Þjóðviljinn - 22.04.1969, Blaðsíða 2

Þjóðviljinn - 22.04.1969, Blaðsíða 2
2 SÍBA — InJÖÐVEEJlEKPNr — ÞriðStKJaigluir 22. aprlffl 1S6& P. Herbert sölustióri fyrir Sommer á Norðurlöndum og Einar Gunnar Einarsson framkvæmdastjóri Litavers skoða Somvyl veggdúk, en sólustjórinn heimsótti ísland fyrir nokkru. Frðnsk ný/ung í gólídúkagerS talin lækka byggingakostnaS Nemendur iýS- háskólans í Kting- alv í Islandsför Liðlega 30 maminia hópur frrá Norrænia lýðháskólaniuni í Kunig- alrv í Svíþjóð dvelsrt þessa dag- ama á fsiaindi. Erru það rektor skólams, Sture Altvall, rektoir ný- stofmiaoVar Lýðfræðslustofinuniar Norðurlamda Björn Höjer, kenin- arar lýðfa'ásfcólams og nemendur. Koœn hópurimn Mnigað tíl lamds á laiuigiardaginn og heldiur utan um helgina. f gær vair haldinin blaðaimiannafundur með hópnutn en frekairi frásögrn þar af verður að bíða morgundiagsins sökurn rúinileysis í blaðdmu. Bygsgintgafélaig sæmsfcu sam- vinmiufyrirtækjanna HSB og fjölmargir aðrir aðalar í bygg- ingariðnaðimum í Svíþjóð hafa komizt að raun urm, að hægt er aið Iseikka. þyggingakostnað veruiega, miðað við hefðbundn- ar aðferðir í frágangi ganga, eldhúsa og baðherbergja. með því að hagnýta fransfca upp- finningu, sem niýfcofmin er á markaöinn. Hér sé um að ræða svonefndan Soimivyl veggdúk, sem hægt er að legrgrja beimt á gróffaúðaða veggi og þykir einaragra sérstaklega vel bæði hita og hljóð. Byggdngafélag sænskiu sam- -4> FRA DECI HHHHi Höf- uðtilgangurínn Á . Alþýðusambandsþinginu í haust voru Birni Jónssyni og, Hannibal Valdimarssyni falin æðstu embætti verk- Jýðssamtakanna. Verkefni þau sem þeir tóku að sér voru mikil og vandasöm, efcki sízt þar sem fyrirsjáanleg voru mjög ðrlagarík átðfc um kaup og kjör láglaunafóllks og stöðu alþýðusamtafcanma í þjóðfélaginu. Við slíkar að- stæður bar forseta og vara- forseta Alþýðusambandsins að leggja áherzlu á að stuðla að sem mestri einingu innan samtakanna; sérstaklega átti það að vera verkefní þeirra að hefja verklýðsbaráttuna yf- ir átök stjórnimálaflokka svo að þau torvelduðu ekki sam- stöðu launafólks. En þeir Björn og Hanmibai hafa brugðizt við á allt ann- an hátt- Þeir virðast líta á embætti sín sem pólitískan gjaldmiðil og hampa þeim sérstaklega í furðulegasta stjórnmálabraski sem sögur fara af hérlendis. Á sama tíma og allt veltur á því að haldið sé aí nafcvæimni og festu á kröfum verklýðsfélag- anna í erfiðum kjarasamning- um við atviranurekendur og srjórnarvöld, hefur áhugi þeirra félaga beinzt að allt öðruim samningusn á hinu pólitíska uppboðstorgi. Einn þeirra stjórrarnálamanna sem átt hefur í samninigum við þá, Benedikt Gröndal ritstjóri Alþýðublaðsins, birti á laug- ardagiran yfirlitsgrein um þefcta samningamakk og segir m.a-: „Tóku þeir að leíta fyrir sér og faófiu leynilegar viðræður við torustumenn Alþýðuöokks- ins og Fraimsóknairfksklnsdns með nokkru rnilliibili. Fram- sófcn gat boðið þeim kosin- ingabamdalag í nefmdir á Al- þingi og tóku þeir því feg- ins hendi . . . Þeir tryggðu sér eimmig stuðning Fram- sófcnar við Björm. Jónsson sem forseta Alþýðusamibaindsins. Stiórnarflokkunrumi virtist það eftir efnum og ástæðum við- umamdi koistur að þeir félag- ar heffðu forsetaembæititin í ASÍ . . . Þeir hölfðu jöifn- um (höndum saimband við Al- þýðuflokkinn í rifcisstjónn og FramrisóknarfloKkirnm í stjóm- arandstöðu". Um favað voru þeir Bjðrn og Hannibal að semja við alla flokka sem við þá vildu tala? Voru þeir ef til vill að þoka fram fcröfium verklýðs- félaganna? Tófcu þeir urpp við- ræður við Alþýðufflokkinn í þvi skyni að fá hann til að hætta þátttöku í hinum 6- réttlætamlegu árásurm á af- komu láglaunafðaks? Snerust viðræður þeirra við Framsókn 'jsm. það að fyrirtæki Sam- bands íslenzkra samvinmufé- laga greiddu kaup í sarmræmi við kjarasamniniga þá sem gerðir voru í marz í fyrra? Allar þær skýrslur sem birtar hafa verið uffl samningamakk þetta, jafnt alf Ólafi Jófhannes- syni formanni Framsóknar- flokksins sem jrtálgagni þeirra Björns og Hanniþals, beraþað með sér að málefmi hefur alls ekki borið á góma í viðræð- unum. Benedikt Gröndal dreg- ur eifni viðræðnanna saiman í einni setningu í skýrslu sinni í Alþýðufolaðinu á laug- ardaginn var: „Hölfuðtifean'S- ur Hannibals og Björns með viðræðunurn er að tryggja sjálfum sér og ef til vitll ein- hverjum flelrum ðrugg sseti á framboðslistum í næstu al- þingiskosningum". — Austrt vinnuhreyfinigariinnar HSB, sem einfcum byggir leiguíbúðir. tók dúkinn til reynsllu á baðher- bergi í 350 fbúðum strax og haran kom á markaðinn, árið 1966. Notkun vegadiúksims hef- ur síðan breiðzt út með vaxandi hraða og till mun fileiri nota en í fráigiang á baðherlbengjuirn, og er Sonuvyl veggdúkur nú notað- ur til að læklka byggingakositn- að i fráganigi íbúða sem byggð- ar eru á vegum 10 stórfyrir- tækja í byggingaiðnaðinum og fjöldia annarra aðifla í Svfþjóð. Þá er notfcun Somvyl að hefj- as* í stóruim s*íl í Darnmörkiu um þessar muiradir. Einar Asgeirsson í Litaveri hietfur selt veggdúkinn 1. Lita- veri í vaxandi mæli frá því 1967 og segir að "þrátt fyrir nofcfcna vantrú þeirra sem ekki þekfci til, séu veggtfóðrarar und- antekninigalausit mrjög ánægðir með dútoirnn og srparnaður með notkun hans hafi reynzt svip- aður hér og á öðrurm Norður- löndum. Fyrirtaakið Somimier var stofn- að 1880 og hefur einkum vaxið ört frá þrvií að nýjar ramnsókn- arstofur vonu settar upp 1953 arstofur vouu setrbar upp 1963. stærsta sinnar tergurndar í Evr- ópu, ver árlega um 13 miljón frönkum (234 milj. fefl. kr.) tíl rannsolkna til endurbóta og nrý- breytoi é framleiðsfavöruim sín- um. Varð fyrirtækið fyrst til þess að franJieiða vinyl golfdúk með filtundirlaigi svonefndan Tapi- fflex diúfc og sömiuleiðis fyrst í heimd til að framOeiða nætonfilt gólfteppi, Tapisom. Telja forráðamenn fyrirtæik- isins að næsta bylting í gKMf- og veggkllæðningum sé nú þagar á leiðönni í namnsólkna- storfum fyrirtækdsins. Somrmer sérfaæfir sig í fnarm- ledðslu nútíima glóM- org vegg- kilæðningar, og með ,,nútílmia" er átt við efni, sam framlleitt er í mifclu lita og útlitsúrvali, sem auðvelt er að leggja á veggi og gólf, og auðvelt og ótíýrt er að þrífa og halda við. (Frá Látarveri) Juan Modesto er látinn, 62 m PRAG 21/4 — Juian Modesto hershöfðingi sem um skeið var yfirforingi aUs herafla spænsfca lýðveldisins í borgiarasitríðinu er látinn í Frag, 62 ára gamall. Modesto ártti sæti í miðstjóinn hins banniaða kommúnistaflokks Spánar. Hann mun baffa verið faedisawieill lengi. Trabant ekið á 100 km hraða Lögregílrumenn í þremrur bílurni eltu mann á Trabanrt í 20 mín- útur á göturm Reykrjavikrur í fyrradarg. Hafði maðurinn verið að ónáða fyrrverarndi eiginkonu sína og hún hriragt á lögregllruna. Ók maðurinn á 75—100 km hraða á krukkustumd ium Beynimeil, Nesveg, Hjarðarhaiga og flleári göt- ur í Vesiburbæraum. Loksins náð- ist maðuonn á Kaplaskjóllsivegi, þar króuðu tveir lögregflubílar Trabantinn af. þvinguðu mann- inn, til að afca upp á gamgistétt. Var maðurinn hamdltefcimin og settur í geymslu, bæði fyrir að ónáða konuna og stofna vegrfar- endum; á þessum götum í hættu með glanmalegum afcstri- MFlK-fundur um Grikklandsfnálið . Mennimigar- og friðarsamtök ís- lenzfcra kvenmia halda félaigistfumd miðvikudagiinn 23. april kl. 8.30 í félagsheimili Hims íslenzfca ptpenrfcarrafélaigs, Hverfisgöitu 21.' Fumdarrefni: 1. Félaigsmál. 2. Grifckland — Nato — fsland. a) Margrét Guðmiumdsdóttir kenraairi segir frá konum í grístoum fiamigelsum. b) Geir Waage og Siigurrður Tómiasson menmitasikólia- nemar: Á öndverðum meiði um Grikklamd og aðiid íslairads að Nato. Grísk tómlisrt af Mjómplötum. — Kaffi. Verkbannid Framihald af l. síðu. aði, prjónaiðnaði, metaiðnaði, sát- un og leðurgerð, öllum umibúða- iðnaði (dósir og plast), tréiðmaði, Icemáskum undiriðnaði, srtein- efna-iðnaði, rafgeyimaiðnaði, leir- smíði og postulíngerð og þannig mætti telja. A Iaiigardag hélt Iðja fjöl- mennan fund og var míkil sam- staða meðal Ið.jnfólks um fram- kvænid á verkfalli í þremuriðn- fyrirtækjum hér í Reykjavík. Er það HSur í skæruhernaði verka- Iýðsfélaga til þess að knýjafram vísitöluhætur á kaup fólks með 10 til 12 þúsund króna mánaðar- kanp. Poppmólrnæli Framihald af 12. síðu. var arfrbur ráðizt á herbúðirnar slcömrmu eftir miðnœtti aðfara- nótt mánudagsins. í þetta skipti efcfci í ræðu og riti heldur riigmdi eldi og brennisiteini yfir tjald- búðirnar. Var hér um að ræða téknrænai árás, sprungu fluigeld- ar rétt hjá tjaldbúðunum og mikdd bál var margnað rétt hjá tjölldum hermannamna. Varð af þessu mikiH gjraýr og varð urppi fótur og M í tjaldbúðunuim. Var reynt að elta árásarmennina en ekfci ihöfðu þeir fundizt er síðast fréttist. Þykir sýnt að faetfðu árás- armennirnir beitt raunrveirulegrum vopnrum hefðu þeir þarna getað gjöreytt þessari úrvalssveit brezka heimsveldisins. Er talið frermur ólíklegt að þessari hersveit tak- jzt að hrifsa týnda prófessorinn úr höndum andstæðinganna. Stjórnarsiimw hindra framgang nauðsynþmála • Stjóraarflokkaþingmean í efri deild Alþingis sam- fylktu í gær um að vísa til ríkisstjórnarinnar frumvarpi KARLS GUÐJÓNSSONAR um breytingu á lögunum um aðstoð við vatnsveitur, og var dagskrá meirihluta heilbrigð- is- og félagsmálanefndar samþykkt með 10 atkv. gegn 8. Þingmenn Alþýðubandalagsins. Framsóknar og Björn Jónsson vildu samþykkja frumvarpið. • Var það efni breytinganna að fyrirheitið um helm- ingsstuðning af ríkissjóðs hálfu við vatnsveitur sveitarfé- laga yrði gert að lagraskyldu, en mikið skortir á að sá stuðningrur fáist í reynd. Önnur breytingin sem frumvarp- ið kvað á um var að Alþingi skuli taka akvörðun um fjárveitingu til hvers mannvirkis fyrir sig með afgreiðslu f járlagra, en ekki eins og nú er að Alþingi ákveði heildar- upphæðina en ráðherra skipti henni milli aðila. Leigunám verkbannsfyrirtækja Pramhiald af 1. síðu. 3. gr. Nú afléttir artyinraurefc- andi verkbanni, og skal hamn þá talfarlaust endurfaeimrta fyrir- tæki sdtlt. Vilji leigrurnemi skila aftur þvl, er til leigu faefur ver- ið tekið, skal hann tilkynna eig- anda það með vifcu fyrirvara. Skylt er leigunema að skila aftur því, sem til leigu hefur verið tekið, i jafngóðu ástandi, nema að þvíleyti sem það faefur spillzt af veniiulegu sliti ogfyrn- imgu. Spiöll sfculiú metin í sam- ræmi við lagaákvæði um eigmar- nám. 4- gr. Rekstur fyrirtækia, sem tekin faafa yerið leigumámi sam- kvæmt lögum þessum, sfcal fal- inn ativinnumálanefndum fcjör- dæmamma, sbr. lög um aðgerðir í atvinnrjrmálum frá 28. marz 1969. 5. gr. Heimilt er ráðherra að setja í reglugerð frekari fyrir«. meeli um' framkvæmd á leigu- námi og rekistri fyrirtækja, sem tekin enu Jeigunámd. samkvæmt lögrum þessium. 6- gr. Lög þessi öðlast þegar gildi. ¦ 1 gréinargerð segir. Einkaatvinnurekemd-ur í iðnaði hafa lýst yflr verfcbanni. Sú að- gerð mun Iama íslenzkan iðnað, rýra verulega þjóðarframleiðslu og þjóðartekjur og skerða til muna afkoinu þúsunda manna, Tilgangur verkbannsins er sá einn að lækka tilf innanlega raun- verulegar tekjur þess verkafólks, sem hefur einna naumust kjör á Islandi. Fyrirtæki þau, sem ætl- unin er að stöðva, eru að veru- Iegu leyti reist fyrir Iánsfé úr sjóðum almennings, og rekstur þeirra er háður stórfelldum lán- vcitingum úr sömu sjóðum- Eign- arréttur þessara atvinnurekenda á þcimi fyrirtækjum, sem þeir ællla að stöðva, er ákaflegra hæp- inn frá siðferðilegu sjónarmiði og stæðist sjaldnast Iöglega, ef skuldareigendur gengju að fyrir- tækjunum. Með verkbanninu eru atvinnurekendur þessir að taka sér þjóðfélagslegt vald, sem þeir hafa ekki í raun, og því er at- höfn þessi Iangt fyrir utan þann vettvang, sem haslaður er irjáls- um samningum atvinnurekenda og launamanna. Verkbannið er gerræðisfull árás lítils atvinnu- rckendahóps á afkomu þjóðarr heildarinnar; það gengur í ber- högg við hagsmuni og viðhorf meginþorra landsmanna. I»ví er hér lagt til, að beiltt verði heimfld þeirri, sem felsí í 67. grein stjórnarskrárinnar um að svípta menn umráðum yfir eignum sínum, ef almennings- þörf krefur, enda sé slíkt gert með lnguin og komi fullt verð fyrir. Lagadeildin látin sitja appi með ættfræðiprófessorinn? Svo fiór eftir að búið var. að treysta flokksböndin í stjórnar- floktounuim að neðri deild sam- þykkti lolks með 19 atfcvæðum gegm 15, fruimrvarp ríkisstjórn- arinnar um stofnun prófiessors- ennbiættis í ættfræði við Iaga- deild HásfcóHa Mands, og er á- kveðið í fruimrvarpdnu að Einar Bjarnason rífcisendurskoðandi hljóti emlbættið. Þ'essir alþingismenn lögðu nöfn sín að samþykfct þessa sérkenni- lega máls: Jónas Pétursson, Matthías Bjarnason, MattJhías A. Mathiesen, Pálmi Jónssom, Pétur Sigurðsson, Sigurður Ingimund- arson, SteingrímuE Pálsson, Eyj- ólfiur Jónsson. Benedlikt Gröndal, Birgir Finnsson, Bjarni Bene- diktsson, Bjartmar Guðmunds- son, Bragi Sigurjóhsson, Raigmar Guðleifsson, Friðjón Þórðarsomr Gumnar Gíslason, Gylfi Þ. Gísla- son, Ingólfer Jónsson, Jtólhann Hafstein. A mtírti voru,: Magiraús Kjarrt- ansison. Sigurvin Einarsson, Skúli Guðmiundsson, Stefán VaOígeirs- son, Vilfajálllmur Hjálmarssom, Þórarinn Þórarimsson. Ágúst Þor- valdsson, Björn Pálsson, Eysteinn Jómsson, Geir Gunnarsson, Jómas Jónsson, Halldór E. Sigurðsson, Jón Skaptason, Jónas Arnason, Sigurður Bjairnason. Einn, Lúðváik Jósepsson, greiddi ekfci atkvæði- Frá Tónlistarskóla Kópavogs V0RNÁMSKEIÐ tHidÍTibúriirigsdieildair fyrir börn fasdd 1961 og '62 hefst 6. maí n.k. og stendur yfir í fjórar vikur. Inmrituii daglega fré kl. 11-12 og 1-2. — Upplýsingar í síiria 41066. Skdlastjóri.

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.