Vísir - 06.06.1968, Blaðsíða 8

Vísir - 06.06.1968, Blaðsíða 8
8 V I S I R . Fimmtudagur 6. júní 1968. VISIR Otgefandi: Reykjaprent ht. Framkvæmdastjóri: Sveinn R. Eyjólfsson Ritstjöri: Jónas Kristjánsson Aðstoöarritstjóri: Axel Thorsteinsson Fréttastjóri: Jón Birgir Pétursson Ritstjórnarfulltrúi: Valdimar H. Jóhannesson Auglýsingastjóri: Bergþór Olfarsson Auglýsingar: Þingholtsstræti 1. Simar 15610 og 15099 Afgreiðsla: Hverfisgötu 55. Sfrni 11660 Ritstjórn: Laugavegi 178. Sími 11660 (5 línur) Askriftargjald kr. 115.00 á mánuöi innanlands 1 lausasölu kr. 7.00 eintakið Prentsmiöja Vísis - Edda hf. Kennedy er látinn Verknaðurinn er fullkomnaður. Robert Kennedy öld- ungadeildarþingmaður lézt í morgun af skotsárun- um, sem hann hlaut í gærmorgun. Varla er hægt að tala um harm í þessu tilefni, því að venjuleg orð brestur. Verknaðurinn er svo geigvænlegur. Mikill harmur er kveðinn að konu Roberts, Ethel, sem nú gengur með ellefta barni þeirra hjóna, bg börnunum tíu. Robert hafði sjálfur bjargað einu þeirra frá drukknun á baðströnd nokkrum klukkustundum áður en hann var skotinn. Bandaríska þjóðin er að sjálfsögðu í uppnámi eftir þennan verknað, enda verð- ur hún seint söm aftur. Og um allan heim deyja von- ir, sem tengdar voru Robert Kennedy. Þrjú hæfustu forsetaefnin í Bandaríkjunum virðast vera úr sögunni á þessu ári. Kennedy Iátinn, Mc- Carthy of fylgislítill gegn gaspraranum Humphrey og Rockefeller kemst ekki yfir traustan múr stuðnings- manna Nixons. Stjórnmálasérfræðingar töldu raunar Kennedy, einan hinna þriggja manna hafa möguleika á að verða útvalinn sem forsetaefni. Nú er hann látinn. Bandaríkin hafa ekki aðeins orðið fyrir því áfalli að missa einn af sínum allra beztu sonum, heldur hafa þau einnig orðið fyrir stórfelldum álitshnekki. Banda- rískt þjóðlíf og lifnaðarhættir eru undir smásjánni vegna þessa atburðar. Tvisvar hefur verið vegið í sama knérunn. Aðeins einn af fjórum Kennedy-bræðr- unum er enn á lífi. Og séra Martin Luther King er myrtur. Þetta er sannarlega yfirgengilegt. Robert Kennedy var ekki aðeins maður, hreinlynd- ur og ákveðinn stjórnmálamaður, íþróttamaður og góður faðir. Hann var líka tákn, Tugir milljóna manna í Bandaríkjunum og víðar sáu í honum von um nýja og betri tíma. Allir vissu, að Kennedy var meiri hugsjónamaður en stjórnmálamenn gerast al- mennt. Hann var fulltrúi sömu hugmynda og bróðir hans, John F. Kennedy forseti. Aldrei, hvorki fyrr né síðar, hafa Bandaríkin notið meiri virðingar á alþjóðavettvangi en á stjórnartíma John F. Kennedy. )| Menn væntu nýrrar gullaldar, ef Robert Kennedy næði þeim sessi, sem bróðir hans var hrifinn úr með valdi fyrir hálfu fimmta ári. Að sjálfsögðu voru hugmyndir manna um Kennedy í mörgum tilvikum byggðar á óraunsæju mati. Hann var enginn guð. En hann var einstaklega hæf ur maður. Fæstir neita því nú, að betri og athafnasamari dóms- málaráðherra en hann hafi Bandaríkin ekki átt. Og hann var einnig frábærlega vel heima í alþjóðastjórn- málum. Um það ber vitni bókin, sem hann gaf út í vetur, og fjallaði um Vietnam-stríðið og önnur al- þjóðavandamál. Þar var f jallað um málin af óvenju- legri rökfestu og skynsemi. Og nú er mikilmennið látið. Karlakór ísafjarðar og Sunnukórinn i heimsókn Eftir nokkra daga koma i heimsókn til Reykjavíkur karla- kór ísafjarðar og Sunnukórinn á ísafirði. Munu kórarnir skemmta í Gamla Bíói föstudag- inn 7. júlí kl. 21, en fimmtu- daginn 6. júní munu kórarnir skemmta f Keflavfk. Tilefni þess arar ferðar er það, að á þessu vori eru liðin 20 ár frá því Ragnar H. Ragnar varð söng- stjóri kóranna, en hann fiuttl tll ísafjarðar árið 1948 og hefur verið tónlistarskólastjóri, söng- kennari og söngstjórl þar sfðan og unnið að þvf með fádæma krafti og dugnaði. Á söngskemmtunum koma fram undir stjórn Ragnars karlakór, kvennakór og 65 manna blandaður kór og auk þess syngur frú Herdfs Jóns- dóttir nokkur lög einsöng, en undirleikari kóranna er Hjáhnar Helgi Ragnarsson. • .„# <w«w&w.v ^ÆmmuBBBm&í,: íslendingar í Evrópuráðinu Sagt frá ræðum Þorvalds Garðars Kristjáns- sonar og Eysteins Jónssonar í í í íl 1 A ráðgjafarþingi Evrópuráðs- ins, sem haldið var fyrr i þessum mánuði f Strasbourg, tóku þeir Þorvaldur Garðar Kristjánsson og JEysteinn Jóns- son þátt f umraéöum. Þorvaldur Garðar Kristjáns- son, sem kjörinn var einn af varaforsetum ráögjafarþingsins. hélt ræðu 7. maí. þegar fram fór almenn umræða um stjórn- málaþróunina f Evrópu. f upp- hafi ræðu sinn-ar tók Þorvaldur Garðar undir ummæli brezka þingmannsins Edelmans. sem var framsögumaður stjórnmála- nefndar ráðgjafarþingsins, þess efnis, að æskilegt væri, að Evr- ópuráðið beitti sér fyrir auknum samskiptum ríkjanna í austur- og vesturhluta álfunnar. Taldi Þorvaldur Garðar, að aðild rfkj- anna ! Austur-Evrópu að ráð- inu væri hugsanleg, þegar tfm- ar lfða. Á næstunni væri þó lfk- legast til árangurs að beina at- hyglinni að tæknilegri samvinnu og mætti ekki vænta nema tak- markaðs árangurs af henni. Þessi samvinna við ríkin f Aust ur-Evrópu gæti ekki verið aöal- verkefni Evrópuráðsins. Þaö yrði hér eftir sem hingað til að vera að efla samstarf þeirra 18 ríkja, sem nú eru f ráðinu. Þorvaldur Garðar sagði, að oft væri bent á, að fremur hægt miðaði f átt til sameiningar Evr öpu. Hann kvað lfklegustu leið- ina til að flýta gangi mála vera stuðning almenningsálitsins 1 ríkjum álfunnar. Almennings- álitið myndi mjög mótast af þvf. hvaða sýnilegur árangur næðist f Evrópuráðinu, og þess vegna skipti mestu. að það ynni að verkefnum, sem líklegt væri að samkomulag tæ'kist um. Þor- valdur Garðar kvaðst telja, að oft væri of mikil áherzla löeð á vandamál, sem snerta Efna- hagsbandalag Evrópu. en of Mt- ið rætt um málin á vfðtækari grundvelli. þar á meðal um hags muni smáríkjanna f Evrópu, svo sem fslands. —,Sfðan sagði Þor vajdur Garðiv Kristjánsson: „Ég mun ekki ræða hin sér- stöku viðhorf og hagsmuni ætt- lands mfns. Ég vil aðeins koma á framfæri þeirri skoðun minni, að þáð gæti átt mest að vinna eöa mestu að tapa, ef það á að- ild að stjórnmála- og efnahags- legn sameinaðri Evrópu. Þessu veldur smæð þjóðarinnar. Ef það snertir lífshagsmuni stærstu rfkjanna f Evrópuráðinu, að þau nái að taka höndum saman til að nýta f félagi auðlindir sfnar og mannafla. má augljóst vera, hve miklu það skiptir fyrir smæstu rfkin. Á sama hátt má segja: Ef stórveldin f okkar hópi telja rétt að fara að með gát og hika við að afsala sér eða .takmarka fullveldi sitt vegna þess, að hagsmunir þjóð- anna, sem þessi lönd byggja, kunni að gleymast eða vera fyr- ir borð bornir f nýju stórrfki, er augljóst, að hér er minnsta ríkið andspænis miklum vanda. Mér virðist, að þetta sé sá vandi, sem öll aðildarríki Evr- ópuráðsins eiga við að glíma rrieö einhverjum hætti. og hann er sérstaklega ljós að þvi er mitt land varðar. Mestu skiptir að skapa trún- aðartraust, ef leysa á þetta mál. Þegar við höfum lært, að viö getum treyst hver öðrum, er fengin sú undirstaða, sem Evr- öpuráðið getur byggt á við að gera hugsjón stofnskrár sinnar, eins og ég skil hana. að veru- leika með þvl að hjálpa smá- bjóöum til að vera smáþjóðir, en nióta iafnframt þess, sem stðrþjóðir einar hafa efni á. Þetta er stefna, sem þjónar hags munum okkar allra. sem i Evr- ópuráðinu erum. Við skulum minnast þess að allt er afstætt. Þegar mið er tekið af risa- veldunum tveimur, erum við allir frá smáríkjum." 1 lokakafla ræðu sinnar lystl Þorvaldur Garðar Kristjánsson þeirri skoðun sinni, að heppi- legast væri að vinna að sam- einingu Evrópu f áföngum. Hann kvaðst ekki sammála þeim sem telja, að allt þurfi að fást strax og f einu lagi. Ef svo væri, gæti undirstaðan vart verið ör- ugg. En svo væri vissulega og því væri ekki ástæða til að ðtt- ast. Ræða Eysteins Jónssonar. Á ráðgjafarþinginu fór fram umræða um Grikklandsmálið. Hollenzki þingmaöurinn van der Stoel fór seint f apríl til Grikklands á vegum Evrðpuráðs ins til að kynna sér ástandið þar af eigin raun, og lagði hann skýrslu sfna fram á þinginu. Eysteinn.. Jónsson tók þátt l umræðunni um skýrsluna. Lagði hann áherzlu á, að ráðgjafar- þing Evrópuráðsins gæti ekki vikizt undan ábyrgð f þessu máli, þvf að þingið hefði fyrst og fremst það hlutverk að treysta lýðræði og þingræði f sessi. Eysteinn Jónsson sagði að mikið væri rætt um málefni unga fólksins. Það væri erfitt og flókið vandamál, og kvaðst hann aðeins vilja vfkja að einu atriði, sem það snerti: Unga fólkið m .ndi vart rata á braut lýðræðisins og halda sig á henni, ef við hin eldri létum bingræðis- og lýðræðisstofnanir starfa þannig, að enginn vissi I rauninni, hver kjarni þeirra væri. Ráðgjafarþingið bæri mikla ábyrgð f þessu tilliti. Allir hér á þinginu myndu fagna þvf. sagði Eysteinn Jðns- son, ef á Grikklandi kæmist á þingræðis-. og lýðræðisstjðrnar- far, sem samrýmdist reglum Evrópuráðsins. En gerðist bað ekki í tæka tfð, miðað við á- lyktun ráðgjafarþingsins f }an- úar 8.1., þ. e. innan árs, væri ekki annað um að ræða en að standa við þá ályktun, þar sem m. a. ræðir um brottrekstur Grikklands úr Evrópuráðinu.

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.