaskuldabréf i fasteignaviöskipt- um. Algengustu ársvextir eru nú 18-20%. Sérboð Nafnvextir m.v. óverðtr. verðtr. Verötryflfl. Höfuðstóls fffirsl. Óbundið fé kjör kjör tfmabil vaxta á ári Landsbanki, Kjörbók:1) 7-13,0 3.5 3mán. 2 Útvegsbanki, Ábót: 8-13,0 1,0 1 mán. 1 Búnaðarb., Gullbók 1) 7-13,0 1,0 3mán. 2 Verzlunarb., Kaskóreikn: 8,5-12,0 3,0 3mán. 4 Samvinnub., Hávaxtareikn: 8-13,0 1-2,5 3mán. 1 Alþýðub., Sérvaxtabók: 10-16,0 1,0 4 Sparisjóðir, Trompreikn: Bundiðfé: 12,5 3,0 1 mán. 2 Búnaðarb., Metbók: 14,50 3,5 6mán. 2 Iðnaðarbanki, Bónus: 10,5 3,0 1 mán. 2 Sparisj. vélstj: 15,5 3,0 6mán. 1 1) Vaxtaleiðrótting (úttektargjald) er 0,75% hjá Búnaðaðrbanka og 0,7% í Landsbanka.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.