Þjóðviljinn - 22.04.1969, Blaðsíða 2

Þjóðviljinn - 22.04.1969, Blaðsíða 2
2 SÍ»A — ÞJÓÐVnJMNTN — Þríðjadiagnnr 22. apítffl 1S69. P. Herbert sölustjóri fyrir Sommer á Norðurlöndum og Einar Gunnar Einarsson framkvæmdastjóri Litavers skoða Somvyl veggdúk, en sölustjórinn heimsótti ísland fyrir nokkru. Frönsk nýjung í gólfdúkagerð talin lækka byggingakostnað því að hagnýta fransika upp- BySgingafélag sænsku sam- vinnufyrirtækjanna HSB og fjölimargir aðrir aðdllar í bygg- ingariðnaðinuim í Svfþjóð hafa komizt að raun um, að haegt er að lætkka byggingakositnað veruJega, miðað við hefðtoundn- ar aðferðir í frágamgi gamga, eidhúsa og baðherbeirgja. með Höf- uðtilgangurinn Á . Alþýðusambandsþinginu í haust voru Bimi Jónssyni og. Hannibal Valdimarssyni falin aeðstu embaetti verk- lýðssamtakanna. Verkefni þau sem þeir tóku að sér voru mikil og vandasöm, eikki sízt þar sem fyrirsjáanleg voru mjög örlagarík átök um kaup og kjör láglaunafólks og stöðu alþýðusamtakanna í þjóðfélaginu. Við slíkar að- stasður bar forseta og vara- forseta Alþýðusamtaandsins að leggja áherzlu á að stuðla að sem mestri einingu innan samtakanna; sérstaklega átti það að vera verkefni þeirra að hefja verklýðsbaráttuna yf- ir átök stjómimálaflokka svo að þau torvelduðu ekki sam- stöðu launafólks. En þeir Bjöm og Hanmibai hafa bmgðizt við á allt aran- an hátt. Þeir virðast líta á embætti sín sem pólitískan gjaldmiðil og hampa þeim sérstaklega í furðulegasta stjómmálabraski sem sögur fara af hérlendis. Á sama tíma og allt veltur á því að haldið sé aif raákvaamni og festu á kröfum verklýðsfélag- anna í erfiðum kjarasamming- um við atvinmurekendur og stjómarvöld, hefur áhuigi þeirra félaga beinzt að allt öðrurn samningum á hinu pólitísika uppboðstorgi. Einn þeirra stjómimálamanna sem átt hefur í samnimgum við þá, Benedikt Gmöndal ritstjóri Alþýðuíblaðsins, birti á laug- ardaginm yfirlitsgrein um þetita sammingamakk og segir m.a-: „Tóku þeir að leita fyrir sér og hófu leynilegar viðræður við forustumenm Alþýðulflokks- ina og fYam&óknarflokksi ns firaningu, sem niýkomin eir á markaðinn. Hér sé um að ræða svonefndam Somivyl vegigidúk, sem hægt er að leigigja bedmt á gróflhúðaða veggi og þykir eimaragna sérstaklega vel bæði hita og hljóð. Byggdmgafélag saensku sam- með nokkru millibili. Fram- sókm. gat boðið þeim kosm- ingabamdalag í nefmdir á Al- þiragi og tóku þeir þvi teg- ins hendi . . . Þeir tryggðu sér eimnig stuðmirag Fram- sóknar við Björm Jónsson sem forseta Alþýðusamibamdsins. Stjómarflokkumum virtist það eftir efmum og ástæðum við- unandi kostur að þeir félag- ar heffðu forsetaembæittin í ASÍ . . . Þedr hölfðu jölfh- um hönduma sarriband við Al- þýðuflokkinn i rílkisstjóm og Framsóknarftokkimm í stjóm- aramdstöðu“. Um hvað vom þeir Bjöm og Hannibal að semja við alla fiokka sem við þá vildu tala? Voru þeir ef til vill að þoka fram kröfum verklýðs- félaganna? Tóku þeir uipp við- ræður við Alþýöufílokkinm í því skyni að fá hann til að haetta þátttöku í hinum ó- réttlætanlegu árásum á af- komu láglaunafóiks? Snerust viðræður þeirra við Fraimsókn um það að íyrirtæki Sam- bandis íslonzkra samwinraufé- laga greiddu kaup í samrami við kjarasamninga þá siem gerðir voru í marz í fyrra? ATlar þær skýrslur sem þirtar hafa verið um sammingamakk þetta, jafrat alf Ólafi Jóhannes- syni formanni Framsókmar- flokksins sem mnálgagni þeirra Bjöms og Hamnibals, beraþað með sér að málefmi hefiur alíls ekki borið á góma í viðræð- unum. Benedikt Gröndaldreg- ur éfini viðræðnanna samain í einni setningu í slkýrslu sinni í Alþýðutolaðinu á laug- ardaginn var: „Hölfuðtilgang- ur Hannibals og Bjöms með viðræðunum er að tryggja sjálfum sér og ef til vill ein- hverjum fleirum örugg sæti á framboðslistum í næstu al- þiragiskosniragium". — Austri. vinnuhreyfingarinnar HSB, sem eánkum bygigir leiguifbúðir. tók dúkinn til reynslu á baðher- bergd í 350 ibúðum strax og hann kom á markaðinn, árið 1966. Notkun veggdúksins hef- ur sáðan bredðzt út mieð vaixandi hraða og titt mun ffledri nota em í frágairag á baðherbengjum, og er Sonwyl vegigdúkur nú raotað- ur til að lælkka byggdngakositn- að í íirágairagi íbúða sem byggð- ar eru á vegum 10 stórfyrir- tækja í byggingaiðnaðinum og fjöldia annarra , aðdfla í Sviþjóð. Þá er notkun Somwyl að hefj- ast f sitórum stíl í Daramörku um þessar muedir. Einar Ásgeirsson í Litaveri hieifur selt veggdúkinn í Lita- veri í vaxandi maali frá því 1967 og segir að "þrátt fyrir nokkra vantrú þedrra sem eikki þekki til, séu veggffóðrarar und- anteikninigalaustt imjög ánægðir með dúkinn pg sipamaður rraeð notkun hans hafi reynzt srvip- aður hér og á öðrum Norður- löndum. Fyrirtæikið Somimier var stofn- að 1680 og hefur einkum vaxið ört frá þwí að nýjar rararasóikn- arstofur voru settar upp 1953 arstofur voru settar upp 1953. sitærsta sdrmar teigundar í Eivt- ópu, ver órleiga um 13 miljón frönkum (234 mdlj. isil. kr.) til rannsúfcna til endurlbóta og raý- breytrai á framleiðstavöium sín- uim. Varð fyrirtækið fyrst til þess að fraimíleiða vinyl gálfdúk imeö filtundinlaigi svonefndan Tapi- fflex dúk og sömulleiðis fyrst í heimi til að framledða nælonfilt góflfteppi, Tapisom. Teilja forráöamenn fyrirtæk- isins að næsta byltinig í góflf- og veiggklæðninigum sé nú þegar á leiðinni í rannsúkna- stofiuim fyrirtækisins. Sammer sérhæfir sig í fram- ledðslu nútíma gólf- og ve©g- kflæðningar, og með „nútímia" er átt við efni, som framleitt er í mdklu lita og úflitsúrvali, sem auðvelt er að leggja á veggi og gólf, og auðvelt og ódýrt er að þrífa og halda við. (Frá Ldtaivari) Juan Modesto er látinn, 62 ára PRAG 21/4 — Juam Modesto hershöfðingi sem um skeið var yfirforingi alls heraffla spænska lýðveldisins í borgarastríðinu er látinn í Prag, 62 ára gamall. Modesto átti sæti í miðstjórn hins baraniaða kammúnistafflokks Spánar. Hann mun bafa verið heilsuveill lengi. Stjómarsinnar hindra '! framgang nauðsynjamála • Stjórnarflokkaþingmenn í efri deild Alþingis sam- fylktu í gær um að vísa til ríkisstjórnarinnar frumvarpi KARLS GUÐJÓNSSONAR um breytingu á lögunum um aðstoð við vatnsveitur, og var dagskrá meirihiuta heilbrigð- is- og félagsmálanefndar samþykkt með 10 atkv. gegn 8. Þingmenn Alþýðubandalagsins. Framsóknar og Rjörn Jónsson vildu samþykkja frumvarpið. • Var það efni breytinganna að fyrirheitið um helm- ingsstuðning af ríkissjóðs liálfu við vatnsveitur sveitarfé- laga yrði gert að lagaskyldu, en mikið skortir á að sá stuðningur fáist í reynd. Önnur breytingin sem frumvarp- ið kvað á um var að Alþingi skuli taka ákvörðun um fjárveitingu til hvers mannvirkis fyrir sig með afgreiðslu fjárlaga, en ekki eins og nú er að Alþingi ákveði heildar- upphæðina en ráðherra skipti henni milli aðila. Leigunám verkbannsfyrirtækja Nemendur Lýð- háskólans í Kung- álv í íslandsför Liðlega 30 miarania hópoxr firá Norræraa lýðháskólaraum í Kurag- álv í Svíþjóð dvelsit þessa daig- araa á . fsflandi. Eiru það rektór skólaras, Sture Altvall, rektor raý- stofraaðrar Lýðfræðslustofraunar Norðurlarada Bjöm Höjer, kerara- arar lýðháskólaras og nememdiur. Kom hópuriran hiraigað til larads á laiugardagirara og heldur utam um helglna. í gær var hialdimm blaðamiannafuradur með hópraum era frekari frásögra þar af verður að bíða morguradiagsins sökum rúiraleysis í blaðinu. Trabant ekið á 100 km hraða Lögregiuimenn i þremur bítaan | eltu miainn á Tralbant í 20 mín- útur á götum Reyfctjaivíkiur í fyrradag. Hafði maðurinn verið að óraáða fyrrveraindi eiginkonu | sína oig hún hriragt á lögregtama. Ók rraaðurinn ó 75—100 lom hraða á klukkusturad um Reynimel, Nesveg, Hjaröarhaiga og ffllieári göt-" ur í Vesiturbænum. Loksins náð- ist maðurinn á Kaipflaskjóflsvegi, þar króuðu tveir lögreglubalar Trábantinn af. þvinguðu mann- inn til að aka upp á gangstétt. Var maðurinn haradtekinra og settur í gieymslu, bæði fyrir að ónáða konuna og stofna vegfar- endum: á þessum götum í hættu með glaranalegium akstri. MFÍK-fundur um Grikklendsmálið Menmitnigar- og friðarsamtök ís- lerazkra kveraraa haldia félaigsfurad miðvikudaginm 23. apríl kl. 8.30 í félagsheimili Hiras íslerazka praeratarafélagis, Hverfiiggötu 21. Fumdaimfmd: 1. Félaigsmál. 2. Grikklaind — Nato — íslamd. a) Margrét Guðmuradisdóttir kenraari segir frá komium í grískum faraigelsum. b) Gedr Waage og Siiguirður Tómiasson menraitaskóilja- neraxar: Á öndverðum meiði um Grikklarad og aðild fslainds að Nato. Grísk tómlisit af Mjómplötum. — Kafifi. Framihaljd af 1. sáðu. 3. gr. Nú afléttir aityinnurek- andi verkbarani, og skal hann þá talfarlaust enduriheimita fyrir- tæki sitt. Vilji leiguraemi skila aftur þvf, er tií leigu hefiur ver- ið tekið, skal hann tilkynma eig- anda það með viku fyrirvara. Skylt er leigunema að skila aftur því, sem til leigu hefur verið tekið, í jafngóðu ástandi, nema að þvíleyti sem það hefur spillzt af venjúlegu sliti ogfym- inigu. Spjöll slkulu metin í sam- ræmi við lagaákvæði um eigmar- nám. 4- gr. Rekstur fyrirtækja, sem tekin hafa verið leigumiámi sam- kvasmt lögum þessum, skal fal- inn atvinnumálanefndum kjör- dæmararaa, s'br. lög um aðgerðir í atvinnpjmálum frá 28. marz 1969. k 5. gr. Heimilt er ráðherra að setja í reglugerð frekari fyrir- mæli um’ framkvæmd á leigu- námi og rekistri fyrirtækja, sem tekin eru leigunámd sainkyae:ij}t:.. lögium þessum. 6- gr. Lög þessi öðlast þegar gildi. f gréinargerð segir. Einkaatvinnurekendur í iðnaðl hafa lýst yfir verkbanni. Sú að- gerð mun lama ísienzkan iðnað, rýra veruiega þjóðarframieiðslu og þjóðartekjur og skerða til muna afkomu þúsunda manna. Tilgangur verkbannsiras er sá einn að Iækka tiifinnanlega raun- vcrulegar tekjur þess verkafólks, sem hefur einna naumust kjör á fslandi. Fyrirtæki þau, sem ætl- unin er að stöðva, eru að veru- legu Ieyti reist fyrir iánsfé úr sjóðum almennings, og rekstur þcirra er háður stórfelldum Ián- vcitingum úr sömu sjóðum. Eign- arréttur þessara atvinnurekenda á þeijm fyrirtækjum, sem þeir ætla að stöðva, er ákafiega hæp- inn frá siöferðilegu sjónarmiði og stæðist sjaldnast iöglega, ef skuldarcigendur gengju að fyrir- tækjunum. Með verkbanninu eru atvinnurekendur þessir að taka sér þjóðfélagslegt vald, sem þeir hafa ekki í raun, og því er at- höfn þessi langt fyrir utan þann vettvang, sem haslaður er frjáls- um samningum atvinnurekenda og Iaunamanna. Verkbannið er gerræðisfull árás lítils atvinnu- rckendahóps á afkomu þjóðar- heildarinnar; það gengur i ber- högg við hagsmuni og viðhorf meginþorra landsmanna. Því er hér lagt til, að beítt verði heimHd þeirri, sem felst í 67. grein stjórnarskrárinnar um að svipia menn umráðum yfir eignum sínum, ef almennings- þörf krefur, enda sé slíkt gert með lögum og komi fullt verð fyrir. Lagadeildin lótin sitja uppi með ættfræðiprófessorinn ? Verkbannið Framihiaild af 1. síðu. aði, prjónaiðnaði, netaiðnaði, sút- un og leðurigerð, öITuim umibúða- iðnaði (dósir og plast), tiréiðnaði, læmískum undiriðnaði, stein- efna-iðnaði, rafgeymaiðraaði, leir- smfði og postulíngerð og þannig maetti telja. A Iaugardag hélt Iðja fjöl- mennan fund og var mikil sam- staða mcðal Ið.jufólks um fram- kvæmd á verkfalli í þremuriðn- fyrirtækjum hér í Reykjavík. Er það Iiffur í skæruhernaði verka- Iýðsfélaga til þess að knýjafram vísitölubætur á kaup fólks með 10 til 12 þúsund króna mánaðar- kaup. Poppmótmæli Framhald af 12. síðu. var aiftar ráðizt á herbúðimar sicömmiu eftir miðnætti aðfiana- nótt mánudagsins. í þetta sildpti ekki í ræðu og riti hetktair riigndi eldi og brennisteinii yfir tjald- búðirnar. Var hér um að ræða táknrænai árás, spruiragiu ftaigield- ar rétt hjá tjaldibúðunium og mikið bál var magniað rétt hjá tjöflidium hermannanria. Varð af þessiu miikill gnýr og varð uppi fótur og fíit í tjaldibúðunumi. Var reynit að elta árásanmennina en ekfci höfðu þeir fundizt er síðast fréttist. Þykir sýnt að tefðu árás- arimennirmr beitt rarunverulogum vopnum hefðu þedr þama getað gjöreytt þessari úrvalssveit brezka heimsrvetldisáns. Br talið fremur ólfflclegt að þessari hersiveit tak- jzt að hrifsa týnda prófessorinn úr handum andstæðinganna. Svo fór eftir að búið var. að treysta flokkslböndin í stjómiar- flokkiunum að neð'ri deild sam- þylkkti loks með 19 atikrvæðum gegn 15, fruimvarp ríkissitjóm- arinnar urai stofnun prófeisisors- emibættis í ættfræði við Iaga- deild Háslkéfla Islarads, og er á- kveðið í fruirrwarpinu að Einar Bjarnason ríkisendurskoðandi hljóti emlbœttið. Þassdr aflþinigismenn llögðu nöfln sín að samþykkt þeissa sérkenni- lega máls: Jónas Pétarsson, Matthías Bjarnason, Mattlhías Á. Mathiesen, Pálmi Jónssön, Pétur Sigurðsson, Sigurður Ingimund- arson, Steingrímur Pálsson, Eyj- ólfiur Jónsson. Benedikt Gröndal, Birgir Finnsson, Bjami Bene- diktsson, Bjartmar Guðmundsi- son, Bragi Sigiurjónsson, Raignajr Guöleifsson, Friðjón Þórðarsom,. Guranar Gíslason, Gylfi Þ. Gísla- son, Imgðlfuir Jónsson, Júlhanm Hafstein. Á mtólti voru: Magiraús Kjairt-. anssion,, Sigurvin Einarsson, Skúli Guðmumdss'om, Stefián Valgéirs- son, Vilhjáfllmur Hjálmarssom, Þórarinm Þórarinssom. Ágúst Þor- valdsson, Bjöm Pálsson, Eysiteinn Jónsson, Geir Gunnarsson, Jónas Jónsson, Halldór E. Sigurðsson, Jón Skáptason, Jónas Ámason, Sigurður Bja,ma,son. Einn, Lúðvdk Jósepsison, gireiddi ekki atkvæði. Frá Tónlistarskóla Kópavogrs V0RNÁMSKEIÐ undinbún ingsdeildar fyrir börn fædd 1961 og ’62 hefst 6. maí n.k. og stendur yfir í fjórair vikur. Innritun daglega fná kl. 11-12 og 1-2. — Upplýsingar í síma 41066. Skólastjóri.

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.