Þjóðviljinn - 05.07.1970, Blaðsíða 5

Þjóðviljinn - 05.07.1970, Blaðsíða 5
Suninudaigun 5. júlí 1970 — ÞJÖSVTí&JINN — Sl£>A g BRIDGE „Spilar ems og karlmackirM 26 YifípbHrðír karimamna við spttelborðið eru vairt dregnir í efla og ensba spdlakonan Rixi Marfcus, sem er reyndar aust- urrísk að upprtunai, er einfiáirra kvenna sem ekki þarf að bera Jdnnroða fyrir neinuim kari- manni við spiflalborðíð. Heflzö kos*urinn við spila- miennsku hennar eru einiflaldar en kröfbugar sagmir. Bn hún kann Mka mæfavei að spila úr spilunuim, eins og sannast í þessairi gjöf þair sem hún hef- ur two a£ mestu meisiturum bridge-iþróttarinnar að and- steðínguim. V KD8 Tpr ? ÁD642 * 642 A K107 V 42 ? K973 * G873 A DR6542 V G97 ? G10 * Aí) A AG V A106S3 4 85 * KD105 Sagnir: Suður gefur. AMdr á haettu. Suður: Markus. Vestur: Béllarionna. Norður: Gordon. Austur: Avarelli. Suður Vestur Norður Austur IV pass 2 4 pass 2gr pass 3V pass 4 V pass pass Giorgio Belladonna í Vestri lét út hjartafjairka og Rixi Markus í Suðri tók gosa Aiust- urs með ásnurn og svínaði tíg- uldrottningu. Síðan lét hún úr borði laufatvist sem Avarelli lét fara. Hvernig spiilaði Rixi Marktis þegair hún hafði tekið á lairafadrottninguna, tEL þess að fá eKIeifKx silagi (eimn yfdrslagi) í fjórum hjörtuimi? Hvernig ætti Suður að spila ef Aiustur tek- tir sitrax á laiufaéslnn og lætur síðan út tromp? Svan Hún spiiaðl affituir ffgK'ogtók á ásinn í borði, trompaðd síðan tfgul. Fór aftur irai í borðið á höartadrottningu og trompaði annan tígul til að fría fimimtai tíguliran. Austri var enginn á- vinnimgiur að trompa, því að þá hefði Suður kasitaö tap- spilí sínu í spaiða. SpiliaHokin ollu engum vand- ktvseðuim. Rixi spilaði sáðasta trompinu (þristinum sem tek- inn var á kónginn) síðain tígui- sexu sem var orðin fríspil, og Ioks laiufi . . . IÞað haifði í fyrstu verið tailið að Avarelli hefði getað komið í veg fyrir yfirslaginn ef hann hefði tekið strax á laufás til þess aið láta út tromp. Þetta er þó ekkd rétt, því að þegar sagnhafd hefur tekdð á hiairta- drottningu síaðn á tfgiulásinn, er laufi aftur spfflað úr borði. a) Trompi Austur þegair laiufi er spilað í þriðja sinn (úrborði eftir innkomu á tígulásinn), <ar ekki lengur neitt tromp úti og Suður getur trompað spaða- gosa sinn (eftir að hafa kasit- að öðrum spaðamuim í borðd í laufakónginn). b) Trompi Austur ekki, tek- ur Suður á laufakónginn, tromp- ar laufatíuna með hátrompi (hiartakóngnuim), tekur á spaða- ásinn, síðan á hjartatíu og gef- ur aöeins á spaðagosa sinn. Slemma af misskilningi 1 Það'- er oft vandasamt að ¦'velja rétt útspil í slemmiuþrátt fyrir það sem raða má af sögn- unum. Og þegar þær upplýs- ingar reynast rangar vegna misskilnings er eðliilegt aðbezta útspilið finnist ekki, eins ogfór fyrir hinum fræga bridgespil- ara Sam Stayman í þessari giöf sem spiluð var i Miaoni fyrir nokkrum árum og vakti þá aithyglli. * D8 V 1063 ? ADG96 * AD4 A 543 v A G1072 V A85 V KD74 ? K532 ? 1087 * 1052 * 76 * AK96 ¥ G92 ? 4 * KG983 Suður: Becker. Véstur: Sbay- man. Nórður Haydén. Austur: Mitchell. Suður Vestur Norður Austur 1* pass 14 pass IA pass 3* pass 4* pass 4A pass 0* páss pass pass Stayman gerði ráð fyrir ein- spili í hiarta hjá Norðri og lét því út tíigultvist. Hvernig fór þá Beclcer að því aðvinna hálfsfLemmu í lauifi gegn beztu vöm? Athugasemd um sagnirnar: Það er greinilega um mis- skilning að ræða í sðgnunum, enda kom það á daginn aiðþau Dorothy Hayden og Jeff Beck- er höfðu komdð sér saman uffl að ef umsaminn sagnlitur væri annar af lágflitunum skyldu þau nota fiögurra laufa spumar- sögnina um ésa, seim oftast er kennd við Gerber. En Becker hafði gleymt þessu samkomu- laigi og rauk í sleimimusögin þott þrir tapslagir í hjarta væru á báðum höndum! Hann hélt að sögnin 4 spaðar sýndi stuðning í spaða, on Hayden bafðd með henni tiil- kynnt tvo ása. Becker reiknaði með að hún ætti því þrja spaða a.m.k. auk 5 tígla og 3 laufa og gerði þvi ráð fyrir einspili í hjarta, þar sem hún átti tíuna þriðju! En til allrar lukkulagði Stayman sama skilning í saign- imair og spilaði því ekki út hjartaés sinum. Orðsending tíl utvinnurekenda Frá og með s.l. áramótum að telja gekk í gildi að- ildarskylda að Lífeyrissióði málm- og skipasmiða samkvæmt kjarasamningi frá 19. maí 1969 milli vihnuveitenda og Málm- og skipasmiðasambands íslands. Samkvæmt ofanrituðu ber að greiða iðgjöld fyrir launþega 16 ára og eldri, sem aðildarrétt hafa öðl- azt sa^nkvæmt samningnum. Allar nánari upplýsingar veittar á skrifstofu líf- eyrissjóðsins, Skólavörðustíg 16, sími 26615. Lífeyrissjóður málm- og skipasmiða. Svíþjóðarbréf eftir ÓLAF GUNNARSSON Sænskar konur eru stærsti láglaunahópurinn í Svíþjóð Að undanförnu hefur Þjóð- vdljdnn birt nokkrair merk- ar greinar um konuna í þ.ióðfélagdnu, og vafalaust munu kjöir kvenna verða mikið umræðuefni næstu áæin. Hár j Svíþ.ióð er nú að hefjast birting mikillar skýrslugerðar um láiglaunafólk og byggist hún á rannsókn, sem hafin var 1966. Sá sem skýrsluna garir er landshöfðinginn fil. dr. Rud- olf Meidner. Ég skal geta hér nokkurra atriða úr fyrstk hluta skýrslunnair og síðan drepa á nokkur atriði úr hinni merku Málmeyjarrannsó'kn, sem hófst 1938. Þeir sem vilja kýnna sér Málmeyjarrannsóknina vand- lega geta gert það með því að lesa bókina „Talent, Gpportun- ity and Career", sem kom út á foriagi Almqvist & Wiksell rétt fyrir jólin sl. ár. Það sem ég drep á í grein- inni, er ekki nægilegur fróð- leikur handa þeim, sem vilja kynna sér málið vandlega og þess vegna bendi ég á heimild- arrit. Atriða úr láglaunaskýrslunni er fyrst getið. Ef árslaun kvenna væru jafnhá og giftra karlmanna, myndu árslaun lægri en 15.000,00 kr. á ári miðað við árið 1966 (ca. 30 'prósent hærri nú) aðeins ná til 2,3 prósent launþega í stað 12,3 prósent. Láglaunavandamálið eir hann- 'ig fyrst og fremst vand-mál kvenhanna. Meðallaun karla voru árið 1966 24.150,00 kr. á , ári fyrir fullt staxf, en sama ár voru meðallaun kvenna fyr- ir fullt ' starf ekki nema 15.900,00 á ári. Ef ath-uguð eru luan allra launþega, bæði í fullri vinnu og þeirra, sem unnu hluta úr vinnude'gi, kemur í liós, að um það bil einn þriðji launþega er láglaunafólk. Bezt settir eru giftir karlmenn, en liðlega 90 prósent þeirra hafa fulla vinnu. Hinsvegar háf'á áðeins 70 pró- sent ógiftr'a kairlmianna fulla vinnu. Ógiftú kárlmennirnir bafa einnig mun lægri laun' en þeir giftu og lenda í 12,5 pró- sent þeirra þannig í láglauna- hópnum. Það er t.d. næsta al- gengt að ógiftir karlmenn hafi ekkert starf að staðaldri. Það virðist samkvæmt þessu vera bæði mannlegt og rök- rænt, sem Jakobína Sigurðar- dóttir segir í bréfi til Skúla Guðjónssonar, en þar leggur hún mikla áherzlu á að konan vilji vinna með manninum og bera byrðar lífsins við hans hlið. Augljóst er. að ógiftu sænsku karlmennirnir þurfa mjög á aðstoð góðra kvenna að halda til þess að geta bjargað sér í lífinu. Þrennt virðist einkum haf a . áhrif á tekjur fólks, en það er kyn. aldur og menntun. Fólk sem aðeins hefuir lokið skyldu- námi nær hátekiupunkti sínum um fertugsalduir, fólk sem hef- ur stúdentspróf eða meiri menntun, heldur áfram að auka tek.i'ur sínar fram að lokum starfsævinnar. Láglaunafólk er oftar at- vinnulaust og oftar veikt en hálaunafólk. Árið 1966 voru 1,3 milión manna og kvenna á s.iúkra- launum meira en tvær vik- ur ársins. Ein miljón manna var at- vinnulaus þetta ár, en af þeim hópi voru 4ft0.000 i atvinnuleit. Þeir, sem ekki voru í atvinnu- leit, eru í skýrslunni kallaðir duldu atvinnuleysingiamir, en meirihluti þeirra eru konur, sem sem ekki geta fengið vinnu ekki tekið þá vinnu, sem í boði nærri heimili sínu eða geta er, vegna þess að þær geta ekki komið börnum fyrir í leik- skóla eða á dagheimdli. Nánar verður sia'gt frá lág- launaskýrslunni í sænskum blöðum síðar og hún verður vafalaust mikið umræðuefni, bæði hér og í öðrum löndium. Árið 1038 hófst í Málmey ó- veniuleg rannsókn. í þriðja bekk barnaiskólaniia í Málmey gengu þá samanlagt 1543 börn. Öll þessi böm voru vandlega athuguð. bæði hvað greind, námsárangur og þjóðfélags- þrep snerti og þegar fólkið vair 35 ára var hagur þess aftur rannsakaður vandlega. Það, sem hefur vakið mesta athygli í þessari óvenjulegu rannsókn er það, að þióðfélags- þrepið, -sem bömin og foreldr- ar þeirra stóðu á árið 1938,, hefur haft úrslitaáhrif á gengi fólksins 25 árum síðar. Þann- ig hefur fólk sem stóð á hæsta þ.ióðfélagsþrepinu árið 1938 helmingi hærri tekjur við 35 ára aldur en þeir sem stóðu á lægsta þrepinu. þótt greindin væri samkvæmt greindarmæl- ingum 1938 eins og mat kenn- ara á námshæfileikum hið sama. Þar eð þessi frásögn er fyrst og fremst ætluð konum og þeim, sem hafa áhuga á mál- efnum kvenna, skal ekki farið frekar út ív þessa sálma hér að sinni, en þess í stað 'bent á" hvaða munur á körlum og kon- Um hefur komið fram við Málmey.iárrannsóknina. Eólkinu er skipt í 6 starfs- hópa eftir þeirri ábyrgð og þeim vanda, sem störfunum fylgir. Ábyrgðin og vandinn veita eðlilega hærri laun. í þremur efstu starfshópunum voru við 35 ára aldur 37 pró- sent karlmanna að . starfi í þremur efstu starfshópunum en aðeins 9 prósent kvennanna. Af 11543 manris í aldiurs- flokknum' höfðu aðeins 4 kon- 'ur 35 ára 'að aldri 2o undir- menn eða fleiri, en 45 kari- menn. . Tæplega 5 prósent kvenn- anna höfðu' jafnhá eða hærri laun en meðallaun karlmanna. 91 prósent karlmannanna voru í fullri vinnu en aðeins einri þriðji hluti kvennanna. 63 prósent karla og 56 pró- sent kvenna höfðti lokið skyldunámi sinu eðlilega. 9 prósent höfðu ekki lokið námi á eðlilegum tíma en gengið í sama bekkinn einu sinni eða tvisvair auk venjulegs náms. 50 prósent karla og 30 pró- sent kvenna höfðu gengið á námskeið að skyldunámi loknu. Þegar þeir. sem ekki höfðu gengið í menntaskóla voru spurðir. hvort þeir gætu hugs- að sér slíkt nám svaraði helm- ingur karlmanna játahdi en að- eins einn þriðji hluti kvenn- anna. 88 prós. karlmannanna hafði ökuskirtein; en aðeins 48 pró- sent kvennanna. 4,2 prósent karla og 2,7 prð- sent kvenna hélt áfrani námd í háskóla. Dl prósent karla og 16 pró- sent kvenna bafði aldirei les- ið bók að skólanámi loknu. 10,4 prósent karla og 2,4 prósent kvenna höfðu lent á safcaiskirá, flestir aðeins einu sdnni. en 3 prosent fcarlmanna oftar en þrisvar. Þeir, sem lentu á sakasfcrá höfðu yfirleitt verið lélegir nemendur í sfcólum og oft hlot- ið framfæa-slustyrk hjá bæjar- félaginu. Það er athyglisvert, að þeir barknenn sem endurtóku af- brot sín voru yfirleitt úr hópi greindari afbrotamannanna. Þessi upptalning er ekki tæmandi, enda fyrst og fremst gerð til þess að vekja athygli á merfcri rannsófcn, sem á fáa sina líka. Eins og tölumar sýna er að- staða kvenna. jafnvel í báþró- VANTAR ATVINNU Sextán ára skólapilt vantar atvinnu. Vinsamlegast hringið í síma 84958. uðu landi eins og Svftðoð, engan veginn eins góðogkarl- manna. Það er þó miála sann- ast, að það er aðeins lítdll hlufi barlmainna sem hefur haig af því að greiða konum lægri laun en körlum. Sá litli hluti eru stóratvinnurekendur. Bæjiar- og sveitarfélög og ríki hafa engan hag af því að konur séu lág- launaðar og sama máli gegnir um mennina sem þæx eru flestar giftar. Sízt af öllu græða karknennirnir, sem ekki fá vinnu vegna þess að at- vinnurefcandinn vill heldur lág- launaða og duglega bonu, en hálaunaSan en ekki öllu betri barlmann í starfið. Með tilliti til þessaira stað- reynda er það eðlilegt, að verbalýðshreyfingin taki mynd- arlega undir kröfur kvenna um iafnrétti í launamálum. Hekluferðir Ekið að eldstöðvum Heklu alla daga frá Bifreiða- stöð íslands kl 13,30. Leiðsögumaður verður með í ferðunum. Upplýsingar á Bifreiðastöö íslands. Sími 22300. Austurleið h.f. Ný tunnlæknustofu Hef opnað tannlækningastofu að Ægisgötu 10. Viðtalsbéiðnum veitt móttaka í síma 25442 alla virka daga frá kl. 9-17, laugardaga frá kl. 9-12. Sigurður L. Viggósson, tannlæknir. Tilboð óskast í að byggja undirstöður, fyrir laékná- og s'júkrastofur að Kleppi. Utboðsgögn eru afhent á skrifstofu vorri, Borgar- túni 7, Rvík., gegn 1.000,00 króna skilatrygsingu. Tilbð verða opnuð 15. júlí 1970 kl. 11,00 'hi. INNKAUPASTOFNUN RIKISINS BORGARTÚNI 7 SÍMI 10140 Kaupfélagsstfóri Starf kaupfélagsstjóra við Kaupfélag Súgfirðinga er laust til umsóknar frá 1. okt. n.k. Skriflegar umsóknir ásamt nauðsynlegum upplýs- ingum utn menntun og fyrri störf sendist Gunnari Grímssyni starfsmannastjóra S.Í.S., eða formanni félagsins Sturlu Jónssyni, Suðureyri. fyrir 1. ágúst n.k. Starísmannahald S.Í.S.

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.