Dagur - 26.02.1958, Blaðsíða 1

Dagur - 26.02.1958, Blaðsíða 1
Fylgist með því, sem gerist hér í kringum okkur. Kaupið Dag. — Sími 1166. Dagu DAGUR kemur næst út fimmtu- daginn 6. marz. XLI. árg. Akureyri, miðvikudaginn 26. febrúar 1958 13. tbl. Frá vinstri: Reynir Brynjólfsson, Stefán Ásgrímsson og Biörgvin Björgvinsson. — (Ljósmynd: J. B.). — Sjá grein á 8. síðu. Landhelgisgæzian og iögbrjótar Þrjátíu og þrjú skip tekin í landhelgi á árinu Á árinu sem leið voru 14 er- lendir togarar teknir í landhelgi við ísland og 19 innlendir tog- bátar eða samtals 33 skip. Landhelgisgæzlan aðstoðaði í 121 skipti innlend og erlend skip á árinu. Við landhelgisgæzluna voru sl. ár 7 varðbátar og 1 flugvél eða jafnmörg gæzlutæki og árið áð- ur. Hins vegar voru 193 þús. fleiri sjómílur sigldar og flognar á sl. ári en 1956. Er það 20% aukning frá næsta ári á undan, og 2Vz sinnum meira en 1952 þegar landhelgisgæzlan var stækkuð í 4 mílur. Af landhelgisbrjótunum tók flugvélin Rán 4 togara, Ægir 16 togara og 1 bát, Þór 9 togara og 1 bát. Flugvélin Rán tók 3 togara að næturlagi, þar af tvo samtímis, en hún hefur nú verið búin ljós- kösturum og radar til slíkra ferða. Þá voru Ægir og María Júlía einnig í hafrannsóknarferðum, sem Fiskideild Atvinnudeildar Háskólans annaðist. Þá gerði landhelgisgæzlan 10 tundurdufl óvirk á árinu, þar af komu 6 í vörpur togara, en hin Bændafélag stofnað Fyrir áramótin síðustu, stofn- uðu Héraðsbúar bændafélag. —- Stjórn þess skipa 3 menn: Björn Kristjánsson, bóndi, Grófarseli, Páll Sigbjörnsson, ráðunautur, og Sveinn Jónsson, bóndi, Egils- stöðum. — Tilgangur félagsins er sá að vera málsvari bænda og að halda fundi um þau efni, er landbúnað varðar. Ræktunarmál voru rædd á fyrsta fundinum og höfðu framsögu: Páll Sigbiörns- son, Hallgrímur Ólafsson, Holti, og Stefán Sigurðsson, Ártúni. — Umræður stóðu lengi og tóku margir til máls. rak á land á Norðfirði. Þetta er meira en verið hefur undanfarin ar og sýnir að tundurduflahættan er langt frá því úr sögunni, þótt senn séu liðin 13 ár frá lokum síðustu heimsstyrjaldar. — Fyr- ir hálfu öðru ári fórst togarinn Fylkir af þeim sökum að hann fékk tundurdufl í vörpuna úti af Vestfjörðum. SlS hefur endurgreiff unum Alþjóðaráðstefna um landhelgismál Hinn 24. þ. m. hófst í Genf í Sviss alþjóðaráðstefna, sem haldin er á vegum Sameinuðu þjóðanna, og fjallar um réttar- reglur á hafinu. Eru landhelgis- málin þar efst á baugi. Samkvæmt tilkynningu frá ut- anríkisráðuneytinu taka ráðherr- arnir Guðmundur í. Guðmunds- son, utanríkisráðherra, og Lúð- vík Jósefsson, sjávarútvegsmála- ráðherra, þátt í störfum ráðstefn- unnar, eftir því sem þörf krefur, en fastanefnd íslands á ráðstefn- unni er skipuð þessum mönnum: Hans G. Andersen, ambassador, Davíð Ólafssyni, fiskimálastjóra, og Jóni Jónssyni, forstjóra Fiski- deildar Atvinnudeildar Háskól- ans. Það mun ætlun ríkisstjórnar- innar að hefjast handa um að- gerðir í landhelgismálum fslend- inga að ráðstefnu þessarri lok- inni, hver sem árangur hennar verður. Kvenfélag Ákurevrarkirkju 20 ára Færði kirkjunni að gjöf 60 vandaða stóla Kvenfélag Akureyrarkirkju átti 20 ára afmæli sl. sunnudag. Það var stofnað 9. febrúar 1938. Tilgangur þess var að styðia Akui'eyrarsöfnuð við byggingu hinnar nýju kirkju. Hvatamenn að stofnun félagsins voru vígslu- biskupshjónin séra Friðrik og frú Ásdís Rafnar. Var frú Ásdís kjörin formaður félagsins. Eftir að kirkjan var byggð hef- ir félagið fært henni góðar gjafir og prýtt hana með mörgu móti. Afmælisins var minnzt í kap- ellu kirkjunnar með veizlufagn- aði sl. sunnudagskvöld. Formað- ur hátíðanefndar frú Þórhildur Steingrímsdóttir setti hófið, en það sátu um 88Tmanns. Núver- andi formaður frú Sólveig Ás- geirsdóttir rakti sögu félagsins og frú Elinborg Jónsdóttir minnt ist vígslubiskupshjónanna. — Sverrir Pálsson söng einsöng með undirleik Áskels Jónssonar og ungfrúrnar Gígja Jóhanns- dóttir og Guðrún Kristinsdóttir höfðu samleik á fiðlu og píanó. í tilefni afmælisins færði fé- lagið kirkjunni að gjöf 60 vand- aða stóla smíðaða af Ólafi Ágústs syni húsgagnasmíðameistara. — Til máls tóku form. sóknarnefnd- ar Jón Júl. Þorsteinsson og séra Pétur Sigurgeirsson, sem auk þess sýndi litskuggamyndir. — Var hátíð þessi hin ánægjuleg- asta og stóð til miðnættis. Akureyri, 11. febr. 1958. Pollurinn lagður Loks er Pollurinn kominn undir ís, er þykknar ört í frost unum. Fjöldi manna var á skautum í gær á góðu svelli. En fólki er þó ráðlagt að fara var- lega, sérstaklega við löndin og þar sem skip hafa brotið ísinn. milljónir Sambandið endurgreiddi af viðskiptum 1956 6.5 milljónir króna segir Erlendur Einarsson í yfir- litsgrein í janúarhefti Samvinnunnar Góð kýr Nýlega er getið um góða danska kú í blöðum þar í landi. Kýr þessi er józk og rauð að lit. Hún mjólkar 90 pund á dag. Hún hefur átt kvígukláfa 6 ár í röð. 011 u er nú safnað Tólf ára telpa Edwina Irwin frá Tennessee í Bandaríki- unum, hefur skrifað ferðaskrif- stofu í Esbjerg í Danmörku og beðið að senda sér mynd af borg- arstjóranum og húsinu hans eða heimili. Talið er að telpunni muni þykja ekki svo lítið til koma, er hún fær, auk myndarinnar af borgarstjóranum, mynd af margra hæða húsinu, sem borg- arstjórinn leigir í. Hvort tveggja hefur verið sent henni vestur. í grein Erlends segir meðal ann ars svo: „í áramótagrein, sem ég skrifaði í fyrra, gaf ég nokkurt yfirlit yfir úthlutun tekjuafgangs hjá Sam- bandinu og félögunum. Á þessu ári hafa tölurnar hækkað enn. Sam- bandið úthlutaði tekjuafgangi frá 1956 til félaganna, samtals að upp- hæð kr. 3.688.000. Við þetta bætast vextir af stofnsjóðsinnstæðum félag anna að upphæð kr. 2.730.000.00. Þannig nemur heildarúthlutun og vextir af stofnfé á árinu sem leið til Sambandsfélaga kr. 6.557.000.00. Tekjuafgangur, er i'ithlutað hefur verið til kaupfélaganna síðan Sam- bandið var stofnað, er nú orðinn kr. 32.755.000.00. Ymsir cru þeir, scm gcra lítið úr endurgreiddum tekjuafgáiigi sam- vinnulVlaganna, og upphæðirnar eru ekki allar stórar, er hinir ýmsu félagsmcnn fá um áramótin. En er þessar tölur eru komnar saman í eina heikl, kemur í Ijós, hve mikils virði þcssi enchngrciðsla cr. Þá eru upphæðirnar árlega orðnar að mörg um milljónum króna, og á áratug- um að tugum milljóna. Endurgreiðsla á tckjuafgangi cr eitt af grundvallaratriðum í starf- scmi samvinnulclaganna, og endur- greiðslan, scm fclögin fá frá Sam- baiidirm, gcrir þeim fært að úthluta enn meiru til félagsmanna, Það er mjög ábcrandi, er gerður er samanburður á kaupfélögum, scm eru í SÍS og þeim fáu kaupfé- lögum, sem ekki eru innan Sam- bandsins, að Sambandsfélögin, sem starfa við svipaðar aðstæður og hin, geta yfirleitt endurgreitt meira til sinna félagsmanna heldur en hin Célögin. Þetta kemur grcinilega í ljós, þegar gerður er samanburður á þeim félögnm, sem t. d. eru starf- andi á Suðurlandi. Þetta er mjög eðlilegt. Starfsemi Sambandsins er við það miðuð að láta félögunum í tc scm hagkvæmust viðskipti og cndurgreiða svo tekjuafgang, þegar um hann er að ræða.. Rekstursafkoman 1957 Um rekstursafkomu Sambandsins á árinu 1957 er cnn ckki vitað. Má gera ráð fyrir einhverri tekjurýrn- un vcgna verðlagsákvæða, svo og hækkandi reksturskostnaðar. Þess bcr þó að geta, að verðlagsákvæðin, sem sett voru á árinu, hafa ekki mikil áhrif á helztu nauðsynjaviiru- flokkana hjá Sambandinu, þar sem álagning var mjög lág fyrir. I saril- bandi við vcrðlagsákvaðin er rétt að árctta, að samvinnuhreyfingin er á móti verðlagsákvæðum og tcl- ur, að sterk kaupfélög verði í reynd inni bezta trygging fyrií hagstæðri verzlun. Hitt er annað mál, að al- menningur virðist ekki leggja eins mikið upp úr hagstæðu vöruverði og eðlilcgt væri. Rcynslan sýnir, að neytcndurnir fara oft í næstu búð, scrstaklega í þéttbýlinu, til þess að gera innkaup sín, og fjarlægðin Erlendur Einarsson. skiptir þá meira máli en sjálft verð- lagið. Annað hcfur og mikil áhrif á, livar fólk kaupir neyzluvörur sínar, en það er þjónnstan, sem lát- in er í té í verzlununum. Neytend- urnir meta mikils góða þjónustu. Þetta hafa samvinnufélögin gert sér Ijóst. Þess vegna hafa þau frá upp- hafi haft það á stcfnuskrá sinni að lcggja kapp á bætta þjónustu og m. a. riðu þau á vaðiS mcð kjör- lmðafyrirkomulagið, sem er einn þáttur í því að auka þjónustuna við neytendur. Frá því að fyrstu kjörlniðirnar voru settar upp á veg- um samvinnufélaganna seinni hluta árs 1955, hafa margar slíkar búðir risið upp á vcgum félaganna og annarra aðila. .." Hamrafell „Enda þótt uppgjöri sé ekki enn lokið, liggur nú rekstursafkoman fyrir í stórum dráttum. Þegar stað- reyndirnar eru látnar tala, kemur sem sé í ljós, að fullyrðingarnar um (Framhald á 8. síðu.) Nokkrir bæir í Eyja- firði fá rafmagn Á laugardaginn stækkaði enn orkuveitusvæði Laxár. Þann dag fengu 13 bæir rafmagn í Eyja- firði frá Holtseli að Miklagarði að þeim báðum meðtöldum. í þeirra tölu er Samkomugerði og Miðgerði. Innlagningu vantar á 2 eða 3 bæina ennþá. Hver slíkur áfangi er fagnaðarefni.

x

Dagur

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagur
https://timarit.is/publication/256

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.