Dagblaðið Vísir - DV - 03.05.1996, Blaðsíða 23

Dagblaðið Vísir - DV - 03.05.1996, Blaðsíða 23
FÖSTUDAGUR 3. MAÍ 1996 31 Smáauglýsingar - Sími 550 5000 Þverholti 11 Reglusöm hjón á miöjum aldrí óska eftir stóru herbergi með eldunar-, þvottaðstóðu og sér inngangi eða 2ja herbergja íbúð, i Reykjavík. Svarþjón- usta DV, sími 903 5670, tilvnr. 60508. Bifreiðarstjóri utan af landi óskar eftir herbergi í nágrenni við Hlemm. Er reyklaus og reglusamur. Upplýsingar í síma 431 3167 á kvóldin.____________ Björt og hljóölát íbúö óskast til leigu. Hafið samband við Garðar Garðars- son í vinnusíma 562 4111 eða heima- síma 552 3409.________ Bráövantar húsnæöi í Reykjavik með hreinlætisaðstöðu, tengi fyrir síma og helst smá geymslu. Greiðslugeta 20-25 þús. Uppl. í síma 555 3024, fyrir hádegi. Einbýlishús, raöhús eöa íbúo óskast, til leigu í Garðabæ eða nágrenni. Svarþjónusta DV, sími 903 5670, tilvnr. 60970._______________________ Herbergi eöa einstaklingsíbúö óskast til leigu sem fyrst. Reglusemi og góðri umgengni heitið. Svarþjónusta DV, sími 903 5670, tilvísunarnr. 60293. Vaktmann á meðferöarheimili vantar 2-3 herbergja ódýra íbúð á leigu í Hafharfirði (hefur meðmæli). Uppl. í síma 551 5138. Stefán._______________ 2-3 herb. íbúð óskast í sumar eða leng- ur, 15-20 mín. gang frá umönnunar- heimilinu Skjóli. Uppl. f síma 452 7177. 3-4 herbergja íbúð óskast á svæði 110 frá 10. maí. Reglusemi og skilvísar greiðslur. Uppl. í síma 587 6712._______ Herbergi óskast, helst í austurbænum. Upplýsmgar í síma 462 3461 e.kl. 18. Óska eftir einstaklinqs- eða 2 herb. íbúð. Er reglusamur. Uppl. í síma 554 3833. ff Atvinnuhúsnæði Til leigu 100-150-300 m2 atvinnuhús- næði við suðurhöfhina í Hafharfirði, lofthæð allt að 7 m. Gott útisvæði. Upplýsingar í síma 565 5055._________ Til leiqu 50-70 fm iðnaðahúsnæði að Hjallahrauni 9, Hamarfirði. Uppl. í síma 555 0254 eða 555 2572. * Atvinnaíboði Heimilisaðstoð. Við ætlum að ráða starfskraft, 30-60 ára, á reyklaust heimili aldraðrar konu sem þairf tölu- verða aðstoð. Jafhframt felst starfið í matargerð og hreingerningum og þess háttar heimilisstörfum. Þarf að hafa bflpróf og reynslu af akstri í Reykja- vík. Vinnutími er virka daga kl. 10-18. Laun eru um 75.000 á mánuði. Vinsamlega sendið upplýsingar um nafh, aldur og fyrri starfsreynslu til auglýsingad. DV sem fyrst, merkt „Traust 5612.______________________ Stórt svínabú í nágrenni Reykjavfltur óskar eftir að ráða starfskraft í sumar. Æskilegt er að viðkomandi hafi einhverja þekk- ingu og reynslu í bústörfum og hafi bfl til umráða. Svarþjónusta DV, sími 903 5670, tilvnr. 60906.______________ Svarþjónusta DV, sími 903 5670. Mínútan kostar aðeins 25 krónur. Sama verð fyrir alla landsmenn. Ath.: Ef þú ætlar að setja smáauglýs- ingu í DV þá er síminn 550 5000.______ Óska eftir starfskrafti í hlutastarf, kvöld- og helgarvinnu og uppvask. Reglusemi og reykleysi skilyrði. Uppl. á staðnum milli kl. 21 og 22 í kvöld, ekki í síma. Kabyssan, Smiðjuvegi 6. Bifvélavirki óskast til starfa úti á landi. Aðeins vanur maður kemur til greina. Upplýsingar gefur Birgir í síma 466 2503 eftirkl. 19._________________ Bílstjórar. Jón Bakan óskar eftir að ráða bflstjóra í heimsendingarþjón- utu. Uppl. á st. milh' kl. 13 og 18. Jón Bakan, Nýbýlavegi 14, Kópavogi. Hársnyrtir óskast. Góð hársnyrtistofa óskar eftir að ráða hársnyrtir í hálft- eða heilt starf sem fyrst. Uppl. í síma 564 1809._______________ Vanir menn óskast strax í hellulagnir, einnig meiraprófsbflstjóri, vanur vörubflskrana. Upplýsingar í síma 483 4838 og 854 0444._______________ Veitingahúsiö Nings óskar eftir röskum bflstjórum á eigin bfl. Upplýsingar á staðnum. Nings, Suðurlandsbraut 6. Annar stýrimaður óskast til afleysinga á bát sem er að fara til síldveiða. Uppl. í síma 421 2305._______________ Pípulagningamenn eða menn vanir pípulógnum óskast. Svarþjónusta DV, sími 903 5670, tilvnr. 60939. Vant fólk óskast í pökkun og snyrtingu. Upplýsingar í símum 587 1488 og 554 4479 eftirkl. 21. Vanan pitsubakara og pitsusendil vantar strax. Svarþjónusta DV, sími 903 5670, tilvísunarnúmer 61054. Vanir kolahandflakarar óskast. Upplýsingar í símum 587 1488 og 554 4479 eftirkl. 21._________________ Óska eftir aö ráða mann í bón og við- hald á bflum, bflpróf skilyrði. Upplýsingar í síma 568 4310. Óskum eftir málurum eða mönnum vönum málningarvinnu. Svör sendist DV, merkt „Málarar 5610. Góöur maður óskast á greiðabíl frá 3x67. Uppl. í síma 555 4527 e.kl. 19. Vanur bónari óskast strax til afleysinga. Upplýsingar i síma 568 0230. Atvinna óskast 19 ára reglusamur og stundvís strákur óskar eftir sumarvinnu. Getur byrjað strax, allt kemur til greina. Svarþjón- usta DV, sími 903 5670, tilvnr. 60511. Hörkuduglegur 20 ára rafiðnaðarnemi óskar eftir vinnu í sumar. Vanur handflökun og allri erfiðisvinnu. Meðmæli ef óskað er. Sími 567 0136. Ég er 25 ára gömul og vantar vinnu, halfan eða allan daginn. Er samvisku- söm og stundvís. Hef meðmæli ef óskað er. Sími 552 9939 eftir kl. 17. Bamagæsla Óskum eftir bamapíu í sveit, ca 12-13 ára, til að passa 3 1/2 árs stelpu. Upplýsingar í síma 452 2731. ^ Kennsla-námskeið Aðstoð við nám grunn-, framhalds- og háskólanema allt árið. Réttindakennarar. Innritun í síma 557 9233 kl. 17-19. Nemendaþjónustan. Nám í cranio sacral-iöfnun. 1. hluti af þremur, 22.-28. júnl. Kennari: Svarupo H. Pfaff, lögg. „heilprakti- kerin. Uppl. og skárn. í s. 564 1803. Ökukennsla Ökukennsla Reykjavíkur hf. auglýsir. • Fagmennska. Lóng reynsla. Vagn Gunnarsson, Mercedes Benz '94, s. 565 2877,854 5200,894 5200. Ævar Friðriksson, Tbyota Corolla '94, s. 557 2493,852 0929. Árni H. Guðmundsson, Hyundai Sonata, s. 553 7021,853 0037. Gylfi Guðjónsson, Subaru Legacy, s. 892 0042, 852 0042,566 6442. Gylfi K Sigurðsson, Nissan Primera, s. 568 9898,892 0002. Visa/Euro. Snorri Bjarnason, Toyota Corolla GLi 1600, s. 892 1451,557 4975. Sverrir Björnsson, Galant 2000 GLSi '95, s. 557 2940,852 4449,892 4449. 567 6514, Knútur Halldórsson, 894 2737. Kenni á rauðan Mercedes Benz. Ökukennsla, æfingatímar, ökuskóli og öll prófgögn ef óskað er. Visa/Euro. Bifhjóla- og ökuskóli Halldórs. Sérhæfð bifhjólakennsla. Kennslutilhögun sem býður upp á ódýrara ökunám. S. 557 7160,852 1980,892 1980. Ragna Lindberg. S. 897 2999/551 5474. Okukennsla, æfingatímar. Kenni alla daga á Corolla '96. Aðstoða einnig við endurnýjun ökuréttinda. Engin bið. Ökukennsla - æfingaakstur. Kenni á BMW. Jóhann G. Guðjónsson, símar 588 7801 og 852 7801. Ymislegt Erótík & unaðsdraumar. • Myndbandalisti, kr. 900. • Blaðalisti, kr. 900. • Tækjalisti, kr. 900. • Fatalisti, kr. 600. Pöntunarsími 462 5588, allan sólarhr. V Einkamál Á Rauða Torainu geta þínir villtustu draumar orðið að venfleika. Spenna, ævintýri, erótísk sambönd... og að sjálfsögðu 100% trúnaður. Rauða Torgið í síma 905-2121 (kr. 66,50 mín.). Bláalínan 9041100. Á Bláu Iínunni er alltaf einhver. Láttu ekki happ úr hendi sleppa. Hringdu núna. 39,90 mln. Maöur um fertugt óskar að kynnast konu með tilbreytingu í huga. Aldur og út- lit skiptir engu máli. 100% trúnaður. Svör sendist DV, merkt „Sumar 5608. Makalausa línan 9041666. Ertu makalaus? Ég líka, hringdu í 904-1666 ogfinndu mig!! 39,90 mín. u Skemmtanir Vantar tónlist i glebskapinn? Allir færustu plötusnúðar landsins á skrá. Allar tegundir danstónlistar. Getum útvegað öll tæki, s.s. ljósa- show, hljóðkerfi o.fl. Upplýsingar og bókanir alla daga vikunnar milli kl. 17 og 23 í síma 897 5530. Þjónusta Til þjónustu reiðubúinn! Tókum að okkur allt sem lýtur að málningar- vinnu. Áratugareynsla. Gerum tilboð þér að kostnaðarlausu. Fag- og snyrti- mennska í hávegum. Sími 896 5970. Móðuhreinsun glerja - þakdúkalagnir. Fjarlægjum móðu og raka milfi glerja. Extrubit þakdúkar - þakdúkalagnir. Þaktækni ehf., s. 565 8185 og 893 3693. Múrari getur bæft við sig verkefnum i sumar, viðgerðum og pússningu. Áratugareynsla. Uppl. gefur Runólfur f sími 587 0892 og 897 2399.__________ Pípulaqnir i ný og gömul hús, lagnir inni/úti, stilhng á hitakerfum, kjarna- borun fyrir lögnum. Hreinsunarþj. Símar 893 6929,553 6929 og 564 1303. Raflagnir, dyrasímaþiónusta. Tek að mér raflagmr, raftækjaviðg. og dyra- símaviðg. Visa/Euro. Löggiltur raf- virkjameistari. S. 553 9609 og 896 6025. ^ Hreingerningar B.G Teppa- og hreingerningaþjónustan. Djúphreinsun á teppum og húsgögn- um í heimahúsum, stigagöngum og fyrirtækjum. Einnig allar alm. hrein- gerningar, veggjaþrif og stórhrein- gerningar. Ódýr og góð þjónusta. Sér- stök vortilboð. S. 553 7626 og 896 2383. Þvottabjórninn. Hreingerningar, teppa- og húsgagnahreinsun, gólfhreinsun og bónun, sorprennur og tunnur, sjúg- um upp vatn. Hs. 551 3877 og 892 8162. P Ræstingar Er 32 ára sjúkraliði og tek að mér ræst- ingar og þrif á stigagóngum og heimil- um. Uppl. í síma 554 6643. Tek að mér þrif f heímahúsum. Upplýsingar í síma 587 1205. ^fh Garðyrkja Túnþökur - nýrækt - sími 89 60700. • Grasavinafélagið ehf., braut- ryðjandi í túnþökurækt. Bjóðum sér- ræktaðar, 4 ára vallarsveiftúnþökur. Vallarsveifgrasið verður ekki hávax- ið, er einstaklega shtþolið og er því valið á skrúðgarða og golfvelh. • Keyrt heim og híft inn í garð. Pantanir alla d. kl. 8-23. S. 89 60700. Túnþökur - S. 892 4430. Sérræktaðar túnpökur af sandmoldartúnum. Gerið verð- og gæðasamanburð. Gerum verðtilboð í þökulagningu. Útvegum mold í garðinn. Visa/Euro þjónusta. Yfir 40 ára reynsla tryggir gæðin. Túnþökusalan sf.___________________ Trjáklippingar - Hellulagnir - Úöun. Nú er rétti tíminn til trjáklippinga. Látið fagmann vinna verkið, örugg og sanngjörn þjónusta. Sími 897 1354 á daginn og 551 6747 á kvóldin. Alhliða garðyrkjuþjónusta.Garðsláttur, túnþökulagning og sala, húsdýra- áburður. Fagmennska, reynsla og árangur. S. 554 2443 eða 896 4962. Úrvals gróðurmold og húsdýraáburöur, heimkeyrt. Höfum einnig gröfur og vörubfla í jarðvegssk., jarðvegsbor og vökvabrotfleyg. S. 554 4752,892 1663. Vélar - verkfæri Afréttari til sölu. Uppl. í síma 587 1404. » Ferðalög Stúdíoibúðir við Skúlagótu. Hagkvæm gisting fýrir 1-4. Upplýsingar veitir hótelið Hjá Dóru. Sími 562 3204. Ferðaþjónusta Runnar, Borgarfiröi. Góð aðstaða fyrir fjölskyldumót og hópa, m.a. heitur 'pottur og gufubað. Næg tjaldstæði. Ferðaþj. Borgarf., s. 435 1185/-1262. ít Sveit Barnavinnugallar, 3.300 og -3.700 kr. Vinnugall. fifllorð., 5.950 kr. Við verð- um á Hestadögum í Reiðhöllinni 3.-5. maí. Stál og hnífur, Grensásvegi 16. ±*i Landbúnaður Fullviröisréttur í sauðfé óskast til kaups. Ahugasamir vinsamlegast skili inn tilboðum til DV, fyrir 26. maí, merkt „KI 5606. Öllum verður svarað. & Spákonur Spái íspil og bolla, ræð drauma alla daga vikunnar, fortíð, nútíð og framtíð, gef góð ráð. Tímapantanir í síma 551 3732. Stella. í&l Verslun Troðfull búð af sérl. vönduðum, glænýj- um og spennandi vörum frá USA f/konin- og karla, s.s. titrunun, titrara- settum, hinum geysivinsælu eggjum, bragðolíum, nuddolíum, sleipuefhum o.m.fl. Einnig frábærir kjólar, samfell- ur, buxur, korsilett úr glænýju pvc- efiii, há stígvél o.m.fl. Sjón er sögu ríkari. Ath., allar póstkr. dulnefhdar. Erum í Fákafeni 9, 2. hæð, s. 553 1300. Opið frá kl. 10-20 v.d. og 10-14 lau. BREMSUR! * Klossar * Borðar * Diskar * Skálar RENNUM! skálar og diska allar stærðir. Allar álímingar e ÁLÍMINGAR Smiðjuvegi 20 (græn gata), sími 567-0505

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.