Þjóðviljinn - 21.11.1958, Blaðsíða 12

Þjóðviljinn - 21.11.1958, Blaðsíða 12
r Hgætnr árcuigur af Skotlands- starf semi Fluafélaas IsIœ Búizt Wð aB farþegafjöidinn milli Skof- lands og Danmerkur komisf i 2000 i ár Htifea fluft 40000 farþegca Tilraun aú, sem Flugfélag Islands hefur gert með starfsemi í-érstakrar skrifstofu í Glasgow, hefur að áliti forráðamanna þess heppnazt mjög vel og telja þeir að félagið hafi fengið þá ílutninga milli Skotlands og Skandinavíu sem frekustu vonir h'afi í upphafi staðið til. Gera Flugfélagsmenn sér vonir um að tala farþega félagsins á þeirri leið komist á þessu ári upp í 2000. Um 18 mánuðir eru nú liðnir síðan Flugfélag Is- j Iands keypti Viscount-milli- í' landaflugvélarnfar og tók í notkun, en á þessu tímabili ! hafa um 40 þúsund farþeg- ! ar ferðazt með þeim. Viscount-flugvélarnar hafa ' reynzt forkunnarvel, að ( sögn forráðamanna Flugfé- lagsins, og vegna tilkomu ; þeirra hefur orðið miklu 1 minni truflun á rekstri millilandaflugsins en Flug- félágsménn þorðu að vona í •'• upphafi, er menn félagsins •' voru reynslulfausir í meðferð hinna nýju tækja. Frá þessu skýrði Birgir Þór- ha'lsson, forstöðumaður utan- landsflugs Flugfélags Islands, blaðamönnum í fyrradag, er hann sýndi þeim hin nýju húsa- kynni félagsins í Glasgow. Miðsvæðis i borginni Húsakynni þessi voru form- lega tekin í notkun þann dag og af því tilefni bauð Flug- félagið fréttamönnum dagblað- anna og útvarpsins í flugferð til Skotlands. Var farið frá Reykjavík með áætlunarflug- vélinni, Gullfaxa, á miðviku- dagsmorgun og komið aftur heím síðdegis í gær. Við opnun nýja skrifstofu- húsnæðisins voru einnig frétta- menn blaða í Skotlandi, for-> stöðumenn ferðaskrifstofa og ýmsir fleiri. Meðal viðstaddra var Sigursteinn Magnússon að- alræðismaður Islands í Edin- borg. Flutti hann stutta ræðu, er skrifstofan var opnuð og einnig í síðdegisdrykkju, sem Flugfélagið bauð til síðar um dagínn á einu hótela Glasgow- borgar. Hið nýja skrifstofuhúsnæði Flugfélags íslands í Glasgow er í húsinu nr. 33 við Enoch's Square, örskammt frá endastöð strætisvagnanna, sem flytja farþega frá Renfrew-flugvelli Nína og Friðrik komu ásamt Vil- d Þór í gær Meðal farþega með Gullfaxa, millilandaflugvél Fiugfélags ís- lands, frá Kaupmannahöfn í gær, var hið kunna, danska söngpar Nína og Friðrik, sem munu skemmta hér í Reykjavík um nokkurt skeið. í fylgd með Nínu og Friðriki voru fleiri danskir skemmtikraftar, svo og mynda- tökumaður. Ennfremur voru meðal farþega VilhjáJmur Þór aðalbankastjóri, Pétur Sigurðs- son forstöðumaður Landhelgis- gæzlunnar og Sigurður Jóhanns- son vegamálastjóri. hjálmi til Glasgow, og í hjarta borg- arinnar. Skrifstofuhúsið sjálft er að sjá gamalt, en Flugfélag- vsjSffi Sigursteinn Magnússon, aðalræðismaður ið hefur látið breyta því og endurbyggja í nýtízku horf, í- burðarlaust en mjög smekk- lega. Húsnæðið er ekki sér- lega stórt: allrúmgóður af- greiðslusalur, skrifstofa for- stöðumanns og lítið viðræðu- herbergi. Fyrsta Skotlandsflugið fyrir 13 árum Við opnun skrifstofuhúsnæð- isins minnti Birgir Þórhallsson á, að Flugfélag Islands hefði frá upphafi utanlandsflugs síns lagt á það höfuðáherzlu að halda uppi samgöngum milli íslands og Skotlands. Fyrsta tilraun félagsins til farþega- flugs til útlanda var gerð 11. júlí 1945, er einum af Kata- lína-flugbátum F.I. var flogið til Skotlands og lent á Large iBay. Síðan leigði félagið end- urbyggðar Liberator-flugvélar til farþegaflutninga þangað og þaðan. Voru þessar flugvélar í förum á leiðinni á vegum Flugfélagsins í tvö ár, frá 1946 til 1948, er félagið eign- aðist fyrstu Skymasterflugvél- ina, Gullfaxa. Mikil aukning á þessu ári Fyrir um það bil hálfu öðru ári réð Flugfélag Islands Ein- ar Helgason til að veita starf- semi félagsins í Skotlandi for- stöðu. Má segja að uppfrá því hafi Flugfélagið gert miklu al- varlegri tilraun en áður til að vinna markað í farþegaflugi, Framhald á 8. síðu. Ur verstöðvunum I gær komu 14 bátar til Sandgerðis með 1.681 tunnu sMar. Aflahæstur var Hamar með 192 tunnur, og næstur Svanur með 187'. Níu bátar komu til Grinda- víkur rneð 957 tunnur. Afla- hæstur þeirra var Skallarif með 155 tunnur. Um 1200 tunnur síldar bár- ust á land á Akranesi í gær, og var Höfrungur með mest- an afla, 150 tunnur. Þar var meiri afli í fyrradag, um 1400 af 17 bátum. Sigurvon var þá aflahæst með 213 tunnur. ÐVILIIN Föstudagur 21. nóvember 1958 — 23. árgangur — 266. tölublað. Fylgist með crfgreiðslu land- helgistnálsins á þingi SÞ Magnúsi Kjartanssyni veitt staðbundið leyíi eítir tveggja mánaða bið! Um miðjan september ákvað sjávarútvegsmálaráðu- neytið að senda Magnús Kjartansson til allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna sem fréttamann ráðuneytisins til þess að fylgjast með meðferð landhelgismálsins og senda lýsingar um það. Loks í gær fékk Magnús vegabréfsárit- un hjá bandaríska sendiráðinu — rúmum tveimur mán- uðum eftir að um það var sótt og eftir að skrifstofa Sameinuðu þjóðanna hafði skorizt í leikinn! Sjávarútvegsmálaráðuneytið sendi bandaríska sendiráðinu í Reykjavík umsókn sína um miðjan september, en það kom fljótlega S ljós að leyfi myndi ekki auðfengið. Fulltrúi sendi- ráðsins kvaðst engar upplýs- ingar geta gefið um það hversu langan tíma afgreiðslan tæki, stundum tæki hún marga mán- uði! Þegar ljóst varð að af- greiðslan myndi dragast sneri ráðuneytið sér til Sameinuðu þjóðanna og bað þær um að tryggja Magnúsí áritun, en sam'kvæmt samningum eru Bandaríkin skuldbundin til að hleypa þeim mönnum inn í landið sem Sameinuðu þjóðirn- ar heimila. Gekk skrifstofa Sameinuðu þjóðanna síðan í málið með þeim afleiðingum að leyfið var loksins veitt i gær, eins og áður segir. Farið fram á nýjao tekjustofn til bæíidahallar við Hagatorg Húsið á að verða sjö höeðir, Allur fundartími neðri deildar Alþingis í gær fór í um- 'æður um frumvarp sem Steingrímur Steinþórsson, Jón Sigurðsson, Ásgeir Bjarnason, Pétur Ottesen og Bene- dikt Gröndal flytja um breyting á lögum um Búnað- £.rmálasjóð. Er efni frumvarpsins það að hækka gjaldið af söluvörum land- búnaðarins sem lagt er á sam- kvæmt þeim lögum um ¥2%, og skuli það renna til Búnaðarfé- lags íslands og Stéttarsambands Andakílsá brýínr sér nýfan Vatnio heíur hækkað mikið í rigningunum undaníarið og brotið skarð í bjóðveginn f rigningunum að undanförnu hefur yfirborð Skorra- dalsvatns hækkað mjög mikið, svo að skurðurinn, sem gerður var til þess að taka við frárennsli vatnsins til Andakílsárvirkjunarinnar, hefur ekki getað tekið allt ofrennslið. Hefur vatnið því brotið sér nýjan farveg og rutt stórt skarð í þjóðveginn við vesturenda þess. Við vtelturenda Skorrardals- vatns hagar svo til, að tvær brýr eru á þjóðveginum með um 100 metra millibili, er önnur yfir gamla árfarveginn, en hin yfir skurðinn til Andakílsárvirkjunar- innar. Vegurinn er þarna upp- hækkaður og notaður sem stflu- garður. Vatnið hefur nú brotið veginn á þessum kafla og fengið þar nýja framrás, eru samgöng- ur allar um hann rofnar 03 verð- ur vafalaust mikið verk að gera hann aftur færan. Viðar í Skorradalnum hefur vatnið brotið veginn á köflum og eru samgöngur þar víða mjög torveldar af þeim sökum, en auk vegars'kemmda-fna g'Mur þetta floö í vatninu haft alvarlegar af- leiðingar fyrir Andakí!sárvirkj- unina, takist ekki að lagfæra skemmdirnar hið bráðasta. Leyfi þetta er einvörð- ungu bundið við hverfið í næsta nágrenni aðalstöðva Sameinuðu þjóðanna. Eru sérsílakle.^a taldar upp göt- ur þær sem ekki má fara út- fyrir í austri, vestri, norðrí og suðri! Magnús Kjartansson fór til New York í: gærkvöld. Eins og kunnugt er hófust umræður úm landhelgismálin í laganefnd SÞ sl. mánudag, og er búizt við að þær standi um þriggja vikna skeið. Blaðamaður Þjóð- viljans fékk árit- un í gær Þjóðviljinn skýrði frá því í gær að blaðamaður Þjóðvilj- ans hefði einn allra blaða- manna er Loftleiðir bjóða til Bandaríkjanna, ekki fengið á- ritun á vegabréf sitt. Á há- degi í gær, eða nokkrum stund- um áður en flugvélin átti að fara, tilkynnti bandaríska sendiráðið að áritunin væri veitt. Vegna þess hve þetta gerðist seint gat blaðamaður Þ.jóðvilj- ans ekki farið í þetta sinn, en mun þigg.ia hið góða boð Loftleiða síðar. bænda til að reisa hús félaganna við Hagatorg í Reykjavík. Steingrímur Steinþórsson tal- aði aðallega fyrir málinu. Ing- ólfur Jónsson taldi sig ekki geta fylgt því að leggja þennan tveggja milljóna króna skatt á bændur, nema hann vissi að það væri vilji bændanna sjálfra, og lagði til að málið yi'ði iagt fyrir öll búnaðarfélög landsins, og skyldu þau segja álit sitt. Taldi Ingólfur einnig vafasamt að rétt væri að reisa svo stórt hús fyrir þessi félög, en það myndi eiga að verða 1000 fermetrar og sjö hæðir, eða alls 20 þúsund rúm- metra hús. Steingrímur taldi að bænda- stéttin hefði sagt sitt orð um þetta með samþykktum á Búnað- arþingi og þingi Stéttarsambands- ins, og Pétur Ottesen sagði að það væri „móðgun og lítilsvirð- ing við bændastéttina" ef málið yrði nú sent til álits hreppabún- aðarfélögunum. Seldi í Cuxhafen ¦ Togarinn Egill Skallagrims- son • seldi afla sinn í Cuxhafen göngu. sótt á Nýfundnaíands- í Vestur-Þýzkalandi í gær- mið. Isborg hefur fengið 1650 morgun, 158 lestir fyrir 84.000 lestir í 6 veiðiferðum og Sól- mörk. . ..* . : . borg.1880 lestir í 6 ferðum. jaroarfogarar á karfaveiðuni Togarinn Sólborg kom af karfamiðum við Nyfuhdná- land til ísafjarðar í fyrradag og var aflinn rúmlega 300 lest- ir. Við losun skipsins voru .notuð færibönd sem yélsmiðj- an Klettur í Hafnarfirði hefur smíðað og reyndust þaji ágæt- lega. Færiböndin flytja fiskinn úr lest skipsins upp á, b.'l og tekur um 4—5 mínútur að láta á bílinn 4 lesta hlass. Það er ætlun togaraféiagsins Isfirðings h.f. sem á þessi færi- bönd að bæta við þau þannig að unnt verði að flytja fis'k- inn beint úr lestum skipanna upp í fiskgeymslu hraðfrysti- húss félagsins sem er rétt við hafnarbakkann. Togararnir' Isbörg" ög Sól- borg hafa að undanförnu ein-

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.