Dagblaðið Vísir - DV - 02.03.1995, Blaðsíða 12

Dagblaðið Vísir - DV - 02.03.1995, Blaðsíða 12
12 FIMMTUDAGUR 2. MARS 1995 Frjálst.óháð dagblað Útgáfufélag: FRJÁLS FJÖLMIÐLUN HF. Stjórnarformaður og útgáfustjóri: SVEINN R. EYJÓLFSSON Ritstjórar: JÓNAS KRISTJANSSON og ELLERT B. SCHRAM Aðstoðarritstjóri: ELlAS SNÆLAND JÖNSSON Fréttastjórar: JÖNAS HARALDSSON og GUÐMUNDUR MAGNÚSSON Auglýsingastjóri: PALL STEFÁNSSON Ritstjórn, skrifstofur, auglýsingar, smáauglýsingar: ÞVERHOLTI 11, blaðaafgreiðsla, áskrift: ÞVERHOLTI 14, 105 RVlK. SlMI (91)563 2700 FAX: Auglýsingar: (91 )563 2727 - aðrar deildir: (91 )563 2999 GRÆN NUMER: Auglýsingar: 99-6272 Askrift: 99-6270 AKUREYRI: STRANDG. 25. SlMI: (96)25013. BLAÐAM.: (96)26613. FAX: (96)11605 Setning, umbrot, mynda- og plötugerð: ISAFOLDARPRENTSMIÐJA HF. Prentun: ARVAKUR HF. - Áskriftarverð á mánuði 1550 kr. m/vsk. Verð I lausasölu virka daga 150 kr. m/vsk. - Helgarblað 200 kr. m/vsk. Ójafnaðar-samningar Nýgerðir kjarasamningar voru alls ekki jöfhunar- eða láglarniasaniningar eins og aðilar vinnumarkaðarins fullyrtu við undirritun þeirra. Nánari skoðun leiðir í ljós, að þeir auka ójöfnuð í þjóðfélaginu, breikka bilið milli hinna lægst launuðu og hinna, sem betur mega sín. Fljótlega kom í ljós, að skattefrádráttur lífeyrissjóðs- greiðslna var þyngri á metunum en hin sérstaka krónu- hækkun láglauna. Enn síðar kom til viðbótar í ljós, að ýmis sérmál, sem samið var um í leiðinni, bæta kjör ýmissa vel settra hópa, en ekki láglaunafólksins. Það er ekki nýtt, að stéttaskipting sé aukin með sam- einuðu átaki aðila vmnumarkaðarins. Það nýja er, að þessir aðilar Ijúga miklu kaldár en áður um niðurstöður og afleiðingar samninga sinna. Þeir eru komnir út í að segja, að hvítt sé svart og að svart sé hvítt. Erfitt er að greina mLUi blekkingar og sjálfsblekkingar í túlkun aðila vinnumarkaðarins á niðurstöðum kjara- samninganna. Einstaklingar í þeirra röðum voru búnir að benda á hinn aukna ójöfnuð fyrir un(iirritun samning- anna. En formgjarnir heyrðu ekki eða vildu ekki heyra. Spjótin hljóta einkum að beinast að hinurn réttnefndu verkalýðsrekendum, sem hafa árum og sumir áratugum saman stundað sjónhverfingar og leikaraskap gagnvart umbjóðendum sínum. Þeir taka í nefið og tala digur- barkalega, en eru láglaunafólki verri en alls engir. Það er háðulegur og réttur dómur um störf verkalýðs- rekenda, að Pálmi í Hagkaupi og Jóhannes í Bónusi hafa hvor um sig gert meira fyrir láglaunafólk í landinu en allir verkalýðsrekendur aldarinnar samanlagðir. Hags- muna alþýðu er víða gætt, en ekki í stéttarfélögum. Tólfta janúar birtist hér í blaðinu ítarleg fréttaskýr- ing, þar sem spáð var fyrir um feril og niðurstöðu kjara- sanininganna. Þar var í smáatriðum sagt fyrir um dans- inn, sem stiginn mundi verða fram og aftur í viðræðum deiluaðila. Allt stóðst þetta eins og stafur á bók. Blaðamaðurinn spáði meðal annars rétt um fyrsta útspil vinnuveitenda, millispil viðræðna um sérkjör, verkfallsboðun og hótanir svonefnds Flóabandalags og endanlega niðurstöðu um nýliðin mánaðamót. Þetta var hægt, af því að blaðamenn þekkja leikaraskapinn. Samningsaðilar léku hlutverk í leikriti, sem stóð frá miðjum janúar fram í febrúarlok. Leikritið hefur þetta venjulega efhi, að fjallið skekst og fæðist lítil mús. Þetta sjónarspil byggist á þjóðarsátt um léleg lífskjör, þjóðar- sátt um varðveizlu hms gamla á kostnað hins nýja. Þjóðarsáttin hefur blómstrað árum saman. Að henni standa ríkisrekendur, atvinnurekendur og verkalýðsrek- endur með óbeinum stuðningi þjóðarinnar. Sáttin er mynduð til varnar nokkrum úreltum hornsteinum hag- kerfis, sem heldur lífskjörum þjóðarinnar í skefjum. Þjóðarsáttin felur í sér, að brenna skal á hverju ári nálægt 20 milljörðum í sérstöku tilstandi kringum land- búnaðinn, halda skal úti óhagkvæmu skömmtunarkerfi í sjávarútvegi, ekki skal taka fullan þátt í fjölþjóðlegu emahagssamstarfi og ekki skal rækta framtíðargreinar. Skoðanakannanir sýna raunar, að þessi dýra þjóðar- sátt nýtur í heild og í einstökum atriðum mikils fylgis meðal fólks. Það er því sanngjarnt, að þjóðin borgi þjóðar- sáttina í lélegum og stöðnuðum lífskjörum. Nýju kjara- samningarriir eru eðlilegur þáttur þjóðarsáttarinnar. Málsaðilar telja hentugt að halda uppi langvinnu sjón- arspili við kjarasamninga, til þess að fólk og jafhvel þeir sjálfir ímyndi sér, að stormur sé í vatnsglasinu. Jónas Kristjánsson | „Húsnæðisstofnun veröi fengiö nýtt hlutverk sem ráðgjafar- og endurreisnarstöð heimilanna..." segir Finn- ur m.a. f grein sinni. Greiðsluaðlögun Greiðsluerfiðleikar heimilanna hafa skapað neyðarástand á þús- undum heimila í landinu þar sem gjaldþrot blasir við mörgum þeirra. Onnur meginástæðan fyrir greiðsluerfiðleikum heimilanna birtist í göllum húsbréfakerfisins, styttri lánstíma, hærri vöxtum og þar af leiðandi aukinni greiðslu- byrði. Hin er atvinnuleysið, stór- hækkaðir skattar, auknar álögur í heilbrigðis- og menntamálum, lækkun barna- og vaxtabóta og vaxandi kjaraskerðing. Það þarf því að grípa til margra og víðtækra ráðstafana. Ráðstafana þar sem áhersla verði lögð á eftirfarandi: Atvinna í stað atvinnuleysis Atvinnustefnu sem skapar ný störf fyrir þá sem nú eru atvinnu- lausir og þá sem eru að koma nýir inn á vinnumarkaðinn. Serja þarf lög um greiðsluaðlögun sem gefur einstaklingum í alvarlegum greiðsluerfiðleikum möguleika á því að ná stjórn á fjármálum sín- um. j Húsnæðisstofnun verði fengjð jnýtt hlutverk sem ráðgjafar- og lendurreisnarstöð heimilanna með það að markmiði að grípa til björg- unaraðgerða til að aðstoða fólk við að greiða úr skuldavandamálum heimilanna. Gripið verði til við- tækra skuldbreytinga sem geta fal- ið í sér að vöxtum og/eða lánstíma sé breytt, skuld sé fryst um tíma á meðan fólk leitar lausnar á tíma- bundnum erfiðleikum. Lánstími í húsbréfakerfinu, sem nú er 25 ár, verði lengdur í 35-40 ár. Frumvarp um greiösluað- lögun Við þingmenn Framsóknar- fiokksins höfum lagt fram á Al- þingi frumvarp til laga um greiðsluaðlögun. Frumvarp sem ríkisstjórnin hefur lofað í langan Kjallarinn Finnur Ingólfsson alþingismaður Framsóknar- flokksins í Reykjavík breytt þannig að greiðslubyrði verði léttari. í frumvarpinu er lagt til að skapað verði virkt úrræði fyrir stjórnvöld til að aðstoða þá einstaklinga og fjólskyldur í land- inu sem lent hafa í alvarlegum fjár- hagserfiðleikum við að ná fótfestu á ný í þjóðfélaginu..Breyting á láns- kjörum getur fahð í sér aö vöxtum og/eða lánstíma sé breytt eða skuld lækkuð eða fryst um tíma á meðan fólk leitar lausnar á tímabundnum erfiðleikum t.d. vegna atvinnuleys- is, veikinda og fleira. Tilgangur greiðsluaðlögun- ar. Greiösluaðlögun kemur aðeins til greina hafi hún í för með sér ávinn- ing fyrir skuldara, lánardrottna og samfélagið í heild. Ávinningur fyr- ir skuldarana verði sá að þeir geti staðið í skilum með skuldina, „I frumvarpinu er lagt til að skapað verði virkt úrræði fyrir stjórnvöld til að aðstoða þá einstaklinga og fjölskyld- ur í landinu sem lent hafa í alvarlegum fjárhagserfiðleikum við að ná fótfestu a ný í þjóðfélaginu." tíma. Þar sem svo stutt var eftir af þingi töldum við nauðsynlegt að slíkt frumvarp yröi flutt og fengist samþykkt sem lög frá Alþingi. Tilgangur frumvarpsins er að gefa þeim einstaklingum sem eru í alvarlegum og viðvarandi greiðslu- erfiðleikum möguleika á því að ná stjórn á fjármálum sínum. í frum- varpinu er lagt til að lögfestar verði reglur um greiðsluaðlögun þar sem skuldurum verði hjálpað til aö komast út úr mesta svartnættinu. Markmiðið með greiðsluaðlögun- inni er að skuldari fái lánskjörum ávinningur fyrir lánardrottnana verði sá að líkur á endurgreiðslu aukist og ávinningur samfélagsins verði sá að færri þurfi að leita á náðir félagsmálastofnana. Það er mat okkar framsóknar- manna sem flytjum þetta frumvarp að nú sé tími kannana og skoðana á ástandinu hðinn. Aðstæður fólks- ins hggi fyrir og ástæður greiðslu- erflðleikanna séu kunnar og því sé nú runninn upp tími aðgerða og því er þetta frumvarp um greiðslu- aðlögun lagt fram á Alþingi. Finnur Ingólfsson Skoðanir annarra Miðstýring Jóhönnu „Stöðugar fréttir af sundrungu og óánægju berast úr herbúðum Þjóðvaka. Það kemur ekki á óvart: lýðræðisleg vinnubrögð virðast ekki höfð í miklum hávegum, heldur er öllu starfi og framboðsmálum miðstýrt afJóhönnu Sigurðardóttur og örfáum sam- herjum hennar. Á Suðurlandi fór fram forval meðal flokksmanna. Niðurstöður þess eru hundsaðar, og fyrir Uggur að nokkur hópur mun segja skihð við Þjóðvaka. Sama var uppi á teningnum í Reykjanes- kjördæmi þar sem Jóhanna þröngvaði Ágústi Ein- arssyni í efsta sætið, í trássi við þorra liðsmanna Þjóðvaka." Úrleiðara Alþýðublaðsins 1. mars. Raunverulegt ástand „Nú sjást þess því miður merki að loðnuvertíð verði ekki sú gullkista sem reiknaö var með, en spá- in um framvinduna gerði ráð fyrir að hin hagstæða þróun í sjávarútvegi árið 1994 héldi áfram á næsta ári. Hið raunverulega ástand i atvinnumálum er þannig að 6000 manns eru atvinnulausir og tekjur í þjóðfélaginu hafa stórminnkað. Við þessu eru ekki til einfaldar lausnir. Hins vegar hefur ríkisstjórnin ekki haft þá forustu um að skapa skilyrði fyrir nýjum fyrirtækjum og nýsköpun sem æskilegt hefði verið." Úr leiðara Tímans 1. mars. Ótti við reikningasúpu „Ég veit að sú harða barátta sem kennarar eru nú í snýst ekki aðeins um réttindi þeirra sjálfra og hærri krónutölu í léttar pyngjur heldur Uta kennar- ar svo á að hér sé háð varnarbarátta fyrir íslenskt skólakerfi. Kennarar þurfa að geta sinnt starfi sínu af alúð og án þess að vera beygðir af ótta við reikn- ingasúpu daglegs lífs eða örþreyttir af aukavinnu." Dóra Bjarnason, dósent við KHÍ, í Mbl. 1. mars.

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.